2016 2014 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000

   · ETKİNLİK Giriş Sayfası

ELECO`2012 ELEKTRİK - ELEKTRONİK - BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ SEMPOZYUMU VE FUARI BİLDİRİLERİ


Yeni Tek Fazlı İndüksiyon Motor Tasarımı

Eksenel Akılı Melez Uyartımlı Senkron MakinelerEksenel Akılı Melez Uyartımlı Senkron Makineler

Sürekli Mıknatıslı Ac Servomotor Tasarımında Radyel ve Paralel Mıknatıslamanın Motor Performansına Etkisi

Sensörsüz Doğrudan Moment Kontrollü Asenkron Motorun Moment Dalgalanmasının Azaltılması İçin Akı Bölgelerinin Kaydırılması

Fırçasız DC ve AC Sürekli Mıknatıslı Motor Tasarımı ve Kullanılan Yazılımlar

Tek Saç Testi (SST) Yöntemi ile Nüve Malzemelerin Manyetik Kayıplarının Ölçülmesi

Manyetik Yatakların Manyetik Devre ve 2B Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Modellenmesi ve Tasarımı

Transformatör Enerjilendirme Akımının Etkilerini Azaltıcı Yöntemlerin İncelenmesi

Rüzgar Türbini Uygulamaları İçin 500 kW Çift Beslemeli Asenkron Generatör Tasarımı

PMSM Denetim Sisteminin Hızlı Modellenmesi ve DSP Gömülü Kodlarının Otomatik Üretilmesi

Bulanık Mantık ve PLC ile Kayaboğazı Barajı Türbin Modellemesi

Dengesiz Güç Sistemlerinde Dağıtılmış Üretim

Dağıtılmış Enerji Üretim Sistemlerinin Geçici Kararlığa Etkisinin Analizi ve Optimizasyonu


Ankara (Merkez) Bölgesindeki İletim Hatları Kapasitelerinin İleriye Yönelik Yüklenme Değişimine Göre Yeterliliklerinin İncelenmesi

Sıcaklık Verisi Olmadan Kısa Dönem Yük Tahmini İçin Yapay Zeka Tabanlı Melez Yapılar

Zaman Gecikmeli Yük Frekans Kontrol Sisteminin Rekasius Yöntemi Kullanılarak Kararlılık Analizi

Modern Optimizasyon Yöntemleri (ABC, PSO) ile Yük-Frekans Kontrolü

Parçacık Sürüsü Optimizasyonu (PSO) Yönteminin Güç Sistemi Kararlı Kılıcısında (PSS) Uygulanması

Akıllı Şebekelerde Arıza Tespiti: Bir Petri Ağı Uygulaması

Güç Bileşenleri Ölçümünde Goertzel Algoritması Kullanımı ve Tristör Kontrollü Reaktöre Uygulaması

Raylı Sistemlerde Yolcu Sayısının Enerji Tüketimine Etkileri

K-Ortalamalar Kümesi Yöntemi ile Sistem Çökmesi Olaylarının Sezinlenmesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Gerilim Çökme Problemlerinin Değerlendirilmesi

Güç Sistemlerinde Görülen Bazı Güç Kalitesi Bozunumlarının Belirlenmesinde Dalgacık Yaklaşımı ve Çarpıklık - Basıklık Katsayıları

Paralel Etkin Güç Süzgeci İçin Referans Akımı Çıkarım Yöntemlerinin İncelenmesi

Gerilim Çentiği Tesbiti İçin Yeni Bir Algoritma Tasarımı

Çift Katlı Fourier İntegrali ile Eviricilerde Harmonik Analizi

Nonsinüzoidal Şartların Ölçü Akım Transformatörlerinin Doğruluğuna Etkisinin Deneyle İncelenmesi

İdeal Olmayan Şebeke Gerilimi ve Dengesiz Yük Akımları Altında Şönt Aktif Filtre Denetimi

Matlab GUI Kullanılarak Rüzgâr Türbini Sistemleri İçin Tasarım Optimizasyonu Paketinin Geliştirilmesi

Biyokütle Kaynaklarının Farklı Üretim Teknolojilerine Göre Elektrik Enerjisi Değerlerinin Belirlenmesi

PSCAD Yazılımı Kullanarak PEM Yakıt Hücresinin Modelinin ve Benzetiminin Gerçekleştirilmesi

Evsel Bir Yük Talebinin Karşılanmasında Yakıt Pili Kullanılmasına Yönelik Bir Benzetim Çalışması

