2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1996

   · ETKİNLİK Giriş Sayfası

TMMOB TÜRKİYE VI. ENERJİ SEMPOZYUMU


22.10.2007 - 24.10.2007 (ANKARA)

 

Genel Bilgiler

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği adına düzenlenen ve sekretaryasını Elektrik Mühendisleri Odası‘nın yaptığı TMMOB VI. Enerji Sempozyumu 22-23-24 Ekim 2007 tarihinde Ankara‘da gerçekleştirilecektir.

Temel bir insan hakkı olarak kabul edilen enerji; ucuz, sürekli ve kaliteli şekilde sunulması gereken bir kamu hizmetidir. Küreselleşme süreciyle birlikte sermayeye yeni alanlar açma arayışının hedef olarak seçtiği en önemli alanlardan biri, enerji olmuştur. TMMOB Enerji Sempozyumlarının on yıllık geçmişinde;

•- Ulusal ve Kamusal Enerji Politikaları

•- Küresel Enerji Savaşları

•- Küreselleşmenin Enerji Alanında Yapısal Değişim Programı

•- Kamusal Planlama ve Alternatif Enerji Politikaları

•- Enerji ve Çevre

•- Enerji Alanında Teknolojik ve Bilimsel Gelişmeler,

gibi konular irdelenmiş ve tartışmaya açılmıştır.

Uluslararası Enerji Ajansı‘nın tahminlerinde, Dünya enerji tüketiminin 2005-2030 yılları arasında yüzde 50‘den fazla artacağı öngörülmektedir. Fosil yakıtların rezervlerinin sınırlı olması artan enerji talebi arz güvenliğini tehlikeye sokmakta, enerji üzerinde oynanan oyunlar ve yapılan pazarlıklar da her geçen gün yoğunlaşmaktadır.

ABD‘nin önce Afganistan, ardından Irak işgali, günümüzde Ortadoğu ve özellikle İran ile Suriye‘ye yönelen tehdit süreci, Rusya ile Avrupa Birliği arasında gündemden düşmeyen gerginlikler, Dünya yüzeyinde hem enerji kaynaklarının bulunduğu bölgelerin hem de pazarların kontrol edilmesi için yürütülen kaygı verici bir yarışı sergilemektedir. Enerji hatlarının "geçiş güzergahı" olarak görülen Türkiye, hegemonik güçlerin çıkarları doğrultusunda oluşturulan senaryoların içine yerleştirilmekte, jeopolitik ve stratejik konumuyla bu kargaşanın ortasında kalmaktadır.

IMF ve Dünya Bankası direktifleriyle şekillenen enerji politikaları doğrultusunda Türkiye‘de 1980‘lerden itibaren uygulanan neoliberal politikalar ile enerji alanının serbestleştirilmesi- özelleştirilmesi hedeflenmiş, bu amaçla çok sayıda yasal düzenleme yapılmış, kamunun enerji alanını özel sermayeye terk etmesi için pek çok uygulama gerçekleştirilmiştir. Bu uygulamaların bir kısmı yargı sürecinden dönerken, hükümetler de her seferinde günü birlik yasal düzenlemelerle yargı kararlarını uygulamak yerine yok saymayı tercih etmişlerdir.

Enerji; 2001 yılında çıkarılan ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu‘nun kurulmasını sağlayan bir yasa ile kamunun dışarıda bırakıldığı ticari bir alan haline dönüştürülmüştür. Kimin hangi konuda yetkili ve sorumlu olduğu bile tam olarak anlaşılamayan bir karmaşa yaratılmıştır. Kamunun yatırım yapmasının yasaklandığı bu ortamda özel sektör beklenen yatırımları gerçekleştirmemiş, özellikle elektrik enerjisi alanında arz güvenliği tehdit altına girmiştir. Doğalgaz bağımlılığı en yüksek noktada olan Türkiye‘de, elektrik enerjisindeki arz güvenliği gibi, bu konuda da her yıl bıçak sırtı bir denge tutturulmaya çalışılmaktadır. Ülke kaynaklarının değerlendirilmesini sağlayacak, Türkiye koşullarına uygun ve teknolojik gelişmeleri takip eden, uzun vadeli, merkezi ve kamusal planlamayı esas alan, sosyal, ekonomik ve çevresel politikalar ile bütünleşik bir enerji politikasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Tüm bu gelişmeler ışığında, VI. Enerji Sempozyumu‘nun; enerji alanının Dünya‘da ve Türkiye‘de yaşanan güncel gelişmeleri de içerecek biçimde her yönüyle irdeleneceği, ulusal ve kamusal çıkarları savunan politika ve önerilerin tartışılacağı bir platform olması amaçlanmaktadır.

VI. Enerji Sempozyumu Sekretaryası
Elektrik Mühendisleri Odası


 

Fotoğraf albümü

 
 
 
    

Kroki


 
Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2022 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ :


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.