MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

GÜNDEM


Geri Dön

Karar No : 69

 

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

TOPLANTI TARİHİ     : 20.10.2019

TOPLANTI NO           : 46/71

TOPLANTI YERİ       : ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBE

TOPLANTI SAATİ     : 10.00

KATILANLAR      : Gazi İPEK (x),  Evindar AYDIN(x),  İbrahim SARAL(x), Mehmet TURGUT (x),    Neval ŞİMŞEK(x), Ömürhan Avni SOYSAL, Erol CELEPSOY(x)

 

Gündem:

  1. Bilgilendirme
  2. Mali Durum
  3. Yazışmalar
  4. Komisyonlar
  5. İdari işler

 

KARAR NO 1 :    2020 yılı yapı projelerine ilişkin en az ücretlerin belirlenmesinde her yapı sınıfı için Oda katsayısının (OK) aşağıdaki gibi uygulanmasına,

 

1A

1,67

 

1B

1,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2A

1,59

 

2B

1,62

 

2C

1,53

 

 

 

 

 

 

 

 

3A

1,56

 

3B

1,39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4A

1,40

 

4B

1,41

 

4C

1,42

 

 

 

 

 

 

 

 

5A

1,56

 

5B

1,57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5C

1,57

 

5D

1,57

 

 

 

 

 

KARAR NO 2 :    2020 yılı En Az Ücret Tanımlarında yer alacak yapı sınıflarının mimari yapı sınıflarına uygun olacak şekilde düzenlenmesine,

KARAR NO 3 :    2020 yılı En Az Ücret Tanımlarında Kısım II, III, IV (1.1-1.2-2.1-2.2-2.3-) V, VII VIII, IX, X,XI hizmetlerinde % 35; Kısım IV (1.1-1.2-2.1-2.2-2.3) hizmetlerinde %25; Kısım VI hizmetlerinde %20 oranında artış yapılmasına,

KARAR NO 4 :    2020 yılı En Az Ücret Tanımlarında Kısım VI 15. Maddede yer alan jeneratör periyodik kontrol bedellerinin ve Kısım XI`de yer alan jeneratör proje bedellerinin  "100kVA`ya kadar sabit bedelden" başlatılmasına,

KARAR NO 5 :    SMM-BT belge başvurularında üyelerimizin belge bedellerini taksitle ödeyebilmeleri ve taksit seçeneklerinin artırılması için EMOP/Üye arayüzünden ön başvuru ile birlikte çevrimiçi tahsilat olanağı sağlanmasına,

KARAR NO 6 :    2020 yılı SMM-BT belge yenileme işlemlerinin 18 Kasım 2019 tarihinden itibaren başlatılmasına,

KARAR NO 7 :    2020 yılı serbest mühendislik bürolarında çalışacak ücretli mühendislerin en az ücretinin TMMOB tarafından belirlenecek asgari ücret tutarında uygulanmasına,

KARAR NO 8 :    2020 yılı mühendislik hizmetleri en az ücretlerinin Resmi Gazete`nin ilanlar bölümünde yayınlatılmasına,

KARAR NO 9 :    Üyelik Belgesi olarak verilen belgelerin ücretlerinin 01.01.2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde belirlenmesine,

Oda Üyelik Belgesi                                                                30 TL

İhale Belgesi                                                              100 TL

SMM`li Üyeler için İhaleye Katılım Belgesi               100 TL

Yapı Denetim Belgesi için Oda Üyelik Belgesi                      100 TL

Tanıtım Dosyası için Oda Üyelik Belgesi                   30 TL

Proje Yarışması için Üyelik Belgesi                           30 TL

Yeterlilik Dosyası için Üyelik Belgesi                                    30 TL

Yapı Denetim Belgeliler için Oda Üyelik Belgesi                   30 TL

Taahhütlü Belge                                                         100 TL

Topraklama Üye Sicil Belgesi                                    40 TL

Şantiye Şefliği Belgesi                                                100 TL

Enerji Yöneticiliği için Üyelik Belgesi                                   100 TL

KİK Belgesi                                                               100 TL

TUS Yoktur Belgesi                                                               100 TL

