2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001 1999

   · ETKİNLİK Giriş Sayfası

PAPERS


Nehir-Tipi Hidroelektrik Santrallerin Kararlı ve Güvenli Çalışma Sınırlarını Belirleyen Faktörler

Küçük Hidrolik Santrallerin Projelendirilmesinde Göz Önünde Bulundurulması Gereken Bazı Temel Hususlar

ZCZVT DARBE GENİŞLİK MODÜLASYONLU EVİRİCİLERDE YUMUŞAK ANAHTARLAMA KARAKTERİSTİKLERİ VE GÜVENİLİRLİK YÖNTEMLERİ

Genetik Algoritma ile Kuru bir Trafonun Maliyet Optimizasyonu

AA ve DA Yüklerini Besleyen FV/Akü Grubunun MATLAB/SIMULINK Ortamında Modellenmesi ve Simülasyonu

Manyetik Alanın İnsan Medyan Siniri Üzerindeki Muhtemel Etkileri

Nehir-Tipi Hidroelektrik Santrallerin Kararlı ve Güvenli Çalışma Sınırlarını Belirleyen Faktörler

Küçük Hidrolik Santrallerin Projelendirilmesinde Göz Önünde Bulundurulması Gereken Bazı Temel Hususlar

Kısmi Türevsel Denklemlerle Gri Ölçekli İmge Düzenlileştirme

Resim Ayrılmalarını Akıllı Onarma

pH Prosesinin Lyapunov Tabanlı Non-lineer Denetleyici ile Denetimi

Pasif Tek Kapılıların Karışık Toplu ve Dağılmış Elemanlı Devre Modelleri

Kangal Akım Optimizasyon Yönetimi ile Geminin Manyetik İzinin Azaltılması

Akustik Sualtı İletişimi DSP Uygulaması

Çağrılı BildiriDoğrusal Hareketli Asenkron Motor Sürücülü Mekanik Osilatör ve Evirici ile Kontrolü

Çift Görüntüler ve Aydınlatma Etkileri

Küçük Hidrolik Santralleri için Geliştirilen bir "SCADA" Sistemi: HESKON

Yüksek Başarımlı CMOS Farksal Akımlı Geçiş İletkenliği Kuvvetlendiricisi Tasarımı

34.5 / 0.6 kV'luk Bir Orta Gerilim Transformatör Merkezindeki Elektromanyetik Alan Değerlerinin İncelenmesi

Evirici Topolojileri ve Gelişimleri Üzerine Bir İnceleme

Yakıt Pillerinin Darbeli Akım İhtiyacı Duyan Sistemlerdeki Dizayn Prensipleri

Genetik Algoritmalar ile Adım ve Dokunma Gerilimi Kontrolünde Bakır, Alüminyum ve Çelik Özlü Alüminyum İletkenli Topraklama Ağı Karşılaştırması

Rüzgar Enerjisi Potansiyelinin Belirlenmesi

Elektronik Olarak Ayarlanabilen Translineer Temelli Yüzen Pozitif Direnç

Anten Uygulamalarına Yönelik Diferansiyel Evrim Algoritması İçin Performans Artırımı

Sabit Mıknatıslı Disk Motorlarda Mıknatıs Kaykı Etkisi

Prostat Büyüklüğünün Tespiti İçin Yeni Bir Algoritma Tasarımı

Dairesel Mikroşerit Antenlerin Yama Yarıçapının Çeşitli Algoritmalarla Optimize Edilen Bulanık Mantık Sistemine Dayalı Uyarlanır Ağlar İle Hesaplanması

Mitral Kapak Doppler İşaretlerinin Bulanık Kümeleme İle Sınıflandırılması

Au/n-Si Schottky Diyod Fabrikasyonu ve Sıcaklık Ölçüm Sensörü Olarak Kullanımı

Adaline Tabanlı Yapay Sinir Ağlarına Dayanan Uyarlamalı Gürültü Giderici Yöntemi ile Paralel Aktif Güç Filtresi Denetimi

Birleşik Güç Kalite Düzenleyicisi (UPQC) Denetim Algoritmasının Geliştirilmesi ve PSIM Ortamında Simülasyonu

İletim Hatlarında Güç Akışının Bulanık Mantık Tabanlı Birleşik Güç Akış Kontrolcüsü ile Denetimi

Çok-Amaçlı Genetik Algoritma Kullanarak Anlaşılırlığı Yüksek Bulanık Sınıflandırıcı Kuralların Çıkarılması

