2013

   · ETKİNLİK Giriş Sayfası

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

EMO ÖRGÜTLÜLÜĞÜ ÇALIŞTAYI


21.09.2013 - 22.09.2013 (ÇANKAYA BELEDİYESİ YILMAZ GÜNEY SAHNESİ)

 

Genel Bilgiler

ETKİNLİK PROGRAMI

21 Eylül 2013 Cumartesi

14:00 – 17:00

Açılış Konuşması

EMO Örgütlülüğünün Dünü - H. Ali YİĞİT

EMO Örgütlülüğünün Bugünü – Emre METİN, Mustafa ÇINARLI

EMO Üye Profil Araştırması Sonuçlarının Değerlendirmesi - Mehmet BOZKIRLIOĞLU

 

17:00 – 19:00

Örgütlenme ve Beyaz Yakalıların Örgütlenme Sorunları – Doç. Dr. Necmi Erdoğan

 

22 Eylül 2013 Pazar

10:00 – 18:00

Şubelerden Gelen Görüşlerin Sunumu - Çalıştay Yürütme Kurulu

EMO Örgütlülüğünün Yarını – Forum


GENEL BİLGİLER 

1954 yılında başlayan Elektrik Mühendisleri Odası örgütlülüğünün, yarım yüzyılı aşan geçmiş tarihinde çok önemli izler ve dönüşümler bulunmaktadır. Kurulmasını izleyen yıllarda mühendislerin daha elit bir konumda olması nedeniyle, iktidarlar ile biat etmeyen ama iç içe bir çalışma sürdüren EMO 70‘li yıllarda Türkiye ve Dünya genelindeki politikleşmelere paralel olarak daha farklı bir duruşa geçiş yapmıştır.

Dönemin politize toplumu göz önüne alındığında makul olan bu bilim, teknoloji ve kamudan yana bağımsız duruş, hemen hemen hiçbir iktidar tarafından hazmedilememiş ve halen de hazmedilememektedir. 12 Eylül 1980 askeri darbesi dâhil bütün iktidar güçleri, odaları etkisizleştirip kendi güdümlerine almak için her türlü yasal ve yasal olmayan yolu denemişler ve bugün hala denemeye devam etmektedirler.

Bütün bu uzun süreçte bilim ve teknolojide, sanayide, toplumsal yapıda, üye profilinde, küresel ölçekte rejimlerde ciddi değişimler yaşanmıştır. Ancak, Odamızın bütün bu süreçleri kapsayan bir örgüt yapılanması çalışmasını geniş kapsamlı olarak yaptığını söylemek güçtür. Tam da bu noktada, EMO örgütlülüğünün geliştirilmesine yönelik en geniş tabana yayılan;

Üyesinin beklentilerini toplumsal sorumluluk çerçevesinde hayata geçirebilen,

Ülkenin her köşesindeki üyesine ve öğrencilere ulaşabilen,

Meslek alanındaki bilimsel gelişmeleri, uygulamaları, politikaları ve yasal mevzuatı sürekli izleyerek çalışma programlarını, etkinlik alanlarını ve biçimlerini güncelleyen,

Örgütsel işleyişini ve sonuçlarını değerlendirip düzenleyebilen,

Yasa ve yönetmeliklerde tanımlı çerçeve içinde üye-örgüt-toplum dengelerini gözeten bir noktada bilimin ve aklın sesi olan,

Meslek alanındaki tüm bileşenlerle buluşarak varlığını ve etkisini en geniş şekilde hayata yansıtan,

Fiziksel ve kurumsal altyapısını üyesinin maksimum kullanımına açabilen,

Zamanı, teknolojiyi ve sosyal medyayı amaçları doğrultusunda doğru ve verimli kullanabilen,

Mesleğin doğa ve toplum yararına yapılması için çaba harcayan

bir Oda için çalışma yapmak zorunluluk haline gelmiştir.

 

AMAÇ

Etkinliğin başlıca amacı, tarihsel geçmişin ışığında günün değerlendirmesinin yapılması ve geleceğin kurgulanmasıdır. Odağında insan olan, emek ve demokrasi eksenli bir politikayla bilimi ve tekniği halkın hizmetine sunan, egemen çıkar çevrelerinin müdahale ve saldırılarına karşı dirençli, kararlı ve tutarlı mücadele çizgisini sürdüren ve gücünü örgütlü üyesinden alan kamu kurumu niteliğinde bir meslek odası olarak mücadeleye devam edilmesi vazgeçilmez bir yaklaşım olarak kalacaktır. Geçmiş deneyimlerden ders alan ancak geçmişe takılı kalmayan, geleceğe odaklanan ancak geçmişin deneyim ve birikimlerini yok saymayan bir yaklaşımla yapılacak olan bu etkinlikte temel amaçlar şunlardır:

Odamızın bağımsız duruşuna yönelik olarak, yasal düzenlemeler dahil her türlü yöntemle yapılan saldırılara karşı dirençli bir EMO örgütlülüğü yaratmanın yollarını aramak,

Artan üye sayısı, örgüt birimi, mesleki çalışma alanlarını da dikkate alan bir noktadan, katılımcılık mekanizmalarını, örgütsel bütünlük anlayışını, örgüt içi demokrasiyi, meslek alanlarına yönelik yapılacak çalışmaların kapsayıcılığını sağlayacak yöntemler oluşturmak,

Oda içi çalışmaları sağlıklı bir zeminde, düzenli bir idari ve demokratik işleyiş içerisinde yürüterek yeni üyelerin süreçlere katılımı için koşulları uygun hale getirmek, üyelerinin kendi örgütlülük ve kolektif üretim pratiklerini geliştirmelerini sağlamak.

