2016 2014 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000

   · ETKİNLİK Giriş Sayfası

ELECO`2002 ELEKTRİK - ELEKTRONİK - BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ SEMPOZYUMU VE FUARI PROGRAMI


 
18 ARALIK 2002 ÇARŞAMBA

 
KAYIT (08:30-09:50)

 

 
AÇILIŞ (10:00-12:00)

 

 
AÇILIŞ BİLDİRİSİ (10:00-12:00)

 

 
ÇAĞRILI BİLDİRİ (13:00-13:45)

 

13:00

13:45

IEC, EN Norm ve Standartlarının Gelişmesi, Uygulanması ve AB Ülkeleri ile Türkiye'ye Yansımaları
Prof. Dr. İsmail Kaşıkçı

 
B.1 OTURUMU (DEVRELER VE SİSTEMLER, ELEKTRONİK) 14:00-15:40

SALON 1

 
Oturum Başkanı:

ERSİN TOLUNAY  

 
 

 

14:00

15:40

Sözlü Bildiri

Sadece Aktif Eleman Kullanarak Süzgeç Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi
Sinem Çiftçioğlu, Hakan Kuntman, Nil Tarım, Oğuzhan Çiçekoğlu

Sözlü Bildiri

Çok Bileşenli İşaretler İçin Anlık Frekans Kestirimi
Mahmut Öztürk, Aydın Akan

Sözlü Bildiri

Tümdevre Radyo Alıcılarında Akım Modlu Temel Bant Katı Tasarımı
Fevzi Erdal Karaağaç, Ali Toker

Sözlü Bildiri

Sayısal İmgelerden Dürtü Gürültüsünün Etkin Bir Şekilde Giderilmesi İçin Yeni Bir Bulanık Operatör
M. Emin Yüksel, M.Tülin Yıldırım, Alper Baştürk

Sözlü Bildiri

Yeni Otra-Tabanlı Osılatör Topolojileri
Ugur Çam, Murat Aksoy, Oguzhan Çiçekoğlu, Hakan Kuntman

 
C.1 OTURUMU (BİLGİSAYAR AĞLARI) 14:00-15:40

SALON 2

 
Oturum Başkanı:

DEMİR ÖNER  

 
 

 

14:00

15:40

Sözlü Bildiri

ATM Ağlarda MPLS ile Ses ve Veri Transferi Uygulaması
Burak Tolun, İsmail Ertürk, İbrahim Özçelik, Sinan Tüncel

Sözlü Bildiri

Akış Şifreleme Tekniğine Yeni Bir Yaklaşım: Düzensiz Şifreleme
Oğuzhan Taş, Bilal Alataş, Erhan Akın

Sözlü Bildiri

IP Ağlarında Kuyruklama Yöntemlerinin Servis Kalitesine Etkisi
Bilgin Metin, Hakan Deliç

Sözlü Bildiri

Kablosuz Atm Kullanarak Veri ve Ses Transferi Uygulaması
Celal Çeken, İsmail Erturk, Cüneyt Bayılmış

Sözlü Bildiri

ATM Şebekelerde Çağrı Kabul Kontrol Algoritması Analizleri
İbrahim Koçyiğit

Sözlü Bildiri

İnternet Protokolu Üzerinden Ses İletişimi (VOIP): Standartları, Servis Kalitesi, Trafik Ve Kanal Kapasitesi Hesaplamaları
Demir Öner

 
A.1 OTURUMU (ENERJİ ÜRETİM-İLETİM-DAĞITIMI) 14:00-15:40

SALON 3

 
Oturum Başkanı:

İSMAİL KAŞIKÇI  

 
 

 

14:00

15:40

Sözlü Bildiri

FFT ile Ani Mıknatıslanma ile Akımının Harmonik Bileşenlere Ayrılması
Okan Özgönülel, Güven Önbilgin

Sözlü Bildiri

Üç Fazlı Sistemlerde Dengesiz Gücün Hızlı Biçimde Hesaplanması
Mehmet Bayrak, Ömer Usta, H. Muhammed Bıyıklı

Sözlü Bildiri

Tabu Araştırması Uygulanarak Ekonomik Yük Dağıtımı Probleminin Çözümü
T. Yalçınöz, T. Yavuzer, H. Altun

Sözlü Bildiri

Çevresel/Ekonomik Yük Dağıtımında Genetik Algoritmanın Kullanılması
Ayşen Demirören, H. Lale Zeynelgil

Sözlü Bildiri

Güneş Pili (PV) – DC Motorlu Su Pompa Sisteminde Optimum İşletme Geriliminin Genetik Algoritma Destekli Tespiti ve Sistem Performansına Olan Katkısı
Özcan Atlam, Murat Kale, Feriha Erfan Kuyumcu

Sözlü Bildiri

Orta Gerilim Şebekelerinde Kısa Süreli Gerilim Değişimlerinin Topraklama Metodlarına Bağlı İncelenmesi
Özgür Karacasu, M. Hakan Hocaoğlu

 
C.4 OTURUMU (BİLGİSAYAR,BİLGİSAYAR UYGULAMALARI) 14:00-15:40

POSTER

 
Oturum Başkanı:

GÜNEŞ YILMAZ  

 
 

 