Farklı Teknolojilerle Üretilmiş Fotovoltaik Panellerin Çıkış Güçlerinin Modellenmesi

Şarj Edilebilen Elektrikli Araçların Kesintisiz Güç Kaynağı Olarak Kullanılmasına Yönelik Bir Benzetim Çalışması

Kablolardaki Gelişmelerin Patent Analizi Yaklaşımı ile Değerlendirilmesi

Yüksek Gerilim Kablolarındaki İzolasyon Problemlerinin Elektrik Alan Dağılımına Etkisi

Yüksek Gerilim Kablolarının Farklı Döşeme Koşullarında Isıl Analizi

Yeraltı Güç Kablolarının Isıl Analizi İçin Görsel Tabanlı Sıcaklık Ölçme ve İzleme Sistemi

Hava Hattı Mesnet İzolatörü İçin Benzetim Tabanlı Elektrik Alan Dağılımı İncelemesi

Darbe Geriliminden Gürültünün Dalgacık Analizi ile Ayrıştırılması

Bakışımsız Yokluk Ortamdan Yansıma ve İletim Katsayıları

Düzlemsel Dalgaların Soğuk Plazmada Yarım Düzlemden Saçılması

EKDZ Modelinin Çoklu Kırınımlara Uygulanması

S-Şeklindeki Metal İletkenlerin Çokbantlı Frekans Seçici Yüzey Özelliği

Schelkunoff Birim Çember Yöntemi ile Hüzme Sentezleme

Deve Tabanı Bitkisi Yaprağının Nem Oranına Göre Elektriksel Özellikleri

Işıma Örüntüsü ile Gömülü Cisim Derinlik Tespiti

Modifiye Abc Algoritması ile Eşit-Olmayan Aralıklı Dairesel Anten Tasarımı

İşaret Geliş Açısı Kestirim Algoritmaları

YAR Görüntüleme ve RKA Ölçümleri İçin Lineer Denklem Destekli Matris Kalem Metodu

Gerilim Modlu Eviren Akım Taşıyıcılı İkinci Derece Süzgeç Tasarımları

28nm Prosesinde Dengelenmiş Farksal Giriş Devresi Tabanlı CCCII Tasarımı ve Kurgulanabilir Frekans Atik Süzgeç Yapısı Uygulaması

Yeni Bir CMOS ZC-CDTA Gerçeklemesi ve Süzgeç Uygulaması

Sonlu Darbe Tepkili (SDT) Süzgeç Tasarımı İçin Yeni Bir Pencereleme Fonksiyonu

Butterworth Yüksek Geçiren Fitre Devresinin Kontroledilebilir Kanonik Formda Tasarlanması ve Gerçeklenmesi

Kayıpsız Simetrik Olmayan Kafes Devreleri Kullanarak Genişbant Uyumlaştırma

Elektromanyetik Filtrelerin Tasarımı ve Çalışma Karakteristiklerinin Hesaplanması

İkinci Nesil Akım Taşıyıcı (CCII) Kullanılarak Yapılan Topraklanmış Endüktans Simülatörü

CMOS DDCC Temelli Memristör Gerçeklemesi ve Kaotik Haberleşme Uygulaması

Kayıplı İntegratör Kullanılarak Yeni Bir Akım-Modlu Cmos Çentik Süzgeç Tasarımı

Maksimum Aydınlatma Verimliliğine Sahip Buck Tipi LED Sürücü Devre Tasarımı

Akıllı Power Led Sürücü Sistem Tasarımı

Dahili PFC’li Flyback Tipi Güç LED Sürücü Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi

Gaz Deşarjlı Aydınlatma Armatürleri ile LED Aydınlatma Armatürlerinin Meydana Getirdikleri Harmonikler Açısından Kıyaslanması

Tümdevrelerin Elektromanyetik Performansı İçin Pasif Devre Tasarımı

Darbeli Radar Uygulamaları İçin Yeni Bir E Sınıfı Güç Kuvvetlendiricisi Yük Devresi Tasarımı

FPGA Üzerinde Ring Osilatörü Tabanlı PUF Gerçeklemesi

Merkezi Desen Üreteçleri İçin Donanımsal Çözümler

Gömülü Sistemler İçin Modüler Menü Tasarımı

Çöz-ve-Aktar İşbirlikli Haberleşme Sistemlerinin Weibull Sönümlü Kanallardaki Performans Analizi

