2023 2019 2017 2015

   · ETKİNLİK Giriş Sayfası

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

V. ENERJİ VERİMLİLİĞİ GÜNLERİ


18.01.2019 - 19.01.2019 (YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KONFERANS SALONU)

 

Videolar

BİLDİRİLER VE SUNUMLAR YAYINLANDI 22.01.2019

    

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubesi tarafından 18-19 Ocak 2019 tarihlerinde düzenlenen V. Enerji Verimliği Günleri`nde sunulan bildiriler web sayfamız üzerinden erişime açıldı. Yazımızın devamındaki bağlantıdan bildirilere ulaşabilirsiniz.

PROGRAM YAYIMLANDI 19.12.2018

    

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubesi tarafından Yaşar Üniversitesi`nin desteğiyle düzenlenen Enerji Verimliği Günleri etkinliğinin beşincisi 18-19 Ocak 2019 tarihlerinde Yaşar Üniversitesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecektir. Etkinlik programına yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

Genel Bilgiler

Dünyada yıllık nüfus artışından daha fazla enerji talebi artışı yaşanmaktadır. Ülkemiz de gittikçe artan bir enerji talebiyle karşı karşıya olup, nüfus artışıyla birlikte enerji kullanımı; sanayi, ulaşım ve binalarda hızla artmaktadır. Sınırlı sayıda ülkenin sahip olduğu fosil yakıtların hızla tükenmesi, enerjinin verimli kullanımını daha da önemli hale getirmektedir.

Son yıllarda Türkiye enerji gereksiniminin yerli kaynaklardan sadece % 25 ‘ i temin etmekte olup, kullandığımız enerjinin % 75‘i dışa bağımlıdır. Elektrik üretimindeki dışa bağımlılığımız ise % 50‘ler seviyesindedir. Ülkemizin enerji ithalatı toplam ithalatımızın %23`ünü oluşturarak ithalattaki en önemli kalemlerimizden biridir.

Dünyada en önemli enerji kaynağı olan petrol ve kömür gibi fosil yakıtların hızla tükenmesi, var olan kaynaklarının daha verimli kullanımı için enerji verimliliği çalışmalarını çok önemli kılmaktadır. Bununla birlikte, enerji verimliliğinin ürün ve hizmet üretiminde, istihdama, ekonomiye ve sosyal hayata katkısı da büyüktür.

Bu açıdan bakıldığında enerji verimliliği; yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması, daha az fosil yakıt kullanımı, daha küçük karbon ayak izi ve daha az sera gazı emisyonu demektir. Mevcut tesislerde enerji verimliliğinin artırılması, yeni kurulacak sistemlerde enerji verimli teknoloji ve ekipman kullanımı ile enerji yoğunluğunun düşürülmesi, ülkemiz ekonomisinin gelişimine önemli katkılar sağlayacaktır. Ayrıca, sanayileşme ve denetimsizlik yüzünden halkın yaşamını tehdit eden çevre kirliliğinin engellenmesinde, gerek iklim değişikliği ve gerekse küresel ısınma ile etkin bir mücadele edilmesinde enerji verimliliği uygulamaların geliştirilmesi, dünyanın korunması için önemli bir adımdır.

Ülkemizde de 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı yönetmelikler yürürlüğe girmiştir. Enerji maliyetlerinin büyüklüğü, büyük oranda dışa bağımlı olan enerji ihtiyacımız nedeniyle enerjinin verimli, doğru, etkin kullanımı ülkemiz için büyük önem arz etmektedir. Bu anlamda temiz ve yenilenebilir enerji üretimi ve kullanımı da büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede Şubemiz tarafından enerjinin verimli kullanılması ve yenilenebilir enerjiye yönelik uygulamalar hakkında gelişmelerin izlenmesi, ülkemizin bu alanlardaki hedefleri ve politikasının değerlendirilmesi, meslek alanımızdaki gelişmelerin incelenmesi ve kamuoyu oluşturulması amacıyla 18-19 Ocak 2019 tarihlerinde Yaşar Üniversitesi Konferans Salonu`nda "Enerji Verimliliği Günleri Etkinliği"nin beşincisi gerçekleştirilecektir.

Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanında hizmet üreten, uygulayan, denetleyen, tüm kişi, kurum ve kuruluşların etkinliğimize katılmalarını bekliyor, katkı ve önerilerini sunmaya davet ediyoruz.

Yürütme Kurulu
 

 


 

KONULAR

Binalarda Enerji Verimliliği Uygulamaları 
Sanayide Enerji Verimliliği Uygulamaları 
Ulaşımda Enerji Verimliliği Uygulamaları ve Elektrikli Araçlar 
Aydınlatmada Enerji Verimliliği 
Eko Tasarım 
Enerji Verimliliğinde Destekler 
Enerji Yönetimi ve Uygulama Prensipleri 
Enerji Verimliliği Yasası ve Uygulamaları 
Akıllı Şebekeler 
Enerji Depolama Sistemleri 
Geleceğin Enerji Etkin Yapıları
Yeşil Binalar
Elektrik Üretim, İletim ve Dağıtımda Enerji Verimliliği 
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarında Mevzuat
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarında Seçim Kriterleri 
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımında Destekler 
Güneş Enerji Santrali Uygulamaları 
Rüzgar Enerji Santrali Uygulamaları
Biyokütle-Biyogaz Enerji Santrali Uygulamaları
Jeotermal Enerji Santrali Uygulamaları 

   DESTEKLEYENLER

Yaşar Üniversitesi

 

 


 

Aşağıdaki bağlantıdan etkinliğe online kayıt yaptırabilirsiniz: 
http://goo.gl/forms/LFT6Ltmo83FC60JF2 

 

  
 
 
 
  
 
Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.