2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001 1999

   · ETKİNLİK Giriş Sayfası

PAPERS


Çağrılı BildiriElektrik Mühendisleri Odası (EMO) Bilimsel Dergi

Çağrılı BildiriMaxwell Denklemlerinden Devreler Teorisine Yeni Bir Bakış

Çağrılı BildiriBaşarılı Ürün Geliştirme İçin Gereken Temel Beceriler:MÜDEK Program Çıktıları

Çağrılı BildiriBaz İstasyonları Nerelere ve Nasıl Kurulmalıdır?

Sürekli Mıknatıslı Senkron Motorun Minimum Kayıp Kontrolü

Sürekli Mıknatıslı Senkron Motorun İkinci Dereceden Kayan Kip Gözlemleyici ile Sensörsüz Kontrolü

36-Oluk/12-Kutuplu Sürekli Mıknatıslı Senkron Motorun Performansına Mıknatıs Korozyonunun Etkisi

Rotor Oluk Şekillerinin Asenkron Motor Performansına Etkileri

Davlumbazlarda Kullanılan Tek Fazlı Sürekli Kondansatörlü Asenkron Motor Analizi

Dış Rotorlu, Fırçasız Elektrikli Bisiklet Motoru Tasarımı ve Deneysel Doğrulaması

Fırçasız Doğru Akım Motorlarında Alan Zayıflatma Algoritmasının Geliştirilmesi ve Uygulanması

Seri Köprü Doğrultuculu Sığaç Özuyartımlı Asenkron/Senkron Generatör

Modüler Bantlı Taşıyıcı Bir Sistem Tasarımı ve Bant Hızının Evirici Düzeni ile Kontrolü

Transformatörde Kısa Devre Kuvvetleri

Mevcut Endüstriyel Elektrik Tesislerinde Kısa Devre Akımlarının Düşürülmesi

Elektromanyetizm Algoritması ile Radyal Şebekelerde Ters Zamanlı Yönsüz Selektif Aşırı Akım Röle Koordinasyonu

Dağıtılmış Üretim ile İstemli Ada Çalışma

Yapay Sinir Ağı Kullanılarak Kısa Dönem Elektrik Yükü Tahmini

İstanbul İli Avrupa Yakası İçin Uzun Dönem Elektrik Enerjisi Yük Tahmini

PLC ile Farklı Algoritmalar Kullanılarak Statik Reaktif Güç Kompanzasyonu

Güç Sistemlerinde Aktif Güç Kaybının Optimizasyonu

Üç Bölgeli bir Güç Sisteminde Yük-Frekans Kontrolü İçin Yapay Sinir Ağları Tabanlı Bir Kontrolör Tasarımı

Harmonik Bozunum Kompanzasyonu İçin Melez ve Çift Ayarlı Pasif Güç Filtresi Tasarımı ve Performans Analizi

Mikroşebekelerde Yakıt Sarfiyatının ve Karbon Emisyonunun Azaltılması

Çok Düşük Frekanslı Yüksek Gerilim Üretilmesi ve Kontrolü

Döner Atlama Aralıklı Tesla Bobini Tasarımı

Güç Transformatörleri Arızalarının Yağda çözünmüş Gaz Analiziyle Tanılanması

Ortam Koşullarının Yeraltı Kablolarının Sıcaklığı ve Akım Taşıma Kapasitesi Üzerindeki Etkisi

Darbeli Elektrik Alan Uygulamasının Sıvı Gıdaların Pastörizasyonunda Kullanımı

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Bulanık Analitik Hiyerarşi Metodu (FAHP) Kullanılarak Rüzgar Santralleri İçin En Uygun Yer Tayini

Rüzgar Türbinlerinde Kullanılan Sabit Mıknatıslı Senkron Generatörün Güç Kontrolünde Uzay Vektörü PWM ve Histerezis Akım Kontrolü Tekniklerinin Karşılaştırılması

Mono-Kristal PV Panelin Matlab Simulink’te Modellenmesi ve Deneysel Verilerle Doğrulanması

Solar Enerji Dönüşümünde Maximum Güç Noktası İzleyicisinin Etkisi ve Kablosuz Enerji İletimine Uygulaması

