MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

GÜNDEM


Geri Dön

Karar No : 1

 

 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

 

TOPLANTI TARİHİ                 : 08.04.2018

TOPLANTI NO                        : 46/02

TOPLANTI YERİ                     : ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TOPLANTI SAATİ                  : 15:00

 

KATILANLAR                          :

Gazi İPEK x                     Mehmet TURGUT x      İbrahim SARAL x        Şakir AYDOĞAN x

Kübülay ÖZBEK x             Evindar AYDIN x           Cansel ASLAN x          Saadet Nuruilah GÜLEÇ

 

Gündem:

1- Genel Değerlendirme ve Yapılacak İşlerin Belirlenmesi

2- Mali İşler

3- Daimi Komisyonlar

4- Yazışmalar

                       

KARAR NO 01: Yönetim Kurulu toplantılarının iki haftada bir yapılmasına ve gerek görülmesi halinde periyot dışında da toplantı yapılmasına, toplantılara yedek üyelerin talepleri halinde katılmalarının uygun bulunmasına,

KARAR NO 02: Odamız 46. Olağan Genel Kurulu‘nda alınmış olan karar gereği, Odamız bünyesinde kurulmuş olan A Tipi Muayene Kuruluşunun çalışmalarının sonlandırılmasına ve ilgili kurumların bilgilendirilmesine,

KARAR NO 03: Odamız 46. Olağan Genel Kurulu‘nda alınmış olan karar gereği, Odamız bünyesinde kurulmuş olan Personel Belgelendirme Kuruluşunun çalışmalarının sonlandırılmasına ve ilgili kurumların bilgilendirilmesine,

KARAR NO 04: A Tipi Muayene Kuruluşu çerçevesinde kurulmuş ve mali işlemlerinin EMO İktisadi İşletmesi üzerinden yapılmakta olan "Elektrik Mühendisleri Odası Test-Ölçüm Merkezi" adıyla oluşturulan merkezin ve bu merkeze bağlı olarak Ankara ve İstanbul`da kurulmuş birimlerin kapatılmasına, Bu birimlerin kullandıkları bina, araç ve teçhizatın ilgili şubeler tarafından bir tutanakla teslim alınmasına,

KARAR NO 05: Kapatılan Elektrik Mühendisleri Odası Test-Ölçüm Merkezi`nin devam etmekte olan sözleşme ve işlerinin ilgili şubeler eliyle yürütülerek tamamlanmasına,

KARAR NO 06: Genel Kurul Kararı gereğince alınmış olan 02,03 ve 04 no`lu kararlar ile çalıştıkları birim kapatıldığından, EMO bünyesinde aynı veya benzer nitelikte hizmet üretimi yapacak başkaca bir birim bulunmadığından, kapatılan birimlerde ya da başkaca bir birimde istihdam edilme imkanı kalmayan tüm personelin yasal haklarının ödenerek iş akitlerinin sonlandırılmasına,

KARAR NO 07:  Odamız 46. Olağan Genel Kurulu‘nda alınmış olan karar gereği, alınan "Mali Yapı ve Sürdürülebilir EMO" çalıştayının 12 Mayıs 2018 tarihinde EMO hizmet binasında yapılmasına, Çalıştay hazırlık sürecinin sayman üye Şakir AYDOĞAN koordinasyonunda sürdürülmesine,

KARAR NO 08: NKP tarafından 22 Nisan 2018 tarihinde Sinop`ta düzenlenen mitinge Odamız 46. Olağan Genel Kurulu‘nda alınan karar uyarınca katılmaya, miting çalışmalarında odamızı temsilen İstanbul Şube Yedek Yönetim Kurulu üyesi Erhan KARAÇAY`ın görevlendirilmesine,

KARAR NO 09: Türk Loydu Vakfı Genel Kuruluna odamızı temsilen Saadet Nuruilah GÜLEÇ`in görevlendirilmesine,

KARAR NO 10: Ankara Ticaret Odası Genel Kurulunda Odamız İktisadi İşletmesini Temsilen Ufuk ATAÇ`ın görevlendirilmesine,

KARAR NO 11: ODA`nın ihtiyaçları doğrultusunda 46. Dönem içerisinde yapılacak mal ve hizmetlerin alımında ön değerlendirme yaparak yönetim kurulunun onayına sunmak üzere Şakir AYDOĞAN, Cansel ASLAN ve İbrahim SARAL`ın katılımı ile Satın Alma Komisyonu kurulmasına,

