2023

   · ETKİNLİK Giriş Sayfası

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

TEMİZ ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ULUSAL ÇALIŞTAYI


23.11.2023 - 23.11.2023 (OSTİM OSB KONFERANS SALONU)

 

Genel Bilgiler

Sürdürülebilir bir geleceğe doğru atılan adımların önemini her geçen gün daha fazla anlıyoruz. Temiz enerji teknolojileri, bu geleceği inşa etmek ve çevremizi korumak için kilit bir rol oynamaktadır. Temiz enerji teknolojilerine baktığımızda rüzgâr enerjisi, güneş enerjisi, hidroelektrik, nükleer enerji ve diğer temiz enerji kaynakları ve teknolojileri ilk akla gelenlerdir. Bu teknolojilerin çevresel avantajları ve sürdürülebilirlik açısından getirdiği faydalar ve gereksinimler her geçen gün artmaktadır. Temiz enerji teknolojileri konusundaki zorluklar, maliyetler ve sınırlamalar ise üzerinde detaylı tartışılması ve çözüm geliştirilmesi gereken konulardır. Bunun da en önemli kısmı ise bu zorluklarla nasıl başa çıkabileceğimize dair stratejiler geliştirmek ve bunları gerçekleştirmektir. Temiz enerji teknolojilerinin gelecekteki gelişimini şekillendirecek konuları keşfetmek. Ar-Ge, yenilikçilik ve politika konularını ele alarak, temiz enerji teknolojilerinin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir bir enerji geleceği için ne yapabileceğimizi değerlendirmek, bilgi ve deneyim paylaşımı yapmak, yapılan çalışmaları teşvik etmek ve yeni konularda işbirliği fırsatları oluşturmak ise en önemli adımlardır. Bu yaklaşımların kullanılması ve yaygınlaştırılması, dünya çapında temiz enerji dönüşümünün hızlanmasına, küresel ısınmanın kaynamaya dönüştüğünün konuşulduğu bir dönemde, iklim değişikliği gibi önemli çevresel sorunların azaltılması veya çözümlenmesine önemli katkılar sağlayacaktır.

Yenilenebilir ve temiz enerji teknolojileri; çevresel etkilerin azaltılması, enerji güvenliğinin sağlanması ve artırılması, doğal yaşamın korunması, hava kalitesinin iyileştirilmesi, kaynakların verimli kullanılması, enerji maliyetlerinin düşürülmesi ve sürdürülebilirlik gibi potansiyeli nedeniyle enerji sektöründe giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Özellikle, onlarca yıl enerji üretimiyle kendini ispat etmiş olan nükleer enerji temiz ve yeşil bir enerji kaynağı olarak enerji üretiminde önemli bir rol oynamaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının değişken doğası nedeniyle nükleer enerji, enerji üretiminde istikrarı sağlama açısından birbirini tamamlayan önemli teknolojilerdir. Özellikle temiz ve tükenmez olan yenilenebilir ve nükleer enerjiler, fosil yakıtlar gibi bir ülkenin yeraltı kaynaklarına bağlı olmayıp, tamamen geliştirilen teknolojilere bağlıdır.

Gelecekte Temiz Enerji Teknolojilerinin önemli bir parçası olan, Küçük Modüler Reaktörler (SMRs), geleneksel büyük ölçekli nükleer reaktörlere göre daha küçük ve modüler tasarımlara sahip nükleer enerji santrallerini temsil etmektedir. Bunların gelecekteki yeri, temiz ve yeşil enerji üretimine katkıda bulunma potansiyeli nedeniyle önemli olup daha küçük ölçekte yerel enerji üretimi için idealdir. Özellikle ulaşılması zor bölgelerde, acil durumlarda veya OSB gibi enerji ihtiyacı yüksek endüstriyel tesislerde kullanılabilirler. Temiz enerji teknolojilerindeki gelişmeler bizlere enerji tarafında pek çok çözüm sunsalar da enerji depolama, altyapıların yaygınlaştırılması, çevresel etkiler, radyasyon ve nükleer atıklar, güvenlik endişeleri, yatırım maliyetleri, nükleer kazalar üzerinde daha dikkatli olunması ve önlemler alınması gereken konulardır.

Gazi Üniversitesi, OSTİM Teknik Üniversitesi, Nişantaşı Üniversitesi, OSTİM OSB ve EMO Ankara Şubesi olarak ortaklaşa düzenlediğimiz ulusal çalıştayda; ülkemizin son yıllarda yenilenebilir enerji teknolojilerine her ülke gibi daha çok odaklandığı, yeni modeller geliştirdiği, yatırım yaptığı ve yeni teşvikler sunduğu, %50`den fazla elektrik enerji üretiminin yenilenebilir kaynaklardan elde edildiği bir zamanda bu teknolojilerin geliştirilmesi, üretilmesi, kurulması, yaygınlaştırılması ve denetimi konularında yapılabilecek çalışmalar ve alınması gereken önlemler farklı açılardan tartışılacak, riskler ve fırsatlar değerlendirilecek, yenilikçi fikirler sunulacak ve değerlendirilecek, ve çalıştay sonucu elde edilen önemli çıktılar ile ilgili bir rapor hazırlanıp kamuoyu ile paylaşılacaktır.

 


 
 
 
 
  
 
Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.