MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

GÜNDEM


Geri Dön

Karar No : 62

 

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

TOPLANTI TARİHİ     : 07.09.2019

TOPLANTI NO           : 46/66

TOPLANTI YERİ       : ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TOPLANTI SAATİ     : 11.00

KATILANLAR      : Gazi İPEK (x),  Evindar AYDIN(x),  İbrahim SARAL(x), Mehmet TURGUT (x),    Neval ŞİMŞEK(x), Ömürhan Avni SOYSAL(x), Erol CELEPSOY(x)

 

Gündem:

  1. Bilgilendirme
  2. Mali Durum
  3. Yazışmalar
  4. Komisyonlar
  5. İdari işler

 

KARAR NO 1 :             14 Eylül 2019 tarihinde TMMOB Enerji Sempozyumu Yürütme Kurulu toplantısının saat 15:00`da Diyarbakır Şube`de yapılmasına,

KARAR NO 2 :             15 Eylül 2019 tarihinde Yönetim Kurulu toplantısının Gaziantep Şube`de yapılmasına,

KARAR NO 3 :             46.Dönem 5.Koordinasyon Kurulu toplantısının 12 Ekim 2019 tarihinde saat 10:00`da Mersin Şube`de yapılmasına ve şubelerden gündem önerisi istenmesine,

KARAR NO 4 :             Nükleer Karşıtı Platformu Buluşması`nın 13 Ekim 2019 tarihinde Mersin`de yapılmasına ve 06.08.2019 tarihinde yapılan Nükleer Karşıtı Platform eşgüdüm toplantısında belirlenen aşağıdaki gündemle toplanmasına,

 

GÜNDEM

1-Açılış

2-Divan`ın oluşturulması

3- Açılış konuşması

4-Sonuç Bildirgesi Komisyonu`nun oluşturulması,

5-Türkiye`de Enerji Politikaları ve Nükleer Santrallar ile Türkiye`nin Özgün Jeolojisi, Yaşanabilir Bir Çevrede Nükleer Santralların Yeri

6- Yerel NKP Örgütlenmelerin Sunumları

7-Nükleer Silahlanmada Santrallar

8-Yürütme`nin oluşturulması

9- Sonuç Bildirgesi`nin okunması

10- Kapanış  

 

KARAR NO 5 :             Yönetim Kurulu 23.03.2019 tarih ve 46/38 sayılı oturumunda Oda Muhasebe biriminde yapılan hatalı işlemlerin nedenini tespit etmek amacıyla İbrahim Saral, Mehmet Turgut ve Giyasi Güngör`den oluşan bir inceleme ve soruşturma komisyonu oluşturulmuştu. Komisyonun hazırladığı rapor görülmüş olup Oda Muhasebe görevlisi xxxxxxx`ın disiplin kuruluna sevk edilmesine ve disiplin kurulunun 13 Eylül 2019 tarihinde saat 17:00`da Oda Hizmet binasında toplanmasına,

KARAR NO 6 :             İstanbul Şubesi`nin 05.09.2019 tarih ve İST-00-1851 sayılı yazısı ile ilettiği, 1984 yılında yayınlanan Elektrik Tesislerinde Emniyet Yönetmeliği`nin güncellenmesi için Teknik Komisyonu`nun çalışma yapmasına,

KARAR NO 7 :             28 Eylül 2019 tarihi saat 11.00`da Denizli Şube`de SMM Komisyonunun Şube Hizmet Binasında toplanmasına,

KARAR NO 8 :             Sırbistan`da bulunan Nikola Tesla Müzesi ziyareti için İstanbul Şube`nin hazırlık yapmak üzere yetkilendirilmesine,

KARAR NO 9 :             İstanbul Şubesi`nin 04.09.2019 tarih ve İst-00-1839 sayılı yazısı ile ilettiği EMO İstanbul Şubesi`ne ait Garanti Bankası Harbiye Şubesi hesabında bulunan xxxxxx TL blokeli tutarın, Yapıkredi Bankası Beşiktaş Şubesi hesabında bulunan xxxxx TL, Akbank Barbaros Şubesi hesabında bulunan xxxxx TL ve İş Bankası Beşiktaş Şubesi hesabında bulunan xxxxx  TL`nin üzerinden blokelerin kaldırılmasına,