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanarak Optimum Besleme

Bir Evin Elektrik Enerjisi İhtiyacını Karşılayacak Fotovoltaik Sistemin Kurulumu

Şebekeden Bağımsız FV Sistemler İçin Yeni bir Güç Yönetimi Uygulama Çatısı

Fotovoltaik Sistemlerde Değiştir Gözle ve Artan İletkenlik Algoritmalarının Karşılaştırılması

Farklı Güneş Paneli Teknolojilerinin Kocaeli İli İçin Performans Değerlendirmesi

Bulanık Mantık Tabanlı MPPT Sistem Performansının Ani ve Yavaş Değişen Güneş Radyasyonu Koşullarında İncelenmesi

Dielektrik Rezonatör Halka İstifleri ile Yüklenen Monopol Antenin Ultra Geniş Bant İçin Tasarımı

Açık Halka Rezonatörler Kullanılarak Üç Bantlı Mikroşerit Bant Durduran Filtre Tasarımı

İndüktif Yüklemeli Mikroşerit Kare Halka Rezonatörler Kullanılarak Mikrodalga Frekans Çiftleyici Tasarımı ve Çift-Band Uygulamaları

Dairesel Anten Dizilerinin Genetik Algoritma ile Tasarımı

Yüksek Kazançlı ve Dairesel Polarizasyonlu Mikroşerit Yakınlık Kuplaj Anten Dizisi Kullanılan Bir Telemetri Sisteminin Tasarımı ve Üretimi

Doppler Radarı ile Yüksek Başarımlı Hız Tespiti İçin Optimizasyon Temelli Yeni Bir Algoritma

Hava, Deniz ve Kara Platformlarının Takibi İçin Yeni Bir Radar Algoritması

İnce Tabakalı Dar-Dual Bant Frekans Seçici Yüzey Tasarımı

Ateşböceği Algoritması ile Mikrodalga Transistör Performans Karakterizasyonu

Tümdevrelerin Elektromanyetik Yayınımı İçin Yakın Alan ölçümleri

Eşit Uzunlukta Hat Parçaları Kullanarak Genişbant Uyumlaştırıcı Tasarımı

PV Hücre Simülasyonunda MATLAB Simulink ve GUI Arayüzü Kullanımı

iTLB Güvenirliğinden Kaynaklanan Performans Kaybının Azaltılması

Mikroişlemci Tabanlı Bir Sisteme Hata Enjekte Etme Yöntemi Geliştirilmesi ve Hata Tespit Mekanizmasının Gerçeklenmesi

Çok Geniş Bant Uygulamaları İçin Darbe Üreteci Tasarımı

Serpiştirme Bölmeli çoklu Erişim Sistemlerinin Nakagami-m Sönümlü Kanallardaki Performansı

Birincil Kullanıcı Trafiği İçeren Bilişsel Radyolarda Kanal Durumunun Tahmini İçin Yeni Bir Yöntem

Ayrık Harmoni Arama Algoritması kullanılarak Tepe Gücü/ Ortalama Güç Oranının Düşürülmesi

Karasal, Hava ve Uzay Tabanlı Haberleşme Sistemleri Arasındaki Girişimin Minimizasyonu İçin Optimizasyon Yaklaşımı

Bragg ve Çirpli Aynalı Tek Parça Yarıiletken Lazerler

Optik Modülatörlerin Analizi ve Uygulamaları

Optik Kuvvetlendiriciler ve Uygulamaları

FTTX Teknolojisi ve Uygulamaları

İstanbul Halit Ulukurt Tünelinde Eşik Parıltı Değeri ve Fren Mesafesine Göre LED Armatür ile Aydınlatma Tasarımı

Karma Aydınlatma Türü ve İç Mekân Rengi İlişkisinin Ekonomi ve Ergonomi Başlığı Altında İncelenmesi

Mayın Algılama Robotu

Telsiz Bomba İmha Robotu Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi

İçsel Mod Fonksiyonlarının Tekrarlılık Grafiği Kullanılarak EEG Sinyallerinde Epileptik Nöbetin Algılanması

