2013 2009 2007 2005

   · ETKİNLİK Giriş Sayfası

III. İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ ULUSAL SEMPOZYUMU SEMPOZYUM PROGRAMI


 

                                     18 EKİM 2007


9 :00 - 10 :00 .........Kayıt

10 :00 - 11 :00 .......Açılış Konuşmaları

11 :00 - 12 :00 .......Çağrılı Bildiri: Turkcell Yeni Teknolojiler Bölüm Müdürü-Levent TOPÇU

12 :00 - 13 :00........Öğle Arası

13 :30 - 14 :50....... I. Oturum

15 :00 - 16 :20........II. Oturum

17 :00.......................Panel

18 :30......................Sempozyum Kokteyli

 

                                              19 EKİM 2007


9 :00 - 10 :30............III. Oturum

10 :40 - 12 :10..........IV. Oturum

12 :30 - 13 :30...........Öğle Arası

13 :30 - 15 :15..........V. Oturum

15 :30 - 17 :15..........VI. Oturum

 

PANEL

Yeni İletişim Teknolojilerinin Sosyo-Kültürel Etkileri

18 Ekim 2007 Saat:17:00           Mithat Özsan Küçük Amfi - Balcalı

Prof. Dr. Nurçay TÜRKOĞLU - Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi

Doç. Dr. Nurcan TÖRENLİ - Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi

Suat BAYSAN - ANELTECH Genel Müdürü

Cengiz GÖLTAŞ - EMO Yönetim Kurulu Üyesi (Panel Yöneticisi)

KOKTEYL

18 Ekim 2007 Saat:18:30 Çukurova Üniversitesi Sosyal Tesisleri - Balcalı

 

 

BİLDİRİ SUNUM LİSTESİ

 

I. OTURUM - KÜÇÜK AMFİ 18 EKİM SAAT 13:30-14:50

· Telsiz Vericilerinin Konum ve Kimlik Tespit Sistemi Tasarımı

Uğur SARAÇ, F.Kerem HARMANCI,Tayfun AKGÜL

· Vektör Kuantalama Yöntemi Ve Farklı İmgelerde Sonuçları

Volkan ADIGÜZEL, Ali OKATAN, Ali Volkan ATLI

· Halka Rezonatör (Srr) İçeren Metamateryal Yapıların Ansoft- Hfss Simülatör Kullanılarak İncelenmesi

Dilek BİLİM,Emin ÜNAL,Muharrem KARAASLAN

· Alternatif Genişbant Kablosuz Erişim Tekniği: Wi-Max

Abdurrahim TOKTAŞ,Ali AKDAĞLI

 

I. OTURUM - BÜYÜK AMFİ 18 EKİM SAAT 13:30-14:50

· Yapısız (Ad Hoc) Kablosuz Ağlarda Güvenlik

Tuncay ERCAN,Samsun M.BAŞARICI,İbrahim ZİNCİR

· Küreselleşen Dünyada Bilgi Güvenliği Ve Türkiye

Nurcan TÖRENLİ

· Kablosuz Yerel Alan Ağlarda Saldırı Ve Güvenlik Uygulamaları

Nevcihan DURU, Onur GÖK,Yaşar BECERİKLİ, Süleyman YAZICI

Kaotik İşaretlerin Doğrusal- Zamanla Değişmeyen Bir Filtrenin Çıkışı Olarak Modellenmesi Ve Kanal Denkleştirmeye Uygulanması

Gökçen ÇETİNEL, Cabir VURAL

 

II. OTURUM - KUCUK AMFİ 18 EKİM SAAT 15:00-16:20

· WIMAX (IEEE 802.16e) Sistemlerinde Uyarlanır Antenler

A. ŞAFAK, M.S ÖZDEM,S. KARAALİ

· Faz Kaymalı Doğrusal Dizi Antenlerde Sıfır Noktalarının Kaydırılması Ve Örüntünün Şekillendirilmesi

Fehmi KARAAĞAÇ,Nursel AKÇAM

· İpv4‘ten İpv6‘ya Geçiş Süreci İçin Bütünsel Bir Yaklaşim

Kenan ERDOĞAN,İrfan KARAGÖZ,Nursel AKÇAM

· Translineer Temelli Negatif Direnç Kullanılarak Kaotik Çeker Yapılarının Gerçekleştirilmesi

Mustafa ALÇI,Sezai Alper TEKİN

 

II. OTURUM - BÜYÜK AMFİ 18 EKİM SAAT 15:00-16:20

· Elektromanyetik Işımanın; Semcad-X Paket Programı Kullanılarak 3d Modellemesi, Simulasyonu Ve Değerlendirmesi

