2023 2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1996

   · ETKİNLİK Giriş Sayfası

TMMOB TÜRKİYE V. ENERJİ SEMPOZYUMU


21.12.2005 - 23.12.2005 (ANKARA)

 

Genel Bilgiler

Türk Mühendis ve Mimar Odaları adına düzenlenen ve sekreteryası Elektrik Mühendisleri Odası tarafından yürütülen TMMOB V. Enerji Sempozyumu 21-23 Aralık 2005 tarihinde Ankara'da yapılacaktır.

Yaklaşık 10 yıllık bir geçmişi olan TMMOB Enerji Sempozyumu bu süreç içerisinde dünyanın küreselleşme senaryoları çerçevesinde yeniden yapılanmasına yönelik uygulamalarla birlikte yol almış ve bu uygulamaları sorgulayan ,eleştiren, yanıtlar üreten bir etkinlikler dizisi olagelmiştir.Genellikle bu sempozyumlarda ana tema; küreselleşme senaryolarının olmazsa olmazı özelleştirmelere karşı ,kamusal alanının bizatihi kendisinin olmazsa olmaz konumda olduğu şeklinde idi. Bir yandan enerji hizmetlerinin kamusal varlığı,bütünlüğü vurgulanırken,diğer yandan da planlamanın önemi ve geleceğe yönelik önermeler kamuya sunulmuştur.

Şüphesiz küreselleşme uygulamaları yaşamın her alanında olduğu gibi enerji alanında da senaryo sahibi egemen, hegemonik güçlerin çıkarları doğrultusunda şekillenmektedir. Gelecek elli yılın özellikle ekonomik alt yapısına yönelik enerji politikaları oluşturulmakta ve taşlar uluslararası sermaye tarafından yerine oturtulmaya çalışılmaktadır.Ulus devletlerin yer altı ve yer üstü kaynakları üzerindeki egemen yapıları tek tek yıkılmaktadır.

Enerji yol haritalarının oluşturulduğu günümüzde dünyadaki bu yapısal değişim,ülkemizi coğrafi/stratejik konumu gereği ayrıca çok yakından etkilemekte,yeni-liberal güçler karşısında ulusal gereksinimler gözardı edilerek,enerji sektörümüz tümüyle uluslararası finans-kapital yapılanmaya terkedilme noktasına getirilmektedir.

Türkiye için çizilen, Avrupa Birliği müzakere süreci ile birlikte giderek netleşen rotadan okunan; Küreselleşme politikalarına tam uyum olduğu ve bunun devlet politikası haline geldiğidir.

Gelinen noktada TMMOB V.Enerji Sempoyumunun, dünyadaki gelişmelerle birlikte NEREDEYİZ ? Ve NEREYE GİDİYORUZ? Sorularına enerjide kamusal planlama, kamusal üretim, kamusal denetim perspektifinden yanıtlar arayan bir platforma oturtulması önem kazanmaktadır. Bu sempozyumda ülkemizin enerji alanındaki varolan durumunun ortaya konulması,sorunların açımlanması,ileriye dönük öngörülerin,yeni gelişmelerin olası sonuçlarının değerlendirilerek,ülkemiz enerji politikalarının tüm argümanlarıyla irdelenmesini amaçlamaktadır.

 


 
 
 
 
  
 
Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.