MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

7-10 EKİM TARİHLERİ ARASINDA ŞUBEMİZDE BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ DÜZENLİYORUZ.


 
BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ SADECE ÜYELERİMİZİN KATILIMINA DEĞİL, TÜM MESLEK DALLARINDA YER ALAN KİŞİLERİN KATILIMINA AÇIK BİR EĞİTİMDİR.BAŞVURU YAPMAK İÇİN ŞUBEMİZ İLE İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ.
 

 Eğitimimiz 7 Ekim Pazartesi günü saat 10:00 da EMO Mersin Şube Konferans


Salonunda başlayacaktır.

Adresi aşağıda iletilmiştir.  

Eğitim yeri:limonluk mah. 2417 sokak no:5 yenişehir/mersin elektrik mühendisleri odası mersin şubesi konferans salonu 

Eğitim ücreti:700 TL (TMMOB ÜYELERI DIŞINDAKILER 850 TL ÖDEYECEKLERDIR) 

EĞITIME DEVAM ZORUNLULUĞU OLUP SINAV YAPILMAYACAKTIR. 

Katılımcılara "KATILIMCI BELGESI" verilecektir. 

 KATILIMDA ARANACAK ŞARTLAR  	

* 03.08.2017 tarih ve 30143 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Bilirkişilik Yönetmeliği`nin 38. Maddesinde sayılan bilirkişiliğe başvuru ve kabul şartlarını taşımak, 	

* EMO üyesi katılımcıların aidat borcunun bulunmaması, 	

* Bilirkişilik Temel Eğitimi Kayıt Formu`nun doldurularak imzalanması,

* 2 adet vesikalık fotoğraf, 	

* Eğitim ücretini yatırmış olmak, 	

* Her katılımcı eğitime gelirken, Bilirkişilik Temel Eğitimi Kayıt Formu için gerekli olan, Diploma no, Temel Uzmanlık Alanı ve Alt Uzmanlık bilgilerine sahip olması gerekmektedir. 	

* Nüfus Cüzdanı fotokopisi 

 BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİ  


BILIRKIŞILIĞE BAŞVURU VE KABUL ŞARTLARI 
 MADDE 38 – (1) Bilirkişilik başvurusunda bulunacak gerçek kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:  

a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak. 

 b) Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak. 

 c) Daha önce kendi isteği dışında sicilden ve listeden çıkarılmamış veya bilirkişilik yapmaktan yasaklanmamış olmak. 

 ç) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten geçici ya da sürekli olarak yasaklanmamış olmak. 

 d) Başka bir bölge kurulunun listesine kayıtlı olmamak. 

 e) Bilirkişilik temel eğitimini başarıyla tamamlamak. 

 f) Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalışmış olmak ya da Daire Başkanlığınca daha fazla çalışma süresi belirlenmiş ise bu süre kadar fiilen çalışmış olmak. 

 g) Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için ilgili mevzuat gereği aranan şartları haiz olmak ve mesleğini yapabilmek için gerekli olan uzmanlık alanını gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgeye sahip olmak. 

 ğ) Daire Başkanlığının bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanlarına göre belirlediği yeterlilik koşullarını taşımak. 

 (2) Özel hukuk tüzel kişilerinde birinci fıkradaki şartları taşıyan ve sicile kayıtlı gerçek kişilerin istihdam edilmesi gerekir.  

(3) Daha önce yaptığı başvurusu, meslekî olarak yeterli nitelikte bulunmadığı gerekçesiyle reddedilenler, bir yıl geçmedikçe yeniden bilirkişilik yapmak için başvuruda bulunamazlar.  

(4) Hukuk öğrenimi görmüş kişiler, hukuk alanı dışında ayrı bir uzmanlığa sahip olduğunu ve birinci fıkradaki şartları taşıdığını belgelendirmediği takdirde, sicile ve listeye kaydedilemez. 
 (5) Sermaye Piyasası Kanununa göre yetkilendirilen gayrimenkul değerleme uzmanları ile taşınmaz geliştirme konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış uzmanlar için, Kamulaştırma Kanununun 15 inci maddesi gereğince sadece kamulaştırma alt uzmanlık alanında görev yapmak kaydıyla, bilirkişiliğe kabul şartları bakımından fiilen beş yıl görev yapma şartı aranmaz. 


Çok Okunanlar


ZİYARETLERİMİZ

MÜGE EĞİTİMLERİMİZE 11.DÖNEMDE DE DEVAM EDİYORUZ.

11.DÖNEM ŞUBE DENETÇİLERİMİZ İLK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRDİ.

11.DÖNEMİN İLK MÜGE EĞİTİMİNİ 19 ŞUBAT ÇARŞAMBA GÜNÜ 4S ELEKTRİK ELEKTRONİK FİRMASI ORTAKLIĞI İLE GERÇEKLEŞTİRDİK.

MESİAD BAŞKANI HASAN ENGİN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNDEN ŞUBEMİZE ZİYARET

Okunma Sayısı: 36


Tüm Haberler

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2020 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18


 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.