KARAR NO 10 :          Kocaeli Şube İşbankası Alemdar Şubesi xxxxx nolu hesabına bağlı xxxxx nolu üye işyerinden xxxxx TL`nin erken çözümünün yapılmasına,

KARAR NO 11 :          EMO 2019 Elektrik Enerjisi Raporu‘nu hazırlamak üzere EMO Elektrik Enerjisi Raporu Çalışma Grubu oluşturulmak üzere şubelerden isim istenmesine ve ilk toplantısını 19 Ekim 2019 tarihinde saat 15:00`da İzmir Şube`de yapmasına,

KARAR NO 12 :          Enerji Sistemleri Mühendisliği müfredat incelemesi için Transkript Komisyonu`nun çalışma yapması,

KARAR NO 13 :          14-16 Kasım 2019 tarihlerinde İstanbul‘da gerçekleştirilecek EEMKON etkinliği içerisinde yapılması planlanan EMO-Genç Kurultayı`nın ileri bir tarihe ertelenmesine,

KARAR NO 14 :          14-16 Kasım 2019 tarihinde EMO İstanbul Şubesi tarafından gerçekleştirilecek olan EEMKON Etkinliği içerisinde yapılması planlanan Eğitim Kurultayı`nın ileriki bir tarihe ertelenmesine ,

KARAR NO 15 :          24-25 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen Doğu Karadeniz HES Teknik Gezi raporunun hazırlanması için 8687 Oda sicil nolu üye Gazi İPEK, 37996 Oda sicil nolu üye Evindar Aydın, 23389 Oda sicil nolu üye Erim Arıcı ve İnşaat Mühendisleri Odası üyesi Ahmet Göksoy Çalışma Grubu oluşturulmasına,

KARAR NO 16 :          Hukuk birimi kullanımı için Mevzuat ve İçtihat Program olan LEXPERA Profosyonel Plus 12 aylık paket iki kullanıcı xxxxx  TL bedelle satın alınmasına,

KARAR NO 17 :          14-15 Eylül tarihlerinde yapılması planlanan Elektronik Mühendisleri Danışma toplantısının 9 Kasım tarihine ertelenmesine,

KARAR NO 18 :          İzmir Şubesi`nin 20.05.2019 tarih ve İzm-00-842 sayılı yazısı ile ilettiği Oda Yönetim Kurulu`nun 46/44, 46/45, 46/46 sayılı kararlarının iptal edilme talebinin uygun bulunmamasına,

KARAR NO 19 :          İzmir Şubesi`nin 04.09.2019 tarih ve İzm-00-1289 sayılı yazısı ile ilettiği Şube Lokal görevlisi olarak deneme süresi içerisinde işe başlatılan Metehan İNANÇ`ın kadroya alınma talebinin uygun bulunmasına,

KARAR NO 20 :          Ankara Şubesi`nin 04.09.2019 tarih ve ANK-00-2067 sayılı yazısı ile ilettiği Kayseri İl Temsilci Yardımcısı 36062 Oda sicil nolu üye Özden KOPARAN`ın istifa talebinin uygun bulunmasına,

KARAR NO 21 :          Ankara Şubesi`nin 04.09.2019 tarih ve ANK-00-2068 sayılı yazısı ile ilettiği Kayseri İl Temsilci Yardımcısı 25414 Oda sicil nolu üye İlker YAKUT`un görevden alınması talebinin uygun bulunmasına,

KARAR NO 22 :          Oda otomasyon sistemindeki Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu Sözleşmeleri takip modülünün geliştirilmesi çalışmasının xxxxx TL bedelle en uygun teklif veren KEY Yazılım Çözümleri A.Ş`ye yaptırılmasına,

KARAR NO 23 :          Yönetim Kurulu`nun 23.06.2019 tarih ve 46/52 sayılı toplantısında olur verilen İstanbul Şubesinin 12.06.2019 tarih ve İst-00-1254 sayılı yazısı ile talep ettiği Arşiv Bilim Tarihi dersler kapsamında yapılacak işe yönelik sehven yazılan firma adı Bakteri Film Yapım Firması yerine, Res Yapım Prodüksiyon olarak değiştirilmesine, sehven kabul edilen fiyat teklifinin xxxxx TL+KDV yerine xxxxx TL+KDV fiyat teklifinin uygun bulunmasına,