14:00

15:40

Poster Bildiri

Paralel Virtual Makineler ve Yerel Bilgisayar Ağları
Aşkın Demirkol, Zafer Demir

Poster Bildiri

Bilgisayar Ağlarında Tıkanıklık Kontrol Algoritmaları İçin Java Tabanlı Simülatör Tasarımı
Hakan Kaptan, Yılmaz Çamurcu

Poster Bildiri

DES’in TMS320C6711 DSP Cihazı Üzerindeki Uygulaması, Performansı Ve Karşılaştırılması
Muharremtolga Sakallı, Ercan Buluş

Poster Bildiri

FCM Algoritması Temelli Yeni Görüntü Bölütleme Sistemi Geliştirilmesi
Mehmet Bulut, Ayhan İstanbullu, H. Melih Saraoğlu

Poster Bildiri

Elgamal Şifreleme Algoritmasını Kullanan Güvenli Bir E-Posta Uygulaması: MD Message Controller
Mustafa Dülgerler, M.Nusret Sarısakal

Poster Bildiri

Yapay Sinir Ağları ile Karakter Tabanlı Plaka Tanıma
Cemil Öz, Raşit Köker, Serap Çakar

Poster Bildiri

Bilgisayar Görmesisne Dayalı Yapay Sinir Ağı Tabanlı Bir Gerçek Zamanlı Cisim Sınıflandırma Sistemi Tasarımı ve Uygulamaları
Raşit Köker, Cemil Öz, Hüseyin Ekiz, Ahmet Zengin

Poster Bildiri

Bitişik Elemanlardan Oluşmayan Vektör Gösterilimi ve Öngörülü Vektör Kodlama ve Görüntü Sıkıştırma
Mehmet Yakut

Poster Bildiri

Yazı Dilinde Kullanılan Tüm Karakterlerin Yapay Sinir Ağları ile Şifrelenmesi ve Şifresinin Çözülmesi
Şeref Sağıroğlu, Necla Demirayak, Tuba Baydar

Poster Bildiri

Evirgeç Üzerinden Beslenen Asenkron Motor Akımlarının Tahmininde Bulanık Süzgeç Kullanımı
Mehmet Karaköse, Erhan Akın

Poster Bildiri

Paralel ve Dağıtık Ayrık Olaylı Simülasyonlar ve Karşılıklı Çalışabilirlik
Ahmet Zengin, Hüseyin Ekiz, Cüneyd Fırat, Raşit Köker

Poster Bildiri

Bilgisayar Destekli Öğretim İçin Bir Öğretim Sistemleri Tasarım Modeli
Cemal Ardıl

 
B.2 OTURUMU (DEVRELER VE SİSTEMLER, ELEKTRONİK) 16:00-17:40

SALON 1

 
Oturum Başkanı:

OĞUZHAN ÇİÇEKOĞLU  

 
 

 

16:00

17:40

Sözlü Bildiri

Voltaj Akım Modulu Devreleri Birbirlerine Dönüştürme Yöntemi ve Osilatör Uygulamaları
Esma Uzunhisarcıklı, Mustafa Alçı

Sözlü Bildiri

Darlington-CMOS İnverter Tabanlı Auto-Zero Karşılaştırıcı
Oktay Aytar, Ali Tangel

Sözlü Bildiri

Toplu ve Dağınık Elemanlı Alçak-Geçiren Merdiven Tipi Devre Parametrelerinin Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Hesaplanması
Metin Şengül, Atilla Özmen, Melek Yılmaz

Sözlü Bildiri

Yeni Bir Bipolar Değiştirilmiş Üçüncü Kuşak Akım Taşıyıcı (MCCIII) Yapısı, Karakterizasyonu ve Uygulamaları
Seçkin Bodur, Hakan Kuntman, Oğuzhan Çiçekoğlu

Sözlü Bildiri

Paralel İmmitans Benzetiminde Otra ile Yeni Olanaklar
Fırat Kaçar, Hakan Kuntman, Ayten Kuntman, Uğur Çam, Oğuzhan Çiçekoğlu

 
C.2 OTURUMU (BİLGİSAYAR UYGULAMALARI) 16:00-17:40

SALON 2

 
Oturum Başkanı:

DEMİR ÖNER  

 
 

 

16:00

17:40

Sözlü Bildiri

Bulanık Mantık Tabanlı Yüzey Modelleme
Ahmet Çınar, Ahmet Arslan

Sözlü Bildiri

Konveks ve Konkav Cisimlerin Görüntülenmesi İçin Kırpma Algoritması
Sema Koç, Ulus Çevik

Sözlü Bildiri

SQL Serverler 2000'den Verileri XML Belgelerine Dönüştürerek E-Ticaret ve EDI (Elektronik Data Interchange) Uygulamalarında Kullanmak
M.Nusret Sarısakal

Sözlü Bildiri

XML ve Veri Değiştirmede XML'nin Kullanılması: Örnek Bir Uygulama Çarşı-Pazar
M.Nusret Sarısakal, M.Ali Aydın

Sözlü Bildiri

Tabu Araştırma Algoritmasına Dayalı Sistem Kimliklendirme İşleminde Kontrol Parametrelerinin Çözüme Etkisi
Aytekin Bağış

 
A.2 OTURUMU (ENERJİ ÜRETİM-İLETİM-DAĞITIMI) 16:00-17:40

SALON 3

 
Oturum Başkanı:

ADNAN KAYPMAZ  

 
 

 