Hibrit bir YH/UK Taşıt Güç Sisteminin Yapay Sinir Ağları ile Kontrolü

Rüzgâr/Fotovoltaik Karma Sisteminden Beslenen DA Yükler için Üç Çevrim Destekli PID Denetleyici

Bulanık-PID Kontrolör Parametrelerinin Diferansiyel Gelişim Algoritması ile En Uygunlaması

İki Bölgeli Güç Sisteminde Parçacık Sürüsü Algoritması İle Yük-Frekans Kontrolü Optimizasyonu

GPS Helis Anten Tasarımı

Holografik İnterferometri Kullanarak Yüzey Sapmalarının ve Titreşimlerin İncelenmesi

Termik Santralların Kontrol Sistemlerinde Teknolojik Gelişmeler ve Verimlilik

Anlamsal Web'de Ontoloji Tabanlı Politikaların Kullanımı

Uç Etkili Lineer Asenkron Motorun Matlab/Simulink ile Modellenmesi

Hibrid Araç Bileşenlerinin Gelişimi

Bilgi Güvenliğinde Uygun Risk Analizi ve Yönetimi Yönteminin Seçimi İçin Bir Yaklaşım

İnsansı Robotun Kontrol Sistem Dizaynı

STATCOM için Bulanık Mantık Denetleyici

RFID Sistemlerinde Kullanlan Yapılar ve Örnek Bir RFID Sistem Tasarımı

Raylı Toplu Taşıma Araçları için bir Elektronik Seyir Defteri ve Yolcu Bilgilendirme Sistemi

Gezgin Robotlar için Çok Kameralı Konumlandırma Sistemi

Yeni Bir STATCOM Modeli ve PI ve Bulanık Mantık Denetimi

Yonga Üstü Heterojen Çok İşlemciler için Enerji Verimli İş Parçacığı Eşlemesi

Mikrodenetleyici Tabanlı Bir Elektrofüzyon Kaynak Makinesi Uygulaması

Dikdörtgen Dielektrik Rezonatör Antenin Rezonans Frekansının Basit ve Güvenilir Hesabı

Tümleştirmeye Uygun Kaotik Osilatör Tabanlı Rastgele Sayı Üreteci

Sabit Mıknatıslı Senkron Motorun Alan Yönlendirmeli Kontrolü ve Simülasyonu

Çarpıklık ve Basıklık Katsayılarının Güç Kalitesi Bozunumlarının Oluşum Yerine Göre Değişimi

Genelleştirilmiş Aktif Olmayan Güç Teorisi ile Birleşik Seri-Paralel Aktif Filtre Sisteminin Denetimi

Empedans Devreleri Yaklaşımıyla Harmonik Kaynağının Yerinin Saptanması

EMG İşaretlerinin Genetik Algoritmalar ve Çok Katmanlı Yapay Sinir Ağı ile Sınıflandırılması

FDTD Tekniği İçin Yeni Bir Alt Izgaralama Algoritması

SınavYazar: İlköğretim için Otomatik Sınav ve Çözüm Üretme Aracı

Üç Evirici Ünitesiyle Oluşturulan Dağınık Güç Sistemi

Akıllı Ev Sistemlerinde Ethernet Üzerinden Cihaz Kontrolü ve İzlenmesi

Kısa Dönemli Hidrotermal Planlama Probleminin Çözümü İçin Revize Hızlı Evrimsel Programlama Yöntemi

Tek Tranzistorlu Dağılmış Parametreli Kuvvetlendirici

Hidroelektrik Santral (HES) Otomasyonu İçin Ethernet Tabanlı Bir Haberleşme Alt-Sistemi Tasarımı

PLC VE SCADA Kullanarak Bir İrmik Üretim Sisteminin Otomasyonu

SIFT Metodu ile Hedef Takibi

Kablosuz Algılayıcı Ağ Uygulaması: İdeal İzleme

Mikrokontrollör ile Akıllı Ev Otomasyonu ve Bilgisayar Arayüzü

IEC 61850 Standardı ve Hidroelektrik Santrallerin Otomasyon Sistemlerine Uygulanması

Foton Haritalama Algoritmasının Evrensel Aydınlatma Amaçlı Paralelleştirilmesi

Bir Entegre Et Tesisinde SCADA Tabanlı Endüstriyel Kontrol Uygulaması

PIC Tabanlı Fırçasız DC Motor Sürücüsü Tasarımı

Düşük Maliyetli DSP Uygulama Geliştirme Kartının Tasarımı ve Güç Sistemlerinde Harmonik Analizin Gerçekleştirilmesi

