2013 2009 2007 2005 2003

   · ETKİNLİK Giriş Sayfası

IV. OTOMASYON SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ - IV.OTOMASYON SEMPOZYUMU


 
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Samsun Şubesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinin işbirliği ile 23-25 Mayıs 2007 tarihlerinde, Samsun'da gerçekleştirildi.
 

IV. Otomasyon Sempozyumu ve Sergisi 23-24-25 Mayıs 2007 tarihlerinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yerleşkesi‘nde yaklaşık 200 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Sempozyum kapsamında 8 akademik bildirilerin, 3 firma sunumlarının sunulduğu toplam 11 oturum gerçekleştirildi. Sempozyum sürecinde toplam 31 akademik bildiri, 6 firma sunumu yer aldı. 
Ayrıca 3 tane çağrılı bildiri, "Bilim-Teknoloji Tarihimiz ve Otomasyon" konulu açılış bildirisi ve "Sanayi -Üniversite İlişkileri ve Otomasyon Sektöründeki Sorunlar" konulu açık oturumun da yer aldığı Sempozyum, Ülkemizde otomasyona ilişkin alanlarda çalışan araştırmacı ve uygulamacıları bir araya getirerek güncel gelişmelerin değerlendirildiği geniş katılımlı etkinlikler ile gerçekleştirildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu‘nda gerçekleştirilen 4. Otomasyon Sempozyumu açılışına; EMO Yönetim Kurulu Saymanı Hüseyin Önder, EMO Yönetim Kurulu Üyesi Mahir Ulutaş, EMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Başkanı Suat Yılmaz, Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Güven Önbilgin, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektör Yardımcısı Barış Diren ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Bahattin Topaloğlu konuşmacı olarak katıldı.

EMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Başkanı Suat Yılmaz, açılış konuşmasında küreselleşmenin egemen olduğu yeni dünya düzeninde, ülkelerin kalkınmışlıklarını sağlayarak ulusal bağımsızlıklarını koruyabilmelerinin ancak bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek mümkün olabileceğini ifade etti. Yılmaz, iktidarların üniversiteler üzerindeki baskılarının azaltılarak AR-GE çalışmalarının arttırılması gerektiğini belirtti.

Kalkınmak isteyen ülkelerin, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından izleyerek uygulamak zorunda olmalarının kaçınılmaz olduğunu ve otomasyon sistemlerinin teknolojiye dayanan günümüz modern üretim süreçlerinin en önemli ve en etkin uygulamaları olduğunu belirterek; "Bu amaçla meslek odası-üniversite-sanayi üçgenini bir araya getirerek uygulanan teknolojinin ve bilgi birikiminin paylaşılmasına imkan sağlayıp, otomasyonun yaygınlaştırılması ve verimliliğin arttırılması bu sempozyumun temel amacıdır. Sempozyum, Ülkemizde otomasyon ve kontrol teknolojileri alanında çalışan araştırmacı ve mühendisleri bir araya getirerek bu konulardaki Kurumsal gelişmeleri ve yeni uygulamaların bildiri olarak sunulacağı, güncel konuların tartışılacağı ve katılımcıların bilgi alışverişi sağlayacağı bir ortam amaçlamaktadır" dedi.

Otomasyonun önemli mühendislik uygulamalarının yaygınlaştırılması ve verimliliğinin arttırılması konusunda temel amaç olduğunu aktararak; sürekli göç veren bölgemizin, sanayileşme hamlesi ile bu göçü durdurarak bölgesel kalkınmayı sağlama çabasında olduğumuzu ifade etti.

EMO Yönetim Kurulu Saymanı Hüseyin Önder açılış konuşmasına başlarken 22 Mayıs 2007 tarihinde Ankara‘da Ulus Anafartalar Çarşı‘sında gerçekleştirilen saldırıyı EMO olarak kınadıklarını ifade ettikten sonra; EMO olarak her dönem 30‘a yakın etkinlik düzenlediklerini belirten Önder, bu etkinlikle otomasyon alanındaki gelişmelere ışık tutulacağını ve geleceğe dair ufkun genişleyeceğini düşündüklerini aktardı.

Önder, 5 bin 200 yıl önce tekerliğin bulunmasının ardından insanlığın sürekli bir değişim içinde olduğunu belirterek, dünyadaki gelişmeleri yakından izleyip ülkemiz endüstriyel yapılanmasında gerekli değişimleri gerçekleştirmenin bulunduğumuz yüzyıl içinde kaçınılmaz olduğunu aktardı. Yeryüzünde sınırlı olan kaynakları verimli kullanmamız gerektiğini söyleyen Önder, "Bugün 1400 yıl öncesinin yel değirmenlerini yani rüzgarı yeniden keşfetmemiz bu nedenle değil midir?" dedi.

Önder, tarihsel süreç içerisinde buharın bulunması ve kullanılması, elektronikte ilerlemeler, bilgisayar teknolojileri ve son olarak da nanoteknolojinin hayatı hem kolaylaştırdığını hem zorlaştırdığına değindi. Otomasyon sözcüğünün 1946‘larda Del Harder tarafından kullanılmasıyla bu sihirli sözcüğün verimliliği arttırılması, üretimde sağlık ve güvenliğin sağlanması, ürün kalitesinin yükselmesi ve maliyetin düşmesini sağladığını kaydetti. Önder, "Bu anahtar sözcük yani ‘Otomasyon‘; endüstride, evde, işyerinde, ulaşımda, sağlıkta, hatta kültür ve spor etkinliklerinde bir parçamız olmuştur" dedi.