16:00

17:40

Sözlü Bildiri

Benzetilmiş Tavlamalı Genetik Algoritmalar ile Uzun Dönem Elektrik Enerjisi Üretim Genişletme Planlaması
Mehmet Yıldırım, Kadir Erkan, Semra Öztürk

Sözlü Bildiri

Alkali Yakıt Pilinde Bileşen-Başarım İlişkisi
Zafer Sarı, Ahmet Çapoğlu, Alp Er Şevki Konukman

Sözlü Bildiri

Sözde Spot Elektrik Fiyatını Kullanan Kısa Dönem Hidrotermal Koordinasyon Problemi İçin Delphi Dilinde Yazılmış Görsel Bir Program
Celal Yaşar, Salih Fadıl, M. Ali Taş

Sözlü Bildiri

Ardışık Bağlı Bir İletim Hattı/Kablo Sisteminde Meydana Gelen Kısa Devre Olaylarının Geçici Rejim Analizi: Arıza Yerinin Etkisi
Siyami Hıdıroğlu, M. Uğur Ünver

Sözlü Bildiri

İletim Hatlarındaki Kısa Devre Arızalarının DSP Kullanarak Tespiti
Ö. Faruk Özgüven, M. Salih Mamiş, Arif Memmedov, M. Emin Tağluk

Sözlü Bildiri

Dağıtım Şebekesinde Güvenilirlik Analizi
Nurşen Dündar, Belgin Türkay

 
A.7 OTURUMU (ELEKTRİK, MEKATRONİK VE ROBOT BİLİMİ, OTOMASYON VE KONTROL I) 16:00-17:40

POSTER

 
Oturum Başkanı:

YRD.DOÇ.DR.ÖZGÜR ÜSTÜN  

 
 

 

16:00

17:40

Poster Bildiri

Güç Akış Denetleyicilerinin Enerji Nakil Hatlarındaki Yerleşimlerinin Güç Sistemleri Üzerine Etkileri
A. Mete Vural

Poster Bildiri

Tek Taraftan Beslenen Yeraltı Enerji Kablolarında Meydana Gelen Kısa Devre Olaylarının Geçici Rejim Analizi; Arıza Yerinin Etkisi
Vedat Gün, M. Uğur Ünver

Poster Bildiri

Seri Kompanzasyon Sistemlerinin Geçici Hal Kararlılığına Etkileri
Ömer Özgür Gencer, Semra Öztürk

Poster Bildiri

Yapay Sinir Ağları ile Niğde Bölgesinin Elektrik Yük Tahmini
Tankut Yalçınöz, Saadetdin Herdem, Ulaş Eminoğlu

Poster Bildiri

Seri Sistemlerin Monte Carlo Yöntemi ile Güvenilirlik Analizi
Türker F. Çavuş, Ertan Yanıkoğlu, A. Serdar Yılmaz

Poster Bildiri

Elektrik Güç Sistemlerinde Salınım Dinamiklerinin Kaotik Olaylarının İncelenmesi
Yılmaz Uyaroğlu, M.Ali Yalçın

Poster Bildiri

Kısa Süreli Gerilim Düşmelerinin Azaltılmasında Yerel Santrallerin Etkisi
A.Serdar Yılmaz, Ertan Yanıkoğlu, T.Fedai Çavuş

Poster Bildiri

Küçük Ölçekli Uygulamalar İçin Kendinden Uyartımlı İndüksiyon Generatörünün Elektronik Kontrollü Olarak Uyartım Kapasitesinin Belirlenmesi
Remzi Süerkan, Faruk Aras

Poster Bildiri

Asenkron Motor Stator Nüvesinde Lokal Akı Yoğunluğu ve Güçkayıplarının Dgm Uyarımı Altında Ölçülmesi
Nedim Tutkun, Mahmut Özer

Poster Bildiri

Dolaylı Rotor Akısı Alan Yönlendirme Yöntemindeki Parametre Değişimlerinin Etkilerinin İncelenmesi
Mehmet Polat, Hasan Kürüm

Poster Bildiri

Doğrudan Moment Kontrollü Asenkron Makinalarda Akı Düşüşünün Azaltılması
H. İbrahim Okumuş

 
19 ARALIK 2002 PERŞEMBE

 
B.3 OTURUMU (DEVRELER VE SİSTEMLER, ELEKTRONİK) 08:00-10:10

SALON 1

 
Oturum Başkanı:

PROF. DR. OSMAN PALAMUTÇUOĞULLARI  

 
 

 

08:00

10:10

Sözlü Bildiri

Diferansiyel Fark Akım Taşıyıcı İçin Yeni CMOS Yapısı
Muhammed A. İbrahim, Hakan Kuntman

Sözlü Bildiri

Durulama Devresinin CMOS Akım Modlu Dört Bölgeli Çarpıcı Kullanılarak Tasarımı ve Simülasyonu
Mahmut Tokmakçı, Mustafa Alçı

Sözlü Bildiri

Geliştirilmiş Halka Hibrit Transformatörler
Serkan Topaloğlu, Osman Palamutçuoğlu

Sözlü Bildiri

123 Karar Diyagramı ile Geçiş Transistörlü Cmos Devre Sentezi
Mutlu Avcı, Tülay Yıldırım

Sözlü Bildiri

Durum Kontrollü Hücresel Sinir Ağı (DK-HSA) Devresi Kullanılarak Geribeslemeli Kaotik Maskeleme Sisteminin Tasarlanması
Enis Günay, Mustafa Alçı, Recai Kılıç

