2016 2014 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000

   · ETKİNLİK Giriş Sayfası

ELECO`2002 ELEKTRİK - ELEKTRONİK - BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ SEMPOZYUMU VE FUARI BİLDİRİLERİ


Sözlü BildiriSadece Aktif Eleman Kullanarak Süzgeç Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi

Sözlü BildiriÇok Bileşenli İşaretler İçin Anlık Frekans Kestirimi

Sözlü BildiriTümdevre Radyo Alıcılarında Akım Modlu Temel Bant Katı Tasarımı

Sözlü BildiriSayısal İmgelerden Dürtü Gürültüsünün Etkin Bir Şekilde Giderilmesi İçin Yeni Bir Bulanık Operatör

Sözlü BildiriYeni Otra-Tabanlı Osılatör Topolojileri

Çağrılı BildiriIEC, EN Norm ve Standartlarının Gelişmesi, Uygulanması ve AB Ülkeleri ile Türkiye'ye Yansımaları

Sözlü BildiriATM Ağlarda MPLS ile Ses ve Veri Transferi Uygulaması

Sözlü BildiriAkış Şifreleme Tekniğine Yeni Bir Yaklaşım: Düzensiz Şifreleme

Sözlü BildiriIP Ağlarında Kuyruklama Yöntemlerinin Servis Kalitesine Etkisi

Sözlü BildiriKablosuz Atm Kullanarak Veri ve Ses Transferi Uygulaması

Sözlü BildiriATM Şebekelerde Çağrı Kabul Kontrol Algoritması Analizleri

Sözlü Bildiriİnternet Protokolu Üzerinden Ses İletişimi (VOIP): Standartları, Servis Kalitesi, Trafik Ve Kanal Kapasitesi Hesaplamaları

Sözlü BildiriFFT ile Ani Mıknatıslanma ile Akımının Harmonik Bileşenlere Ayrılması

Sözlü BildiriÜç Fazlı Sistemlerde Dengesiz Gücün Hızlı Biçimde Hesaplanması

Sözlü BildiriTabu Araştırması Uygulanarak Ekonomik Yük Dağıtımı Probleminin Çözümü

Sözlü BildiriÇevresel/Ekonomik Yük Dağıtımında Genetik Algoritmanın Kullanılması

Sözlü BildiriGüneş Pili (PV) – DC Motorlu Su Pompa Sisteminde Optimum İşletme Geriliminin Genetik Algoritma Destekli Tespiti ve Sistem Performansına Olan Katkısı

Sözlü BildiriOrta Gerilim Şebekelerinde Kısa Süreli Gerilim Değişimlerinin Topraklama Metodlarına Bağlı İncelenmesi

Poster BildiriParalel Virtual Makineler ve Yerel Bilgisayar Ağları

Poster BildiriBilgisayar Ağlarında Tıkanıklık Kontrol Algoritmaları İçin Java Tabanlı Simülatör Tasarımı

Poster BildiriDES’in TMS320C6711 DSP Cihazı Üzerindeki Uygulaması, Performansı Ve Karşılaştırılması

Poster BildiriFCM Algoritması Temelli Yeni Görüntü Bölütleme Sistemi Geliştirilmesi

Poster BildiriElgamal Şifreleme Algoritmasını Kullanan Güvenli Bir E-Posta Uygulaması: MD Message Controller

Poster BildiriYapay Sinir Ağları ile Karakter Tabanlı Plaka Tanıma

Poster BildiriBilgisayar Görmesisne Dayalı Yapay Sinir Ağı Tabanlı Bir Gerçek Zamanlı Cisim Sınıflandırma Sistemi Tasarımı ve Uygulamaları

Poster BildiriBitişik Elemanlardan Oluşmayan Vektör Gösterilimi ve Öngörülü Vektör Kodlama ve Görüntü Sıkıştırma

Poster BildiriYazı Dilinde Kullanılan Tüm Karakterlerin Yapay Sinir Ağları ile Şifrelenmesi ve Şifresinin Çözülmesi

