2009 2006 2005 2003

   · ETKİNLİK Giriş Sayfası

I. ELEKTRİK ELEKTRONİK BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİKLERİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU BİLDİRİ YAZIM KURALLARI


EEBM 2003 Bildiri Yazım Kuralları

Hakan KUNTMAN1               Oğuzhan ÇİÇEKOĞLU2                     Nil  TARIM3

1,3Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü

Elektrik-Elektronik Fakültesi

İstanbul Teknik Üniversitesi, 80626, Maslak, İstanbul

2Boğaziçi Üniversitesi, M.Y.O. Elektronik Programı 80815 Bebek-İstanbul

1e-posta: kuntman@ehb.itu.edu.tr                      2 e-posta: cicekogl@boun.edu.tr

3 e-posta: tarim@ehb.itu.edu.tr

Özet

Adres bloğunun altında 100 sözcüğü aşmayacak şekilde bir özet verilmelidir. Özet bloğu sol ve sağ marjinlerden en az 2.0’şer cm. içeride olmalıdır. Yani özet blok genişliği 12 cm’yi aşmamalıdır.  

Abstract

Adres bloğunun altında 100 sözcüğü aşmayacak şekilde bir özet verilmelidir. Özet bloğu sol ve sağ marjinlerden en az 2.0’şer cm. içeride olmalıdır. Yani özet blok genişliği 12 cm’yi aşmamalıdır.  

 

1. Giriş

İlk sayfada bildirinin başlığı, yazar(lar)ın ad ve kurum/kuruluşları ile e-posta adresleri ortalanmış olarak verilmelidir. Bildiri başlığı tek bir satıra sığmadığı durumda anlamlı bir biçimde satırlara bölünmelidir.  Başlık ve adres arasında birer satır, başlık bloğu ile yazı bloğu arasında ise iki satır aralığı bulunmalıdır.

2. Sayfa Sınırları, Satır Boşlukları ve Paragraflar

Sayfa sınırları şöyle seçilmelidir:
sol: 2 cm, sağ: 2 cm, alt: 3 cm, üst: 2 cm.

Satır boşlukları 1 satır aralığında olmalıdır.

Paragraflar burada olduğu gibi sol satır başından başlatılmalıdır. Paragraf genişlikleri “sağ satır sonu ile hizalandırılmış” şekilde olmalıdır.

3. Baskı

Basıma hazır bildiriler A4-boyu kağıt üzerinde tek sütun olarak hazırlanmalıdır. 

4. Bildirilerin Uzunluğu

Bildirilerin uzunluğu kaynakça ve şekiller dahil en fazla 6 sayfa olmalıdır.

5. Fontlar

Kullanılan font Turkish Times New Roman olmalı ve metin tek satır aralıklı hazırlanmalıdır. Font büyüklükleri ve yazıyüzleri aşağıdaki gibi seçilmelidir:

• Bildiri başlığı: 14 punto, koyu yazıyüzü

• Altbölüm başlıkları: 12 punto, koyu yazıyüzü

• Özet:  10 punto, normal yazıyüzü

• Üst ve altsimgeler: 7 punto

• Diğer yazılar: 11 punto, normal yazıyüzü

NOT: Sayfa adedi sınırını tutturabilmek için font puntoları ile oynanmamalıdır.

6. Sayfa Numaraları

Gönderilecek bildirilere sayfa numarası verilmemelidir.

7. Denklemler

Denklemler Denklem 1' deki gibi ortalanmış olarak verilmeli, sağ tarafta parantez içinde numaralandırılmalı, üst ve alt kısımlarında birer satır boşluk bırakılmalıdır:

                                                       a=b+c                                                                 (1)

Birden fazla denklemin peşpeşe verilmesi gerektiğinde Denklem 2'deki format kullanılabilir:

                                                         b=c-d
                                                         
d=e+f                                                                (2)

8. Şekil ve Tablolar

Şekillere ve tablolara mutlaka metin içinde atıf yapılmalı ve atıf yapılan sıra ile numaralandırılmalıdır. Şekil ve tabloların açıklama kısmı boş bırakılmamalı, mutlaka kısa bir açıklama verilmelidir.  Şekiller ancak siyah-beyaz basılacaktır. Tablo açıklamaları tablonun üzerinde verilmelidir.

 

+

K

G(s)

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.  Bir şekil örneği

 

 

 

 

Tablo 1.  Bir tablo örneği

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Kaynakça ile İlgili Dikkat Edilecek Konular

 

Kaynakça kısmında verilen kaynaklar metinde geçiş sırasına gore dizilmelidir.  Kaynaklar metin içinde köşeli parantez içinde kaynakçadaki sıra numarası ile verilmeli, aynı yerde birden fazla kaynak pespeşe veriliyorsa bunlar sıra numarasına göre dizilmelidir. (Örneğin: [1,4, 2] değil, [1,2,4] şeklinde.)  Kaynakça mümkün olduğu ölçüde Türkçe yazılmalıdır. Örneğin, yazar isimleri arasında “and,” sayfa numaraları verilirken “pp.” gibi İngilizce kelimeler kaynakçada geçmemelidir.

 

10. Türkçe'nin Kullanımı

 

Bildirinin hazırlanmasında Türkçe'nin düzgün kullanımına özen gösterilmeli, kelimelerin satır sonlarında bölünmesi de Türkçe'ye uygun yapılmalıdır.

 

12. İletişim ve Basıma Hazır Bildirilerin Gönderilmesi

 

Her konuda yazışmalarınız için aşağıda verilen adres kullanılmalıdır.

“Elektrik, Elektronik, Bilgisayar Mühendislikleri Eğitimi 1. Ulusal Sempozyumu, EMO Ankara Şubesi, Menekşe Sok. No: 5/11 Kızılay/Ankara.”

Basıma hazır bildirileriniz elektronik olarak en geç 7 Mart 2003 tarihine kadar ankara@emo.org.tr adresine gönderilmelidir. Gönderdiğiniz bildirininin dosya uzunluğunun 1MB’ı geçmemesini önemle rica ederiz.

Kaynakça

 

[1].   Borenstein J., Everett H. R., ve Feng L., Navigating Mobile Robots. A K Peters, Ltd., Wellesley, Massachusetts, A.B.D., 1996.

[2].   Hong M. L. ve Kleeman L., “A low sample rate 3-D sonar sensor for mobile robots,” Proceedings IEEE International Conference on Robotics and Automation, Mayıs 1995, Nagoya, Japonya, s. 3015-3020.

[3].   Leonard J. J., Directed Sonar Sensing for Mobile Robot Navigation. Doktora tezi, University of Oxford, Department of Engineering Science, Oxford, İngiltere, 1990.

[4].   Peremans H., Audenaert K. ve Van Campenhout J. M., “A high-resolution sensor based on tri-aural perception”, IEEE Trans. on Robotics and Automation, 9(1), s.36-48, 1993. 

 

 
Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2023 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.