Üniversitelerden başlayarak olabildiğince çok mühendise ve mühendis adayına ulaşarak meslek odası ve kimliğini aktararak, bir örgütlülük bilincinin gelişmesini sağlamak,

EMO‘nun hâlihazırda toplumsal mücadele pratiği içinde var olan konumunun ve etkinlik alanlarının daha ileriye taşıyabilmesi için yol ve yöntemlerin tartışılmasını sağlamak,

Yapılmakta olan dönemsel ve periyodik bilimsel, akademik, ve teknik etkinliklerin geliştirilerek daha katılımlı, günceli yakalayan ve kapsayıcı bir formata dönüşmesini sağlamak.

 

KAPSAM

Belirtilen konularda yeni adımlar atabilmenin yollarını oluşturmak üzere; aşağıdaki konu başlıklarında gerek atölye çalışmaları, gerek sunuşlar ve gerekse panel/forum benzeri etkinlikler ile en geniş zeminde tartışarak bir ortaklaşma sağlanması hedeflenecektir.

 

Genel Başlıklar

ÖRGÜT KAVRAMI VE ÖRGÜTLENME İLE PRATİĞİ

ÖRGÜTLENMENİN DEMOKRATİK BOYUTU

ÖRGÜTLENMENİN HUKUKİ BOYUTU

ÖRGÜTLENMENİN EKONOMİK BOYUTU

MESLEKİ KİMLİK, MESLEKİ TATMİN VE ETİK

 

Dün

ÜLKEMİZDE MÜHENDİS ve MİMARLARIN ÖRGÜTLENME TARİHİ

TMMOB ve EMO ÖRGÜTLÜLÜĞÜ TARİHİ

MESLEKİ ÖRGÜTLENMELER

SENDİKAL ÖRGÜTLENMELER

TEKNİK ELEMANLARIN ÖRGÜTLENMESİ, DENEYİMLER VE GELECEK

 

Bugün

EMO ÖRGÜTLÜLÜĞÜNÜN MEVCUT DURUMU

ÜYE PROFİLİ

İŞ ALANLARI ve İSTİHDAM TÜRLERİ

ÇALIŞMA KOŞULLARI

ÖRGÜTSEL DURUM

ÜYELERLE, ÜYE OLMAYANLARLA ve ÖĞRENCİLERLE İLİŞKİLER

MEVCUT ÖRGÜT YAPISI (İŞYERİ/İL/İLÇE TEMSİLCİLİKLERİ, MESLEKİ DENETİM BÜROLARI, KOMİSYONLAR, KOORDİNASYON KURULU, DANIŞMA KURULU…)

TMMOB ve DİĞER ÖRGÜTLERLE İLİŞKİLER

 

Yarın

EMO ÖRGÜTLENMESİNE YÖNELİK ÖNERMELER

İL/İLÇE TEMSİLCİLİKLERİ VE MESLEKİ DENETİM BÜROLARI

İŞYERİ TEMSİLCİLİĞİ

İŞ ALANLARINA YÖNELİK ETKİNLİKLER

EĞİTİM, SOSYAL ve TEKNİK ETKİNLİKLER

AKADEMİK ve BİLİMSEL ETKİNLİKLER

EMO VE TOPLUMSAL YAŞAM

ÜYE-ODA İLİŞKİLERİ

EMO-GENÇ

BASIN-YAYIN ve İLETİŞİM

 

YÖNTEM

Etkinlik kapsamında tüm şubelerde hazırlık çalıştayları düzenlenecek, Ankara`da yapılacak olan genel çalıştayda ortak görüş oluşturulmaya çalışılacaktır. Etkinliğin en geniş tabana yayılabilmesi için Şubeler düzeyinde Şube yapısına ve coğrafyasına uygun yerel etkinlikler/atölye çalışmaları yapılması hedeflenecektir. 

 

Şube zemininde ortaklaşma sağlanan konular merkezi etkinliğe taşınacaktır. Yerellerdeki farklı görüşlerin de tümünün merkezi etkinliğe taşınması sağlanacaktır. 

 

TAKVİM

3 Kasım 2012 Geniş katılımlı toplantı, Oda içi durum tespiti

Aralık 2012-Ocak 2013 Profil araştırmasının yapılması

Kasım 2012- Mart 2013 Yerel etkinliklerin yapılması ve yerel çalışmaların değerlendirilmesi

Nisan 2013 Yerel etkinlik/toplantı sonuçlarının rapor haline getirilmesi.

Eylül 2013 Merkezi etkinliğin yapılması

Ekim 2013 Etkinlik sonuçlarının EMO dışındaki kesimlerle paylaşılması 


 

Fotoğraf albümü

 
 
 
  
 
Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2022 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ :


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.