Poster BildiriEvirgeç Üzerinden Beslenen Asenkron Motor Akımlarının Tahmininde Bulanık Süzgeç Kullanımı

Poster BildiriParalel ve Dağıtık Ayrık Olaylı Simülasyonlar ve Karşılıklı Çalışabilirlik

Poster BildiriBilgisayar Destekli Öğretim İçin Bir Öğretim Sistemleri Tasarım Modeli

Sözlü BildiriVoltaj Akım Modulu Devreleri Birbirlerine Dönüştürme Yöntemi ve Osilatör Uygulamaları

Sözlü BildiriDarlington-CMOS İnverter Tabanlı Auto-Zero Karşılaştırıcı

Sözlü BildiriToplu ve Dağınık Elemanlı Alçak-Geçiren Merdiven Tipi Devre Parametrelerinin Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Hesaplanması

Sözlü BildiriYeni Bir Bipolar Değiştirilmiş Üçüncü Kuşak Akım Taşıyıcı (MCCIII) Yapısı, Karakterizasyonu ve Uygulamaları

Sözlü BildiriParalel İmmitans Benzetiminde Otra ile Yeni Olanaklar

Sözlü BildiriBulanık Mantık Tabanlı Yüzey Modelleme

Sözlü BildiriKonveks ve Konkav Cisimlerin Görüntülenmesi İçin Kırpma Algoritması

Sözlü BildiriSQL Serverler 2000'den Verileri XML Belgelerine Dönüştürerek E-Ticaret ve EDI (Elektronik Data Interchange) Uygulamalarında Kullanmak

Sözlü BildiriXML ve Veri Değiştirmede XML'nin Kullanılması: Örnek Bir Uygulama Çarşı-Pazar

Sözlü BildiriTabu Araştırma Algoritmasına Dayalı Sistem Kimliklendirme İşleminde Kontrol Parametrelerinin Çözüme Etkisi

Sözlü BildiriBenzetilmiş Tavlamalı Genetik Algoritmalar ile Uzun Dönem Elektrik Enerjisi Üretim Genişletme Planlaması

Sözlü BildiriAlkali Yakıt Pilinde Bileşen-Başarım İlişkisi

Sözlü BildiriSözde Spot Elektrik Fiyatını Kullanan Kısa Dönem Hidrotermal Koordinasyon Problemi İçin Delphi Dilinde Yazılmış Görsel Bir Program

Sözlü BildiriArdışık Bağlı Bir İletim Hattı/Kablo Sisteminde Meydana Gelen Kısa Devre Olaylarının Geçici Rejim Analizi: Arıza Yerinin Etkisi

Sözlü Bildiriİletim Hatlarındaki Kısa Devre Arızalarının DSP Kullanarak Tespiti

Sözlü BildiriDağıtım Şebekesinde Güvenilirlik Analizi

Poster BildiriGüç Akış Denetleyicilerinin Enerji Nakil Hatlarındaki Yerleşimlerinin Güç Sistemleri Üzerine Etkileri

Poster BildiriTek Taraftan Beslenen Yeraltı Enerji Kablolarında Meydana Gelen Kısa Devre Olaylarının Geçici Rejim Analizi; Arıza Yerinin Etkisi

Poster BildiriSeri Kompanzasyon Sistemlerinin Geçici Hal Kararlılığına Etkileri

Poster BildiriYapay Sinir Ağları ile Niğde Bölgesinin Elektrik Yük Tahmini

Poster BildiriSeri Sistemlerin Monte Carlo Yöntemi ile Güvenilirlik Analizi

Poster BildiriElektrik Güç Sistemlerinde Salınım Dinamiklerinin Kaotik Olaylarının İncelenmesi

Poster BildiriKısa Süreli Gerilim Düşmelerinin Azaltılmasında Yerel Santrallerin Etkisi

Poster BildiriKüçük Ölçekli Uygulamalar İçin Kendinden Uyartımlı İndüksiyon Generatörünün Elektronik Kontrollü Olarak Uyartım Kapasitesinin Belirlenmesi

