2023 2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1996

   · ETKİNLİK Giriş Sayfası

TMMOB TÜRKİYE II. ENERJİ SEMPOZYUMU


22.11.1999 - 24.11.1999 (MİLLİ KÜTÜPHANE / ANKARA)

 

Genel Bilgiler

Enerji, bilindiği gibi, insan yaşamının vazgeçilmez bir parçasıdır. Ekonomik ve sosyal kalkınmayı destekleyecek şekilde enerjinin yeterli, kesintisiz ve güvenilir bir biçimde sağlanması, enerji teminine yönelik tüm süreçlerde verimlilik ve etkinliğin artırılması, ekolojik denge ile çevre üzerindeki olumsuz etkilerin en aza indirgenmesi, günümüz dünyasında, bir ülkenin gelişmişlik göstergeleri arasında yer almaktadır. Bu ilkeler üzerinde oluşturulması gereken enerji politikalarının ayrılmaz bir unsuru da ülkedeki sosyal ve ekonomik gelişme ihtiyaçlarına yanıt verebilecek talep düzeyi ve artışının belirlenmesidir. Bugün enerji sektöründe olması gereken temel anlayış, varolan enerji kaynaklarının sağlıklı bir şekilde tespitinin bilimsel, teknolojik gelişmeler ışığında ve yukarıda belirtilen ilkeler çerçevesinde yeni kaynaklar ile yeni teknolojilerin devreye sokulmasına dayandırılan planlamaların yapılması, bu planlamaların kısa, orta ve uzun vadeli programlarla yaşama geçirilmesidir. Enerji dışa bağımlılığın azaltılması, planlama ve programların temel bir unsuru olmak durumundadır. Enerji sektöründe öncelikler ve ihtiyaçlar, ülkelerin gelişmişlik düzeylerine bağlı olarak farklılıklar göstermekle birlikte, uluslararası ekonomik politikalar, ulusal gündemler üzerinde giderek daha etkili olmaya başlamıştır. Türkiye‘de 1980 sonrasında yeni liberal politikaların tüm ekonomik alanları etkilemesine paralel olarak, enerji sektöründe de aynı doğrultuda politika bildirimleri ve uygulamaları ortaya çıkmış ve sektörde ticarileşme ve özelleştirme egemen politika haline dönüşmüştür. TMMOB, kamusal bir hizmet alanı olarak gördüğü enerji sektöründe, kaynağım uluslararası ekonomik politikalardan alan uygulamalar ile ulusal ihtiyaçlar arasında bir gerilim oluştuğu ve bu gerilimin kısıtlı ülke kaynakları üzerinde olumsuz etkiler yarattığım tespit etmektedir. Bu amaçla, 2000‘li yıllarda enerji alanında ulusal ihtiyaçların belirlenmesine ve bu ihtiyaçlara yanıt verebilecek politika seçeneklerinin alt başlıklarını oluşturmaya yönelik bir sempozyum düzenlemeyi hedeflemektedir. Sempozyum da, sektöre yönelik politika ve progam seçeneklerinin geniş kesimler tarafından ele alınmasını ve tartışılmasını amaçlamaktadır.

SEMPOZYUM YÜRÜTME KURULU


 
 
 
 
  
 
Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.