2009 2006 2005 2003

   · ETKİNLİK Giriş Sayfası

I. ELEKTRİK ELEKTRONİK BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİKLERİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ


Sözlü BildiriÇağdaş Bir Elektrik Güç Mühendisliği Eğitim Programı
Ahmet M. Hava

Sözlü BildiriYazılım Geliştirmede İşlevsel-Yönelik ve Nesneye-Yönelik Paradigmaların Öğretiminin Karşılaştırılması
Cemal Ardıl

Sözlü BildiriElektrik ve Elektronik Mühendisliğinde Modüler Tabanda Aktif Eğitim Programlarının Yapılandırılması, Ölçme ve Değerlendirme
Ahmet Özkurt, Damla Kuntalp, Yeşim Yüksel, Hacer Öztura, Özge Şahin, Mehmet Kuntalp, Mustafa Gündüzalp, Cüneyt Güzeliş

Sözlü BildiriElektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğrenci Profilleri
M.Cengiz Taplamacıoğlu, Ersin Zihnioğlu, İrfan Karagöz

Sözlü BildiriMeslek İçi Sürekli Eğitim
Alaettin Anahtarcı, E. Orhan Örücü

ERTUĞRUL ORHAN ÖRÜCÜ

Sözlü BildiriElektrik-Elektronik Mühendisliğinde Mesleki Deneyimlerin Eğitime Aktarılması
M.Cengiz Taplamacıoğlu, Cem Özkan, Recep Şeker, Sedat Gökmenoğlu

Sözlü BildiriYazılım Mühendisliğinde Yüksek Lisans Eğitimi

Sözlü BildiriBiyomedikal Mühendisliği Eğitiminde Elektrik, Elektronik, Bilgisayar Mühendisliklerinin Yeri

Sözlü BildiriKaliteli Üniversite-Sanayi İşbirliği için Kurumsal Organizasyon ve Entegre Yönetim Modeli

Sözlü BildiriKKTC’de Lisans ve Lisans Üstü Mühendislik Eğitiminin Analizi

Sözlü BildiriIEEE/ACM Bilişim Eğitimi Önerisi Işığında Haliç Üniversitesi Deneyimi

Sözlü BildiriElektrik Güç Sistemleri Alanında Öğrenci Katılımının Artırılması: Enerji Kalitesi Laboratuarı Örneği

Sözlü BildiriBelirleyici Bir Unsur Olarak Mesleğin Kipleri ve Elektrik, Elektronik, Bilgisayar Mühendisliği Eğitimindeki Yeri

Sözlü BildiriUzaktan Mühendislik Eğitiminde Laboratuvar Kullanımı

Sözlü BildiriÜniversitelerin Elektronik-Bilgisayar Bölümü Mezunlarının Sanayide Hızla Üretken Hale Getirilmesi İçin Öneriler

Sözlü BildiriMühendislik Eğitiminde Yaşanan Sorunlar ve Öğrencilerin Gelecek İçin Düşünceleri

Sözlü BildiriBilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Ders Programında Yenilikler ve Sonuçları

Sözlü BildiriJava ve WEB Tabanlı Uzaktan Eğitim: e-Eğitim için Sanal Sınıf ve Sanal Laboratuvar Projesi

Sözlü BildiriElektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Eğitiminde Sanal Laboratuvarların Kullanımı

Sözlü BildiriElektrik Elektronik Bilgisayar Mühendisliği Mesleğinde Etiksel İsterler

Sözlü BildiriODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde Çift Anadal ve Yandal Eğitimi

Sözlü BildiriMühendislik Fakülteleri Alt Yapı ve Diğer Sorunları

Sözlü BildiriTürkiye’de EEB Mühendislik Eğitimi

Sözlü BildiriEEE 211 Analog Elektronik: Devre Kuramı ve Elektroniğe birlikte giriş

Sözlü BildiriSürekli Eğitim ve Süreksizlikler

Sözlü BildiriElektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ile Tıp Fakülteleri Arasındaki İşbirliğinin Eğitim ve Sağlık Hizmetlerinin Kalitesine Etkileri

Sözlü BildiriEEBM Lisans Eğitiminde Branşlaşma

Sözlü BildiriBilgisayar Mühendisliği Eğitiminde Matematik Altyapı ve Tarihe Başvurunun Önemi Hakkında

Sözlü BildiriMühendislik Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar ve Türkiye

Sözlü BildiriUlusal Gelişme ve “Akıl Satımı” için Mühendislik Eğitiminde Dikkat Edilmesi Gereken Kilit Noktalar

Sözlü BildiriVerimli Üniversite-Sanayi İşbirliği için İş Geliştirme ve İnkübasyon Modeli