KARAR NO 12: EMO Ajandası ve Elektrik Mühendisliği Dergisi reklam ücretlerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine;

AJANDA İLAN YERİ                         2019  FİYATLARI (TL)

Arka Kapak                                                   30.000

Arka Kapak İçi Karşılıklı                                 25.000

Ön Kapak Karşılıklı                                        26.000

Ön Kapak 2. ve 3. sayfa                                22.000

Ön Kapak 4. ve 5. sayfa                                20.000

Ön Kapak 6. ve 7. sayfa                                16.000

Yarım Sayfa                                                  3.500

Tam Sayfa                                                    5.000

2 Tam Sayfa                                                 8.000

Ayraç                                                             17.000

Her gün devam eden Bant                            28.000

Haftada Bir gün Tekrar eden Üst Bant         10.000

Haftada Bir gün Tekrar eden Alt Bant           9.500

 

EMO ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ DERGİSİ İLAN FİYAT LİSTESİ – 2019

İlan Yeri                                  İlan Fiyatı (TL)

Arka Kapak                                                    5.500

Ön Kapak İçleri  (sol sayfa)                           4.500

Ön Kapak İçleri (sağ sayfa)                          4.000

3. Sayfa                                                         3.500

4.Sayfa                                                          3.250

Karşılıklı İki Sayfa                                           6.000

Yarım Sayfa                                                  3.500

İnsert (Föy Atma)                                                       8.000

 

KARAR NO 13: 46. Dönemde aşağıdaki merkezi komisyonların kurulmasına ve kurulan komisyonlar için Şubelerden 18 Mayıs 2018 tarihine kadar ilgili Şube komisyonlarından seçilen en fazla 1`er temsilcinin isminin istenmesine (Kadın Komisyonu hariç olmak üzere);

Asansör ve Elektromekanik Taşıyıcılar Daimi Komisyonu,

SMM Daimi Komisyonu

Yapı Denetim Daimi Komisyonu

İşçi Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu

Ücretli ve İşsiz Mühendisler Komisyonu

Kadın Komisyonu

Elektrik Araçlar ve Raylı Sistemler Çalışma Grubu

ATEX/IECEX Çalışma Grubu

Bilirkişilik Komisyonu

Yönetmelikler Komisyonu

Oda Etkinlikleri Komisyonu

Bilişim ve İletişim Teknolojileri Komisyonu

 

KARAR NO 14: 46. Dönemde Elektronik MEDAK ve Biyomedikal MEDAK ‘ların ilgili yönetmelik kapsamında oluşturulması için Şubelere yazı yazılmasına,

KARAR NO 15: Odamız 46. Olağan Genel Kurulu‘nda kurulmuş olan Bütçe Uygulama Esasları  Komisyonu`nun genel kurulca onaylanmış raporu gereğince

1- Huzur Hakları ve Harcırahlar:

            1.1-Hakkı Huzurlar

                        2018 yılı için oturum başına: 50,00 TL

                        2019 yılı için oturum başına: 50,00 TL

            1.2 Harcırah miktarının günlük: 45,00 TL

2- Üye Ödentileri:

            2018 yılı için aylık :15,00 TL

            2019 yılı için aylık :18,00 TL

3- ODA Kayıt Ücretleri:

            2018 yılı için aylık :45,00 TL

            2019 yılı için aylık :50,00 TL

4- Kimlik Yenileme Ücretleri:

            2018 yılı için aylık :20,00 TL

            2019 yılı için aylık :25,00 TL

5- Yabancı Uyruklu Üyelerin

  a.- Üye Ödentileri:

            2018 yılı için aylık :225,00 TL

            2019 yılı için aylık :300,00 TL

  b.- ODA Kayıt Ücretleri:

            2018 yılı için aylık :  750,00 TL

            2019 yılı için aylık :1.000,00 TL

  c.- Kimlik Yenileme Ücretleri:

            2018 yılı için aylık :100,00 TL

            2019 yılı için aylık :150,00 TL

olmasına,

 

KARAR NO 16: Odamız 46. Olağan Genel Kurulu‘nca alınmış olan karar uyarınca "Demirbaş alımı, yayın basımı ve eğitim ihtiyaçları hariç olmak üzere etkinlikler için" Şube Yönetim Kurullarının harcama limitlerinin tek seferde 6.000,00 TL ile sınırlandırılmasına,

