2023

   · ETKİNLİK Giriş Sayfası

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR VE AKILLI ŞEHİRLER ÇALIŞTAYI 4


15.11.2023 - 15.11.2023 (EPDK KONFERANS SALONU)

 

Genel Bilgiler

Akıllı şebekeler; geleneksel enerji şebekelerine göre toplanan verilerin analiz edildiği, değere dönüştürüldüğü, iletişimin sağlandığı, sistemlerin optimal şekilde yönetilmesi ve kontrol edilmesini sağlayan sistemlerin sistemleridir. Bu şebekeler, sanal güç tesisleri ve evde enerji depolama sistemleri gibi dağıtık üretim ve depolama sistemlerini destekler, izlenmesi ve yönetilmesine yardımcı olurlar. Enerji üretimi, dağıtımı tüketimi, izlenmesi, denetlenmesi ve analizi gibi konularda büyük veri analizi ve yapay zeka gibi gelişmiş analiz teknolojileri kullanarak zeki çözüm sunarlar, şebekelerin zekice ve verimli bir şekilde yönetilmesine katkı sağlarlar.
Elektrikli araçların sayısı ve kullanımı arttıkça bunların önemi daha da anlaşılacaktır. Elektrikli araçlar ve akıllı şehirler için şebekelerin akıllandırılması ve zeki sistemler kurularak yönetilmesi gereklidir. Elektrikli araçların şebekelere nasıl entegre edildiği veya bağlandığı, elektrikli araçlarla nasıl etkileşimde bulunduğu, şebeke ve araç arasındaki veri iletişimi, elektrikli araçların şebekeye bağlanması,  şebeke kararlılığını (stabilite) koruma, şebekeye olan talebin yönetimi dolayısıyla da şebekenin yönetimi, yük dengeleme ve batarya teknolojileri yönetimi, elektrikli araçların şebekeye entegrasyonunda dijital teknolojilerin kullanımı, elektrikli araçların sayısı arttıkça şebeke kapasitesindeki artış, şebekeye entegrasyon maliyetleri, enerji yönetimi, bunun topluma ve çevreye etkileri, sürdürülebilir bir geleceğin planlanması yapılacak çalışmaların başında gelmektedir.
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Kamu Kurumu niteliğindeki bir Meslek Odası statüsüyle güvenilir ve yetkin bir paydaştır. İstasyon altyapılarının kamu adına denetimi, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklerden gelen görev ve sorumluklarıyla Fenni Mesul olarak projelendirme – kurulum – işletme - belgelendirme - eğitim ve yetkilendirme faaliyetleriyle üyelerinin sektöre katkı sunmasına destek olmaktadır. EMO Ankara Şubesi "Elektrikli Araçlar" ve "Akıllı ve Yeşil Şehir Yönetimi`` Komisyonlarının ortak çalışmalarıyla enerji politika yapıcıları, piyasa düzenleyicileri, dağıtım şebekesi operatörleri, şehir planlamacıları, akademisyenler, şarj teknolojisi geliştiricileri ve yatırımcıları, otomotiv endüstrisi ve meslek odaları bir araya getirilerek düzenlenen toplantılarda sektörün tüm paydaşlarının görüş, çalışma ve deneyimlerini aktarma ortamı oluşturarak Elektrikli Araçlar Şarj İstasyonlarının Altyapısının sağlıklı bir şekilde gelişimine katkı sunmayı amaçlamaktadır.
 Elektrikli Araçlar (EA) Şarj İstasyonlarının ülkemiz sathında güvenli, sürdürülebilir ve yarının akıllı şehirlerinin parçası olarak kurulup gelişmesi amacıyla EMO Ankara Şubesi olarak Kamu–Üniversite–Sektör-Odalar işbirliğine önem veriyor ve EA kullanıcıları, politika geliştiriciler, düzenleyiciler, karar vericiler dahil tüm paydaşları bir araya getirdiğimiz Çalıştay Serisinin üçüncüsü ile konuyu farklı açılardan tartışmaya ve değerlendirmeye devam ediyoruz.


9 Mayıs 2023`de birincisini Ankara Kent Konseyi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız, "Elektrikli Araçlar ve Akıllı Şehirler" Çalıştayının ikincisini "Elektrikli Araçların Şebekeye Entegrasyonu: Sorunlar ve Çözüm Önerileri" başlığıyla Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde 31 Mayıs 2023 tarihinde tamamladık. Bu çalıştay serisinin üçüncüsünde ise 21 Haziran 2023 Çarşamba günü Ankara OSTİM OSB evsahipliğinde "Elektrikli Araçlar Şarj İstasyonları ve Akıllı Şehirler: Standartlar – Teşvikler - Şarj Üniteleri – Kurulum – İşletme - Belgelendirme" konularını ele alıyoruz.


OSTİM OSB ev sahipliğinde ve OSTİM Teknik Üniversitesi ortaklaşa düzenlediğimiz bu etkinlikte; elektrikli araç ve şarj teknolojileri ile elektrik şarj istasyonlarının kurulumu, işletilmesi, denetimi ve belgelendirilmesi gibi konularda yapılan düzenlemeler ile karşılaşılabilecek sorunlara ve bunların çözümlerine odaklanılacak ve gelecekteki elektrikli araçlar ve akıllı şehirler kapsamlı olarak ele alınacak, karşılaşılacak olan riskler her yönüyle tartışılacak ve çözümler bulunmaya çalışılacaktır.

 


 
 
 
 
  
 
Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.