Günümüzde dünya ölçeğinde nitelikli iş ortamını otomatize edebilmek için insan yerine düşünebilen, hatta bu işi insandan daha iyi yapabilen sistemler oluşturulduğunu belirten Önder, yapay zeka diye anılan bu çalışmaların birçok alanı ilgilendiren uygulamaları kapsadığını aktardı. Önder, ülkemizde yapılan yatırımlarda teknik ve ekonomik kriterler dikkate alınmadan, ithal bağımlılığın getirdiği handikaplarla hareket edildiğine dikkat çekti.

Önder, kendi bilimimizi üretmemiz ve dışa bağımlılığın azaltılması gerektiğini söyledi. AR-GE‘nin önemine vurgu yapan Önder, gerek kamuda gerek özel sektörde AR-GE harcamalarına daha fazla pay ayrılarak yeni teknolojik gelişmeleri destekleyen ve ülke koşullarına uyumlu bir politika izlenmesini istedi.

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Güven Önbilgin açılış konuşmasında, teknolojileri üreten bir toplum olmaya başladığımızda uygarlık düzeyimizin artacağını belirtti.

Otomasyon alanında Türkiye‘nin söz sahibi olması gerektiğini aktaran Önbilgin, Samsun‘un Orta Karadeniz Bölgesi‘nin sanayi merkezi olmaya aday olduğunu kaydetti.

Samsun‘un gelişmesinin imalat sanayi alanında olacağını ifade eden Önbilgin, Ondokuz Mayıs Üniversitesi olarak Samsun‘un otomasyon merkezi olması konusunda her katkıyı sunacaklarını söyledi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Bahattin Topaloğlu, büyük bir rekabetin yaşandığı günümüzde otomasyon sektörünün de bu rekabetin içinde olduğunu anımsattı. Topaloğlu, elektrik, elektronik ve bilgisayar alanında yaşanan gelişmelerin sonucu olarak ortaya çıkan otomasyonun ülkemize önemli katkılar sunacak bir alan olduğunun altını çizdi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektör Yardımcısı Barış Diren, bilimin evrensel tanımında bulduğu anlam çerçevesinde üniversitelerin büyük sorumlulukları olduğunu belirtti. Diren, küreselleşmeyle emperyalizmin baskılarının arttığı böyle bir dönemde kurtuluşun tek yolunun bilimde bağımsızlaşmak olduğunu ifade etti. Diren, Ankara‘da Ulus Anafartalar Çarşı‘sında 22 Mayıs 2007 tarihinde gerçekleştirilen hain saldırıyı kınadığını ve bu tür saldırıların ülkemizi yaraladığını söyleyerek sözlerini tamamladı.  

Açılış konuşmaları sonrası Prof.Dr. Atilla Bir "Bilim-Teknoloji Tarihimiz ve Otomasyon" konulu açılış bildirisini sundu.

Öğleden sonra Prof.Dr.Güven Önbilgin‘in yönettiği; Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Dekanı Galip Cansever‘in, Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği(ENOSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Olcay‘ın, Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş‘ın, Samsun Sanayici ve İşadamları Derneği (SAMSİAD) Başkanı Celil Kurada‘nın konuşmacı olarak katıldığı "Sanayi -Üniversite İlişkileri ve Otomasyon Sektöründeki Sorunlar" konulu açık oturum yapılarak Meslek Odası - Üniversite - Endüstri üçgeni bir araya getirilerek uygulamalardan edinilen deneyimin ve bilgi birikiminin paylaşılmasına olanak sağlandı. Açık oturumun ardından Tepe Otel‘de yapılan Kokteyl ile günün yorgunluğu atıldı.

İkinci gün öğleden önce akademik bildiri sunumları ve öğleden sonra firma sunumları ile Tepe Otel‘de gerçekleştirilerek ardından Konuk Evi‘nde Gala Yemeği ile sürdü.

Ülkemizde otomasyona ilişkin alanlarda çalışan araştırmacı ve uygulayımcıları bir araya getirerek, bu konulardaki kuramsal gelişmelerin ve yeni uygulamaların bildiriler olarak sunulduğu, güncel konuların tartışıldığı ve katılımcıların bilgi alışverişinde bulunduğu IV. Otomasyon Sempozyumu ve Sergisi‘ne, son gün öğleden önce akademik bildiri sunumları ve öğleden sonra sosyal etkinlik kapsamında; Amisos, Doğupark, Bandırma Vapuru Gezileri ile kent turu ile son verildi.

Daha ayrıntılı bilgiye aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz :

 

Bağlantılar

www.emo.org.tr/subeler/index.php?sube=9
 


ELEKTRİK FATURALARI NEDEN, NASIL ZAMLANDI?

12.02.2015
 


Çok Okunanlar


Okunma Sayısı: 2328


Tüm Sempozyum Haberleri

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2021 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18


 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.