O.Mete ŞAŞMAZ, Arif DOLMA, Emrah MAZLUM

· Basamak Tipi Devre Yapısı İle Alçak Geçiren Mikroşerit Filtre Tasarımı

Adnan SAVUN, Arif DOLMA, Turgut ACAR

· Arama Kurtarma‘da Uydu Teknolojileri: MEOSAR

Özkan KILIÇ, Ali SOLAK

· Ofdm Sistemlerinde Arakiplenim Bozulmalarının Analog Kübik Önceden Bozucu Doğrusallaştırma Metodu İle Azaltılması

Cebrail ÇİFLİKLİ, A.Çağrı YAPICI

 

III. OTURUM - KÜÇÜK AMFİ 19 EKİM SAAT 9:00-10:30

· Tele-Epilepsi Sistem Tasarımı Ve Gerçekleştirilmesi

Tenzile Gül APARI, Bekir KARLIK

· Bir Konuşmacının Konuştuğu Dilin Belirlenmesi

Kamil Öncü ŞEN, Cemal KÖSE,Salih ARAS

· Genişband Kablosuz Sistemlerin Kullanım Parametrelerinin Değerlendirilmesi

Tuncay ERCAN, İbrahim ZİNCİR

· Yükseltilmiş Kosinüs Ve Yarım Sinüs Kırmık Dalga Biçimlerinin Kullanıldığı Genelleştirilmiş ÇT DD-KBÇE Sisteminde Optimum Alttaşıyıcı Aralık Kaymasının    BHO Performans Simülasyonu

Kenan Koçkaya, İbrahim Develi

· Radyo Kanalı Yayınım Verilerindeki Bant İçi Girisimin Ayrık Dalgacık Dönüsümü Kullanılarak Bastırılması

Seda ÜSTÜN, Hülya GÖKALP

 

III. OTURUM - BÜYÜK AMFİ 19 EKİM SAAT 9:00-10:30

· 3.Kuşak Hücresel Sistemlerde Yankı Profilinin Görüntü İletimine Etkisi

Çetin KURNAZ, Hülya GÖKALP

· Akım Modlu Kare-Kök Ortamlı Devre Tasarımına Eşgüdümlü Benzetim Yaklaşımı

Hamdi ERCAN, Mustafa ALÇI

· Implementation Of Mobile Measurement-Based Frequency Planning Gsm

Serkan KAYACAN, Levent TOKER

· Kablosuz Ağ Kapsaması için YSA(Yapay sinir Ağ) Modeli Kullanılarak Propagasyon Kayıplarının Hesaplanması

Umut BULUCU, Aktül KAVAS

· Bluetooth Paketleri İçin Hata Denetimi Ve Düzeltimi (Error Check And Correction For Bluetooth Packets)

Salim KAHVECİ

 

IV. OTURUM - KÜÇÜK AMFİ 19 EKİM SAAT 10:40-12:10

· Yankı Çözünürlüğünü Artırmak İçin Prony Yönteminin Kullanılması

Gaye Yeşim TAFLAN, Hülya GÖKALP

· Windows İşletim Sisteminde Esnek Zaman Paylaşımlı Proses Yönetimi Gerçeklemesi

Onur ÜLGEN, Mutlu AVCI

· Adaptif Süzgeçlerde Farksal Gelişim Algoritması Kullanılarak Gürültü Giderme

Nalân YİĞİT, Nurhan KARABOĞA, Burak GÜRER

· İnternet Üzerinden Ses Transferi İçin İleri Hata Düzeltme Tekniğinin Performans Analizi

M. Fatih AKAY

· Sualtı Veri Toplama ve İletimi Sistemi

Cengiz GEZER,Tayfun AKGÜL,Ufuk ÜLÜĞ

 

IV. OTURUM - BÜYÜK AMFİ 19 EKİM SAAT 10:40-12:10

· Ofdm Sistemlerinde Pilot Ton Eklemeli Kanal Kestirim Yöntemlerinin Rayleigh Sönümlü Kanal İçin Performanslarının İncelenmesi

M.Nuri SEYMAN, Eyüp TUNA, Necmi TAŞPINAR

· Çok Katmanli Haberleşme Sistemlerinde Link Yedekleme Ve Kurtarma Yöntemleri

Murat KOYUNCU

· Bir Yerel Alan Ağı Tasarımı Ve Simulasyonu

Esra SARAÇ, Mutlu AVCI

· Windows İşletim Sistemi Üzerinde FIFO Proses Yönetimi İçin Yazılım Geliştirilmesi