Asimetrik Sönümlü Kanallarda İki Atlamalı Çöz-ve-Aktar Röleli İletimin Servis-Dışı Kalma Olasılığının Analizi

MIMO-OFDM Sistemlerinde Dalgacık Dönüşümü ve PTS Tekniği ile PAPR Azaltma

Gelecek Nesil Dar Bant Terminal ile Radyo Link ve Yerel Alan Ağlarında Yapılan Güvenli Haberleşme Test Sonuçların Karşılaştırılması

DFBÇ Sisteminde Pilot Yoğunluğu ve Yerleşiminin Başarım Analizi

Doğrusal Olmayan Etkiler Altındaki Bir WDM Sistemin Farklı Veri İletim Hızları İçin Performans Analizi

Landau-Placzek Oranını Temel Alan Optik Fiberli Dağınık Algılamada Brillouin ve Rayleigh Saçılma Katsayılarının Sıcaklıkla Değişiminin Analizi

Avrupa Sayısal Karasal Televizyon Sistemleri İçin Matlab Benzetim Aracı

Piezorezistif Tabanlı Mikrokiriş Kullanılarak Biyosensör Tasarımı

EEG ve Deneysel Kip Ayrışımı Kullanarak Migren Teşhisi

Hough Dönüşümü Kullanılarak Protein Yapısal Bloklarının Karşılaştırılması

Özel Bir Dalgacık Kullanarak Dalgacık Dönüşümü ile QRS Belirleme

Yüzey Elektromiyogram (yEMG) İşaretinden El Aç-Kapa Hız Bilgisinin Kestirimi

Amyotrofik Lateral Skleroz (Als) Hastalığının Destek Vektör Makinesi ile Teşhisi

Laboratuar Tipi Buharlı Sterilizatör Tasarımı, İmalatı ve Performans Analizi

Tıbbi Amaçlı Sıcaklık, Nem, Basınç Ölçme ve İzleme Sistemi Tasarımı

TMG Uyarımlı Bir Lak Operon Modeli İçin Sınırlılık ve Yerel Kararlılık Analizi

DVM Tabanlı Kalın Bağırsak Kanseri Tanısı İçin Performans Geliştirme

Histopatolojik İmgelerin Sınıflandırılmasında Etkili Özellik Seçimi

Yüksek Frekans İndüksiyon Kaynak Makinesi Tasarımı

Üç Fazlı Güç Faktörü Düzeltme Devrelerinin İncelenmesi

Benzetilmiş Tavlama ile Flyback Mikro-Eviricide Güç Kaybı Optimizasyonu

Elektrikli Araç Batarya Sistemleri İçin Aktif Hücre Dengeleme Sistemi

Kablosuz Enerji Transferinde Bazı Kısıtlar ve Çözümler

Güç Elektroniği Dönüştürücülerinin Yarıiletken Veriyapraklarına Dayalı Verim Hesaplama Yöntemi

Düşük Sığalı Film Kondansatör Bulunduran Diyotlu Doğrultucu Girişli Ac Motor Sürücülerinde Başarım Analizi

Geleneksel Tek Katlı DC-DC Dönüştürücü Yapısı ile Faz Kaydırmalı Modül Paralelleme Yönteminin Genel Karşılaştırılması

Çok-seviyeli Eviricilerde Seviye Kaydırmalı PWM Anahtarlama Yöntemleri

Eviricilerde Harmoniklerin Yok Edilmesi

QCM Tabanlı Sıvı Ortam Algılama Sistemi Tasarımı

Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Yakalama Etkisinin İncelenmesi

PVP Tabanlı Yansıma Tipli Fiber Optik Uçucu Organik Bileşen Sensörü

Yönlendirici Robot Kullanımı ile Robotların Operasyon Alanının Genişletilmesi

Kamera Destekli Gerçek Zamanlı Robotik Al-Bırak Uygulamalar İçin Yeni Bir Matematiksel Kinematik Güvenlik Modeli

FPGA Tabanlı 5 Eksenli Mobil Robot Kolu Tasarımı ve Uygulaması

İnsan-Robot Etkileşimi Yoluyla İnsan Niyetlerinin Tahmin Edilmesi ve Değiştirilmesi

Haar Dalgacıkları ve Kübik Bezier Eğrileri ile Yüz İfadesi Tespiti

Makine Öğrenme Yöntemleriyle N-Gram Tabanlı Dil Tanıma

El Hareketi Tanıma Tabanlı İnsan - Bilgisayar Ara Yüz Tasarımı

Bilkopter İçin GPRS Tabanlı Navigasyon Uygulaması

Metis Programı ve Sonlu Eleman Yöntemi Kullanılarak Isıl Modellerden Derecesi-İndirgenmiş Eşdeğer-Devrelerin Elde Edilmesi