Geometrik Düzeltme ve Gabor Filtreleriyle Araç Plaka Tespiti

WLAN Uygulamaları için Yarık-Halka Monopol Anten Tasarımı

Ayrık Çift Tekerlekten Tahrikli Elektrikli Araçlar için Bulanık Mantık Denetimli Elektronik Diferansiyel Sistemi

Bursa Hafif Raylı Taşıma Sistemi İçin Akım Kaynaklı Aktif Güç Filtresi Uygulaması

Hava ve Su Ortamında Yer Alan Alçak Gerilim Güç Kablolarında Akım-Sıcaklık İlişkisinin İncelenmesi

Yük Akım Harmoniklerinin ve Şebeke Gerilim Çökmelerinin Birleşik Güç Kalitesi Düzelticiyle Düzeltimi

SDFM Yayınım Verilerindeki Bant İçi Girişimi Bastırmada Prony Yönteminin Kullanımı

Bilgi Güvenliği Politikasının Uygulama Başarısını Artırmak İçin Yeni Bir Yaklaşım

PLC Tabanlı AC Servomotorun Konum ve Hız Denetimi

Bazı Silindirik Eş-düzlemli Dalgakılavuzu Süreksizliklerinin RF/Mikrodalga Pasif Devre Elemanı olarak Tasarım ve Analizl

İletim Hatlarında Radyal Tabanlı Fonksiyon Ağları ile Arıza Tespiti

Matris Temas Sensör Dizinleri Kullanarak Ayak-Basınç Profilinin Çıkartılması

Matris Temas Sensör Dizinleri Kullanarak Ayak-Basınç Profilinin Çıkartılması

PEM Tipi Yakıt Hücresi Sisteminde Kullanılan Kompresör Modelinin Adaptif Denetleyici ile Kontrolü

Mikrodenetleyici Tabanlı Programlanabilir Kaotik İşaret Üreteç Tasarımı

Bir Fazlı 7-Seviyeli Evirici Tasarımı ve Uygulaması

Üç Fazlı Asenkron Motor Tasarımı ve FFT Analizi

Asenkron Motorlarda Kırık Rotor Çubuğu Arızası Analizi İçin Bir Deney Seti Geliştirilmesi

Bulanık-Sinir Ağı Yapısı İçin Yeni Bir Karma Yaklaşım

Polimerik Yalıtkanlarda Yüzey Özelliklerinin Temas Açısı ile İncelenmesi

Dağıtılmış Üretim Kaynağı İçeren Dağıtım Sistemlerinde Sürekli Durum ve Kısa Devre Analizi

IGBT Tabanlı Tam Köprü PSPWM DC-DC Dönüştürücüde Bastırma Kondansatörlerinin Belirlenmesi

Poster BildiriElektrik İletim Sistemlerinin Kontrollü Bölgesel İşletimi İçin Sistem Ayırma Stratejilerinin İncelenmesi

WiMAX Sisteminde OFDM İletimi

Klasik ve Karşıt Kuplajlı Anahtarlamalı Relüktans Motorlarda Geometrik Parametrelerin Çıkış Performansına Etkileri

Güç MOSFETlerinde Elektriksel Aşırı Gerilim Kaynaklı Eşik Gerilimi ve Mobilite Değişimlerinin İncelenmesi

Ultrasonik Temizleme Makineleri İçin Mikrodenetleyici Tabanlı Üreteç Tasarımı

Parçacık Sürü Optimizasyonu Tabanlı Evirici Tasarımı

Enerji Saklayabilen Moment Kontrol Jiroskoplarında (ESMKJ) Kullanılan Aktif Manyetik Rulmanların Enerji Tüketimi

Petri Ağları ile Demiryolu Anklaşman ve Sinyalizasyon Tasarımı

Bir Tekstil Endüstrisinde Enerji Kalitesi Ölçümleri ve Enerji Kalitesizliğinin Tesise Maliyeti

HSA ile Sayısal Görüntülerde Kenar Çıkarımı için Parçacık Sürüsü Optimizasyon Algoritması Tabanlı Şablon Katsayısı Öğrenimi

Gömülü Kontrolör ile Sera İklimlendirme Sisteminin Bulanık Kontrolü

Güç Transformatörlerinin Isıl Modellenmesi ve Farklı Yükler Altındaki Cevabının İncelenmesi

MC-CDMA Sistemlerde Zaman Paylaşımlı Atlamalı İletişim

Kazancı ve Gürültüsü Uyumlaştırılmış İkinci Harmonik Pompalamalı SIFIR-AS Karıştırıcı

