2016 2014 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000

   · ETKİNLİK Giriş Sayfası

ELECO`2016 ELEKTRİK - ELEKTRONİK - BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ SEMPOZYUMU VE FUARI BİLDİRİLERİ


Poster BildiriPWM-CCM-PFC-Yükseltici Dönüştürücüler İçin Yeni Bir ZVT Bastırma Hücresi A New ZVT Snubber Cell for PWM-CCM-PFC-Boost Converters

Balıkesir İli Şehir Merkezi Ve Balıkesir Üniversitesi Çağış Yerleşkesi’ nin Elektromanyetik Alan Haritası

Patlama Riski Bulunan Ortamlarda Kullanılabilecek Kendinden Emniyetli Algılayıcı Tasarımı

Genişbant Uyumlaştırıcı Tasarımlarında Alternatif Çevrim Güç Kazancı İfadesi

Kesirli-Mertebeden 2xn RLC Ağlarının İletim Matrisleriyle Analizi

DF Tabanlı İşbirlikli Haberleşme Sisteminde YSA Kullanarak Kanal Kestirimi

Yumuşak Anahtarlamalı Üç Seviyeli İnverterlerin İncelenmesi

Derin Ö˘grenme ile Motor Hayal Hareketlerinin Analizi

Tek Fazlı Birim Güç Faktör Doğrultucunun Doğrusal Olmayan Denetimi: Doğrudan Olmayan Geri-Adımlamalı Yaklaşım

Nöromüskuler Kas Aktivitelerinin Sınıflandırılmasında çapraz İlinti Kestirimleri

EEG Alt Bandlarının Tekil Spektrumu ile Duygu Durumları Arasındaki İlişki

Poster BildiriYağmurun Ku Bant Elektromanyetik Dalgalara Etkisinin Modellenmesi

UV-DGM Motor Kontrol Algoritmasının ARM Cortex-M4 Tabanlı Mikrodenetleyici ile Gerçekleştirilmesi

Tek Fazlı Şebekeden Bağımsız HERIC Eviricili Fotovoltaik Sistem Denetimi

Gecikme Toleranslı Ağlarda işbirlikli Ağ Kodlama

Yapay Sinir Ağı Kullanarak Trafo Sağlık Endeksi Tahmini

Tablet Bilgisayar Aracılığıyla Helicobacter Pylori Testlerinin otomatik okunması

Solunum Sesleri Yardımıyla Uyku Apnesi Tespit Edilmesi

Canbus İletişim Tabanlı Güç Dağıtım Modülü Güvenilirlik Analizi İncelemeleri Ve Devre Üzerinde Spesifik Test Uygulamaları

Türkiye’nin ilk AMOLED TV’si için Güç Kartı Tasarımı

Ev Tipi Endüksiyon Isıtmalı Ocaklarda Tencere Tipinden Bağımsız Olarak Maksimum Güç Aktarımının Sağlanması

Poster BildiriFiber Optik Sensörler ile Sıvılarda Kırılma İndisi Ölçüm Yöntemlerinin Analizi

Kırınım Yöntemi Kullanılarak Zeytinya˘gındaki Tağşişin Belirlenmesi

Akıllı Şebekelerde Durum Kestirimi için Fazör Ölçüm Birimlerinin Optimum Yerleştirilmesi

Taşınabilir Harmonik Kaynağı Analizörü Tasarımı ve Analizi

HSA Tabanlı Kaos Üreteci ile Açık Kapalı Kaotik Anahtarlama Haberleşme Sisteminin FPGA Kullanılarak Gerçekleştirilmesi

GSM Baz İstasyonları Kabinleri İklimlendirme Sistemlerinin Otomatik Arıza Tespit ve Kontrolü

Poster BildiriGün Öncesi Piyasasında PTF Dönemsel Ağırlıklı Fiyat Ortalama Tahmini

Elektrikli Araçlarda Enerji Verimliliği Artırımı

Kısmi Gölgelenmede Stokastik Işın Araması, Değişken Komşuluk ve Benzetilmiş Tavlama Algoritmalarının Başarı İncelenmesi