Poster BildiriAsenkron Motor Stator Nüvesinde Lokal Akı Yoğunluğu ve Güçkayıplarının Dgm Uyarımı Altında Ölçülmesi

Poster BildiriDolaylı Rotor Akısı Alan Yönlendirme Yöntemindeki Parametre Değişimlerinin Etkilerinin İncelenmesi

Poster BildiriDoğrudan Moment Kontrollü Asenkron Makinalarda Akı Düşüşünün Azaltılması

Sözlü BildiriDiferansiyel Fark Akım Taşıyıcı İçin Yeni CMOS Yapısı

Sözlü BildiriDurulama Devresinin CMOS Akım Modlu Dört Bölgeli Çarpıcı Kullanılarak Tasarımı ve Simülasyonu

Sözlü BildiriGeliştirilmiş Halka Hibrit Transformatörler

Sözlü Bildiri123 Karar Diyagramı ile Geçiş Transistörlü Cmos Devre Sentezi

Sözlü BildiriDurum Kontrollü Hücresel Sinir Ağı (DK-HSA) Devresi Kullanılarak Geribeslemeli Kaotik Maskeleme Sisteminin Tasarlanması

Sözlü BildiriDayanıklı Sayısal Resim Damgalama

Sözlü BildiriCordic Metodu Kullanılarak Trigonometrik Hesap Makinesi Simülasyonu

Sözlü BildiriVeri Değişimini Sağlayan Bankacılık İşaretleme Dili: BID

Sözlü BildiriAraç Plaka Tanıma Sistemi

Sözlü BildiriÖğrenmeli Hücresel Yapay Sinir Ağı ile MR Görüntüsünün Bölütlenmesi

Sözlü BildiriGenetik Sürecin Düzenlilik Operatörüyle Global Çözüme Doğru Hareteke Zorlanması

Sözlü BildiriAsenkron Motor Yük Modellerinin Karşılaştırılması

Sözlü BildiriAsenkron Generatörün Uç Geriliminin Kontrolü İçin Uyartım Kondansatörünün Anahtarlanması

Sözlü BildiriKolay Tasarımlı Bulanık Mantık Denetleyici ile Bir Fazlı İnvertör Denetimi

Sözlü BildiriMatlab Simulink Gerçek Zaman Arabirimi ve Uzay Vektör Darbe Genişlik Modulasyon Tekniğini Kullanan Sayısal İşaret İşlemci Kontrollü Evirici ile Asenkron Motorun Skalar Kontrolü

Sözlü BildiriUyarlamalı Ağ Tabanlı Bulanık Çıkarım Sistemi ile Doğru Akım Motorlarının Hız Denetimi

Sözlü BildiriN-Mosfet’lerde Sıcak Taşıyıcıların Modellenmesi İçin Yeni Bir Yöntem

Sözlü BildiriGeliştirilmiş Üçüncü Kuşak Akım Taşıyıcı ile Üniversal Aktif Süzgeç Tasarımı

Sözlü BildiriYeni Yüksek Başarımlı CMOS Üçüncü Kuşak Akım Taşıyıcı (CCCIII)

Sözlü BildiriN-MOS Tranzistörlerde Sıcak Taşıyıcıların Taban Akımı Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Sözlü BildiriAnizotrop PML'in FDTD Uygulamasında Yeni Bir Güncelleştirme Algoritması

Sözlü BildiriTE Modu İçin Bakışımsız Levhada Menderes Biçimli Polarizörün Yansıma ve Geçme Güç Katsayıları

Sözlü BildiriDairesel Mikroşerit Antenin Besleme Kablosuna Gösterdiği Empedansının Yeni Bir Yöntemle İfadesi

Sözlü BildiriDuvarları Kalınlıklı ve Empedans Özelliği Gösteren Dielektrik Yüklü Paralel Levhalı Dalga Kılavuzundan Düzlemsel Dalgaların Kırınımı

Sözlü BildiriYüzey Dalgaları Hf Radar Anten Sistemleri İçin Yüzey Kuplaj Verimini Aktarıcı Topraklama Ağı Tasarımları

