MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

GÜNDEM


Geri Dön

Karar No : 1

 

TOPLANTI TARİHİ           : 13.05.2018

TOPLANTI NO                  : 46/07

TOPLANTI YERİ               : ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TOPLANTI SAATİ             : 13:00

KATILANLAR                 :

Gazi İPEK x               Mehmet TURGUT x             İbrahim SARAL x       Şakir AYDOĞAN x

Kübülay ÖZBEK x     Evindar AYDINx       Cansel ASLAN x

 

 

Gündem:

 

1- Bilgilendirme

l       Mali Çalıştay

2- Mali işler

3- Malzeme Alımı Talepleri

4- Teknik İşler

5- Personel

6- Hukuki süreçler

7- Eğitim

8- Onur Kurulu

l       Açılacak soruşturmalar

9- İstifa

 

KARAR NO 01:    Bir sonraki yönetim kurulu toplantısının 22.05.2018 tarihinde saat 19:00`da Oda Hizmet Binasında yapılmasına,

KARAR NO 2:      EMO 46. Dönem Denetleme Kurulu`nun 27.04.2018 tarih ve 46-D 002 No`lu İktisadi İşletme Denetleme Raporu ve eklerine istinaden,

 

Bu iki dosyayla ilgili soruşturmacı olarak x sicil No`lu x ve x sicil No`lu x`ın atanmasına,

KARAR NO 3:      EMO 46. Dönem Denetleme Kurulu`nun, EMO İktisadi işletmesi 27.04.2018 tarih ve 46-D 002 No`lu denetim raporu ve eklerinde belirtildiği gibi, EMO iktisadi İşletmesi ile,

x

Bu dört dosyayla ilgili soruşturmacı olarak x sicil No`lu x ve x sicil No`lu x`ın atanmasına,

KARAR NO 4: EMO 46. Dönem Denetleme Kurulu`nun, EMO İktisadi işletmesi 27.04.2018 tarih ve 46-D 002 No`lu denetim raporu ve eklerinde İktisadi İşletmenin 27.04. 2018 tarihli Mizanında EMO`ya xxxxx- TL borçlu görülmektedir. Elektrik Mühendisleri Odası ve İktisadi İşletmesinin yıllara sari olarak giderek artan borç yükünün karşılanamaz hale geldiği, kurumsal kimliğine zarar verdiği görülmektedir. Bu nedenlerle 2 ve 3 No`lu kararlarda açılan soruşturma raporlarında bu dosya kapsamında birleştirilerek mali krize yol açan sürecin soruşturulması,

EMO`nun Oda bünyesinde, Akreditasyon sürecine bağlı olarak kurulan Test Ölçüm Merkezi, PBK ve NORM Merkezi kurularak sonra da kapatılmasının, mali krizdeki etkisinin belirlenmesi için soruşturma açılmasına,       (DK.11 Genel maddesi ve Rapor sıra no 26, m bandı. Ek-16)

Test Ölçüm Merkezinde, Yönetim Kurulu Kararlarıyla çağrıya dayalı olarak istihdam edilen personellerle, BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ yapılarak statülerinden farklı bir şekilde çalıştırılmıştır. Bu çalıştırma şekli Oda Mali yapısına olumsuz etki yapmıştır. Bu konuların soruşturulması,

Bu üç konunun odamız üyelerinden x sicil No`lu x ve x sicil No`lu x tarafından soruşturulmasına karar verilmiştir,

KARAR NO 05:    Yönetim Kurulu Sayman üyesi Şakir AYDOĞAN ve Yazman Üyesi İbrahim SARAL`ın koordinasyonunda İktisadi İşletme ve Şubeleri de kapsayacak şekilde Oda demirbaş kayıtlarının incelenmesi, kayıtsız demirbaşların kayda geçirilmesi, eksiklerin tesbit edilmesi ve vergi affı kapsamında kayıttan düşürülmesi için şube sayman ve yazman üyelerinin görevlendirilmesine,

KARAR NO 06:    İktisadi İşletme Çalıştayına sunulmak üzere Test Ölçüm Merkezi ve Norm Merkezi faaliyetlerinin raporlaştırılması için Yönetim Kurulu Başkanı Gazi İPEK, Yazman Üyesi İbrahim SARAL ve Sayman Üyesi Şakir AYDOĞAN`ın görevlendirilmesine,

KARAR NO 07:    10.06.2018 tarihi saat 10:00`da Oda Hizmet Binasında yapılacak olan İktisadi İşletme Çalıştayının gündeminin "İktisadi İşletme Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi" olması ve Şube Yönetim Kurullarının katılmasında yararlı olacağını düşündüğü şube üyelerinin de katılımını sağlamasına,