EMoFS Tekniği Kullanılarak Rüzgar Gücü Tahmini Yapılması

EMoFS Tekniği Kullanılarak Rüzgar Gücü Tahmini Yapılması

Poster BildiriL-Tipi Kalsiyum Akımlı Bir Sinir Hücresinin Dallanma Analizi

Kablolu Telefon Şebekeleri İçin Fiziksel Katmanda Çalışan Bir Güvenli Haberleşme Modülü Prototip Çerçeklemesi

Poster BildiriBulanık Mantık Yöntemi İle Trafik Işıklarının Akıllı Kontrolü

Görüntü Filtre Çekirdek Matrisinin Genetik Algoritmalar ile Eğitiminin Bir Analizi

Görüntü İşleme Tabanlı 4 Eksenli Çok Amaçlı Robot Mekanizması

Güç Transformatörlerinde Yağ ve Sargı Sıcaklık Modellerinin İncelenmesi

Mikroşerit Yama Anten İçin Tasarlanmış Dambıl İlaveli Tamamlayıcı Ayrık Halka Rezonatör Tipi Bozulmuş Toprak Yüzeye Kazınan Rezonatör Konumunun Elektriksel Boyuta Etkisinin Nümerik Olarak İncelenmesi

Poster BildiriMobil SAMVIQ: Internet Üzerinden Öznel Video Kalite Testi ve Değerlendirmesi

Makine Öğrenmesi Yöntemi ile Sinter Fabrikasında Kok Optimizasyonu

Elektrikli Araç Uygulamaları için 75 kW Asenkron Motor Tasarımı

Mikrodalga Görüntüleme Uygulamaları için Oluklu Vivaldi Anten Tasarımı

Mikrodalga Bölgesinde Farklı Rezonatör Yapılarının Sensör Uygulamaları İçin Hassasiyet Analizi

Kablosuz Haberleşme Modülüyle Mini Elektronik Kol Kontrolü

Doğrusal Parametre Değişimli Tepe Vinç Sisteminin Kazanç Planlamalı LQR ile Kontrolü

SÜREKLİ MIKNATISLI SENKRON MOTORLARDA EPOKSİ MALZEMESİNİN MOTOR TERMAL PERFORMANSINA ETKİSİ

İkinci Derece Çentik Süzgeç Devresinin Logaritmik Ortamda Kayıplı İntegral Alma Blokları ile Tasarımı

Yaklaşık Model Kullanarak Bir Sınıf Eksik Sürülmüş Euler Lagrange Sistemin Kararlı Kılınması

Fotovoltaik Panellerin Senkron Jeneratör ile Kullanımı

Bina ˙Içi Konumlandırmada Kanal Modellerinin Etkisi

Pekiştirmeli Öğrenme Algoritmalarının Ball-Cradling Problemine Uygulanması

Acil Durum Bina Tahliye Sistemi Tasarımı

Ana Dalgacığın Dalgacık Sinir Ağının Başarımına Bağlı Transformatör Korumasına Etkisi

Kalp Üfürümlerinin İzlenmesi için Walsh-Hadamard Dönüşümü Tabanlı Otomatik Sınıflandırma Sistemi

Ortam Sıcaklığının Ultrasonik Nebülizatörler Üzerindeki Etkinliğini Ölçen Sistem Tasarımı

i-RoHEAD Eğitim, Eğlence ve Güvenlik Amaçlı Kullanılabilen İnteraktif Robotik Kafa

Geliştirilmiş Tekil ∏ Modeli Kullanılan Bir Spiral İndüktör Değişkenlik Analizi Algoritması

M-PSK Sistemler için PSAM-Tabanlı LMMSE Kanal Tahmini ile MRC ve EGC Çeşitlilik-Birleştirimli Ricean Kanallar Üzerinde Bit Hata Oranının İncelenmesi

DA/DA Yükseltici Çeviricilerde Geri Besleme ve İleri Besleme Kontrol Feedback and Feedforward Control in DC/DC Boost Converter

Hafif Elektrikli Araçlar İçin Kullanılan Tekerlek İçi Fırçasız Doğru Akım Motorlarının Farklı Oluk ve Kutup Sayısı Kombinasyonlarının Verim Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

Çok-Segmentli Nano Heteroyapı Tabanlı Tam Renkli Ayarlanabilir Işık Yayıcılar

Görünür Yakın Kızılötesi Spektrometre Tasarımı ve Bir Uygulama Örneği

İki Düğümlü Çok Röleli Tam-Zamanlı İki Yönlü Kablosuz Röleli Ağlarda Eş-Kanal Etkileşimlerin Toplam-Oran Tabanlı Fırsatçı Röle Seçim (TO-FRS) Metodu Üzerine Etkileri