KARAR NO 17: Odamız 46. Olağan Genel Kurulu‘nca, TMMOB Genel Kuruluna sunulmak üzere karar altına alınmış önergelerin TMMOB Genel Kurul Divan Başkanlığına sunulmak üzere TMMOB Yönetim kuruluna iletilmesine,

KARAR NO 18: Bursa Şubesinde Çağrıya dayalı personel olarak çalışan 66955 sicil nolu üye Salih Haydar ÖZKUL`un işten ayrılma talebinin onaylanmasına, yasal haklarının ödenmesine,

KARAR NO 19: Bursa Şubesinde Çağrıya dayalı personel olarak çalışan xxxxx sicil nolu üye xxxxxx xxxxxx`nın işten ayrılma talebinin onaylanmasına, yasal haklarının ödenmesine,

KARAR NO 20: Çevre ve Şehircilik bakanlığının 03.04.2018 tarih ve E.53998 sayılı yazısı ile ilettiği Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlarına verilecek olan belgelerde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı isim ve logosunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı isim ve logosu ile değiştirilmesi talebinin uygun bulunmasına,

KARAR NO 21: Azerbaycan uyruklu Elektrik Elektronik Mühendisi Tural JAFAROV`un ülkemizde çalışmasının uygun bulunmasına,

KARAR NO 22: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü`nün 30.03.2018 tarih ve E.56473, E. 56568, E.56637 sayılı yazıları ile iletilen xxxxx sicil nolu üyemiz xxxxx xxxxx hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmalarını almak üzere xxxxx sicil nolu üye xxxxx xxxxx`in soruşturmacı olarak atanmasına,

KARAR NO 23: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü`nün 30.03.2018 tarih ve E.58057, sayılı yazısı ile iletilen xxxxx sicil nolu üyemiz xxxxx xxxxx,  xxxxx sicil nolu üyemiz xxxxx xxxxx ve  xxxxx sicil nolu üyemiz xxxxx xxxxx`ın haklarındaki iddiaları soruşturmak ve savunmalarını almak üzere xxxx sicil nolu üye xxxxx xxxxx`in soruşturmacı olarak atanmasına,

KARAR NO 24: İstanbul Şubesinin 04.04.2018 tarih ve İst-00-1098 tarihli yazısı ile ilettiği kitap basımı için xxxxxx TL harcama yetkisi talebinin uygun bulunmasına,

KARAR NO 25: İstanbul Şubesinin 04.04.2018 tarih ve İst-00-1099 tarihli yazısı ile ilettiği 46.dönem Genel Kurul delegelerinin genel kurul süresince ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yapmış olduğu xxxxx TL harcama için istediği olur talebinin uygun bulunmasına,

KARAR NO 26: Samsun Şubesinin  05.04.2018 tarih ve Sam-EMO08-233 sayılı yazısı ile ilettiği MİSEM kapsamında eğitim yapılması talebinin uygun bulunmasına,

KARAR NO 27: Samsun Şubesinin  05.04.2018 tarih ve Sam-EMO08-234 sayılı yazısı ile ilettiği Personel Belgelendirme Kuruluşu (PBK) kapsamında sınav yapılması talebinin, PBK`nın faaliyetlerine 3 no`lu karar ile son verildiği için yeni bir düzenleme yapılana kadar ertelenmesine,

KARAR NO 28: Mersin Şubesinin  25.01.2018 tarih ve Mer-00-109 sayılı yazısı ile ilettiği Şube Yöentim Kurulu Sayman üyesi Özge ÇEKİRGE ve Yönetim Kurulu üyesi Berkcan GÜCER`e banka hesaplarının kontrolü ve EFT için yetki verilmesi talebinin uygun bulunmasına,

KARAR NO 29: Antalya Şubesinin 09.02.2018 tarih ve Ant-EMO10-257 sayılı yazısı ile ilettiği xxxxx sicil nolu üyemiz xxxxxx`ın üstlenmek istediği Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu talebinin uygun bulunmasına,

KARAR NO 30: İstanbul Şubesinin 03.11.2017 tarih ve İst-00-3859 sayılı yazısı ile ilettiği demirbaş kaydının silinmesi talebinin uygunluğuna,

oy birliği ile karar verildi.

 

 

Başkan

Gazi İPEK

Başkan Yrd.

Mehmet TURGUT

Yazman

İbrahim SARAL

Sayman

Şakir AYDOĞAN 

Üye

Kübülay ÖZBEK

Üye

Evindar AYDIN

Üye

Cansel ASLAN

 

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2020 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.