EEG Sinyalleri Kullanılarak Uyku Evrelerinin Sınıflandırılmasında Sayısal Filtrelemenin Etkisi

Bilgisayar Kontrollü Termoelektrik Modüllü Soğuk ve Sıcak Terapi Cihazında Örnek Bir Deneye Ait Sonuçların NeuNet Programı ile Analizi

Darbeli Lazer Diyot Uyartımlı Fotoakustik Yöntemle Glikoz Algılanması

Görgül Mod Fonksiyonların Eliptik Analizi ile Kongestif Kalp Yetmezliği Teşhisi

Durağan Hal Görsel Uyarılmış Potansiyel Temelli Beyin Bilgisayar Arayüzleri

Ölçeksiz Nöral Ağlarda Periyodik Kuplajın Eşik-Altı Sinyal Kodlamaya Etkileri

Cep Telefonu SAR Değerinin İnsan Kulak ve Etrafında Sebep Olduğu Sıcaklık Artışının Termal Görüntüleme Tekniği ve Bulanık C-Ortalama Algoritması ile Analizi

Çeşitli Toplama Devrelerinin FPGA Üzerinde Performans Analizi

Elektriksel Sabit Yorma Kaynaklı MOSFET Kapasite Değişimlerinin Analog Uygulamalara Etkileri

Sadece MOS Tekniği ile Geliştirilmiş Yüksek Performanslı Kurgulanabilir Süzgeç Tasarımı

Yüksek Dinamik Aralıklı, Si-Ge Transistorlu, 8-11 GHz Simetrik Sürümlü B Sınıfı Kuvvetlendirici

Anahtarlamalı Nano Dizinler ile Lojik Devre Tasarımı ve Boyut Optimizasyonu

Kapalı Çevrim Kontrol Sisteminin Kararlılığını Garantileyen Veriye Bağımlı PID Kontrolör Tasarımı

Sualtı Deney Platformu İçin Kontrol Kartı Tasarımı

Kalman Filtresi ile LQR ve PI Denetleyicilerin DC Motor Sistemine Uygulanması

Zaman Gecikmeli Isıl Sürecin Gerçek Zamanlı Tanılanması ve Kontrolü: Deneysel Uygulama

Video Tabanlı Uykulu Sürücü Algılama Sistemi

DC-DC Dönüştürücülerde Kullanılan Yumuşak Anahtarlama Yöntemlerinin Karşılaştırılması

DA-DA Dönüştürücülerin Maksimum Güç Noktası İzleme Sistemlerinde Kullanımı

AC-DC Dönüştürücü Tabanlı Güç Faktörü Düzeltme Devresi Tasarımı ve Uygulaması

Modüler Çok Seviyeli Dönüştürücülerde Taşıyıcı Temelli DGM ile Anahtarlama ve Kondansatör Gerilimi Dengeleme Yöntemleri

Modüler Çok Seviyeli Dönüştürücülerin Kontrolü

5 kW Trafolu Tek Faz Kısa Devre Korumalı İnverter Tasarımı

Bir Fazlı Akım Zorlamalı Şebeke Komütasyonlu Evirici

Çok Seviyeli Evirici Tabanlı Paralel Aktif Güç Filtresi İçin Geliştirilen Denetim Algoritması

Asimetrik Beslemeli Eviricilerde Besleme Gerilim Seviyeleri İçin Fibonacci Sayılarının Kullanılması

Anahtarlamalı Relüktans Motorlarda Sürücü Devrelerinin Karşılaştırılması

Sürücüsüz Araç Trafiği ile Sürücü Davranışı İyileştirmeye Yönelik Bir Oyun: OKANOM

Örneklemeli K-ortalama Algoritması

Yeni Nesil Topçu Silahları İçin Benzetime Dayalı Hızlı Bir Atış Kontrol Hesaplama Yöntemi

DNA Dizilimlerinin Sınıflandırılmasında Karar Ağacı Algoritmalarının Karşılaştırılması