 
C.3 OTURUMU (BİLGİSAYAR YAZILIMI,DİĞER KONULAR) 08:00-10:10

SALON 2

 
Oturum Başkanı:

ZEYNEP ALTAN  

 
 

 

08:00

10:10

Sözlü Bildiri

Dayanıklı Sayısal Resim Damgalama
Chasan Chouse, Songül Albayrak

Sözlü Bildiri

Cordic Metodu Kullanılarak Trigonometrik Hesap Makinesi Simülasyonu
Ahmet Sertbaş, Selçuk Sevgen

Sözlü Bildiri

Veri Değişimini Sağlayan Bankacılık İşaretleme Dili: BID
Zeynep Altan

Sözlü Bildiri

Araç Plaka Tanıma Sistemi
Orhan Kaplan, Şeref Sağıroğlu, Ö. Faruk Çolakoğlu

Sözlü Bildiri

Öğrenmeli Hücresel Yapay Sinir Ağı ile MR Görüntüsünün Bölütlenmesi
Abdullah Bal, Halit Pastacı, Osman Nuri Uçan

Sözlü Bildiri

Genetik Sürecin Düzenlilik Operatörüyle Global Çözüme Doğru Hareteke Zorlanması
Bilal Alataş, Ali Karcı

 
A.3 OTURUMU (ELEKTRİK MAKİNALARI, GÜÇ ELEKTRONİĞİ) 08:30-10:10

SALON 3

 
Oturum Başkanı:

PROF.DR. R. NEJAT TUNCAY  

 
 

 

08:30

10:10

Sözlü Bildiri

Asenkron Motor Yük Modellerinin Karşılaştırılması
Mehmet Ali Yalçın, Kadir Abacı

Sözlü Bildiri

Asenkron Generatörün Uç Geriliminin Kontrolü İçin Uyartım Kondansatörünün Anahtarlanması
Sencer Ünal, Yakup Demir, Mehmet Özdemir

Sözlü Bildiri

Kolay Tasarımlı Bulanık Mantık Denetleyici ile Bir Fazlı İnvertör Denetimi
Hamit Erdem, Ömer Deperlioğlu

Sözlü Bildiri

Matlab Simulink Gerçek Zaman Arabirimi ve Uzay Vektör Darbe Genişlik Modulasyon Tekniğini Kullanan Sayısal İşaret İşlemci Kontrollü Evirici ile Asenkron Motorun Skalar Kontrolü
Ertan Murat, Erhan Akın, Bülent Ertan

Sözlü Bildiri

Uyarlamalı Ağ Tabanlı Bulanık Çıkarım Sistemi ile Doğru Akım Motorlarının Hız Denetimi
Engin Avcı, Z. Hakan Akpolat

 
B.4 OTURUMU (DEVRELER VE SİSTEMLER, ELEKTRONİK) 10:30-12:10

SALON 1

 
Oturum Başkanı:

UĞUR ÇAM  

 
 

 

10:30

12:10

Sözlü Bildiri

N-Mosfet’lerde Sıcak Taşıyıcıların Modellenmesi İçin Yeni Bir Yöntem
Gürsel Düzenli, Hakan Kuntman

Sözlü Bildiri

Geliştirilmiş Üçüncü Kuşak Akım Taşıyıcı ile Üniversal Aktif Süzgeç Tasarımı
Özlem Ünal, Murat Aksoy, Hakan Kuntman

Sözlü Bildiri

Yeni Yüksek Başarımlı CMOS Üçüncü Kuşak Akım Taşıyıcı (CCCIII)
Shahram Mınaeı, Merih Yıldız, Hakan Kuntman, Sait Türköz

Sözlü Bildiri

N-MOS Tranzistörlerde Sıcak Taşıyıcıların Taban Akımı Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Fırat Kaçar, Ayten Kuntman, Hakan Kuntman

 
B.5 OTURUMU (ELEKTROMAGNETİK ALANLAR, MİKRODALGA TEKNİĞİ) 10:30-12:10

SALON 2

 
Oturum Başkanı:

ALİ OKTAY  

 
 

 

10:30

12:10

Sözlü Bildiri

Anizotrop PML'in FDTD Uygulamasında Yeni Bir Güncelleştirme Algoritması
Gölge Öğücü, Tuncay Ege

Sözlü Bildiri

TE Modu İçin Bakışımsız Levhada Menderes Biçimli Polarizörün Yansıma ve Geçme Güç Katsayıları
Kemal Delihacıoğlu, Savaş Uçkun

Sözlü Bildiri

Dairesel Mikroşerit Antenin Besleme Kablosuna Gösterdiği Empedansının Yeni Bir Yöntemle İfadesi
Serkan Sımsek, Necmi Serkan Tezel, İnci Akkaya

Sözlü Bildiri

Duvarları Kalınlıklı ve Empedans Özelliği Gösteren Dielektrik Yüklü Paralel Levhalı Dalga Kılavuzundan Düzlemsel Dalgaların Kırınımı
Yakup Hameş, İ. Hakkı Tayyar