Optik Çoğuşma Anahtarlamalı Ağlarda Çoğuşma Oluşturma Yöntemlerinin Başarıma Etkisi

AMIS 0.5 µ Teknolojisiyle Digital Ayarlı Düşük Frekanslı Osilatör

Termik Üretim Birimlerinden Oluşan Çevresel-Ekonomik Güç Dağıtım Probleminin Genetik Algoritma Yöntemiyle Çözümü

Biyolojik Nöral Ağda Ağ Topolojisi ve İyon Kanal Gürültüsünün Uzaysal Senkronizasyona Etkileri

Skipjack Şifreleme Algoritması Kullanarak Gecikme Duyarlı ve Enerji Etkin Kablosuz Algılayıcı Ağ Güvenlik Hizmeti

İnersiyal Algılayıcı Tabanlı Hareket Yakalama

İlgiye Yönelik Yaklaşımla Yazılım Geliştirme

MATLAB Tabanlı Bir Enerji Kalitesi Simülatörü

OECD/IEA Ülkelerinin Resmi Enerji Ar-Ge Harcamalarında Yenilenebilir Enerji Teknolojilerine Yönelik Eğilimler

2.4 GHz'de Yüksek Kazançlı Mikroşerit Yama Anten Tasarım ve Gerçekleştirimi

Seramik Karo Kalitesinin Görsel Parametrelere Göre Değerlendirilmesi

Üç-fazlı Gerilim Ara Devreli Darbe Genişlik Ayarlı (DGA) Doğrultucunun Vektör Kontrol Tabanlı Simülasyonu

Enerji Özyeterlik Düzeylerinde Kaydedilen Gelişmelerin Bölgeler ile Ülkeler Ayrımında Analizi

380 kV V - Askı Takımlarının Alternatif Gerilim Performansına Korona Halkalarının Etkisinin İncelenmesi

Harmonik Üreten Yükler için Yeni Bir Model

Özel Uygulamalar İçin DC ve AC Sürekli Mıknatıslı Motorların Optimum Elektromanyetik Tasarımı

Güç Faktörü Denetimli Faz Kaymalı Paralel DA-DA Yükselten Konvertör Tabanlı Enerji Besleme Sisteminin Elektrikli Trenlerde Uygulanması

Denetimli Doğrultucu ile Beslenen DA Motor İçin Kritik Tetikleme Açısının Yapay Sinir Ağı Kullanılarak Belirlenmesi

Web Tabanlı Dağıtım Sistemleri Güç Akış Analiz Programı

Kablo Eklerinde Elektrik Alan Dağılımının Sonlu Elemanlar Yöntemi ile İncelenmesi

Konuşmacı Tanıma Sistemi için Yeni Bir Sınıflandırıcı

Akım Algılayıcı Uygulaması için Manyeto-Optik Ölçüm Düzeneği

Jet Çevrimli Biyoreaktörde O2 Tüketiminin Lyapunov Tabanlı Dogrusal Olmayan Denetleyici ile Kontrolü

Poster BildiriEğitim Amaçlı Bir Kontrol Deney Seti Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi

Poster BildiriOtomatik Nesne Tanımlama Teknolojisi Olarak RFID ve RFID’nin Faydaları

Poster BildiriGüç Sistemlerindeki Dalga Şekli Bozukluklarının Tespiti

Poster BildiriRüzgar Enerjisi İle Gebze'de Bir Evin Elektrik İhtiyacının Karşılanması

Poster BildiriS-kutularının Kriptografik Özellikleri

Poster BildiriOptiksel Telsiz ile İletişimin Orta Anadolu'da Kullanım Olasılığının Araştırılması

Poster BildiriTersine Mühendislik Yöntemlerini Kullanarak .NET Çevrelerinde Kaynak Koda Dönüşüm ve Dosya Sistemi İşlemlerinin Kontrolü

Poster BildiriGaN/In0.2Ga0.8N/GaN Tekli Lazer Diyotunun TE Modunda Elektrik ve Manyetik Alanlarının İncelenmesi

Poster BildiriTCP/IP Üzerinden Mikrodenetleyici Kontrollü Oda Tasarımı

Poster BildiriDüşük Güçlü Uygulamalar için Konvansiyonel Senkron Generatörler ile Sürekli Mıknatıslı Senkron Generatörlerin Karşılaştırılması

Poster BildiriAkım Kontrollü Akım Taşıyıcılarda Sıcaklık Kompanzasyonu Sağlamak İçin Yeni Bir Devre Yaklaşımı ve Uygulamaları