Sözlü BildiriMobil Robotlar İçin Engellerden Sakındıran ve Hedefe Yönlendiren Katmanlı Denetim Yöntemi

Sözlü BildiriBeş Eksenli Bir Robot Kolunda Ters Kinematik Hesaplamalar ve Yörünge Planlaması

Sözlü BildiriAktif Manyetik Yataklamalı Test Sisteminin Modellenmesi, Simülasyonu ve Gerçek Zamanda Uygulanması

Sözlü BildiriAyrık Hinf Model Eşleme Probleminin Tek Serbestlik Dereceli Statik Durum Geribeslemesi ile Çözümü

Sözlü BildiriPLC Cihazı ile Serada Sıcaklık ve Nem Kontrolünün PID Denetleyiciyle Gerçekleştirilmesi

Poster BildiriGelismis Statik Var Kompanzatorun (GSVK) Anlık Güç Teorisi Tabanlı Denetimi

Poster BildiriAktif Güç Filtresi ile Harmonik ve Reaktif Güç Kompanzasyonu

Poster BildiriElektrik Alan Hesaplamalarında Kullanılan Sayısal Çözüm Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Poster BildiriÇubuk-Düzlem Elektrod Sisteminde SF6/Argon Karışımlarının Delinme Dayanımı Açısından İncelenmesi

Poster BildiriElektriksel Yalıtkan Maddelerin Fiziksel Özelliklerini Etki Eden Etkenler

Poster BildiriBelirsizlik İçeren Tek - Eklemli Bir Robot Kolunun Hsonsuz Kontrolü

Poster BildiriKesici Takım Aşınma Durmunun Yapay Sinir Ağı Kullanılarak Belirlenmesi

Poster BildiriPIC Mikrodenetleyici ile Doğru Akım Makinasının Hız Kontrolü

Poster BildiriH2 Optimal Kontrolör Tasarımı

Poster BildiriDC Yüksek Gerilim Bölücülerde Dirençsel Isınmanın Ölçüm Belirsizliğine Etkileri

Çağrılı Bildiri

Sözlü BildiriDBS Uydu Yayınları İçin Anten Dizilerinde Adım Evre Kaydırıcıların Kullanımı

Sözlü BildiriOşinografik Parametrelerin Yer Dalgası Yayılımına Etkisi

Sözlü BildiriYapay Sinir Ağları ile Sonlu Dielektrik Tabanlı Geleneksel Eş Düzlemli Dalga Kılavuzlarının Quasi-Statik Analizlerinin Gerçekleştirilmesi

Sözlü BildiriBir Mikrodalga Transistörü Potansiyel Performansı İçin Uydurma Devreleri Saçılma Parametreleri Karakterizasyonu

Sözlü BildiriElektriksel Olarak İnce ve Kalın Dikdörtgen Mikroşerit Antenlerin Rezonans Frekansının Farklı Algoritmalarla Eğitilen Yapay Sinir Ağları ile Hesaplanması

Sözlü BildiriMPEG2 Uyumlu Sayısal TV Şifreleme Yöntemi

Sözlü BildiriDalgaboyu Bölmeli Çoğullamalı (WDM) Sistemlerde Uyarılmış Raman Diyafonisinin İletişim Performansına Etkisi

Sözlü BildiriNewton Optimizasyona Dayalı Enbüyük Olabilirlik Bulanıklık ve Görüntü Tanıma

Sözlü BildiriDd-Kbçe Sistemlerinde Üstel Kırmık Ağırlıklandırma Dalga Biçimlerinin Uyumlama Değerlerinin Hesaplanmasında Yeni Bir Metot

Sözlü BildiriAkıllı Antenli Hücresel Sistemlerde Tıkanma Olasılıgının Hesaplanması

Sözlü BildiriGram-Schmidt Eşlenik Yön ve Eşlenik Gradyan Algoritmalarının Adaptif Antenlere Uygulanması