Sözlü Bildiri

Yüzey Dalgaları Hf Radar Anten Sistemleri İçin Yüzey Kuplaj Verimini Aktarıcı Topraklama Ağı Tasarımları
Bülent Şen, Ahmet Serdar Türk

 
A.4 OTURUMU (MEKATRONİK VE ROBOT BİLİMİ, OTOMASYON VE KONTROL) 10:30-12:10

SALON 3

 
Oturum Başkanı:

M. CENGİZ TAPLAMACIOĞLU  

 
 

 

10:30

12:10

Sözlü Bildiri

Mobil Robotlar İçin Engellerden Sakındıran ve Hedefe Yönlendiren Katmanlı Denetim Yöntemi
Selim Yannier, Asıf Şabanoviç, Ahmet Onat

Sözlü Bildiri

Beş Eksenli Bir Robot Kolunda Ters Kinematik Hesaplamalar ve Yörünge Planlaması
Müzeyyen Sarıtaş, T. Selcen Tonbul

Sözlü Bildiri

Aktif Manyetik Yataklamalı Test Sisteminin Modellenmesi, Simülasyonu ve Gerçek Zamanda Uygulanması
M.O. Karahan, S. Boğosyan, M. Gökaşan

Sözlü Bildiri

Ayrık Hinf Model Eşleme Probleminin Tek Serbestlik Dereceli Statik Durum Geribeslemesi ile Çözümü
Murat Akın, Atilla Bir

Sözlü Bildiri

PLC Cihazı ile Serada Sıcaklık ve Nem Kontrolünün PID Denetleyiciyle Gerçekleştirilmesi
M.Cengiz Taplamacıoğlu, Ali Saygın, Evren Değirmenci, Cem Tezcan

 
A.8 OTURUMU (ELEKTRİK,MEKATRONİK VE ROBOT BİLİMİ, OTOMASYON VE KONTROL II) 10:30-12:10

POSTER

 
Oturum Başkanı:

MEHMET BAYRAK  

 
 

 

10:30

12:10

Poster Bildiri

Gelismis Statik Var Kompanzatorun (GSVK) Anlık Güç Teorisi Tabanlı Denetimi
Şule Özdemir, Şule Kuşdoğan, Engin Özdemir

Poster Bildiri

Aktif Güç Filtresi ile Harmonik ve Reaktif Güç Kompanzasyonu
Engin Özdemir, Şule Özdemir, Murat Kale

Poster Bildiri

Elektrik Alan Hesaplamalarında Kullanılan Sayısal Çözüm Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Selçuk Yıldırım, Murat Uyar

Poster Bildiri

Çubuk-Düzlem Elektrod Sisteminde SF6/Argon Karışımlarının Delinme Dayanımı Açısından İncelenmesi
Mehmet Akif Şenol

Poster Bildiri

Elektriksel Yalıtkan Maddelerin Fiziksel Özelliklerini Etki Eden Etkenler
N. M. Tabatabaei, Ö. Kalenderli, A. Haşimov, A. Nayır, K. Gurbanov, R. Mehdizade, G. Kerimov

Poster Bildiri

Belirsizlik İçeren Tek - Eklemli Bir Robot Kolunun Hsonsuz Kontrolü
Tülay Akbey, Ahmet Uçar

Poster Bildiri

Kesici Takım Aşınma Durmunun Yapay Sinir Ağı Kullanılarak Belirlenmesi
Murat Sönmez, H. Metin Ertunc, Cihan Karakuzu

Poster Bildiri

PIC Mikrodenetleyici ile Doğru Akım Makinasının Hız Kontrolü
Tarık Erfidan, Bekir Çakır

Poster Bildiri

H2 Optimal Kontrolör Tasarımı
Yücel Aydın

Poster Bildiri

DC Yüksek Gerilim Bölücülerde Dirençsel Isınmanın Ölçüm Belirsizliğine Etkileri
Serhat Yılmaz, Hasan Dinçer, İdris Hacıvelioğlu

 
ÇAĞRILI BİLDİRİ 13:00-13:45

 

13:00

13:45

Türkiye’de Endüstriyel Otomasyon Uygulamaları
Prof. Dr. Tamer Kutman (İTÜ, Control Techniques)

 
TEKNİK GEZİ (ZORLU ENERJİ (OTOPRODÜKTÖR) ve KORTEKS FABRİKASI)

 

 
SOSYAL ETKİNLİKLER (1.ULUDAĞ 2.CUMALIKIZIK KÖYÜNE GEZİ)

 

 
20 ARALIK 2002 CUMA

 
B.6 OTURUMU (ELEKTROMAGNETİK ALANLAR, MİKRODALGA TEKNİĞİ) 08:00-10:10

SALON 1

 
Oturum Başkanı:

BURAK POLAT  

 
 

 

08:00

10:10

Sözlü Bildiri

DBS Uydu Yayınları İçin Anten Dizilerinde Adım Evre Kaydırıcıların Kullanımı
Bülent Yağcı, Osman Palamutçuoğlu, Selçuk Paker

Sözlü Bildiri

Oşinografik Parametrelerin Yer Dalgası Yayılımına Etkisi
Burak Polat

Sözlü Bildiri

Yapay Sinir Ağları ile Sonlu Dielektrik Tabanlı Geleneksel Eş Düzlemli Dalga Kılavuzlarının Quasi-Statik Analizlerinin Gerçekleştirilmesi
Celal Yıldız, Şeref Sağıroğlu, Mustafa Türkmen, Oytun Saraçoğlu