KARAR NO 08:    09.06.2018 tarihinde saat 10:00`da Oda Hizmet Binasında yapılacak olan 46. dönem 1. Koordinasyon Kurulunun gündemi için aşağıdaki gündem önerisi taslağının şube yönetim kurullarına sunulmasına ve önerilerinin istenmesine,

 Gündem

1.    Bilgilendirme

1.    Mali Durum

2.    Oda Faaliyetleri

3.    Kurul Faaliyetleri

4.    Şube Faaliyetleri

2.    Çalışma Programının Oluşturulması

3.    Etkinlik Programının Belirlenmesi

KARAR NO 09:    Misem Daimi Komisyonu Sorumlu Yönetim kurulu üyeleri olarak Mehmet TURGUT (5404), Kübülay ÖZBEK (14795), Saadet Nuruilah GÜLEÇ (12823)`in görevlendirilmesine ve Komisyonun Ahmet Hilmi GÜVEN (11801), Alaattin Ali YOLCU (15619), Ali Ekber ÖZDEMİR (30762), Alkan ALKAYA (35555), Arif NACAROĞLU (14504), Bilal GÜMÜŞ (19978), Cumhur Burak ÇIRAKOĞLU (33125), Çigdem Gündoğan TÜRKER (29334), Engin ÇETİN (26927), Erdal ÇÖKMEZ (61298), Erkan AFACAN (15175), Gülcihan ÖZDEMİR (14946), Hacer ÖZTURA (14258), Hakkı OCAKAÇAN (8408), Haşim CİHANER (8323), Hayri ÇALAĞAN (16205), İrfan ŞENLİK (13606), Kudret YÖRÜKOĞLU (4307), Mehmet Bahadır DEMİR (8138), Mehmet Hayri KARTOPU (14062), Mehmet MAK (17486), Melike Özlem BİLGİLİ (17338), Murat BAŞKAN (23088), Mustafa ARI (36427), Mustafa ÇELİKKOL (41734), Nejat Cahit GENÇER (12769), Neşe AKKOÇ (23422), Tanay SITKI UYAR (5850), Tayfun AKGÜL (13513), Tuncay DEĞERMENCİ (36649), Devrim SARI (25733), Zehni YILMAZ (32794)`dan oluşmasına,

KARAR NO 10: Serhat ÖZYAR Yılın Genç Bilim Adamı Ödülü için odamızın payına düşen 3.160,00TL`nin ODTÜ Öğretim Elemanları Derneğine aktarılmasına,

KARAR NO 11:    Denizli Şubesinin 07.05.2018 tarih ve Den-00-520 sayılı yazısı ile ilettiği test probu alımı için 400.00 TL harcama yetkisi isteminin uygun bulunmasına,

KARAR NO 12:    Gaziantep Şubesinin 08.05.2018 tarih ve Gaz-00-1784 sayılı yazısı ile ilettiği istifa eden Şube Denetçisi Halil UĞUR`un istifasının kabulüne, istifa dolayısı ile boşalan Şube Denetçiliğine birinci yedek İpek BOZGEYİK`in görevlendirilmesinın uygun bulunmasına,

KARAR NO 13:    Gaziantep Şubesinin 08.05.2018 tarih ve Gaz-00-1785 sayılı yazısı ile ilettiği 1 adet Fluke firmasının ürettiği Fluke 1663 model cihazın alımı isteminin Odamız demir başında benzer işlevli ihtiyaç fazlası cihaz olup olmadığı araştırılarak karşılanmasına,  

KARAR NO 14:    Ankara Şubesinin 10.05.2018 tarih ve ANK-00-1735 sayılı yazısı ile ilettiği 31857 Oda sicil no`lu üyemiz Halil ÇİÇEK`in üyelikten istifa talebi değerlendirilmiş ve üyeliğinin askıya alınmasının uygun olacağına,

KARAR NO 15:    İstanbul Şubesinin 04.05.2018 tarih ve İst-00-1371 sayılı yazısı ile ilettiği "En Az Ücret Tanımları 2018 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri" kitabında yer almayan ücretler için izlenecek yolun ne olacağı hususunda SMM Daimi Komisyonu yeni bir değerlendirme yapıp yönetim kurulumuzonayına sununcaya kadar "En Az Ücret Tanımları 2017 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri" kitabında yer alan ücretler üzerinden uygulanmasına,