Bilirkişilik Belgesi                                                                  100 TL

KARAR NO 10 : 2020 yılı mesleki denetim bedelinin 100(yüz) TL olarak belirlenmesine, Elektrik ile İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik yetki sınırlarındaki ve 50 kW altı projeler /hizmetler için mesleki denetim bedelinin 20(yirmi) TL olarak uygulanmasına,

KARAR NO 11 : 2020 yılı SMM-BT belge bedellerinin aşağıdaki gibi belirlenmesine,

SMM ilk çıkartma                               : 900,00 TL    

SMM yenileme                       : 800,00 TL    

BT ilk çıkartma                                   : 1.200,00 TL                                    

BT yenileme                                       : 1.000,00 TL

BTB ilk çıkartma                                 :  1.800,00 TL

BTB yenileme                                      :  1.400,00 TL

SMMHB (her belge için)                      :  1.800,00 TL

 

KARAR NO 12 : Hasan Balıkçı Onur Ödülü çalışmaları için Yönetim Kurulu Yazman üyesi İbrahim Saral`ın görevlendirilmesine,

KARAR NO 13 : TMMOB Enerji Sempozyumu etkinliği kapsamında yapılacak sözleşme ve harcamalar için Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Evindar Aydın`ın yetkilendirmesine,

KARAR NO 14 : TMMOB`nin 07.10.2019 tarih ve 1712 sayılı yazısı uyarınca Şube Genel Kurullarının 29.02.2020 tarihine kadar tamamlanmasına, Şubelerin genel kurul tarih ve gündem önerilerinin 15.11.2019 tarihine kadar iletmelerinin talep edilmesine, Şubelerin yapacakları Olağan Genel Kurullarında ortak gündem olmasına, bunun dışında Şubeler tarafından önerilecek gündem maddelerinin de bu gündeme ilavesiyle, Şube Genel Kurul gündeminin oluşturulmasına,

KARAR NO 15 : İstanbul Şubesi`nin 16.10.2019 tarih ve İst-00-2200 sayılı yazısı ile ilettiği, meslekte 40 ve 50 yılını tamamlayan üyelere verilecek plaketlerin yapımı için Özlem Kristal San. Ve Tic. A.Ş: firmasına birim fiyatı xxxxxTL+KDV olmak üzere 300 adet yaptırılması talebinin uygun bulunmasına,

KARAR NO 16 : İstanbul Şubesi`nin 10.10.2019 tarih ve İst-00-2147 sayılı yazısı ile ilettiği, Şubede kullanılmak üzere Vatan Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş. firmasından xxxxx TL+KDV bedelle Seagate 2,5 2TB Expansiyon USB Taşınabilir Disk satın alma talebinizin uygun bulunmasına,

KARAR NO 17 : Bursa Şubesi`nin 04.10.2019 tarih ve Bur-00-2112 sayılı yazısı ile ilettiği, Yüksek Gerilim Pratık Eğitim Alanı oluşturulması için xxxxxx TL harcama bedeli ve aylık xxx TL kira bedeli talebinin uygun bulunmasına,

KARAR NO 18 : Ankara Şubesi`nin 15.10.2019 tarih ve ANK-00-2408 sayılı yazısı ile ilettiği, ATECH 2019 3. Akıllı Bina Teknolojileri Elektrik Sistemleri Fuarı`nın broşür ve afişlerinde EMO Logosunun kullanılması talebinin uygun bulunmasına,

KARAR NO 19 : Bursa Şubesi`nin 15.10.2019 tarih ve Bur-00-2162 sayılı yazısı ile ilettiği, Şube ihtiyacı olan 400,00TL`lik çay makinası ve xxxxx TL`lik renkli yazıcı alınması talebinizin uygun bulunmasına,