Mikrodalga Görüntüleme Uygulamaları İçin Log-Periyodik Dipol Anten Dizisi Tasarımı

Poster BildiriDört Rotorlu İnsansız Hava Aracı İçin Kayan Kirpikli Kontrolcü Tasarlanması

Düşük Güçlü Sistemler için Alternatif Enerji Kaynağı: Mikrobiyal Yakıt Hücreleri

Bir Senkron Alçaltan Çeviricinin İdeal Olmayan Analizi ve Çıkış Geriliminin Kontrolü

Gömülü Bir Sistem İçin Bir Çoklu Ortam Uygulaması

Medikal Veri Analizinde İstatistiksel Yaklaşım

Lazer Kesim Gözlemleme Teknolojisi Karakteristiği ve Uygulamaları

Sonlu Genişlikte Toprak Düzlemine Sahip Eş Düzlemli Dalga Kılavuzu İçin Yeni Sentez Modelleri

Alınan İşaret Güç Göstergesi (RSSI) Metriği Kullanılarak Kapalı Alan Mesafe Kestirimi

Aktif Dağıtım Şebekelerinin Diferansiyel Röle İle Korunması

Nesnelerin İnterneti Yapısında Kullanılabilecek Kablosuz Sensör Ağı Tasarımı

Ofset Besleme Hatlı Eğik Açıklık Kuplajlı Yığın Mikroşerit Anten Tasarımı

Görme Engelliler İçin Engel Mesafe Tespiti Sistemi

Manyetik Kontrollü Şönt Reaktör için Uygulanan Kontrol Yöntemlerini Literatür İncelemesi

Bir Konutta Fotovoltaik Sistem ve Yük Takipli Enerji Depolama Sistemi Uygulamasının Yük Profiline ve Enerji Tüketim Bedeline Etkisi

Toplu Taşıma Sistemleri İçin Bir Araç İçi Görüntüleme Uygulaması

RFID ile Gömülü Sistem Tabanlı Stratejik Konumlandırma

WiFi, LTE ve 5G Uygulamaları için 3-6GHz Bandında 3-Bit Faz Kaydırıcı

Android Tabanlı Mobil Ödeme ve Araç İçi Kontrol Merkezi

Kompresör Uygulaması İçin Sürekli Mıknatıslı Senkron Motor Tasarımı, Üretimi ve Deneysel Doğrulanması

Balıkesir Üniversitesi İkinci Nesil İnsansı Robotu “RoboTürk2”nin Ayak Tasarımı

Gömülü Sistem Bir Araç Takip Sistemi Uygulaması

0.8-1.9 GHz Mikrodalga Kuvvetlendirici Tasarımı

Analog Devreleri Hızlı Prototipleme Açısından Evrimlenebilir Donanım Konusundaki Çalısmaların ncelenmesi ve Yeni Bir Model Önerimi

SRFT ile Frekans Transformasyonunu Kullanarak Band Geçiren Filtre Prototipi Üzerinden Çokluband Filtre Tasarımı

Doğrusal Anten Dizisi Işıma Diyagramının Sentezi İçin Konveks-Genetik- Taguchi Algoritmalarına Dayalı Yeni Bir Karma Optimizasyon Yaklaşımı

Kuru Tip Transformatörlerde Nüve Materyallerinin Verime Etkisi

Poster BildiriSıçan Derisinde Oluşturulan Yara Modeli Üzerinde İyileşme Sağlanması için Elektromanyetik Alan Sistemi Geliştirilmesi ve Sensör Uygulaması

Elektromanyetik Alan Uygulamaları için Anten-Aplikatör Tasarımı, Sıçan için Uyartım Modeli ve Isı Dağılım Analizi

VoIP Sistemlerinde Tekrar ˙Iletimin Kullanıcı Deneyimine Etkisi Impact of Retransmissions on the Quality of Experience in VoIP Systems

Yığınlanmış Özdevinimli Kodlayıcı ile Parkinson Hastalığının Sınıflandırılması ve Teşhis Edilmesi

Derin Öğrenme ile Sınıflandırma Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma

Elektrik Ark Fırınlarında Çalışma Karakteristiklerinin İncelenmesi

ELEKTRİKLİ ŞARJ İSTASYONLARININ DAĞITIM ŞEBEKESİNE OLASI ETKİLERİ

Poster BildiriDört Rotorlu Bir Mikro İnsansız Hava Aracının (İHA) İki Serbestlik Dereceli PI Kontrolcü ile Yörünge Takibinin Gerçekleştirilmesi

OFDM İşaretlerinin Çevrimsel Otokorelasyon Fonksiyonu ile Ayrıştırılması

Tarihi Yapılarda Dış Cephe Aydınlatması Ve Galata Kulesi Uygulaması

Matlab Simulink ile Elektrik Ark Fırın Sistemleri için Statik Var Kompanzasyon Sisteminin Modellenmesi ve Benzetimi

Poster BildiriYüz Tanıma, NFC ve Ses Kontrollü Kapı Kilidi Açma Sistemi

Eğitim Amaçlı Temel Bir Mikrobilgisayarın Tasarlanması ve Gerçeklemesi

Ağ cihazlarına güvenli erişim için bir iletişim sistemi tasarlanması

EŞİT MESAFELİ ÇOK-SEKMELİ KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLARDA MİNİMUM GÜÇ TÜKETİMİ İÇİN OPTİMUM DÜĞÜM SAYISININ BELİRLENMESİ

Sınıflandırma Yöntemleri Üzerinde Lineer Boyut İndirgeme Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Eksenel Akılı Açık Oluklu Bir Girdap Akım Freninde Doğrusal Olmayan Manyetik Modelleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması

VoIP Santrallere Bağlı SIP PBX’lerde Çağrı Trafiğinin Optimizasyonu

Üç seviyeli Nötr Noktası Bağlantılı Evirici için Model Öngörülü Akım Kontrolü

QT Zaman Aralığı Analizi İçin Sürekli Dalgacık Dönüşümü Ve Philips Metodu Tabanlı Özgün Bir Algoritma

Zaman Gecikmeli Sistemlerde Luenberger Tabanlı Gözlemleyici Tasarımı

Poster BildiriGömülü Sistem Bir Ürün İçin Veri Tabanı Kullanılarak Montaj, Sipariş ve Fiyatlandırma Uygulaması

Sabit Mıknatıslı Senkron Motorun Model Öngörülü ve Öngörülü Kayan Kip Yöntemi ile Denetlenmesi

İkili Tank Sıvı-Seviye Sisteminin PI ve Geri Adımlamalı Kontrol Yöntemleri ile Kontrolü ve Performans Analizi

Kronik Böbrek Hastalığı Tespitinde Farklı Sınıflandırma Yöntemleri ve Farklı Topluluk Algoritmalarının Birlikte Kullanımının Sınıflandırma Performansına Etkisi

Genetik Algoritma Tabanlı Kesirli ve Tam Dereceli PID Kontrol Edicilerin Bir Uçak Modeli Üzerinde Karşılaştırılması

Biyo-Algılama Uygulamaları için Dört Başlı Ok Şeklinde Nano-Açıklık Tabanlı Çift Bant Plazmonik Mükemmel Soğurucular

FPGA Tabanlı Düşük Maliyetli Yüksek İşlem Hacimli Afin Dönüşüm Motoru

Ortam Sıcaklığının Ultrasonik Nebülizatörler Üzerindeki Etkinliğini Ölçen Sistem Tasarımı

Yazılım Tanımlı Radyolar için Düşük Karmaşıklı, Yüksek Duyarlıklı Bir işaret Üeretici Algoritması ve Prototip Gerçeklemesi

Akım İzleyici Tabanlı Gerilim Modlu Birinci Dereceden Ayarlanabilir Tüm Geçiren Süzgeç

BMI yakla¸sımıyla BARON Optimizasyonu kullanarak Oransal-Türevsel Gözlemleyici Tasarımı

Bulanık Mantık Yöntemi Kullanılarak Güç Transformatörleri Arızalarının Belirlenmesi

SDFD ve SVK Cihazlarının Birlikte Kullanımı ile Hibrit Bir FV/Rüzgâr Enerji Üretim Sisteminin Geçici Kararlılık Performansının Arttırılması