KARAR NO 16:    Kocaeli Şubesinin 09.05.2018 tarih ve Koc-EMO08-566 sayılı yazısı ile ilettiği Güneş Enerjisi Sistemleri Tesisat Eğitimi düzenleme isteminin, 23-26 Mayıs 2018 tarihlerinde Kocaeli Şubesi Hasan Balıkçı eğitim salonunda yazıda belirtilen eğitmenlerle düzenlenmesinin uygunluğuna,

KARAR NO 17:    Mersin Şubesinin Garanti Bankası pos hesabı için 18.112,69 TL`lik kısmının, Yapı Kredi Bankası pos hesabı için 9.815,14 TL`lik kısmının ve İşbankası Pos hesabı için 35.092,90 TL`lik kısmının blokelerinin kaldırılmasının uygun bulunmasına,

KARAR NO 18:    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü`nün aşağıdaki tabloda tarih ve sayısı belirtilen yazıları ile ilettiği, üyelerimiz haklarındaki iddaları soruşturmak ve savunmalarını almak üzere x sicil nolu üye x`in soruşturmacı olarak atanmasına,

KARAR NO 19:    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü`nün 27.04.2018 tarih ve E.74952 sayılı yazısı ile ilettiği, x Oda sicil no`lu üyemiz x hakkındaki iddaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere x Oda sicil no`lu üye x`in soruşturmacı olarak atanmasına,

KARAR NO 20:    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü`nün 08.05.2018 tarih ve E.81421 sayılı yazısı ile ilettiği, x Oda sicil no`lu üyemiz x hakkındaki iddaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere x Oda sicil no`lu üye x`ın soruşturmacı olarak atanmasına,

KARAR NO 21:    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü`nün aşağıdaki tabloda tarih ve sayısı belirtilen yazıları ile ilettiği, üyelerimiz haklarındaki iddaları soruşturmak ve savunmalarını almak üzere x sicil nolu üye x`ın soruşturmacı olarak atanmasına,

 

KARAR NO 22:    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü`nün aşağıdaki tabloda tarih ve sayısı belirtilen yazıları ile ilettiği, üyelerimiz haklarındaki iddaları soruşturmak ve savunmalarını almak üzere x sicil nolu üye x`nün soruşturmacı olarak atanmasına,

 

KARAR NO 23:    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü`nün 08.05.2018 tarih ve E.81488 sayılı yazısı ile ilettiği, x Oda sicil no`lu üyemiz x ve x Oda sicil no`lu üyemiz x haklarındaki iddaları soruşturmak ve savunmalarını almak üzere x Oda sicil no`lu üye x`ın soruşturmacı olarak atanmasına,

KARAR NO 24:Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü`nün aşağıdaki tabloda tarih ve sayısı belirtilen yazıları ile ilettiği, üyelerimiz haklarındaki iddaları soruşturmak ve savunmalarını almak üzere x sicil nolu üye x`in soruşturmacı olarak atanmasına,

 

KARAR NO 25:    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü`nün 03.05.2018 tarih ve E.78870 sayılı yazısı ile ilettiği, x Oda sicil no`lu üyemiz x hakkındaki iddaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere x Oda sicil no`lu üye x`nın soruşturmacı olarak atanmasına,

KARAR NO 26: İzmir Şubesinin 30.04.2018 tarih ve İzm-00-799 sayılı yazısı ile ilettiği x Oda sicil no`lu üyemiz x hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere x Oda sicil no`lu üyemiz x`ın atanmasına,

KARAR NO 27:    İzmir Şubesi`nin tarih ve sayısı tabloda yer alan yazıları ile ilettiği üyelerimiz hakkındaki iddaları soruşturmak ve savunmalarını almak üzere x Oda sicil no`lu üye x`ın soruşturmacı olarak atanmasına,

 

KARAR NO 28:    Aşağıdaki tabloda Oda sicil no`su, ismi, şubesi, şube yazı tarih ve no`su belirtilen üyelerimizin istifalarının uygun bulunmasına,

Oda Sicil No

İsim

Şubesi

Şube Yazısı Tarih/ Sayı

46912

Sema EKİCİ

Kocaeli

09.05.2018

565

13876

Atila Erdoğan BULANER

İstanbul

09.05.2018

1417

 

KARAR NO 29:    Aşağıdaki tabloda Oda sicil no`su, ismi, şubesi, şube yazı tarih ve no`su belirtilen üyelerimizin istifalarının eksik evrak nedeni ile reddine,

Oda Sicil No

İsim

Şubesi

Şube Yazısı Tarih/ Sayı

49793

Ali Cemre UYSAL

İstanbul

09.05.2018

1416

55287

Begüm Cansu FİDAN

İstanbul

18.12.2017

4382

 

oy birliği ile karar verildi.


 

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2020 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.