KARAR NO 24 :          Antalya Şubesi`nin 31.07.2019 tarih ve ANT-00-797 sayılı yazısı ile ilettiği, 56267 Oda sicil numaralı Mehmet Burak DEMİR`in, 2017 yılı içerisinde EMO bünyesinde çalıştığı dönemlere ilişkin ücret gelir vergisi beyannamesinin eksik verilmesi nedeniyle Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı Denetim Koordinasyon Müdürlüğü`ne ödediği xxxxx TL`nin kendisine ödenmesine,

KARAR NO 25 :          Ümran KOÇAK`ın 11.09.2019 tarih itibari ile Oda Merkezinde kısmi süreli olarak işe girişinin yapılmasına,

KARAR NO 26 :          Emine YILMAZ`ın 11.09.2019 tarihi itibariyle 2 ay geçici süreyle Oda Merkezinde işe girişinin yapılmasına,

KARAR NO 27 :          Oda Merkezinde geçici çalışan Özge KİLİÇ`in sözleşmesinin 2 ay daha uzatılmasına,

KARAR NO 28 :          Suzan TUNCER`in 13.09.2019 tarihi itibariyle büro görevlisi olarak işe başlatılmasına,

KARAR NO 29 :          EMO İstanbul Şubesi`nin ilettiği, aşağıda isim, sicil no, tarih ve sayıları bulunan üyelerimiz hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmalarını almak üzere xxxxx Oda sicil nolu üyemiz xxxxx soruşturmacı olarak atanmasına,

SİCİL NO

AD SOYAD

ŞUBE YAZISI TARİH

ŞUBE YAZISI SAYI

xxxxx

xxxxx

25.07.2019.

İst-00-1606

xxxxx

xxxxx

23.07.2019.

İst-00-1574

xxxxx

xxxxx

29.07.2019.

İst-00-1633

xxxxx

xxxxx

23.07.2019.

İst-00-1578

xxxxx

xxxxx

24.07.2019.

İst-00-1587

xxxxx

xxxxx

29.07.2019.

İst-00-1623

xxxxx

xxxxx

24.07.2019.

İst-00-1589

xxxxx

xxxxx

23.07.2019.

İst-00-1566

xxxxx

xxxxx

29.07.2019.

İst-00-1628

KARAR NO 30 :          EMO Ankara Şubesi`nin 29.08.2019. tarih ve ANK-00-2052 sayılı yazısı ile ilettiği xxxxx sicil nolu üyemiz xxxxx hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere xxxxx Oda sicil nolu üyemiz xxxxx`in soruşturmacı olarak atanmasına,

KARAR NO 31 :          EMO Samsun Şubesi`nin ilettiği, aşağıda isim, sicil no, tarih ve sayıları bulunan üyelerimiz hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmalarını almak üzere xxxxx Oda sicil nolu üyemiz xxxxx`ın soruşturmacı olarak atanmasına,

SİCİL NO

AD SOYAD

YK. TOP. TARİHİ

YK. KARAR NO

xxxxx

xxxxx

05.08.2019.

Sam-EMO01-364

xxxxx

xxxxx

05.08.2019.

Sam-EMO01-365

KARAR NO 32 :          EMO Eskişehir Şubesi`nin ilettiği, aşağıda isim, sicil no, tarih ve sayıları bulunan üyelerimiz hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmalarını almak üzere xxxxx Oda sicil nolu üyemiz xxxxx`ın soruşturmacı olarak atanmasına,

SİCİL NO

AD SOYAD

YK. TOP. TARİHİ

YK. KARAR NO

xxxxx

xxxxx

30.07.2019.

Esk-00-540

xxxxx

xxxxx

20.07.2019.

Esk-EMO02-539

 

KARAR NO 33 :    Aşağıda isim, sicil no ve şube bilgileri bulunan üyelerimizin istifa taleplerinin uygun bulunmasına,  

 

Sicil No

İsim

Şubesi

Şube Tarih

Şube Yazısı Sayı

xxxxx

xxxxx

İZMİR

23.8.2019.

İZM-00-1253

xxxxx

xxxxx

İZMİR

23.8.2019.

İZM-00-1248

xxxxx

xxxxx

İZMİR

20.8.2019.

İZM-00-1233

xxxxx

xxxxx

İSTANBUL

22.8.2019.