Sözlü BildiriZamanlama Kayışı Servo Sisteminin Değişken Yapılı Sistem Denetimi

Sözlü BildiriArk Fırınları İçin Fuzzy Kontrole Dayalı Reaktif Güç Kompanzatörü Tasarımı

Sözlü BildiriBir Kontrollu Akım Taşıyıcı Tabanlı Orantı-İntegral-Türev (PID) Tipi Kontrol Edici Gerçeklenmesi

Sözlü BildiriBulanık Kuralları Çıkarmak İçin Radyal Tabanlı Fonksiyonlar Ağının Optimal Dizaynı ve Metodun Motor Hata Bulma ve Tanısı İçin Uygulaması

Sözlü BildiriKarınca Koloni Optimizasyon Algoritması Kullanarak Faz Kontrolü ile Doğrusal Anten Dizi Diyagramında Sıfırların Üretilmesi

Sözlü Bildiriİmmitans Tabanlı Veri Modelleme Metodu İle Genişband Mikrodalga Kuvvetlendirici Tasarımı

Sözlü BildiriDikdörtgen Biçimli Bir Kavitenin Anti-Simetrik TM Rezonans Modlarında Uyarılması

Sözlü BildiriKaskad Bağlı Devrelerin Yeni Bir Yöntemle Duyarlılık Analizi: Bir Uygulama Örneği

Sözlü BildiriEndüstriyel Malzemelerin Nemlilik Oranının Mikrodalga Tekniğiyle Tayini

Sözlü BildiriSilindirik Bir Reflektörün Kenarından Kırınan Alana Ait Düzeltme Faktörü İçin Yaklaşım Analizleri

Sözlü BildiriPasif Dendritlerde Kablo Teoremi

Sözlü Bildiriİyonik Kanal Aktivasyon ve İnaktivasyon Kapılarinin Kinetik Denklemleri İçin Yeni Bir Yaklaşım

Sözlü Bildiriİyonik Kanal Aktivasyon Kapılarının Dinamik Davranışı İçin Yeni Bir Model

Sözlü BildiriBulanık Sinir Ağları Yardımıyla Biyomedikal İmgelerin Gürültü Bileşenlerinden Arındırılması

Sözlü Bildiriİnsan Duygusal Paternlerinin Cihazlar Tarafından Algılanması – Kullanıcı Testleri Sonuçları

Sözlü BildiriElektrokardiyogram (EKG) İşaretlerinin Genelleştirilmiş Temel Tanım ve Zarf Vektör Bankaları ile Modellenmesi

Sözlü BildiriYüksek Gerilim İzolatörlerinin Darbe Atlama Gerilimlerinin Yapay Sinir Ağı ile Belirlenmesi

Sözlü BildiriGeliştirilmiş Weibull İstatistiği ile Polimerik Yalıtkanların Yaşlanma Sürecinin İncelenmesi

Sözlü BildiriEnerji Sistemlerinde Bilgisayar Destekli Güvenilirlik Analizi

Sözlü BildiriAşırı Ve Düşük Gerilim Koruma Rölesinin Ters Zaman Eğrilerinin Çıkarım ve Yapay Sinir Ağları Yönetemi ile Modellenmesi

Sözlü BildiriDA Tahrikli Raylı Ulaşım Sistemlerinde Ray-Toprak Geriliminin İncelenmesi

Poster BildiriBulanık Denetleç Uyumlaması Kullanılan Kalman Filtresi İle Görüntü Stabilizasyonu

Poster BildiriFPGA (Field Programmable Gate Array) Tabanlı Bulanık Kontrolör Tasarımı ve Bir Uygulama

Poster BildiriKüçük Boyutlu Hücresel Sinir Ağlarında Geçici Rejimlerin Deneysel Olarak İncelenmesi

Poster BildiriSanaldoku Tabanlı Elektronik Devre Benzetim Programı Tasarımı

Poster BildiriGörüntülerdeki Gauss Gürültüsünü Gidermek İçin Akım Taşıyıcılı Ortalama Alıcı Süzgeç Devresinin Tasarımı