Sözlü Bildiri

Bir Mikrodalga Transistörü Potansiyel Performansı İçin Uydurma Devreleri Saçılma Parametreleri Karakterizasyonu
Filiz Güneş, Candaş Bilgin

Sözlü Bildiri

Elektriksel Olarak İnce ve Kalın Dikdörtgen Mikroşerit Antenlerin Rezonans Frekansının Farklı Algoritmalarla Eğitilen Yapay Sinir Ağları ile Hesaplanması
S. Sinan Gültekin, Kerim Güney, Şeref Sağıroğlu

 
B.7 OTURUMU (HABERLEŞME TEKNİĞİ VE SİSTEMLERİ) 08:00-10:10

SALON 2

 
Oturum Başkanı:

AYDIN AKAN  

 
 

 

08:00

10:10

Sözlü Bildiri

MPEG2 Uyumlu Sayısal TV Şifreleme Yöntemi
Melih Pazarcı, Vadi Dipçin

Sözlü Bildiri

Dalgaboyu Bölmeli Çoğullamalı (WDM) Sistemlerde Uyarılmış Raman Diyafonisinin İletişim Performansına Etkisi
Veysel Korkmaz, Ahmet Altuncu

Sözlü Bildiri

Newton Optimizasyona Dayalı Enbüyük Olabilirlik Bulanıklık ve Görüntü Tanıma
Faruk Sarı

Sözlü Bildiri

Dd-Kbçe Sistemlerinde Üstel Kırmık Ağırlıklandırma Dalga Biçimlerinin Uyumlama Değerlerinin Hesaplanmasında Yeni Bir Metot
İbrahim Develi, Cebrail Çiftlikli

Sözlü Bildiri

Akıllı Antenli Hücresel Sistemlerde Tıkanma Olasılıgının Hesaplanması
Halil İbrahim Şahin, Haydar Kaya

Sözlü Bildiri

Gram-Schmidt Eşlenik Yön ve Eşlenik Gradyan Algoritmalarının Adaptif Antenlere Uygulanması
Şevket Göğüsdere, Haydar Kaya, Yasin Oğuz

 
A.5 OTURUMU (MEKATRONİK VE ROBOT BİLİMİ, OTOMASYON VE KONTROL) 08:30-10:10

SALON 3

 
Oturum Başkanı:

CEVAT ERDAL  

 
 

 

08:30

10:10

Sözlü Bildiri

Zamanlama Kayışı Servo Sisteminin Değişken Yapılı Sistem Denetimi
Özkan Bebek, Murat Günay, Asif Sabanoviç, Gökhan Göktug

Sözlü Bildiri

Ark Fırınları İçin Fuzzy Kontrole Dayalı Reaktif Güç Kompanzatörü Tasarımı
Bekir Mumyakmaz, Kadir Vardar

Sözlü Bildiri

Bir Kontrollu Akım Taşıyıcı Tabanlı Orantı-İntegral-Türev (PID) Tipi Kontrol Edici Gerçeklenmesi
Cevat Erdal, Hakan Kuntman, Selma Kafalı

Sözlü Bildiri

Bulanık Kuralları Çıkarmak İçin Radyal Tabanlı Fonksiyonlar Ağının Optimal Dizaynı ve Metodun Motor Hata Bulma ve Tanısı İçin Uygulaması
Yaman Akbulut, Ayşegül Uçar, Yakup Demir

 
B.8 OTURUMU (ELEKTROMAGNETİK ALANLAR, MİKRODALGA TEKNİĞİ) 10:30-12:10

SALON 1

 
Oturum Başkanı:

FİLİZ GÜNEŞ  

 
 

 

10:30

12:10

Sözlü Bildiri

Karınca Koloni Optimizasyon Algoritması Kullanarak Faz Kontrolü ile Doğrusal Anten Dizi Diyagramında Sıfırların Üretilmesi
Ali Akdağlı, Kerim Güney, Derviş Karaboğa

Sözlü Bildiri

İmmitans Tabanlı Veri Modelleme Metodu İle Genişband Mikrodalga Kuvvetlendirici Tasarımı
Ali Kılınç, Hacı Pınarbaşı, Metin Şengül, Sıddık Yarman

Sözlü Bildiri

Dikdörtgen Biçimli Bir Kavitenin Anti-Simetrik TM Rezonans Modlarında Uyarılması
Erkul Başaran, Serkan Aksoy, A. Arif Ergin

Sözlü Bildiri

Kaskad Bağlı Devrelerin Yeni Bir Yöntemle Duyarlılık Analizi: Bir Uygulama Örneği
Filiz Güneş, Serhat Altunç

Sözlü Bildiri

Endüstriyel Malzemelerin Nemlilik Oranının Mikrodalga Tekniğiyle Tayini
Ali Akman, Sibel Güler, Okan Süle, Ali Oktay

Sözlü Bildiri

Silindirik Bir Reflektörün Kenarından Kırınan Alana Ait Düzeltme Faktörü İçin Yaklaşım Analizleri
Uğur Yalçın

 
B.10 OTURUMU (TIP ELEKTRONİĞİ) 10:30-12:10

SALON 2

 
Oturum Başkanı:

GÜNEŞ YILMAZ  

 
 

 

