2021 0000 2013

   · ETKİNLİK Giriş Sayfası

İLK BİLDİRİLER KONFERANSI 2013


14.06.2013 - 16.06.2013 (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi)

 

Genel Bilgiler

İLK BİLDİRİLER KONFERANSI

 

Günümüz modern insan yaşamında önemli bir yeri olan teknolojik ürünler günden güne gelişim göstermektedir. Bu tür teknolojik ürünlerin gündelik yaşama gelmeden önceki aşamaları, yoğun bir akademik ve bilimsel araştırma-geliştirme çalışması gerektirmektedir. Araştırma ve geliştirme çalışmaları da ancak, bu çalışmaları yapabilecek birikimde yetişmiş insan gücü ve bu çalışmaların paylaşıp tartışılabileceği platformlar ile yapılabilir. Bu anlamda, Ülkemizde yapılan araştırma geliştirme çalışmalarını yürüten araştırmacıların sayıca ve nitelik olarak arttırılması kadar, bu çalışmaları ve sonuçlarını tartışma zeminlerinin arttırılması da önemlidir. Elektik Mühendisleri Odası (EMO) meslek odası olarak, üniversite ise bilimsel bilginin üretildiği akademik merkez olarak bu çalışmaları ortaklaşa yürüterek teknolojik ve bilimsel bilgiye sahip olmamızı sağlayacak veya mevcut bilgi birikimini geliştirecek çalışmalara zemin hazırlamak gibi bir görevi varoluşunun önemli bir nedeni olarak kabul etmektedir.

 

Her yıl üniversitelerimizde ya da çalışma yaşamında genç mühendisler tarafından gerçekleştirilen bilimsel üretimin pek azı yayına dönüşerek pratik değer kazanmaktadır. İlki 2012 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve EMO Ankara Şubesi tarafından ortaklaşa düzenlenen İlk Bildiriler Konferansı‘nın kurumsallaşması yolunda, ikinci kez günceli yakalayarak ve yaygınlaşarak yapılması ihtiyacı tespit edilmiştir. IBK 2013, Atılım Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve EMO adına EMO Ankara Şubesi tarafından ortaklaşa düzenlenecektir.

 

İBK 2013 AMAÇ

 

Elektrik, Elektronik ve Biyomedikal Mühendislikleri alanlarını kapsayacı bir yaklaşımla düzenlenecek olan İlk Bildiriler Konferansı`nın başlıca temel amaçları;

 

    • Akademik çalışma yapan, henüz yolun başındaki meslektaşları meslek toplumumuza tanıtmak ve yüreklendirmek,

    • Genç araştırmacılara ve akademisyenlere, özgün çalışmalarını ve bulgularını duyurabilecekleri bir ortam sağlamak,

    • Daha önce bildiri sunmamış araştırmacıların bildiri sunma ve bilimsel değerlendirme süreçleri konularında pratik yaşamalarını sağlamak,

    • Genç araştırmacı ve akademisyenlere, bildiri yazımı ve değerlendirmesi konusunda gerçek bir süreçten geçerek eksiklerini görme ve giderme fırsatı sunarken sunuş becerilerini sınama ve geliştirme olanağı yaratmaktır.

 

Konferansın, açıklanan temel amaçlar dışında genç araştırmacıların kendi aralarındaki iletişimini arttırarak, bu etkileşimden kaynaklanan yeni araştırma ve geliştirme çalışmalarının da ortaya çıkmasına hizmet edeceği öngörülmektedir.

 

İBK 2013 KAPSAM

 

İlk Bildiriler Konferansı`nda Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği ve Biyomedikal Mühendisliği ana disiplinleri ile bu disiplinlere bağlı alt dallar çerçevesinde araştırma, geliştirme, özgün uygulama ve bu tür sonuçlara ulaşabilecek ön bulguların duyurulduğu özgün bilimsel/teknolojik bildiriler yer alacaktır. Bildiriler; lisans, lisans üstü, doktora gibi akademik çalışmalar olabileceği gibi endüstri alanında yapılan uygulamalı araştırma-geliştirme çalışmalarını da temel alabilir.

 

Konferansta sunulması uygun görülen bildirilerin tamamı www.ibk.org.tr web sayfasında yayınlanacaktır. Ayrıca bu bildirilerin tam metinleri bildiriler CD`sinde yer alacaktır. Konferansta sözlü olarak sunulan bildiriler daha sonra yayınlanacak Konferans Bildirileri Kitabı`nda yer alacaktır. Bu bildirilerin başarılı bulunanlarından bazıları Elektrik Mühendisleri Odası Bilimsel Dergi`de yayınlanmak üzere önerilebilecektir.

 

İBK 2013 TAKVİM

 

İlk Duyuru 01 Ekim 2012

Bildirilerin gönderilmesi için son gün 19 Nisan 2013

Değerlendirme sonuçlarının bildirilmesi 17 Mayıs 2013

Düzeltmelerin Gönderileceği Son Gün 04 Haziran 2013

İlk Bildiriler Konferansı 14-16 Haziran 2013 


 
 
 
 

Destekleyenler

ODTÜ

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

 

  
 
Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2022 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ :


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.