KARAR NO 20 : Ankara Şubesi`nin 18.10.2019 tarih ve Ank-Mrk-2464 sayılı yazısı ile ilettiği; Şube, Afyonkarahisar İl Temsilciliği, Aksaray İl Temsilciliği, Aksaray İl Temsilciliği, Erzurum İl Temsilciliği, Kastamonu İl Temsilciliği, Kayseri İl Temsilciliği, Kırşehir İl Temsilciliği, Konya İl Temsilciliği, Sivas İl Temsilciliğinde kullanılamaz durumda olan 79 adet demirbaş malzemelerinin malzeme listesinden düşürülmesine,

KARAR NO 21 : Diyarbakır Şubesi`nin 18.10.2019 tarih ve Diy-00-1024 sayılı yazısı ile ilettiği,

        Elazığ İl Temsilciliği hizmetinde kullanım ömrünü tamamlayan HP Lazer Jet marka/model yazıcının demirbaş kaydından düşürülmesine

        Elazığ İl Temsilciliği hizmetinde kullanılmak üzere yazıcı, tarayıcı, fotokopi özellikte bir adet Brother DCB-1511 yazıcının xxx TL/KDV hariç bedelle alınması talebinin uygun bulunmasına,

KARAR NO 22 :          4671 sicil nolu üyemiz Bekir Sıddık Binboğa YARMAN için Yönetim Kurulu`nun 23.08.2019 tarih ve 46/63 sayılı toplantısında hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere xxx Oda sicil nolu üyemiz xxxx xxxx soruşturmacı olarak atanmıştı. Soruşturmacı tarafından hazırlanan soruşturma raporları incelenmiş ve üyemizin dosyasının Oda Onur Kurulu`na sevkine;

KARAR NO 23 :          Aşağıda sicil ve isimleri sıralanan üyelerimiz için tarih ve sayısı belirtilen yönetim kurulu toplantısında haklarındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere xxxxx Oda sicil nolu üyemiz xxxxx soruşturmacı olarak atanmıştı. Soruşturmacı tarafından hazırlanan soruşturma raporları incelenmiş ve üyelerimizin dosyalarının Oda Onur Kurulu`na sevkine;

SİCİL NO

AD SOYAD

YK. TOP. TARİHİ

YK. KARAR NO

xxxxx

xxxxx

04.12.2018.

46/28

xxxxx

xxxxx

04.12.2018.

46/28

xxxxx

xxxxx

12.10.2018.

46/25

xxxxx

xxxxx

04.11.2018.

46/26

xxxxx

xxxxx

04.12.2018.

46/28

 

KARAR NO 24 :          xxxxx sicil nolu üyemiz xxxxx için Yönetim Kurulu`nun 21.07.2019 tarih ve 46/57 sayılı toplantısında hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere xxxxx Oda sicil nolu üyemiz xxxxx  soruşturmacı olarak atanmıştı. Soruşturmacı tarafından hazırlanan soruşturma raporları incelenmiş ve üyemizin dosyasının Oda Onur Kurulu`na sevkine;

KARAR NO 25 :          xxxxx  sicil nolu üyemiz xxxxx  için Yönetim Kurulu`nun 30.06.2019 tarih ve 46/54 sayılı toplantısında hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere xxxxx Oda sicil nolu üyemiz xxxxx  soruşturmacı olarak atanmıştı. Soruşturmacı tarafından hazırlanan soruşturma raporları incelenmiş ve üyemizin dosyasının Oda Onur Kurulu`na sevkine;

 

 

oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

               Başkan                               Başkan Yrd.                                   Yazman                          

            Gazi İPEK                       Evindar AYDIN                                     İbrahim SARAL                                                                                                                                  

 

 

 

 

        Sayman                            Üye                                Üye                             Üye

     Mehmet TURGUT      Neval ŞİMŞEK       Ömürhan Avni SOYSAL    Erol CELEPSOY

                                                                                        (Mazeretli)

Sayfayı Yazdır



 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2020 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18



Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.