2013 2009 2007 2005

   · ETKİNLİK Giriş Sayfası

V. İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ ULUSAL SEMPOZYUMU GENEL BİLGİLER


Sempozyum web sayfası www.itusem.org

Dünyada ve ülkemizde bilgiye ve teknolojiye duyulan gereksinim son derece hızlı bir şekilde artış göstermektedir. İnsanların ve ülkelerin gelişimi, bilgiye sahip olmanın yanı sıra gerektiği durumlarda bilgiye hızlı bir şekilde ulaşmaya bağlıdır. Bu nedenle hızlı, kaliteli ve doğru bilgiye ulaşmak noktasında iletişim teknolojileri çok hızlı bir şekilde gelişmekte ve hayatımıza girmektedir.

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından ilki 15-16 Aralık 1993 tarihinde gerçekleştirilen İletişim Günlerinin altıncısı "Bilgi İletişim Teknolojileri ve Toplumsal Yansımaları" ana teması ile 13- 14 Mayıs 2011 tarihlerinde düzenlenmiş, ayrıca 2005, 2007 ve 2009 yıllarında ise EMO Adana Şubesi, Çukurova Üniversitesi ve TÜBİTAK`ın işbirliğiyle İletişim Teknolojileri Ulusal Sempozyumu adı altında etkinlikler gerçekleştirilmiştir.

İletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmelerin yaşandığı ülkemizde sektördeki tasarlayan, üreten, uygulayan tüm kesimlerin katılımının yanı sıra üniversiteler tarafından gerçekleştirilen bilimsel çalışmaların da paylaşılacağı V. İletişim Teknolojileri Ulusal Sempozyumu`nu "Sürdürülebilir Kentlerde İletişim Teknolojileri" ana teması ile 16-17 Mayıs 2013 tarihlerinde İzmir`de gerçekleştiriyoruz.

İletişim teknolojileri alanında sunulacak akademik bildirilerin yanı sıra iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, kamu kurum ve kuruluşların yanı sıra sektörün önde gelen temsilcileri tarafından değerlendirilecek, iletişim teknolojileri alanında çalışma yürüten kişi, kurum ve kuruluşlar ile karşılıklı etkileşim ve bilgi alış verişi olanağı sağlanacaktır.

İletişim teknolojilerindeki gelişmeler, aynı zamanda toplumsal değişimin de en önemli dinamiği durumuna gelmiş bulunmaktadır. Bu teknolojilerdeki değişim ve gelişmeler sadece kendi alanıyla sınırlı kalmamakta, bütün sektörleri etkileyerek dönüştürmektedir. Bu dönüşümün etkileri üretim ve hizmet sürecini içine alan meslek alanımızdan başlayıp tüketim sürecinin içinde olan toplumsal yasamda da kendini göstermektedir. İletişim teknolojileri; ekonomik ve toplumsal etkilerinden dolayı bütün dünyada kritik bir yatırım alanı olarak görülmekte ve yaygınlaştırılması için ülkeler tarafından teşvik edilmektedir. Bu nedenle Türkiye`de de bu teknolojilerin geliştirilmesi stratejik öneminin yanında tüketen bir toplum olmaktan çıkıp üreten, uygulayan, teknoloji ihraç eden bir ülke olarak algılanmamız açısından da son derece önem taşımaktadır. Bu çerçevede etkinliğimizde Türkiye`de iletişim teknolojileri alanında gerekli alt yapı oluşturulması, ar-ge çalışmalarının teşvik edilmesi ve dışa bağımlı yapıdan vazgeçilerek gerekli insan gücü, eğitim potansiyeli ve bilgi birikimi olan ülkemizin üreten bir yapıya dönüştürülmesi için gerekli adımlar atılmasına yönelik konular irdelenecektir.

Teknolojinin üretimi, gelişimi ve kullanımının hızla arttığı günümüzde, konuya ilgi duyan tüm kişi, kurum ve kuruluşları V. İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ ULUSAL SEMPOZYUMU`na katılmaya, katkı ve önerilerini sunmaya davet ediyoruz.

Sempozyum Yürütme Kurulu

Sempozyum web sayfası : www.itusem.org

 

 
Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.