2009 2007 2005 2003

   · ETKİNLİK Giriş Sayfası

IV.ULUSAL YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ SEMPOZYUMU BİLDİRİ RED/KABUL DUYURUSU


 

UYMS- Kabul Edilen Uzun Bildiriler
Bildiri No Bildiri Adı
4 Yazılım Kalitesini Değerlendirmek İçin Bir MDP Tabanlı Simülasyon Modeli ve Bir Örnek Uygulama
15 Doğrulama ve Geçerleme Yazılımlarında En Kısa Yol Algoritmalarının Kullanılması
26 Yönlü Çizgelerin Türetilmesi - Karşılık Gelen Düzenli Deyimler İlk Yaklasım ve Örnek Çalısma
36 Etkin Yeniden Kullanım: Yazılım Ürün Hatlarında Değişkenliğin Modellenmesi
39 Güvenli Yazılım Geliştirme Modelleri ve Ortak Kriterler
48 ÖZELLEŞMİŞ WEB SERVİS KEŞİF SİSTEMİ MİMARİSİ
51 COSMIC İşlevsel Büyüklük Ölçüm Sonuçlarının Güvenilirliği
55 Görev Kritik ve Gömülü Sistemler için T5D Uyumlu Bir Hata Yönetimi Altyapısı Tasarımı ve Gerçeklemesi
56 Kullanılabilir Uygulama Programlama Arayüzleri
57 Gömülü Kontrol Yazılımlarında Islev Katmanının Referans Model Olusturmak için Yeniden Yapılandırılması Yaklasımı
58 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler için Geliştirilen Süreç İyileştirme Çerçevelerinin Kapsamı
65 Nesneye Yönelik Sistemler için Bir Uyum Ölçütü Önerisi COMIAS
73 Statik Kod Analizinin Yazılım Geliştirme Sürecindeki Yeri ve Yazılım Kalitesine Etkisi
74 Görselleştirme Tekniklerinin Yazılım Metriklerine Uygulanması
75 Ontoloji Tabanlı Çok-etmenli Sistemlerin Model Güdümlü Geliştirilmesi
78 Kaynak Kod Sorgulamada Ontoloji Kullanımı
79 Codezero Gömülü İşletim Sistemi Çekirdeği ve Sanallaştırma Platformu
84 SystemC ile Döngü İçinde Donanım
86 Gaia ile Çok-Etmenli Konferans Yönetim Sistemi Analiz ve Tasarımı
87 Uçuş Güvertesi Gösterge Sistemlerinin Modellenmesi
91 COSMIC İşlevsel Büyüklük Ölçüm Sonuçlarında Gözlenen Sapmalar Üzerine Bir Deney Çalışması
96 Web Tabanlı Sınav Otomasyon Sisteminin Kullanılabilirlik Analizi
99 Rol Tabanlı Çoklu Etmen Sistemleri İçin İletişim Mimarisi
102 Etmen-Servis Tümleşimi İçin Bir Etmen Altyapısı
103 Yeni Nesil Yazılım Sistemlerinde Yedekleme Tabanlı Aksaklığa Dayanıklılık
106 Yazılım Geliştirmede Anlam Tanımlama Güçlükleri
UYMS- Kabul Edilen Kısa Bildiriler
Bildiri No Bildiri Adı
31 Yazılım Bakım Personelinin Görev ve Sorumluluklar Açısından İncelenmesi
45 Yazılım Klonları ve Klon Belirleme Yöntemleri
46 Yazılım Geliştirmede Önleyici bir Güç Olarak Yazılım Kalite Güvencesi
49 Proje Yaşam Döngüsünün Proje Kalite Maliyetine Etkisi 
50 Ekstrem Programlama Tekniklerinin Güvenlik-Kritik Sistemlerin Yazılım Geliştirme Süreçlerinde Uygulanabilirliği
53 Algoritma Yazılımı Gerçekleme ve Doğrulama Uygulamaları
62 Gömülü Yazılım Geliştirme Pratikleri
66 Gömülü Yazılımlarda Yeniden Kullanım Zorlukları ve ASELSAN Çözümleri
67 Yazılım Ürün Hattı Yaklaşımında Model Güdümlü Uygulama Mühendisliği
69 Karmaşık Algoritmaların Gerçek Zamanlı Gömülü Sistemlerde Gerçeklenmesi
71 Yazılım Gereksinimlerinin Neden-Sonuç Grafikleri (NSG) ile Analizi ve Test Durumlarının Belirlenmesi
72 Alloy Analyzer Kullanarak Emniyet Kritik Aviyonik Yazılım Gereksinimlerinin İncelenmesi
76 Bileşen Tabanlı Yazılım Ürün Hattı Geliştirmeye Yönelik Alan Mühendisliği Çalışmaları
81 Değişiklik Yönetimi Süreçlerinin Tanımlanması ve Ölçülmesi
83 Yüksek Seviye Mimari İçin Deneysel Performans Analiz Çalışması 
88 Sayısal Veri ve Kaynak Kodu Emanetçilik Sistemi
92 İşlevsel Büyüklük Ölçümlerinde Formalizasyon Çalışmaları ve Bir İşlevsel Büyüklük Ölçüm Aracı

 
Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.