Öz-Düzenlemeli Ağ Yapısı ile Farklı Yaklaşımların Sınanması

Bulanık C-Kümeleme Algoritması ile Retinal Kan Damarı Bölütleme

Görüntü İşlemede Aktif Kontur ve YSA Kullanarak Atık Sularda Protozoa Belirlenmesi

Alt Yama Yöntemiyle Yapay Açıklıklı Radar Görüntülerindeki Hareketli Hedeflerin Tespit Edilmesi

Armoni Arama Algoritması ile Daha Düşük Dereceden Sistem Modelleme

Simulink HDL Kodlayıcı Tabanlı Paralel Mimari Uygulaması

Pisarenko Harmonik Ayrıştırma ve En Küçük Norm Yöntemi ile Bant İçi Girişim Olan SDFM Kanal Verilerinin Yankı Profillerinin Elde Edilmesi

İmge Eşiklemede Ayrık İkili PSO Temelli Yeni Bir Yaklaşım

Görüntü İşleme Uygulamalarına Yönelik Gerçek-Zamanlı İki Katmanlı Hücresel Sinir Ağı Emülatörü Gerçekleştirilmesi

Türkçe Metinlerin Kümelenmesinde Farklı Kök Bulma Yöntemlerinin Etkisinin Araştırılması

GeoFIS: Heyelan Duyarlılık Haritaları İçin Kolay Kullanımlı Bir Yazılım

Hata Doğrulama Kodlarının Veri Önbelleklerindeki Geçici Hataları Düzeltmedeki Verimliliğinin Artırılması

Görüntü İşleme Teknikleri Kullanılarak Bir Ortamın İnsan Yoğunluğunun Hesaplanması

Modifiye Yapay Arı Koloni Algoritması ile Nümerik Fonksiyon Optimizasyonu

Kısa Mesaj Sunucusu (SMS Gateway) Tasarımı

Çağrılı BildiriEthernet Tabanlı I/O Sistemleri ve Mobil Laboratuar Uygulaması

Ütü Masası İmalatında Kullanılan Nokta Direnç Kaynak Manipülatörün Tasarım ve İmalatı

Gerçek Zamanlı Giriş Şekillendirici Tasarımı

Mermer Makineleri İçin Verimlilik Artırıcı Kontrolör Geliştirilmesi

Değişken Hızlı Soğutma Sistemleri İçin Gerçek-Zaman Benzetimci Uygulamaları

Poster BildiriFotoakustik Etki ile Gözenekli Silisyum Karakterizasyonu ve Gözeneklilik Durumuyla İlişkilendirilmesi

Poster BildiriSentetik Açıklıklı Odaklanma Tekniği ile Ultrasonik Konum Netleştirme

Poster BildiriGerçek Zamanlı Akım ve Gerilim Sinyallerinin İzlenmesi İçin FPGA Tabanlı Bir Sistem Tasarımı

Poster BildiriMikrodenetleyici Tabanlı Odyometri Cihazı Tasarımı

Poster BildiriHall Etki Sensörü Kullanarak, Düşük Değerli Manyetik Alanları Ölçen Telemetrik Sistem Tasarımı

Poster BildiriElektriksel Sıcaklık Kalibratörlerinin Isıl-Çift İşlevi Kalibrasyonu ve Kalibrasyon Sonucunun Kullanılması

Poster BildiriArm Mikrodenetleyici Tabanlı Bilkopter’in 9DOF ile Dengelenmesi

Poster BildiriLandau-Placzek Oranını Temel Alan Optik Fiberli Dağınık Algılamada Brillouin ve Rayleigh Saçılma Katsayılarının Gerginlikle Değişiminin Analizi

Poster BildiriCuEEG: EEG Verilerinin Hızlı İşlenmesi İçin GPU Tabanlı Yeni Bir Yaklaşım

Poster BildiriKablosuz Hasta Takip

Poster BildiriLineer Olmayan Dinamik Sistemlerin Yapay Sinir Ağları ile Modellenmesinde MLP ve RBF Yapılarının Karşılaştırılması

Poster BildiriUzaktan Kontrollü Prototip Mobil Bomba İmha Robotu Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi

Poster BildiriFundus Floresan Anjiografi Görüntülerinde Diyabetik Retinopati Nedeniyle Oluşan Kanamaların Kümeleme, Sınıflama ve İyileştirme Yöntemlerini Kullanarak Belirginleştirilmesi

Poster BildiriLED`li Aydınlatmaya Sahip Ultrasonik Kavitron Cihazı Tasarımı ve İmalatı

Poster Bildiriİşlemsel Kuvvetlendiricili Matematiksel Simülatör Tasarımı

Poster BildiriNaive Bayes Yönteminde Olasılık Çarpanlarının Etkileri

Poster BildiriYerçekimsel Arama Algoritması ile PID Denetleç Parametrelerinin Tespiti

Poster BildiriYapay Zeka Tabanlı Otomatik Araç Değerleme Sistemi

Poster BildiriBluetooth Üzerinden Güvenli Veri İletimi

Poster BildiriSmarTCHA: İnsan Hesaplama Kullanarak Oluşturulan Erişilebilir ve Kullanışlı İnsan Etkileşim İspat Sistemi

Poster BildiriMobil Uygulama Sistemlerinde Çevik Yazılım Geliştirme Metodunun İncelenmesi

Poster BildiriDNA Dizilerinin De Bruijn Grafları ile İncelenmesi

Poster BildiriEkonomik Güç Dağıtım Problemlerine Rüzgar Enerji Santrallerinin Etkisinin Diferansiyel Gelişim Algoritmasıyla İncelenmesi

Poster BildiriZıt Konumlu Yerçekimsel Arama Algoritmasının Termik Üretim Birimlerinden Oluşan Emisyon Kısıtlı Ekonomik Güç Dağıtım Problemlerine Uygulanması

Poster BildiriArtırma/Azaltma Limitli ve Yasak İşletim Bölgeli Ekonomik Güç Dağıtımı Problemlerinin Yerçekimsel Arama Algoritması ile Çözümü

Poster BildiriLisanssız Elektrik Üretimi Kapsamında Elektrik Enerjisi Üreten Santrallerin Şebeke Bağlantısı

Poster BildiriÇok Fonksiyonlu Güç Kalitesi İzleme ve Veri Toplama Sistemi

Poster BildiriElektrik Ark Fırınını Besleyen Elektrik Şebekelerinde Gerilim Sapmalarının Deneysel İncelenmesi

Poster BildiriK-Means Kümeleme Yaklaşımı Kullanarak Elektrik Dağıtım Sistemlerindeki Harmoniklerin Zamansal Değişimlerinin İncelenmesi

Poster Bildiri Regresyon Analizi Kullanılarak Kısa Dönem Yük Tahmini

Poster BildiriMatlab ile Gerçekleştirilen Fotovoltaik (PV) Güneş Pili Modeli ile Güneş Enerjisi Üretimindeki Önemli Etkenlerin Tespit Edilmesi

Poster BildiriDoğrudan Fotovoltaik Pilinden Beslenen Anahtarlı Relüktans Motor-Pompa Sisteminin Matlab/Simulink Ortamında Modellenmesi

Poster BildiriPV Sistemtemlerde Farklı Işınım Değerlerinde Verimliliğin Artırılması

Poster BildiriJeotermal Enerji Santrallerinin Türkiye Açısından Değerlendirilmesi

Poster BildiriBir Senkron Generatörün İkaz Sistemi ve Gerilim Regülasyonu

Poster BildiriAsansör Simülatörünün Ürettiği Sonuçlar Üzerinde Yapılan K-Means++ Kümeleme Çalışması ile Trafik Türünün Tahmini

Poster BildiriSonlu Elemanlar Yöntemi ile Anahtarlamalı Relüktans Motorun Moment ve Endüktans Eğrilerinin Elde Edilmesi

Poster BildiriYapay Sinir Ağları ile Transformatörlerdeki Demir Kayıplarının Tahmini

Çağrılı BildiriSinyal İşleme Bakışı ve Karikatürcü Gözüyle Yüz Tanıma Problemi

Çağrılı BildiriEM Alanların ELF ve RF Bölgelerinde İzlenmesi ve Uyarı Sistemi için bir Model

Çağrılı BildiriRotor Oluk Harmoniklerini Kullanarak Asenkron Motorlar İçin Gerçek Zamanda Sensörsüz Hız ve Konum Kestirimi

Çağrılı BildiriEthernet Tabanlı I/O Sistemleri ve Mobil Laboratuar Uygulaması

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2022 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ :


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.