2023 2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1996

   · ETKİNLİK Giriş Sayfası

TMMOB TÜRKİYE III. ENERJİ SEMPOZYUMU


05.12.2001 - 07.12.2001 (MİLLİ KÜTÜPHANE ANKARA)

 

Genel Bilgiler

ÖNSÖZ

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) adına Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) tarafından düzenlenmekte olan Türkiye III. Enerji Sempozyumu, Türkiye‘de enerji sektöründe sıcak gelişmelerin yaşandığı bir döneme denk düşmektedir. 2000‘li yılların başında bir yandan enerji sektöründeki bir grup üst düzey bürokrat, şirket yöneticileri ve siyasetçiler arasındaki ilişkileri konu alan adli girişimler ve tartışmalar gündeme gelirken; diğer yandan Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşların talepleri doğrultusunda Elektrik Piyasası Kanunu, Doğal Gaz Piyasası Kanunu, Petrol Kanunu benzeri yasal düzenlemelerle sektör yeniden biçimlendirilmektedir. Bugün gelinen durum özellikle son 20 yıllık bir siyasi tercihin ve sürecin sonuçlarını içermektedir.

Bu süreçte tüm ekonomik ve sosyal alanları kapsayan yoğun bir liberalizasyon politikası, uygulamaları ve propagandası yaşanmış, bunun yansımaları enerji sektöründe de yoğunlukla kendini hissettirmiştir. TMMOB ve bağlı Odaları bu olumsuz gelişmelere her fırsatta dikkat çekmiş ve değişik zeminlerde tavır almıştır. 1999 yılında yapılan Türkiye İL Enerji Sempozyumumda enerji sektöründeki ulusal ihtiyaçlarla; kaynağım uluslararası ekonomik politikalardan alan uygulamalar arasında bir gerilim oluştuğu ve bu gerilimin kısıtlı ülke kaynaklan üzerinde olumsuz etkiler yarattığı saptanmıştır. Bu olumsuz tabio karşısında ulusal bir enerji politikasının oluşturulmasının gerekliliği, sektörün çalışan kesimlerinin en geniş birlikteliğiyle vurgulanmaya çalışılmıştır.

Enerji temininin yeterliliği ve güvenilirliğinin önemi, buna karşılık enerji kaynaklarının ülkeler ve bölgeler arası dengesiz dağılımı, enerji kaynaklarının üretimi, dönüşümü ve tüketiminden kaynaklanan ve etkileri yerel ve bölgesel düzeyleri aşarak yerküreye yansıyan çevre sorunları nedeniyle, enerji sektöründe uluslararası faktörlerin önemi artmaktadır. Ancak küreselleşme olgusu bundan öteye geçerek uluslararası finans kuruluşları ve gelişmiş ülkeler ittifakının, enerji alanındaki yasal ve kurumsal düzenlemelerini dayatmakta ve uluslararası tahkim gibi doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını güvence altına almaya yönelik düzenlemeler yapılmaktadır. Son olarak elektrik, petrol ve doğal gaz alanında gündeme gelen yasal düzenlemeleri de bu kapsamda ele almak gerekmektedir.

Bugün bir yandan Dünya Bankası‘ nın dayattığı yapısal uyum düzenlemeleri ile bölgedeki enerji kaynaklarına yakınlık, diğer yanda AB ile ilişkiler, enerji sektöründe uluslararası unsurların ağırlığını arttırmaktadır. Bu dış faktörler karşısında ulusal ihtiyaçları öne çıkaran politika ve programlar daha da önem kazanmaktadır. Türkiye‘de enerji sektöründe enerji kaynakları, finansman, teknoloji alanlarında zaten var olan bağımlılık sürecinin, gündeme gelen yeni düzenlemelerle niteliksel bir dönüşüm geçirerek doğrudan ulusötesi şirketlere ve tekellere bağımlılık haline dönüşmesi gündemdedir.

TMMOB adına düzenlenen Türkiye III. Enerji Sempozyumu, enerji sektöründeki yeni gelişmeleri ve olası sonuçlarını, planlama, verimlilik, çevre, bilim-teknoloji politikaları gibi enerji alanının ve ulusal bir enerji politikasının ayrılmaz bileşenleri ile birlikte irdelemeyi amaçlamaktadır.

SEMPOZYUM YÜRÜTME KURULU


 
 
 
 
  
 
Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.