İST-00-1755

xxxxx

xxxxx

İSTANBUL

20.8.2019.

İST-00-1745

xxxxx

xxxxx

İSTANBUL

27.8.2019.

İST-00-1788

xxxxx

xxxxx

İSTANBUL

27.8.2019.

İST-00-1777

xxxxx

xxxxx

İSTANBUL

29.8.2019.

İST-00-1807

xxxxx

xxxxx

İSTANBUL

29.8.2019.

İST-00-1805

xxxxx

xxxxx

İSTANBUL

2.9.2019.

İST-00-1813

xxxxx

xxxxx

İSTANBUL

2.9.2019.

İST-00-1816

xxxxx

xxxxx

İSTANBUL

27.8.2019.

İST-00-1781

xxxxx

xxxxx

ADANA

4.9.2019.

ADA-EMO06-0420

xxxxx

xxxxx

ADANA

4.9.2019.

ADA-EMO06-0421

xxxxx

xxxxx

SAMSUN

22.8.2019.

SAM-EMO06-378

xxxxx

xxxxx

ANKARA

27.08.2019.

ANK-EMO06-2037

xxxxx

xxxxx

ANKARA

27.8.2019.

ANK-EMO06-2031

xxxxx

xxxxx

ANKARA

27.8.2019.

ANK-EMO06-2035

xxxxx

xxxxx

ANKARA

27.8.2019.

ANK-EMO06-2027

xxxxx

xxxxx

ANKARA

27.8.2019.

ANK-EMO06-2026

xxxxx

xxxxx

ANKARA

27.8.2019.

ANK-EMO06-2033

xxxxx

xxxxx

ANKARA

3.9.2019.

ANK-EMO06-2064

xxxxx

xxxxx

ANKARA

5.9.2019.

ANK-EMO06-2073

xxxxx

xxxxx

DİYARBAKIR

2.9.2019.

DİY-EMO06-839

xxxxx

xxxxx

DİYARBAKIR

23.8.2019.

DİY-EMO06-819

xxxxx

xxxxx

DENİZLİ

29.8.2019.

DEN-EMO06-613

xxxxx

xxxxx

İZMİR

07.01.2019.

İZM-00-29

 

KARAR NO 34 :    Aşağıda isim, sicil no ve şube bilgileri bulunan üyelerimizin istifa taleplerinin uygun bulunmamasına,

 

SİCİL

AD-SOYAD

ŞUBE

TARİH

SAYI

RET SEBEBİ

xxxxx

xxxxx

ANKARA

27.8.2019.

ANK-EMO06-2032

Mesleki Faaliyet

xxxxx

xxxxx

ANKARA

27.8.2019.

ANK-EMO06-2036

Mesleki Faaliyet

xxxxx

xxxxx

İSTANBUL

23.8.2019.

İST-00-1767

Mesleki Faaliyet

xxxxx

xxxxx

İSTANBUL

23.8.2019.

İST-00-1766

Mesleki Faaliyet

xxxxx

xxxxx

İSTANBUL

2.9.2019.

İST-00-1817

Mesleki Faaliyet

xxxxx

xxxxx

İSTANBUL

27.8.2019.

İST-00-1775

Mesleki Faaliyet

xxxxx

xxxxx

İSTANBUL

27.8.2019.

İST-00-1780

Mesleki Faaliyet

xxxxx

xxxxx

İSTANBUL

27.8.2019.

İST-00-1774

Mesleki Faaliyet

xxxxx

xxxxx

İSTANBUL

27.8.2019.

İST-00-1773

Mesleki Faaliyet

xxxxx

xxxxx

İSTANBUL

28.8.2019.

İST-00-1802

Mesleki Faaliyet

xxxxx

xxxxx

İSTANBUL

28.8.2019.

İST-00-1801

Mesleki Faaliyet

 

 

 

 

oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

               Başkan                               Başkan Yrd.                                   Yazman                           

            Gazi İPEK                       Evindar AYDIN                                     İbrahim SARAL                                                                                                                                  

 

 

 

 

        Sayman                            Üye                                Üye                             Üye

     Mehmet TURGUT      Neval ŞİMŞEK       Ömürhan Avni SOYSAL    Erol CELEPSOY

                                                                  

 

 

 

 

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2020 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.