Poster Bildiriİşlemsel Yükselteçli Entegratörler İçin Önerilen Başlıca Kompanzasyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Poster BildiriLed – Led Sisteminin Araştırılması ve Uygulamaları

Poster BildiriAsılı ve Ters Mikroşerit Hatların Karakteristik Empedanslarının Hesaplanmasında Yeni Bir Yaklaşım: Yapay Sinir Ağları

Poster BildiriZaman Bağımlılığı Walsh Fonksiyonları Biçimindeki Kaynakların Oluşturduğu Elektromagnetik Dalgaların Dikdörtgen Dalga Kılavuzları Boyunca Yayılımının Zaman Domeninde İncelenmesi

Poster Bildiriİşleme Kazancının Ağırlıklı Toparlama Dizileri Kullanan Bir DD-KBÇE Alıcısında Uyumlama Değerlerine Etkisi

Poster BildiriKod Bölmeli Çoklu Erişim Sisteminde Çok Kullanıcılı Sezme İşleminin Yapay Sinir Ağı ile Gerçekleştirilmesi

Poster BildiriDd/Kbçe İletişim Sistemlerinde Kullanıcı Algılama Yaklaşımlarının Bit Hata Oranı Başarım Karşılaştırması

Sözlü BildiriAdiabatik Ve İzotermal Şartlar Altındaki Optik Fiberde Polarizasyon Mod Dispersiyonunun İncelenmesi

Sözlü Bildiriİnternet Telefonu Sisteminde Gerçek Zamanlı Yazılım Uygulamaları

Sözlü BildiriOptik Fiberlerdeki Polarizasyon Mod Dispersiyonunun Sabit Çözümleyici ve Jones Matrisi Yöntemleriyle Ölçülmesi

Sözlü BildiriKonuşma İşaretlerinin Konuşmacıdan Bağımsız Genelleştirilmiş Önceden Tanımlı Temel Ses ve Zarf Vektör Bankaları ile Optimum Modellenmesi

Sözlü BildiriOtomatik Odaklamada Kullanılan Kıstas Fonksiyonlarının Karşılaştırılması

Sözlü BildiriSpontane Gürültünün Mod-Kilitli Doğrusal Azalan Adımlı Gaussian Pozlu Fiber Izgaralara Etkisi

Sözlü BildiriMod-Kilitli Dış Boşluklu Lazerlerde Taşıyıcı Gürültü

Sözlü BildiriYarı Kesikli Ekmek Mayası Fermantasyonunda Bulanık Mantık Tabanlı Hammadde Besleme Kontrolü

Sözlü BildiriGeometrik Şekiller ile Frekans Bölgesinde Sayısal İmge Damgalama

Sözlü BildiriYüksek Dereceli Evrimsel İzge Analizi

Sözlü BildiriYönlendirmeli Filtreler Yardımıyla Konya Bölgesi Civarındaki Gömülü Fayların Tespiti

Poster BildiriHücresel Ağlarda En Küçük Erimli Frekans Atama Problemi İçin Alt Sınırlar

Poster BildiriATM Şebekelerde Bulanık Bağlantı Kabul Kontrolü

Poster BildiriAyrık ve Sürekli Zamanlı Birinci Dereceden Sigma-Delta Modülatörünün Pratik Olarak Gerçekleştirilmesi

Poster BildiriAkım Taşıyıcı Tabanlı Distorsiyonmetre Gerçekleştirilmesi

Poster BildiriMlp Yapay Sinir Ağlarında Öğrenme Sürecinin Aktivasyon Fonksiyonu ve İstatiksel Değişim Gösteren Girişverilerine Bağımlılığı

Poster BildiriHata Toleranslı Seri İletişim Hattı Kullanarak Bir PC’ye Veri Aktarımı

Poster BildiriKesirli Bir Zaman-Frekans Analiz Yöntemi

Poster BildiriAyrık Dalgacık Dönüşümü ile Gürültü Süzme

Poster BildiriLandau-Placzek Oranından Yararlanarak Dağınık Sıcaklığın Yüksek Çözünürlükte Algılanması

BİLDİRİ ÖRNEĞİ

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.