RF Enerji Toplayıcı Devre ve Sistemler

HDTVler İçin Düşük Karmaşıklıklı Gömülü Sıkıştırma

Wiener Model Kullanılarak Sistem Kimliklendirme

Sıfır Geçiş İstatistikleri ile İçkin Kip İşlevlerinin Kümelendirilmesi

EEG İşaretlerinden Matematiksel İşlemlerin kNN Algoritması ile Sınıflandırılması

3-Boyutlu Duygu Uzayında Konuşma Sinyalinden Duygu Tahmini ile Değerlendiricilerin Analizi

Algılayıcı Yerleşim Belirsizliğinin Çözümünde Graf-Kuramsal Algoritmasının Kullanılması

Hızlı Fourier Dönüşümünün FPGA uygulamasının SQNR Simülasyonu

Yeni Bir Yüksek Çözünürlüklü Spektral Kestirim Algoritması

Yönbağımsız ve Yönbağımlı Gauss Süzgeçleme

Döndürülmüş Kayan Pencereler Kullanarak İyileştirilmiş Hibrid Nesne Tespit Yöntemi

Düşük Maliyetli 802.11 Kablosuz Ağ Dinleyici

Bulut-Vekil Sunucu ve Tabletler Arasında Veri Senkronizasyonu İçin RTT Kullanarak Farklı Kümeleme Metodlarının Değerlendirilmesi

RF Tabanlı Durum Kontrol Özelliğine Sahip LCD Gösterge

Mikrodenetleyici Tabanlı Bir PLC İçin Programlama Arayüzü Geliştirilmesi

Metin Sınıflandırma İçin Yeni bir Eğitimsiz Anlamsal Özellik Seçimi Yöntemi

Gerçek Nesnelerin RGB Görüntüleri Üzerine Nokta Bulutlarının Uyarlanması

Suç Veri Madenciliği Yardımıyla Hırsızlık Suçları Hakkında Kural Çıkarımı

Doğrusal Genetik Programlama Algoritmasının Paralel Mimariye Uyarlanması İçin Yeni Bir Model Önerimi

Çevik Süreç ile Model Tabanlı Yazılım Geliştirme

Hadoop ile Kaos Temelli FCW Optimizasyon Algoritmasının Analizi

Lorenz ve Rössler Tabanlı Farksal Gelişim Algoritmalarının Karşılaştırması

HCS12 EmumiS: Sanal HCS12 Geliştirme Aracı

Kuantum Devre Sentezi ve Optimizasyonu İçin Verimli Bir Algoritma

Stokastik Hesaplamada Hata Oranlarını Azaltmak İçin Rastgele Bit Karıştırma Yöntemi

Sahte Baz İstasyonu Saldırı Tespit Algoritması

Mean Shift ve Gaussian Filtre ile Gölge Tespiti

Renk Tutarlılık Vektörü Kullanılarak Jpeg Görüntüler Üzerinde Sahtecilik Tespiti Yapılması

Fatih Projesinde Proxy Sunucunun Doğru Konumlandırıldığının Kontrol Edilmesi ve Tabletlerinin Yerini Tespit İçin Bir Metot

Yaya Parekete Hesabında Kullanılan Adım Tespit ve Adım Uzunluğu Tahmin Yöntemlerinin Bir Değerlendirmesi

Poster BildiriSeri Bağlantılı LED Armatürlerinde Senkron DC-DC Dönüştürücü Kullanılarak Işık Şiddeti Kontrolü

Poster BildiriDeşarj Lambalarında Lamba-Balast Uyumluluğunun Regresyon Yaklaşımı Kullanılarak Analizi

Poster BildiriGüneş Enerji Santrallerinin Teknolojik ve Sosyal Etkileri

Poster BildiriÇeken Akıntı Yöntemi ile Elektrik Enerjisi Üretim Modeli

Poster BildiriGüç Salınımı Tespiti Yöntemlerinin Mesafe Koruma Rölesinin Çalışma Başarımı Açısından Karşılaştırılması

Poster BildiriElektrik Makinalarında Geçici Rejim Olaylarının Bilgisayar Destekli Analizi

Poster BildiriTransformatörlerde Sargı Sıcaklığının Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi

Poster BildiriToprak Özgül Direnci Belirlenmesinde Jeolojik Yapı Kullanımı

Poster Bildiriİki Hücreli DA-DA Yükseltici Dönüştürücü Üzerinde Farklı Akım Kontrol Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Poster BildiriÇok Katlı Yükseltici Tip DA-DA Dönüştürücü Tasarımı ve Uygulaması

Poster BildiriKocaeli İzmit İlçesi Karabaş Mahallesinin Baz İstasyonu Kaynaklı GSM Frekanslarındaki Elektromanyetik Alan Şiddeti Dağılımlarının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi

Poster BildiriGaussian Modülasyonlu Sinüzoidal İşaretlere Dayalı AGB Dalga Formu Tasarımı

Poster BildiriOptik Filtrelerde Performans Analizi

Poster BildiriPasif Optik Ağların Analizi ve Uygulamaları

Poster BildiriMarkov Rastgele Alanlar Yöntemi Kullanılarak Marmara Bölgesindeki Süreksizliklerin Saptanması

Poster BildiriHedef Yoğunluk Fonksiyonuyla Aktif Sensör Görüntüleme

Poster BildiriGrunwald-Letnikov Kesir Mertebeli Diferansiyel Maskesi Kullanarak Düşük Çözünürlüklü Avuçiçi Görüntülerinin İyileştirilmesi

Poster BildiriEEG Sinyallerinden Fraktal Boyut ve Dalgacık Dönüşümü Kullanılarak Duygu Tanıma

Poster BildiriAkciğerin Seri RC’den Oluşan Paralel Bağlı Çift Bölmeli Elektriksel Modeli

Poster BildiriÇok Katmanlı-Geri Beslemeli Yapay Sinir Ağı (MFLNN) ve Parçacık Sürü Optimizasyon Algoritması (PSO) Kullanarak Bir DC Motor Tanılaması

Poster BildiriMulti Rotor Robotlar İçin Otopilot Yer Kontrol Birimi

Poster BildiriGömülü Sistemler Üzerinde Araç İçi Eğlence Bilgi Sistemi

Poster BildiriCastlenet Temelli Kablo Modemlerde Kritik WPS Güvenlik Açığı

Poster BildiriYazılım Tabanlı MIL-STD-1553B Veri Yolu Simülasyonu Üzerinden Sensör Verilerinin Aktarılması

Poster BildiriBBO Algoritmasının Optimizasyon Başarımının İncelenmesi

Poster BildiriNazaroff-Cass Modeli Kullanarak İç Ortam Gaz Kirletici Konsantrasyonunun Tahmini

Poster BildiriEğitim Amaçlı Mikrobilgisayar Sistemleri İçin I2C Seri Haberleşme Protokolü ile Analog Arayüz Tasarımı

Poster BildiriHibrit Rüzgar/FV Enerji Sistemleri İçin PID Denetleyici Parametrelerinin PSO ve GA İle Optimizasyonu

Poster BildiriTers Sarkacın Bulanık Mantık Esaslı Denetimi

Poster BildiriLineer Olmayan DC Servo Motorun Bulanık Mantık Denetleyici ile Hız Denetimi

Poster BildiriDoğrusal Karesel Gaussian Kontrolü ile Doğru Akım Motorunun Hız Kontrolü

Poster BildiriInverter Klima Elektronik Kontrol Sistemi Tasarımı

Poster BildiriSoğuk Haddeleme Sürecinde Alüminyum Folyonun Çıkış Kalınlığının Yapay Sinir Ağı Yardımıyla Tahmin Edilmesi

Poster BildiriDestek Vektör Makine Sınıflandırıcısı ile Sinter Makinesi Hız Optimizasyonu

Poster BildiriZamanla Değişen Bazı Doğrusal Sistemler İçin Yeni Bir Çözüm Yöntemi

Poster BildiriGPS Uygulamaları İçin OTA Tabanlı Frekans Atik Süzgeç Yapısı

Poster BildiriEffect of nonlinearity on the reading margin of resistive memories with capacitor-based AC sensing

Sayfayı Yazdır 
 
 
 

COPYRIGHT © 2005-2022 UCTEA THE CHAMBER PF ELECTRICAL ENGINEERS
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAX: +90 (312) 417 38 18


 
 
KEY İnternet Hizmetleri