10:30

12:10

Sözlü Bildiri

Pasif Dendritlerde Kablo Teoremi
Mahmut Özer, Nedim Tutkun

Sözlü Bildiri

İyonik Kanal Aktivasyon ve İnaktivasyon Kapılarinin Kinetik Denklemleri İçin Yeni Bir Yaklaşım
Mahmut Özer, Rıza Erdem

Sözlü Bildiri

İyonik Kanal Aktivasyon Kapılarının Dinamik Davranışı İçin Yeni Bir Model
Mahmut Özer, Rıza Erdem

Sözlü Bildiri

Bulanık Sinir Ağları Yardımıyla Biyomedikal İmgelerin Gürültü Bileşenlerinden Arındırılması
M.Emin Yüksel, Alper Baştürk, M.Tülin Yıldırım

Sözlü Bildiri

İnsan Duygusal Paternlerinin Cihazlar Tarafından Algılanması – Kullanıcı Testleri Sonuçları
Ömer Fatih Sayan, Mahmut Ün

Sözlü Bildiri

Elektrokardiyogram (EKG) İşaretlerinin Genelleştirilmiş Temel Tanım ve Zarf Vektör Bankaları ile Modellenmesi
Hakan Gürkan, Ümit Güz, Sıddık B. Yarman

 
A.6 OTURUMU (YÜKSEK GERİLİM TEKNİĞİ, DİĞER KONULAR) 10:30-12:10

SALON 3

 
Oturum Başkanı:

PROF. DR. AYTEN KUNTMAN  

 
 

 

10:30

12:10

Sözlü Bildiri

Yüksek Gerilim İzolatörlerinin Darbe Atlama Gerilimlerinin Yapay Sinir Ağı ile Belirlenmesi
Suna Bolat, Özcan Kalenderli, Emel Önal, Ahmet Merev

Sözlü Bildiri

Geliştirilmiş Weibull İstatistiği ile Polimerik Yalıtkanların Yaşlanma Sürecinin İncelenmesi
Mukden Ugur, Ayten Kuntman, Aysel Ersoy

Sözlü Bildiri

Enerji Sistemlerinde Bilgisayar Destekli Güvenilirlik Analizi
Fahri Vatansever, Ferudun Uysal

Sözlü Bildiri

Aşırı Ve Düşük Gerilim Koruma Rölesinin Ters Zaman Eğrilerinin Çıkarım ve Yapay Sinir Ağları Yönetemi ile Modellenmesi
Mehlika Şengül, Semra Öztürk, Bora Alboyacı

Sözlü Bildiri

DA Tahrikli Raylı Ulaşım Sistemlerinde Ray-Toprak Geriliminin İncelenmesi
Kerim Çolak, M. Hakan Hocaoğlu

 
B.12 OTURUMU (ELEKTRONİK I) 10:30-12:10

POSTER

 
Oturum Başkanı:

ELDAR MUSA  

 
 

 

10:30

12:10

Poster Bildiri

Bulanık Denetleç Uyumlaması Kullanılan Kalman Filtresi İle Görüntü Stabilizasyonu
M.Kemal Güllü, Eylem Yaman, Sarp Ertürk

Poster Bildiri

FPGA (Field Programmable Gate Array) Tabanlı Bulanık Kontrolör Tasarımı ve Bir Uygulama
Haluk Bayram, Ahmet Faruk Ugur, Kenan Danışman

Poster Bildiri

Küçük Boyutlu Hücresel Sinir Ağlarında Geçici Rejimlerin Deneysel Olarak İncelenmesi
Baran Tander, Canan Şenol, Murat Başkan

Poster Bildiri

Sanaldoku Tabanlı Elektronik Devre Benzetim Programı Tasarımı
E.Fatih Yetkin, Hasan Dağ

Poster Bildiri

Görüntülerdeki Gauss Gürültüsünü Gidermek İçin Akım Taşıyıcılı Ortalama Alıcı Süzgeç Devresinin Tasarımı
Pınar Çivicioğlu, Mustafa Alçı

Poster Bildiri

İşlemsel Yükselteçli Entegratörler İçin Önerilen Başlıca Kompanzasyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Selçuk Kılınç, Haldun Karaca

Poster Bildiri

Led – Led Sisteminin Araştırılması ve Uygulamaları
Eldar Musayev

Poster Bildiri

Asılı ve Ters Mikroşerit Hatların Karakteristik Empedanslarının Hesaplanmasında Yeni Bir Yaklaşım: Yapay Sinir Ağları
Celal Yıldız, Şeref Sağıroğlu, Oytun Saraçoğlu, Mustafa Türkmen

Poster Bildiri

Zaman Bağımlılığı Walsh Fonksiyonları Biçimindeki Kaynakların Oluşturduğu Elektromagnetik Dalgaların Dikdörtgen Dalga Kılavuzları Boyunca Yayılımının Zaman Domeninde İncelenmesi
Serkan Aksoy, Oleg A. Tretyakov

Poster Bildiri

İşleme Kazancının Ağırlıklı Toparlama Dizileri Kullanan Bir DD-KBÇE Alıcısında Uyumlama Değerlerine Etkisi
Cebrail Çiftlikli, İbrahim Develi

Poster Bildiri

Kod Bölmeli Çoklu Erişim Sisteminde Çok Kullanıcılı Sezme İşleminin Yapay Sinir Ağı ile Gerçekleştirilmesi
Yalçın Işık, Necmi Taşpınar