Sözlü BildiriElektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Elemanlarinin Derslerinde İnternet’ten Yararlanma Biçimleri Ve Oranlari

Sözlü Bildiri.NET ve Bilgisayar Mühendisliği Eğitimi Entegrasyonu İçin Bir Rehber

Sözlü BildiriMühendislik Eğitimini de İlgilendiren, Küresel Ekonomiye Uygun Mesleki ve Teknik Eğitim

Sözlü BildiriBilgi Ve İletişim Teknolojilerinin Eğitimde Kullanımı İçin Alt Yapı İhtiyaçları ve Yeni İletişim Teknolojileri

Sözlü BildiriEtik Eğitimi

Sözlü BildiriMühendislik Eğitiminde Bilgisayar Okur Yazarliği Sertifikasyonu

Sözlü BildiriÜniversite Sanayi İşbirliği ve Fırat Üniversitesi Uygulaması

Sözlü Bildiriİnteraktif Bilgi İletişim Teknolojilerinin Uzaktan Eğitimdeki Uygulamaları

Sözlü Bildiriİletişim Teknolojileri ile Bütünleşik Bir Uzaktan Öğretim Ortamının Geleneksel Sınıf Öğretimine Göre Üstünlükleri ve Sınırlamaları

Sözlü BildiriUygulamalı Dersler İçin Alternatif Bir Değerlendirme Modeli: Anketli Performans Testi

Sözlü BildiriHizmetiçi Eğitim Uygulamaları, Üniversite, Sanayi ve Endüstri İşbirliği

Sözlü BildiriWeb Üzerinden Etkileşimli Veritabanı Öğreticisi

Sözlü BildiriUygulamalı Proje Çalışmalarının Eğitimdeki Yeri ve Önemi

Sözlü BildiriVRML Kullanılan Bir Uzaktan Eğitim Modeli

Sözlü BildiriÜniversitelerdeki Mühendislik Eğitiminde Gereken Açılım

Sözlü BildiriFiber Optik, Şebeke (Çoklu bakır iletkenler), Ağlar ve Ölçü Aletleri Terimleri Sözlüğü

Sözlü BildiriElektrik, Elektronik, Bilgisayar Mühendisliği Eğitiminde Akademik Başarıyı Artırıcı Yaklaşımlar

Sözlü BildiriO.D.T.Ü. ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNDE TASARIM STÜDYOSU DERSİ DENEYİMİ

Sözlü BildiriTÜRKİYE’ DE ELEKTRİK, ELEKTRONİK, BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİKLERİ EĞİTİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ
ERTUĞRUL ORHAN ÖRÜCÜ

Sözlü BildiriElektrik Mühendisliği Lisans Öğretiminde Branşlaşma - Endüstriyel Otomasyon

Sözlü BildiriKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki Üniversitelerdeki Mühendislik Eğitimine Genel Bir Bakış

Sözlü BildiriUzaktan Eğitim İçin Kullanılabilecek Bir Programlanabilir Lojik Kontrolör (PLC) Arabirim Tasarımı

Sözlü BildiriBilgisayar Mühendisliği Eğitimine Katkısı Olacak Öneriler

Sözlü BildiriMühendislik Fakültelerine Dikey Geçişte Program Bütünlüğü ve Devamlılık

Sözlü BildiriÖYP: Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı

Sözlü BildiriFiber Optik, Şebeke (Çoklu bakır iletkenler), Ağlar ve Ölçü Aletleri Terimleri Sözlüğü

Sözlü BildiriBilkent Üniversitesinde İnnovasyona Dayalı Ürün Tasarım ve Geliştirme Dersi

Sözlü BildiriBiyomedikal Mühendislik'te Bir Üniversite-Sanayi İşbirliği Modeli

Sözlü BildiriElektrik Mühendisliği Lisans Öğretiminde Branşlaşma - Endüstriyel Otomasyon

Sözlü BildiriÜniversite Sanayi İşbirliğinde Bir Araç Olarak Teknoparklar

Sözlü BildiriYazılım Mühendisliği Eğitimi

Sözlü BildiriElektrik ve Elektronik Mühendisliğinde Ders ve Modüler Tabanlı Eğitim Programlarında Takım Çalışması Üzerine Deneyimler

Sözlü BildiriMühendislikte Ulusal Akreditasyon Sistemi

Sözlü BildiriABET 2000 Süreci: Birimin Özgörevi Doğrultusunda Eğitim Programı Tasarımı

Sözlü BildiriEğitimlerde Teknolojinin Kullanılması ve Bir Şirket Uygulaması

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.