Poster BildiriWiMAX Sisteminin Throughput Başarımının Analizi

Poster BildiriDoğrusal Hızlandırıcı Konumlama Sistemi Modellenmesi

Poster BildiriEnerji Kontrolüne Dayalı Doğrusal Olmayan Model Öngörümlü Denetim ile Ters Sarkacın Yukarı Kaldırılması

Poster BildiriMetin Madenciliği ile Soru Cevaplama Sistemi

Poster BildiriGüç Kalitesi Bozucusu Jeneratörü: Teorisi ve Simülasyonu

Poster BildiriGenetik Algoritmaların Butterworth IIR Sayısal Filtrelerde Kullanımı

Poster BildiriMikrodenetleyici Tabanlı Bir Gerçek Etkin Değer Ölçüm Sistemi Uygulaması

Poster BildiriDA-DA Buck Dönüştürücü Tasarımı ve Gerçeklenmesi

Poster BildiriDA-DA Boost Dönüştürücü Tasarımı ve Gerçeklenmesi

Poster BildiriTermoelektrik Modülün Dinamik Çıkış Parametrelerinin Elde Edilmesi İçin Yeni Bir Algoritma

Poster BildiriBeş Eksenli Bir Robot Kolu Simülasyonu ve Engel/Hedef Takibi

Poster BildiriGüvenli Elektronik Posta Sistemi PGP'nin FPGA Üzerinde Tasarımı ve Gerçeklenmesi

Poster BildiriADVISOR ile Otomotiv Elektrik Sistemlerinin Benzetişimi ve Analizi

Poster BildiriÇoklu Etmen Tabanlı Trafik Yönetim Sistemi

Poster BildiriFarklı Şebekeler Üzerinden Uçtan Uca Emniyetli Haberleşmede Sinyalleşme

Poster BildiriMekanik Ventilasyonda Solunum Sayısı ve Basınç Değerinin Bulanık Mantık Denetleyici ile Hesaplanması

Poster BildiriStatik Elektrik Problemlerinin Çözümünde Sonlu Elemenlar Methodu (FEM) Analizinin Önemi

Poster BildiriKazancı Sayısal Olarak Ayarlanabilir Akım Kuvvetlendiricisi Tasarımı ve Bandgeçiren Süzgeç Uygulaması

Poster BildiriTam Köprü PSPWM DC-DC Dönüştürücülerin Karşılaştırılması

Poster BildiriMedikal Cihazların Elektriksel Güvenlik Ölçümlerinde,Yeni Bir Uluslararası Standart: IEC 62353

Poster BildiriReaktif Güç Kompanzasyonu Uygulamalarının Eğitim Amaçlı Benzetimi

Poster BildiriGenetik Algoritmaların Aktif Filtrelerde Kullanımı

Poster Bildiriİvme Sensörü Uygulaması

Poster BildiriSürekli Mıknatıslı Doğru Akım Motorları İçin Akım Gözetleyici ve Hız Kestirimi

Poster BildiriFerromanyetik Dolgulu Yatakların Mıknatıslanma Özelliklerinin İncelenmesi

Poster BildiriUzaktan Bakım Hizmeti Verilmesinde Yeni Kablosuz İletişim ve Bilişsel Radyo Teknolojilerinin Önemi

Poster BildiriElektrikli Araçlarda Kullanılan Lityum-Polimer Aküler İçin Bir Şarj Cihazı Tasarımı

Poster BildiriYapay Sinir Ağı ile Kapasitif MEMS İvme Ölçerin Rezonans Frekansı Kestirimi

Poster BildiriBilişsel Radyo

Poster Bildiriİmge Dürtü Gürültü Süzgecinin Performansını İyileştirmek İçin Bulanık Sistem Uygulaması

Poster BildiriYürüme İşaretlerinin AR Modelleri ile ALS Hastalığının Belirlenmesi

Poster Bildiri14 kV Darbe Gerilimi Üreteci Tasarımı ve Yapımı

Poster BildiriGelişmiş Şifreleme Standardının - AES - FPGA Üzerinde Gerçeklenmesi

Poster BildiriYSA'ların Voronoi Diyagramıyla Yapılandırılması

Poster BildiriErişim Kurallı Kayma Kipli Güç Sistemi Stabilizatörünün Tasarımı

Sayfayı Yazdır 
 
 
 

COPYRIGHT © 2005-2023 UCTEA THE CHAMBER PF ELECTRICAL ENGINEERS
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAX: +90 (312) 417 38 18


 
 
KEY İnternet Hizmetleri