Poster Bildiri

Dd/Kbçe İletişim Sistemlerinde Kullanıcı Algılama Yaklaşımlarının Bit Hata Oranı Başarım Karşılaştırması
Cebrail Çiftlikli, İbrahim Develi

 
ÇAĞRILI BİLDİRİ 13:00-13:45

 

 
B.9 OTURUMU (HABERLEŞME TEKNİĞİ VE SİSTEMLERİ) 14:00-15:40

SALON 1

 
Oturum Başkanı:

HASAN DİNÇER  

 
 

 

14:00

15:40

Sözlü Bildiri

Adiabatik Ve İzotermal Şartlar Altındaki Optik Fiberde Polarizasyon Mod Dispersiyonunun İncelenmesi
Sait Eser Karlık, Güneş Yılmaz

Sözlü Bildiri

İnternet Telefonu Sisteminde Gerçek Zamanlı Yazılım Uygulamaları
Hakan Burdurlu, Hasan Dinçer

Sözlü Bildiri

Optik Fiberlerdeki Polarizasyon Mod Dispersiyonunun Sabit Çözümleyici ve Jones Matrisi Yöntemleriyle Ölçülmesi
Sait Eser Karlık, Güneş Yılmaz, Kutalmış Geren

Sözlü Bildiri

Konuşma İşaretlerinin Konuşmacıdan Bağımsız Genelleştirilmiş Önceden Tanımlı Temel Ses ve Zarf Vektör Bankaları ile Optimum Modellenmesi
Ümit Güz, Hakan Gürkan, Sıddık B. Yarman

Sözlü Bildiri

Otomatik Odaklamada Kullanılan Kıstas Fonksiyonlarının Karşılaştırılması
Veysel Aslantaş, Şaban Özer, Serkan Öztürk

 
B.11 OTURUMU (DİĞER KONULAR) 14:00-15:40

SALNO 2

 
Oturum Başkanı:

O. NURİ UÇAN  

 
 

 

14:00

15:40

Sözlü Bildiri

Spontane Gürültünün Mod-Kilitli Doğrusal Azalan Adımlı Gaussian Pozlu Fiber Izgaralara Etkisi
Nuran Doğru, M. Sadettin Özyazıcı

Sözlü Bildiri

Mod-Kilitli Dış Boşluklu Lazerlerde Taşıyıcı Gürültü
Nuran Doğru, M. Sadettin Özyazıcı

Sözlü Bildiri

Yarı Kesikli Ekmek Mayası Fermantasyonunda Bulanık Mantık Tabanlı Hammadde Besleme Kontrolü
Cihan Karakuzu, Bekir Çakır, Sıtkı Öztürk, Mustafa Türker

Sözlü Bildiri

Geometrik Şekiller ile Frekans Bölgesinde Sayısal İmge Damgalama
Ergun Erçelebi, Yüksel Tokur, M. Beyhan Bayık

Sözlü Bildiri

Yüksek Dereceli Evrimsel İzge Analizi
Mahmut Yalçın, Aydın Akan

Sözlü Bildiri

Yönlendirmeli Filtreler Yardımıyla Konya Bölgesi Civarındaki Gömülü Fayların Tespiti
Atilla Özmen, Osman N. Uçan, A.Muhittin Albora

 
B.13 OTURUMU (ELEKTRONİK II) 14:00-15:40

POSTER

 
Oturum Başkanı:

UĞUR ÇAM  

 
 

 

14:00

15:40

Poster Bildiri

Hücresel Ağlarda En Küçük Erimli Frekans Atama Problemi İçin Alt Sınırlar
Cüneyt F. Bazlamacı, Barış Karadeniz

Poster Bildiri

ATM Şebekelerde Bulanık Bağlantı Kabul Kontrolü
Mahmut Hekim, Günsel Durusoy

Poster Bildiri

Ayrık ve Sürekli Zamanlı Birinci Dereceden Sigma-Delta Modülatörünün Pratik Olarak Gerçekleştirilmesi
Davut Hanbay, Ahmet Uçar

Poster Bildiri

Akım Taşıyıcı Tabanlı Distorsiyonmetre Gerçekleştirilmesi
Çağrı Temizyürek, Sadri Özcan, Indrit Myderrizi

Poster Bildiri

Mlp Yapay Sinir Ağlarında Öğrenme Sürecinin Aktivasyon Fonksiyonu ve İstatiksel Değişim Gösteren Girişverilerine Bağımlılığı
Halis Altun, Ulaş Eminoğlu, Bekir Sami Tezekici

Poster Bildiri

Hata Toleranslı Seri İletişim Hattı Kullanarak Bir PC’ye Veri Aktarımı
Ahmet Turan Özcerit

Poster Bildiri

Kesirli Bir Zaman-Frekans Analiz Yöntemi
Erol Önen, Aydın Akan

Poster Bildiri

Ayrık Dalgacık Dönüşümü ile Gürültü Süzme
Fahri Vatansever, Ferudun Uysal, Abdullah Uzun

Poster Bildiri

Landau-Placzek Oranından Yararlanarak Dağınık Sıcaklığın Yüksek Çözünürlükte Algılanması
Fikri Serdar Gökhan, Güneş Yılmaz

 
PANEL 16:00-18:00

 
Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.