2015 2013 2011 2009 2007 2005

   · ETKİNLİK Giriş Sayfası

VI.ENERJİ VERİMLİLİĞİ, KALİTESİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ SONUÇ BİLDİRGESİ


TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi`nin düzenlediği "6. Enerji Verimliliği, Kalitesi Sempozyumu ve Sergisi"  04-06 Haziran 2015 tarihlerinde Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi`n de gerçekleştirilmiştir.

Sempozyum; enerjinin etkin ve verimli kullanılması, ekosistem dengesini koruyan ve ekonomik kalkınmayı destekleyen sürdürülebilir enerji sistemine ulaşılması, alternatif enerji kaynaklarını arama çalışmalarının hızlandırılması, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımıza gereken önemin verilmesini amaçlamıştır.

Bu yıl daha geniş bir alanda ve birçok firmanın katıldığı Sergi kısmında; akademisyen, sanayici, mühendis, mimar, teknik eleman, sektörel dernek, kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin Sempozyuma katılımları sırasında sergiyi ziyaret ederek sektöre hizmet eden tüm katılımcı kuruluşlardan ürünleri ve yenilikler hakkında bilgi alma, proje oluşturma ve satın alma konularında iş birliği yapmalarını amaçlamıştır.

Bunun yanında, enerji konusundaki akademik çalışmaların ve teknolojik verilerin doğru kitleye ulaşmasını sağlayarak bilgilendirme ve tartışma ortamı yaratmak, bu çalışmaların sanayi, konut, ulaşım ve teknoloji faaliyetlerine katkısını ortaya çıkarmak ve tarafları buluşturarak ortak çalışma alanlarını geliştirmek gibi üniversite-sanayi işbirliği yönüne de son derece önem verilmiştir.

EVK 2015 Sempozyumunda; Enerji Verimliliği ana başlığı altında Enerji Yönetimi, Enerji Planlaması, Endüstride Enerji Verimliliği, Binalarda Enerji Verimliliği, Aydınlatmada Enerji Verimliliği, Ulaşımda Enerji Verimliliği ve Elektrikli Araçlar, Enerji Verimliliği Yasası ve Uygulamaları, Dağıtılmış Üretim Sistemleri ve Akıllı Şebekeler, Enerji Depolama Sistemleri,  Elektrik Enerjisi Üretiminde Verimlilik, Uygulanmış Projeler; Enerji Kalitesi ana başlığı altında Enerji Kalitesinin Modellenmesi ve Analizi, Enerji Kalitesinin Ölçülmesi, Enerji Kalitesini İyileştirme Yöntemleri, Enerji Kalitesinin Ekonomik Analizi, İletim ve Dağıtımda Enerji Kalitesi, Yıldırım, Aşırı Gerilimler ve Koruma, Harmoniklerin Etkileri ve Giderilmesi, Güç Faktörünün Düzeltilmesi ve Modern Kompanzasyon Yöntemleri, Enerji Kalitesi Yönetimi için Akıllı Şebeke Teknikleri, Güvenilirlik Analizi, Topraklama, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Enerji Kalitesine Etkileri gibi alt konularla ilgili uluslararası ölçekte yenilik getiren teorik veya deneysel özgün araştırma sonuçları 18 Sanayi Oturumunda 47 bildiri, 7 Akademik Oturumda 33 bildiri olmak üzere toplam 80 sunum gerçekleştirilerek aktarılmıştır. Sunum yapan bildiri yazarları tüm oturumlarda çok sayıda dinleyici ile buluşmuştur. Enerji verimliliği, verimliliğin çevresel etkileri gibi konuların eğitim sürecinde ön plana çıkartılmasının gerekliliği ve mühendislerin bu kazanımlarla mezun olmasının önemi belirtilmiştir.

Sempozyum da ayrıca "Enerji Verimliliği Üzerine Yasal Düzenlemeler, Uygulamalar ve Teşvikler",  "Lisanssız Enerji Üretimi ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Konusunda Yasal Düzenlemeler",  ve "Enerji Ekonomi-Ekoloji Politikaları ve Karar Destek Sistemleri" konulu üç adet panel düzenlenmiştir. Her üç panelde de bakanlık, oda, üniversite ve sektör temsilcileri paydaşlarınca tartışılmış olup somut görüş ve öneriler üretilmiştir.

Bu toplantılara başta Sempozyumun Danışma, Düzenleme, Yürütme Kurulu Üyeleri olmak üzere, Panel Yöneticilerimiz, Oturum Başkanlarımız ile Odamız temsilcileri, sektör ve kurum/dernek temsilcileri, üniversite akademisyenleri, yerel yönetimlerden ve bakanlıklardan ziyaretçiler etkin bir katılım gerçekleştirmişlerdir.

Açılış konuşmalarında ve Panellerde, Enerji Verimliliği çalışmalarının siyasi erk tarafından "mış" gibi yürütülmesi konusu birçok kez vurgulanmış, verimlilik konusunda inandırıcı, teşvik edici ve sonuç alıcı politikaların bir an önce hayata geçirilmesi talep edilmiştir.

Sempozyuma Üniversitelerden Akademisyenler, TMMOB ve bağlı Odaların yöneticileri, EMO Merkez ve Şubelerden yöneticiler ve çeşitli kamu kurumu ve özel sektörden delegelerin katılımı ile birlikte gerçekleştirilmiştir.

 

Sempozyum Yürütme Kurulu

06 Ekim 2015 / Kocaeli

(234 KB)

PDF uzantılı dosyaları okuyabilmeniz için
Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için

 
Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.