2015 2013 2011 2009 2007 2005

   · ETKİNLİK Giriş Sayfası

V.ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE KALİTESİ SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ


 ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE KALİTESİ SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi, Kocaeli Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi destekleriyle düzenlediği "5. Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu"  23-24 Mayıs 2013 tarihlerinde Kartepe, Kocaeli‘de gerçekleşmiştir.

Sempozyum; enerjinin etkin ve verimli kullanılmasını, ekosistem dengesini koruyan ve ekonomik kalkınmayı destekleyen sürdürülebilir enerji sistemine ulaşılmasını, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımıza gereken önemin  verilmesini, Ar- Ge çalışmalarını destekleyecek enerji kalitesi ve enerji verimliliği uygulamalarının sektörle buluşmasını, enerji politikalarının doğru planlanmasını, yürürlüğe giren yasal mevzuatın şekillenmesine katkıda bulunmayı amaçlamıştır.

Bunun yanında, enerji konusundaki akademik çalışmaların ve teknolojik verilerin doğru kitleye ulaşmasını sağlayarak bilgilendirme ve tartışma ortamı yaratmak, bu çalışmaların sanayi, konut, ulaşım ve teknoloji faaliyetlerine katkısını ortaya çıkarmak ve tarafları buluşturarak ortak çalışma alanlarını geliştirmek gibi üniversite-sanayi işbirliği yönüne de son derece önem verilmiştir.

EVK 2013 Sempozyumunda Enerji Verimliliği ana başlığı altında Enerji Yönetimi, Enerji Planlaması, Endüstride Enerji Verimliliği, Binalarda Enerji Verimliliği, Aydınlatmada Enerji Verimliliği, Ulaşımda Enerji Verimliliği ve Elektrikli Araçlar, Enerji Verimliliği Yasası ve Uygulamaları, Dağıtılmış Üretim Sistemleri ve Akıllı Şebekeler, Enerji Depolama Sistemleri,  Elektrik Enerjisi Üretiminde Verimlilik, Uygulanmış Projeler; Enerji Kalitesi ana başlığı altında Enerji Kalitesinin Modellenmesi ve Analizi, Enerji Kalitesinin Ölçülmesi, Enerji Kalitesini İyileştirme Yöntemleri, Enerji Kalitesinin Ekonomik Analizi, İletim ve Dağıtımda Enerji Kalitesi, Yıldırım, Aşırı Gerilimler ve Koruma, Harmoniklerin Etkileri ve Giderilmesi, Güç Faktörünün Düzeltilmesi ve Modern Kompanzasyon Yöntemleri, Enerji Kalitesi Yönetimi için Akıllı Şebeke Teknikleri, Güvenilirlik Analizi, Topraklama, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Enerji Kalitesine Etkileri gibi alt konularla ilgili uluslararası ölçekte yenilik getiren teorik veya deneysel özgün araştırma sonuçları 4 oturumda 40 sözlü 21 poster olmak üzere toplam 61 sunum gerçekleştirilerek aktarılmıştır. Sunum yapan bildiri yazarları tüm oturumlarda çok sayıda dinleyici ile buluşmuştur. Oturumlarda binalarda enerji verimliliği konusu ön plana çıkan konular arasında yer almıştır. Bir modern mühendislik  yaklaşımı olarak,  enerji verimli binaların tasarımlarında var olan yazılım olanaklarının kullanılmasının yanı sıra yeni yazılım ve modellerin geliştirilmesinin önemi vurgulanmıştır. Ayrıca enerji verimliliği, verimliliğin çevresel etkileri gibi konuların eğitim sürecinde ön plana çıkartılmasının gerekliliği ve mühendislerin bu kazanımlarla mezun olmasının önemi  belirtilmiştir.

"Elektrikte Özelleştirme Sürecinin Değerlendirilmesi" ve "Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Üretimi Üzerine Yasal Düzenlemeler" konulu iki adet panel düzenlenmiştir. Her iki panelde de bakanlık, oda, üniversite ve sektör temsilcileri paydaşlarınca tartışılmış olup somut  görüş ve öneriler üretilmiştir. Sempozyumda ayrıca "Led`li Yol Aydınlatması ve Enerji Verimliliği" konulu çağrılı bildiri sunumu gerçekleştirilmiştir.

Bu toplantılara başta Sempozyumun Danışma, Düzenleme, Yürütme Kurulu Üyeleri olmak üzere, Panel Yöneticilerimiz, Oturum Başkanlarımız ile Odamız temsilcileri, sektör ve  kurum/dernek temsilcileri, üniversite akademisyenleri, yerel yönetimlerden ve bakanlıklardan ziyaretçiler etkin bir katılım gerçekleştirmişlerdir.

Sempozyuma üniversitelerden yüze yakın akademisyen, TMMOB Yönetim Kurulu, TMMOB‘ye bağlı Odalar, EMO Merkez ve Şubelerden yetmişe yakın yönetici ve komisyon üyeleri, Kıbrıs EMO yönetim kurulunu temsilen iki kişi ve çeşitli kamu kurumu ve özel sektörden yüz otuz kişiye yakın delege katılımcısı ile birlikte yaklaşık üç yüz kişiye yakın katılım sağlanmıştır.

Sempozyum Yürütme Kurulu
24 Mayıs 2013 / Kocaeli

 
Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.