Çok-Kaynaklı Yenilenebilir Enerji Mikro-şebekesinin Yönetim Simülasyonu

Fırçasız Doğru Akım Motorlarında Farklı Mıknatıs Dizilimleri

Üç Fazlı Sincap Kafesli Asenkron Motorda Verim Analizi

Rüzgar Türbinlerinde Kullanılan ÇBAG Vektör Kontrolü ve Gerilim Düşümü Durumunun İncelenmesi

6/4 ve 8/6 Stator/Rotor Yapılarında ARM Tasarımı, Analizi ve Karşılaştırması

Yüksek Güç Faktörlü SEPIC LED Sürücünün Tasarımı ve Uygulanması

Josephson Gerilim Standardı Sistemi İçin Milimetre Dalga Sentezleyici

Normal ve Agresif Kas hareketlerinin Elektrofizyolojik Entropiler Cinsinden Sınıflandırılmasında Destek vektör Makineleri

Normal ve Agresif Kas hareketlerinin Elektrofizyolojik Entropiler Cinsinden Sınıflandırılmasında Destek vektör Makineleri

Zaman Serilerinde NARX Sinir A˘gları Modeliyle Uçu¸sa Elveri¸slilik Süresinin Kestirimi

Nesnelerin İnterneti Tabanlı bir Otobüs Durak Sistemi Tasarımı

Çift Eşik En Yüksek Bölü En düşük Özdeğer Spektrum Algılamanın Tanıtımı ve Performans Analizi

Çift Eşik En Yüksek Bölü En düşük Özdeğer Spektrum Algılamanın Tanıtımı ve Performans Analizi

Epoksi reçinede iz oluşumu ve 3 farklı deşarj seviyesi için yineleme haritaları analizi

Düşük Harmonikli 12 Darbeli Doğrultucu Tasarımı

Tasarlanan akıllı telemetri kontrol algoritmasının incelenmesi

6LoWPAN Kullanan Bir Algılayıcı Ağ Sistemi

Uydu Haberleşmesi için Yönsüz ve Dairesel Kutuplanmalı Dalga Kılavuzu Çembersel Yarık Anten Dizisi

Sayısal Biyomedikal Uygulamalar için Tek Kanal Üzerinden Güç ve Veri ˙Iletimi Gerçekle¸stirilen Optik ˙Ileti¸sim Sistemi Modeli

CMOS Prosesinde Geniş Bantlı 180° Dijital Faz Kaydırıcı Tasarımı

CMOS Prosesinde Geniş Bantlı 180° Dijital Faz Kaydırıcı Tasarımı

Mamdani ve Takagi-Sugeno Çıkarım Yöntemlerine Sahip Bulanık Mantık Denetleyicilerin Özgün Yazılım ve Araç Kutusu Performans Analizi

Güç Sistemlerinde Arıza Akım Sınırlama Yöntemlerinin İncelenmesi

Poster BildiriAraç İçi Durum Takibi ve Arıza Tespit Cihazı

Salt-MOS Devre Tasarımı Otomasyonu ve Basit Bir Atik Salt-MOS BP/LP Süzgeç Tasarımı

Üç Fazlı Asenkron Makinanın Geçici Hal Davranışı için Yenilikçi bir Matematiksel Model Geliştirilmesi

Yeni Nesil Elektrik Şebekeleri için Adaptif Koruma ve Röle Koordinasyonu Yaklaşımları

Türkiye’nin Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Güneş Enerjisi Potansiyeli: Trabzon İli Örneği

Triboelektrikle Yüklenen Bir Van de Graaff Generatörü Yapımı

Poster BildiriPRATİK TASARIM METODLARIYLA DÜŞÜRÜCÜ TİP DA-DA DÖNÜŞTÜRÜCÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ

Güç Trafosu için Dalgacık Tabanlı Fark Koruma Algoritması

SF6 Gaz Yalıtımlı Dağıtım Transformatörünün Elektrostatik Alan Analizi

Karma Yüksek Gerilim Üretim Devrelerinin Tasarımı

GPS Alıcı Ön -Uç Devre Katmanları 1.575 Ghz LNA ve Anten Tasarımı

Çağrılı BildiriBilgi ve İletişim Teknolojileri Ürünlerini Geliştirme: Teknik Uzmanlıklar, Altyapılar ve Süreçler

Çağrılı BildiriElektrik Elektronik mühendisliği ve Elektrik Elektronik mühendisliği öğretimi ile ilgili deneyimlerim

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.