2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1996

   · ETKİNLİK Giriş Sayfası

TMMOB 8. ENERJİ SEMPOZYUMU


17.11.2011 - 19.11.2011 (Kültür Üniversitesi Akıngüç Oditoryumu İSTANBUL)

 

Genel Bilgiler

 

TMMOB‘nin 25 Ağustos 2010 tarih ve 1422 sayılı kararıyla 42. dönemde TMMOB 8. Enerji Sempozyumu‘nun sekretaryasının EMO tarafından yürütülmesine karar verilmiştir.

 

TMMOB 8. ENERJİ SEMPOZYUMU:

KÜRESEL ENERJİ POLİTİKALARI VE TÜRKİYE

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) adına, Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) tarafından düzenlenen "Küresel Enerji Politikaları ve Türkiye" konulu TMMOB 8. Enerji Sempozyumu, 17-19 Kasım 2011 tarihlerinde İstanbul`da gerçekleştirilecektir.

TMMOB 8. Enerji Sempozyumu,  2008 yılı sonlarında ortaya çıkan ve bütün dünya ile birlikte ülkemizi de sarsarak "neo-liberal politikaların" taşlarını yerinden oynatan, uluslararası büyük sermaye grupları ve siyasi temsilcilerinin "dünyada artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" şeklinde değerlendirdikleri büyük ekonomik krizin etkilerinin sürdüğü bir ortamda düzenlenmektedir. Son 30 yılda yapılan özelleştirmelerin onlarca katı büyüklüğünde kamulaştırma ve kamu kaynağı kullanımına yol açan bu krizin; dünya, bölge ve ülkemiz iktisadi - toplumsal hayatındaki ve meslek alanımızdaki etkilerini Sempozyumumuzda irdelemek zorunlu hale gelmiştir. Sempozyumun amacı, dünyadaki gelişmelerle birlikte enerji alanını küresel bir perspektiften değerlendirerek, Türkiye`yi de içeren uluslararası enerji politikalarını; bölgesel, ekonomik, jeopolitik, stratejik, kamusal ve hukuki açılardan masaya yatırmak olarak belirlenmiştir. Bu amaç doğrultusunda 1996`dan beri iki yılda bir düzenlenmekte olan TMMOB Enerji Sempozyumu bu yıl uluslararası bir nitelikte düzenlenecektir.

Enerji alanında var olan sorunların ve çözüm önerilerinin tartışılacağı, yaşanmakta olan gelişmelerin olası sonuçlarının değerlendirileceği ve ülkemiz enerji politikalarının; kamusal planlama, verimlilik, çevre, bilim-teknoloji vb. tüm bileşenleriyle irdeleneceği bir platform olmak, bugüne dek TMMOB Enerji Sempozyumlarının temel hedefi olmuştur.

Bu Sempozyumda; Küresel-Bölgesel Enerji Politika ve Stratejileri, Dünya Enerji Görünümü, Dünyada ve Türkiye`de Enerji Özelleştirmeleri, Ekonomide Küresel-Bölgesel Gelişmeler ve Enerji Politikalarına Etkileri, Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Enerji Verimliliği, Jeopolitik Açıdan Fosil Kaynaklar ve Nükleer Enerji ana başlıklar olarak saptanmıştır. Bu başlıklar çerçevesinde 3 gün boyunca, yurt içi ve yurt dışından konusunda uzman kişi, akademisyen ve ilgili kurum temsilcileri tarafından bildiriler sunulacak, düzenlenecek panellerle konu başlıkları derinlemesine irdelenecektir.  

 

Sempozyum Düzenleme Kurulu

 

 

Sempozyum 1. Broşürü

 

Sempozyum Web Adresi

 

Sempozyum Programı

 

Not: Sempozyumdaki bildirilerin tamamı çağrılı bildiridir.

 

Tarih   :   17-18-19 Kasım 2011

Yer      :   İstanbul Kültür Üniversitesi Akıngüç Oditoryumu (E5 Karayolu Üzeri Bakırköy, İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Kampüsü, İstanbul 34156 Türkiye +90 212 498 4141)

 

Sempozyum Servis Saatleri:

 

17-18.KASIM 2011

TAKSİM AKM ÖNÜ....................... 08.15

                            ........................10.30

                            ........................12.30

                            ........................14.00

 

19 KASIM 2011

TAKSİM AKM ÖNÜ.........................08.15

                            .........................10.30

                            .........................12.30

 

İletişim:

EMO Genel Merkez
Tel: 0 312 425 32 72‘den 122
Faks: 0 312 417 38 18
E-posta: enerjisempozyumu@emo.org.tr

 


 

Fotoğraf albümü

 
 
 
    

Kroki


 
Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2022 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ :


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.