2013 2009 2007 2005 2003

   · ETKİNLİK Giriş Sayfası

IV. OTOMASYON SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ HAZIRLANDI - IV.OTOMASYON SEMPOZYUMU


 
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Samsun Şubesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinin işbirliği ile 23-25 Mayıs 2007 tarihlerinde, Samsun'da gerçekleştirilen IV.Otomasyon Sempozyumu'nun Sonuç Bildirgesi hazırlandı. Sonuç bildirgesine yazının devamından ulaşabilirsiniz:
 

18.09.2007

IV. OTOMASYON SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ

 

IV. Otomasyon Sempozyumu TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Samsun Şubesi, Ondokuzmayıs Üniversitesi Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümlerinin işbirliği ile, 23-25 Mayıs 2007 tarihinde, Samsun‘da Ondokuzmayıs Üniversitesi Yerleşkesi‘nde yaklaşık 200 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Meslek Odası - Üniversite - Endüstri üçgenini bir araya getirerek uygulamalardan edinilen deneyimin ve bilgi birikiminin paylaşılmasına olanak sağlanması, otomasyonun yaygınlaştırılması ve verimliliğinin artırılması amaçlanmaktadır.

Hızla gelişen yaşamın ve endüstrinin giderek artan verimlilik, güvenlik ve güvenilirlik gereksinimleri otomasyon teknolojilerine geniş uygulama alanları sağlamıştır. Günümüzde, sistemlerin olabildiğince hızlı, özdenetimli ve güvenilir biçimde çalışması amacıyla otomasyon gündeme gelmiştir. Bu alanlardaki bilimsel ve teknolojik gelişmelerin yakından izlenmesi ve uygulanmaya koyulması gelişmekte olan ülkeler için son derece önemlidir.

Sempozyum açılış bölümünde sunulan bildirilerde Prof. Dr. Atilla BİR "Bilim-Teknoloji Tarihimiz ve Otomasyon" konulu konuşmasında, ilk çağlardan günümüze kadar geçen süreçte, otomasyonun insan yaşantısındaki rolü ile problemleri akıllı sistemler ile çözmenin otomasyon teknolojisinin gelişmesi açısından önemini belirtilmiştir.

Sempozyum sürecinde;

•·        Akıllı Kontrol Sistemleri

•·        Mekatronik

•·        Uzman Sistemler

•·        Dayanıklı Kontrol Sistemleri

•·        Uyarlanabilir Sistemler

•·        Optimal Kontrol Sistemleri

•·        Modelleme ve Benzetim Yöntemleri

•·        Robotik ve Robot Uygulamaları

•·        Endüstriyel Otomasyon

•·        Bina Otomasyonu

•·        Makine Otomasyonu

•·        Enerji Otomasyonu

•·        Tıbbi Otomasyon

•·        Otomasyon ve Nanoteknoloji

•·        Yazılım ve Ağ Teknolojileri

•·        Otomasyon Eğitimi

 

Konularında 31 bildiri sunulmuştur.

 

ve 3 adet çağrılı bildiri,

 • Prof. Dr. Galip CANSEVER tarafından "Otomasyon Eğitimi ve Üniversite"
 • Dr. Hayrettin KARICI tarafından "Otomasyon Eğitiminde Üniversite-Sanayi İlişkisi"
 • Elimko Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Üyesi Malik AVİRAL tarafından " Nasıl Bir Kontrol Mühendisi İstiyoruz?"

sunulmuştur.

 

Ayrıca 6 firma sunumu aşağıdaki konularda yer almaktadır,

 • SCADA Çözümleri, PLC-Programmable Logic Controller
 • Hareket Kontrolü
 • Hareket Kontrol Çözümleri
 • Enerji Otomasyonu sunumu
 • Emniyet Röleleri ve Yararları
 • Alan Yönelimli Vektörel Denetimli (Field Oriented Control)
  AC Motor Hız Kontrol Cihazı

Prof. Güven ÖNBİLGİN‘in yönettiği " Sanayi-Üniversite İlişkisi ve Otomasyon Sektöründeki Sorunlar" konulu açık oturum yapılarak, Meslek Odası-Üniversite ve Endüstri üçgeni bir araya getirilerek uygulamalardan edinilen deneyim ve bilgi birikiminin paylaşılmasına olanak sağlanmıştır.

Sempozyum, ülkenin çeşitli üniversitelerinden gelen araştırmacılar ile sanayi ve mühendisleri, sektör temsilcilerini aynı platformda buluşturmuş, yüz yüze görüşme olanağı yaratmıştır. Özellikle üniversitelerin ilgili bölümlerinin öğretim elemanları arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi sağlanmıştır.

 

Bu Otomasyon Sempozyumu sonunda aşağıda belirtilen genel görüşler oluşmuştur.

•1.     Otomasyon önemli mühendislik uygulamalarının yaygınlaştırılması ve verimliliğin arttırılması konusunda temel amaç olduğu belirtilerek, sürekli göç veren Karadeniz bölgesinin, sanayileşme hamleleri ile bu göçü durması ve bölgesel kalkınmayı sağlaması gerekir.

•2.     Ülkemiz yapılan yatırımda teknik ve ekonomik ölçütler dikkate alınmadan yapılmakta bu da ithal bağımlılığını artırmaktadır. Bu nedenle; yatırımlarda teknik ve ekonomik ölçütler ön planda olmalıdır.

•3.     Bir ülkenin kalkınması için AR-GE‘ye dayalı üretim çok önemlidir. Kamu ve özel sektörde AR-GE harcamaları artırılarak yeni teknolojik gelişmeleri destekleyen ve ülke koşullarına uyulan bir politika izlenmelidir.

•4.     Kendi teknolojimizi ve bilimimizi üreterek dışa bağımlığımızın azaltılması gerekmektedir. Küreselleşme baskılarının arttığı böyle bir dönemde çözüm, bilimde ve teknolojide bağımsızlaşmaktır.

•5.     Üniversite eğitim planlamasının, sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yapılması gerekir.

•6.     Bu sempozyuma üniversitelerden, sanayiden ve meslek odalarından gelen katılımcılara, gerek kurumsal gerekse pratik anlamda faydalar sağlamış ve üniversite-sanayi ve meslek odası arasındaki işbirliğinin artmasına önemli katkıda bulunulmuştur.

 • Mühendislik eğitiminin amacı ülkenin gelişimine katkı sağlayacak özelliklerde bir mühendis yetiştirmek için, öğrencilere çağdaş temel bilim ve mühendislik bilgilerinin aktarmanın yanında, yaratıcılığı, araştırma tekniklerini, bir problemi kendi kendine çözme becerilerini vermektedir.  Günümüzün hızla gelişen dünyasında bilgi üretimi kadar, bilgiye erişme ve onu kullanma yöntemleri de önemlidir. Mühendislik eğitimi ezbere dayanan bir eğitim olmamalı, yaratıcı bir eğitim olmalıdır. Mühendislik eğitimi, öğrenciye  mühendislik ve endüstriyel problemlerin çözümünde gerekli yenilik yapma becerisi sağlayan bir eğitim olmalıdır.

 

          Saygılarımızla;

IV. Otomasyon Sempozyumu
Düzenleme Kurulu
Mayıs 2007 SAMSUN

18.09.2007ELEKTRİK FATURALARI NEDEN, NASIL ZAMLANDI?

12.02.2015
 


Çok Okunanlar


Okunma Sayısı: 1748


Tüm Sempozyum Haberleri

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2021 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18


 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.