2016 2015 2014 2013 2012 2011

   · ETKİNLİK Giriş Sayfası

 


14.06.2013 - 16.06.2013 (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi )

 

Genel Bilgiler

 BİTİRME PROJELERİ SERGİSİ

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) meslek alanındaki Elektrik, Elektronik ve Biyomedikal Mühendisliği disiplinlerindeki akademik çalışmaların ve buna paralel gerçekleştirilen projelerin/uygulamaların, üyeler ile paylaşılması EMO‘nun mesleki faaliyetler kapsamındaki temel görevlerinden birisidir. Bu bakış açısı ile; İlki 2011 Haziranında EMO Ankara Şubesi ve Ankara Üniversitesi tarafından, ikincisi ise Haziran 2012 de EMO Ankara Şubesi ve ODTÜ tarafından Bitirme Projeleri Sergisi düzenlenmişti. Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Bölümlerinin son sınıflarında bulunan öğrencilerin bitirme projelerinin topluca sergilendiği Bitirme Projeleri Sergisi etkinliği ile mesleğe adım atan mühendislerin gerçekleştirdikleri projelerle kendilerini ifade etmelerine ve karşılıklı fikir alış verişi yapabilmelerine olanak sağlanmıştı.

 

Daha önce gerçekleştirilen etkinliklerde, her değerlendirmenin öznellik taşıdığı gerçeğinden hareketle; projeler derecelendirmeye ve jüri değerlendirmesine tabi tutulmayarak, başvuran her projenin sergilenmesi sağlanmıştır.

Bitirme Projeleri Sergisi 2013 etkinliği de aynı yaklaşım ile;

  • Atılım Üniversitesi,
  • Çankaya Üniversitesi,
  • TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi,
  • Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile
  • EMO adına EMO Ankara Şubesi ortak yürütücülüğünde gerçekleştirilecektir.Türkiye‘de eğitim veren bütün Üniversitelerin Odamızla ilgili bölümlerinde yapılan projelerin sergilenmesine olanak sağlanacaktır.


BPS 2013 AMAÇ

 

Serginin en temel amacı mesleğe adım atan yeni mezunların meslektaşları ile yarış içinde olmadan bitirme projesi çalışmalarını sergilemelerine olanak sağlamaktır.

 

Diğer yandan;

 

        • Bitirme Projeleri Sergisi etkinliğinin her yıl daha katılımlı bir biçimde tekrarlanarak genç mühendislerin kendi aralarındaki iletişimi arttırması,

        • Üniversiteden mezun olarak mesleğe atılan genç mühendislere bilgi paylaşımı alışkanlığı sağlaması ve genç mühendisler arasında iletişim ortamı yaratılması,

        • Benzer sorunlara farklı çözüm önerileri getirilebildiğini görme/kıyaslama olanağının yaratılması,

        • Ülkemizdeki bütün üniversitelerde yapılan bitirme projelerinin ortak bir veritabanında toplanarak merkezileştirilmesi ve yapılan çalışmaların kaybolmaması 

 

gibi faydalar sağlanması da hedeflenmektedir.

 

Sağlanacak olan iletişim olanağının yalnızca yeni mezunlar açısından değil aynı zamanda akademik çevreler açısından da önemli olacağı öngörülmektedir. Sektörde çalışan üyelerimizin ve mühendislik bazlı çalışmalar yürüten kuruluşlardaki yöneticilerin de sergi ziyaretleri ile kendilerini geliştirmelerine olanak sağlanması da ayrıca beklenmektedir.

 

BPS 2013 KAPSAM

 

BPS-2013 (Bitirme Projeleri Sergisi 2013) etkinliği, BPS 2011 ve BPS2012 etkinliklerinin kapsamına benzer bir biçimde aşağıdaki ana disiplinler ve bu disiplinlere bağlı alt disiplinler altında gerçekleştirilecektir. Bitirme Projesi öğrencisinin öğrenim gördüğü bölüme göre değil, proje konusu dikkate alınarak ilgili başlık altına alınacaktır.

 

    • Elektrik Mühendisliği Projeleri

 

    • Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Projeleri

 

    • Biyomedikal Mühendisliği Projeleri

 

    • Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Projeleri

 

    • Tümleşik Projeler

 

KATILIM KOŞULLARI

 

Türkiye sınırları içerisinde örgün eğitim veren bütün Üniversitelerin ilgili bölümlerinde okuyan tüm bitirme projesi öğrencileri Bitirme Projeleri Sergisi‘ne herhangi bir ücret ödemeksizin katılabilir. 2012–2013 Öğretim Yılı içinde gerçekleştirilen bütün projeler sergiye katılabileceklerdir. Sergiye katılabilmek için 17 Mayıs 2013 tarihine kadar etkinlik sekreteryasını yürüten EMO Ankara Şubesi`ne proje danışmanının bilgisi dahilinde başvurmuş olmak yeterli koşuldur.

Etkinlikte sunulacak olan projeler bitirme projeleriyle sınırlı olmayıp; öğrencilerin ve öğrenci topluluklarının eğitim - öğretim hayatları içinde geliştirmiş oldukları "Özel Projeler" de proje danışmanı tarafından uygun bulunmak kaydıyla sergide yer alabilecektir.

Proje sergisine katılan her proje öğrencisi sergide yer alacak prototipi kendisi gerçekleştirecektir. Proje sergisinde gerekli olabilecek poster, kartvizit, fotokopi, internet bağlantısı vb giderler EMO tarafından karşılanacaktır. Projenin sergilenebilmesi için ekipman (projeksiyon, özel sistemler vb) gerekiyorsa, proje ekibi tarafından sağlanacaktır.

Ankara‘da yapılacak merkezi sergi öncesinde, merkezi sergi ile çakışmayacak şekilde diğer bölgelerde sergiler düzenlenebilecektir. Ancak bu sergilerin formatı merkezi sergi formatı dışında olmayacaktır.

Başvuru Formu 


 

Fotoğraf albümü

 
 
 

Destekleyenler

ODTÜ

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

 

  
 
Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2022 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ :


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.