Onur ÜLGEN, Mutlu AVCI

· Yardımlaşmalı Haberleşmede Kullanılan MAC Protokollerinin İrdelenmesi

Mithat DAĞLAR, Adnan KAVAK

 

V. OTURUM - KÜÇÜK AMFİ 19 EKİM SAAT 13:30-15:15

· MIMO-OFDM Sistemlerinde Eğitim Sembolleri Kullanarak Kanal Kestirimi

M.Nuri SEYMAN, Necmi TAŞPINAR

· Başlangıç Evre Optimizasyonlu Gürültü Benzeri Kod Dizilerin Kullanıldığı Çok Kullanıcılı ÇGÇÇ-KBÇE Sistemlerin Başarım Analizi

Meryem FİLİZ, İbrahim DEVELİ

· Tını Ağ Mikrodenetleyici Sistem İle İnternet Ve Yerel Ağ Üzerinden Fabrika Kapı Kilit Kontrolü

Fatih BOZKOYUN, Nurhan KARABOĞA,

Kürşad ARPACIOĞLU

· Web Servisler ile Dağıtık / Grid Sistem Mimarisi

Muammer AKÇAY, Nihat ADAR

· Metropolitan Alan Ağı Düğümlerinde Oluşan Çapraz Karışımın Fiber Doğrusalsızlıklarıyla Etkileşimi

İlknur GÖÇEK, Sait Eser KARLIK, Güneş YILMAZ

 

V. OTURUM - BUYUK AMFİ 19 EKİM SAAT 13:30-15:15

· Gelecek Nesil Şebekeleri (NGN)

Ali Hakan IŞIK, Gürcan ÇETİN, Abdullah ORMAN

· Küresel Konum Belirleme Sistemi ( Gps ) Ve Uygulaması

Adnan SAVUN, Serhat YILMAZ, Arif DOLMA

· IPv6‘ya Geçiş Sürecinde Uyum Sağlama Testleri

Gürcan ÇETİN, Ali Hakan IŞIK, Abdullah ORMAN

· Yeni Nesil Kablosuz İletişim Teknolojileri Karşılaştırmalı Analizi

Ergin YILMAZ, Ertan ÖZTÜRK

· Veri Saklama Yöntemleri: Sayısal Görüntülerin Damgalanması, Amaçları Ve Uygulama Alanları

Mustafa ORAL, Murat FURAT

· Gömülü Ethernet Mikrodenetleyici Kullanılarak İnternet Üzerinden Ac Motor Kontrolü

Fatih BOZKOYUN, Nurhan KARABOĞA, Kürşad ARPACIOĞLU

 

VI. OTURUM - KUCUK AMFİ 19 EKİM SAAT 15:30-17:15

· Taşıtlardaki Haberleşme Sistemlerinin Analizi

N. Özlem ÜNVERDİ, N.Aydın ÜNVERDİ

· Radyo Frekans Kimlik Tanıma Sistemleri ile Elektronik Para Uygulamasının Gerçeklenmesi

Burcu TUĞAÇ, Aktül KAVAS

· Güvenli Bilgi İletişiminde Kullanilabilecek Yeni Bir Kaotik Çekici

İhsan PEHLIVAN, Yilmaz UYAROGLU

· Ultra Geniş Bandlı (UWB) Dipol Antenler

Şule (Yener) ÇOLAK, A. Hamit SERBEST, Tan. F. WONG  

· Farklı Frekans İlinti Fonksiyonuna Sahip Kanallar İçin Tutarlı Bant Genişliklerinin Elde Edilmesi

Begüm Korunur ENGİZ, Hülya GÖKALP

 

VI. OTURUM - BUYUK AMFİ 19 EKİM SAAT 15:30-17:15

· Farklı Yayılım Senaryoları İçin Kablosuz MımoKanallarında Kapasite Analizi

Halil YİĞİT, Kerem KÜÇÜK, Adnan KAVAK

·  Güvenli Haberleşme İçin Yeni Bir Kaotik Sistemin Senkronizasyonu

İhsan PEHLİVAN

· Ip Üzerinden Ses İletiminde Hizmet Kalitesi

N. Özlem ÜNVERDİ, Erdem H. HAKİ

· Ağ Güvenliği Ve Güvenlik Duvarında Vpn Uygulaması

N. Özlem ÜNVERDİ,  Zeynep YÜKSEL

· Kablosuz Algılayıcı Ağlar İçin Akıllı Anten Tabanlı Sektörel Tarama Protokolünün Omnet++ İle Modellenmesi

Kerem KÜÇÜK, Halil YİĞİT, Adnan KAVAK

 

Not: Tüm etkinlikler Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisinde gerçekleştirilecektir.

 
Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2021 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.