2007

   · ETKİNLİK Giriş Sayfası

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

MARMARA ENERJİ FORUMU


07.09.2007 - 08.09.2007 (İSTANBUL)

 

Haberler

MARMARA ENERJİ FORUMU BANTTAN YAYINDA 17.09.2007

    

MEF CANLI YAYIN

7 ve 8 Eylül 2007 tarihlerinde gerçekleştirilen Marmara Enerji Forumu banttan yayınlanmaktadır. ( http://mef.emo.org.tr ) İzlemek isteyenlerin bilgisayarında Quicktime isimli programın yüklü olması gerekiyor.

Quicktime Internetten transfer edilen ücretsiz bir programdır.
Aşağıdaki adresten indirebilirsiniz.
http://www.apple.com/quicktime/download/

MARMARA ENERJİ FORUMU 7-8 EYLÜL 2007 TARİHİNDE YOGUN BİR KATILIMLA YAPILDI 12.09.2007

    

Marmara Enerji Forumu 2007, EMO Bursa-İstanbul-Kocaeli Şubeleri tarafından 07-08 Eylül 2007 tarihlerinde İstanbul'da Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryum‘da gerçekleştirildi.

MEF 2007 YÜRÜTME KURULU TOPLANDI 14.07.2007

    

Marmara Enerji Forumu-MEF2007- Yürütme Kurulu 14 Temmuz 2007‘de Kocaeli Şubesi‘nde toplandı.

Forum‘la ilgili gelişmeleri değerlendiren Yürütme Kurulu, diğer bölgelerdeki forum tecrübelerini aktararak, MEF 2007‘in eksiksiz ve amaçlanana uygun olması için yeni kararlar aldı.

MARMARA ENERJİ FORUMU HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR 17.04.2007

    

Marmara Enerji Forumu bileşenleri 14 Nisan günü Şubemiz Tülin Aydın Eğitim Merkezi'nde toplandı. EMO İstanbul, Bursa ve Kocaeli Şube başkan ve temsilcilerinin katıldığı toplantıda; Marmara Enerji Forumu (MEF) Yürütme ve Danışma Kurulu'nun ivedi olarak oluşturulması kararı alındı. Ayrıca oluşacak Danışma Kurulu'na sunulmak üzere, konu başlıkları ve öneriler biraraya getirildi. Toplantıda; 12 Mayıs tarihinde Yürütme ve Danışma Kurulu'nun toplanması, MEF programının ve çalışma planının tamamlanması kararı alındı.

MARMARA ENERJİ FORUMU İSTANBUL DANIŞMA KURULU TOPLANTISI YAPILDI 16.04.2007

    

Marmara Enerji Forumu'nun hazırlıkları başladı. 28 Mart günü İstanbul Şubemizde yapılan MEF İstanbul Danışma Kurulu toplantısında Forum'da ele alınması gereken konular tartışıldı. Foruma; Marmara bölgesindeki ilgili kurum ve kuruluşların daha aktif katılımının sağlanması için çalışmaların yoğunlaştırılması, elektrik enerjisiyle ilgili her türlü sorun ve gelişmelerin değerlendirilebilmesi için gerekli hazırlıkların yapılması kararlaştırıldı. Ayrıca 14 Nisan günü gerçekleştirilecek olan İstanbul, Kocaeli ve Bursa illerinden temsilcilerle yapılacak Danışma Kurulu toplantısı için öneri ve görüşler oluşturuldu.

 

Genel Bilgiler

 SUNUŞ

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen ve sekretaryası EMO İstanbul Şubesi‘ nce yürütülen Marmara Enerji Forumu 2007,  EMO Bursa-İstanbul-Kocaeli Şubeleri tarafından 07-08 Eylül 2007 tarihlerinde İstanbul‘ da gerçekleştirilecektir.

Ülkemizde 80‘ li yılların başından beri uygulanan IMF ve Dünya Bankası politikaları ile liberal ekonominin gereği diye ülkemize ve halkımıza dayatılan özelleştirmelerle kamu kaynaklarının yok pahasına satıldığı, çalışanların işsiz bırakıldığı ve ülkemizin çok uluslu yabancı şirketlerin pazarı haline getirildiği bir süreci yaşıyoruz.

Ülkemizin enerji üretimindeki dışa bağımlılığı, yenilenebilir enerji kaynaklarının yeterince değerlendirilmeyişi, Enerji Piyasası Yasası ile kamunun enerji yatırımlarından elini çekerek bu alanın özel sektörün inisiyatifine terk edilmesi, al ya da öde koşullu pahalı anlaşmalar, elektrik üretim ve dağıtım tesislerine yönelik sürdürülen özelleştirme programı, ihalelerde yabancılara çoğunluk payı kolaylığı sağlayan yasal düzenlemeler, yetersiz yatırımlar ve plansız işletmecilikten dolayı %20‘leri geçen kayıp/kaçak oranları ile enerji alanını serbestleştirme görevi verilen ancak hiçbir siyasi sorumluluğu bulunmayan EPDK‘ nın yanlış uygulamaları sonucunda enerji alanında yaratılan karmaşa ortamı planlı bir şekilde sürdürülmektedir.    

Odamız, elektrik enerjisi üretimi, iletimi ve dağıtımının kamusal bir hizmet ve yapısı gereği doğal bir tekel olduğunu, merkezi  planlama gerektirdiğini, serbest piyasanın ve kar anlayışının eline bırakılmaması gerektiğini yıllardır savunmaktadır.

Bu nedenlerle, öncelikle ulusal kaynakların azami düzeyde değerlendirileceği enerji politikalarının, kamusal ve merkezi planlama anlayışı ile kısa ve uzun vadede acilen uygulamaya konulması gerekmektedir.

Marmara Bölgesindeki elektrik abonesi sayısı ve tüketilen elektrik enerjisi miktarı, Türkiye toplamının 1/3‘ ünü oluşturmaktadır. Diğer yandan bölgedeki elektrik üretim ve tüketim miktarları arasındaki arz-talep dengesizliği oldukça düşündürücüdür. Bölgenin özellikle doğalgaza dayalı kamu ve özel sektör santrallerini bünyesinde barındırması diğer bir endişe verici husustur. Ancak Marmara bölgesinin rüzgar ve güneşe dayalı yenilenebilir enerji kaynağı potansiyeline sahip olması da önem arz etmektedir.

Bölgedeki enerji planlaması ve yatırımları; bölgenin ülke ekonomisindeki yeri, nüfusu ve nüfus artış hızı, sanayi yatırımları ve sanayi bölgelerinin gelişimi ele alınarak acilen tartışmaya ve değerlendirmeye alınmalıdır. Bu nedenle yapılacak enerji forumu, ülkemizin izleyeceği enerji politikalarını yönlendirici olacaktır. 

Marmara Enerji Forumu 2007‘ nin bölgesel ve ulusal enerji politikalarına ışık tutması ve 22-23-24 Ekim 2007 tarihinde Ankara‘da gerçekleştirilecek TMMOB VI. Enerji Sempozyumu‘na kaynak oluşturması amaçlanmıştır.

Forum‘umuzun, bölgemizin elektrik enerjisi sorunlarını, ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte tartışarak, tespit etmeye yardımcı olacağını ve çözüm önerilerinin bölgesel kazanımlar sağlayacağını umut ediyoruz.

Bu umutla, Forum‘un yaratacağı tartışma ortamına katkılarınızı bekliyor ve birlikte olmaya davet ediyoruz.


 

Fotoğraf albümü

 
 
 
    

Kroki


 
Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.