MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

GÜNDEM


Geri Dön

Karar No : 82

 

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

TOPLANTI TARİHİ     : 29.12.2019

TOPLANTI NO           : 46/82

TOPLANTI YERİ       : ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ

TOPLANTI SAATİ     : 10.00

KATILANLAR      : Gazi İPEK (x),  Evindar AYDIN(x),  İbrahim SARAL(x), Mehmet TURGUT (x),    Neval ŞİMŞEK(x), Ömürhan Avni SOYSAL(x), Erol CELEPSOY(x)

 

Gündem:

  1. Bilgilendirme
  2. Mali Durum
  3. Yazışmalar
  4. Komisyonlar
  5. İdari işler

 

 

KARAR NO 1 :    Odamızın sahip olduğu tr uzantılı alan adlarının nic.tr tescil firmasının Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumları (BTK)`na devredilmesinden ötürü, bu alan adlarının ODTÜ Geliştirme Vakfı bünyesindeki METUnic‘e devredilmesi,

KARAR NO 2 :    Test ölçüm faaliyetlerinin 31.12.2019 itibariyle, Oda ve İktisadi İşletme faaliyetleri kapsamından çıkarılmasına, devam eden/anlaşması yapılmış işlerin ise en geç 31.01.2020 tarihine kadar sonlandırılmasına,

KARAR NO 3 :    26 Aralık 2019 tarihinde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel (İSG) Müdürlüğü ile Gaziantep Şube Yönetim Kurulu Başkanı İslim Arıkan ve İSG Komisyonu temsilcilerinin gerçekleştirdiği görüşme ile ilgili Odamızın kurumsallığının ve saygınlığının korunması için özellikle kamu kurumları nezdinde gerçekleştirilen merkezi görüşmelerin, Oda Yönetiminin koordinasyonunda götürülmesinde hassasiyet gösterilmesi konusunda Şubeye yazı yazılmasına,

KARAR NO 4 :    16 Ocak 2020 Perşembe günü saat 10.00`da Oda Hizmet Binası‘nda Tez-Koop-İş Sendikası`yla 2020 yılı sendikal sürecinin görüşüleceği bir toplantı organize edilmesine,

KARAR NO 5 :    İstanbul Şubesi`nin 25.12.2019 tarih ve İst-00-2784 sayılı yazısı ile ilettiği Şube ve Temsilciliklerde kullanılmak üzere 10.000 adet gelir makbuzu bastırılması talebinin uygun bulunmasına,

KARAR NO 6 :    İstanbul Şubesi`nin 18.12.2019 tarih ve İst-00-2718 sayılı yazısı ile ilettiği EEMKON 2019 Kongresi için alınmış olan 60 adet Delege Davetiye bedelinin (xxxxx TL) mahsuplaştırılması talebinin uygun bulunmasına,

KARAR NO 7 :    İstanbul Şubesi`nin 18.12.2019 tarih ve İst-00-2723 sayılı yazısı ile ilettiği EEMKON 2019 Kongresine gelen katılımcı ve üyelere verilen yemekteki içecekler için CarreForur Sabancı Ticaret A.Ş. firmasından yapılan xxxxx TL+KDV harcamanın Şube bütçesinden olacak şekilde uygun bulunmasına,

KARAR NO 8 :    İstanbul Şubesi`nin 18.12.2019 tarih ve İst-00-2717 sayılı yazısı ile ilettiği Kadıköy Temsilciliği Demirbaş Defterine kayıtlı Lenovo Thinkcentre masaüstü bilgisayarın Demirbaş kaydından düşürülüp Kartal Temsilciliği`nde kullanılmak üzere Demirbaş kaydına eklenmesi talebinin uygun bulunmasına,

KARAR NO 9 :    62786 Oda sicil numaralı Berat İbrahim Özdemir`in 02.01.2020 tarihinden itibaren 3 aylık geçici süreyle Oda merkezinde teknik görevli olarak işe başlatılmasına, (İbrahim Saral ve Ömürhan A. Soysal`ın karşı oyuyla)

KARAR NO 10 : Tanay Sıtkı UYAR`ın "Güneşin Zaferi; Güneş Enerjisi Dünyayı Nasıl Ele Geçirdi" adlı  kitabının xxxxx TL+KDV bedelle 1000 adet alınmasına,

KARAR NO 11 : Adana Şubesi`nin 19.12.2019 tarih ve Ada-00-0617 sayılı yazısı ile ilettiği Şubenin 2019 yılı bütçesi içerisinde yapılmasına karar verilen aşağıdaki fasıl aktarımlarının,

        SMM ve Büro Tescil Giderleri Faslından xxxxx TL ,

        Hizmet Karşılığı Giderler Faslından xxxxx TL,

        Diğer Giderler Faslından xxxxx TL alınarak;

        Temsilcilik Giderleri Faslına xxxxx TL aktarılması talebinin uygun bulunmasına,

KARAR NO 12 : Adana Şubesi`nin 25.12.2019 tarih ve Ada-00-0637 sayılı yazısı ile ilettiği Hatay Temsilciliği personeli Sedef Gültekin`in 18.01.2019 tarihinde doğum iznine ayrılacak olması sebebiyle Serpil Zeyfeoğlu`nun 06.01.2019 tarihi itibariyle Odamız İktisadi İşletmesi bünyesinde geçici olarak istihdam edilmesi talebinin uygun bulunmasına,

KARAR NO 13 : Adana Şubesi`nin 27.12.2019 tarih ve Mrk-00-0653 sayılı yazısı ile ilettiği Oda kayıt tarihi 40 yıl ve üzeri olan üyelere plaket takdimi ve kokteyl etkinliği için xxxxx TL harcama talebinin uygun bulunmasına,

KARAR NO 14 : Antalya Şubesi`nin 26.12.2019 tarih ve Ant-00-1415 sayılı yazısı ile ilettiği Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş.`nin 27-29 Şubat 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan ENEREX Enerji Verimliliği ve Dönüşüm Fuarı`nın tanıtım materyallerinde Odamızın logosunu kullanma talebinin uygun bulunmasına,

KARAR NO 15 : Yönetim Kurulumuzun 23.05.2018 tarih ve 46/08 sayılı toplantısında 15825 sicil nolu üyemiz MEHMET FUAT AKBAŞ  hakkında 4708 sayılı kanuna aykırı davrandığı için soruşturma açılmasına karar verilmişti. Yürütülen soruşturma sonucunda üyemizin bahsi geçen firmada çalışmadığı anlaşıldığından açılan soruşturmaların sonlandırılmasına,

KARAR NO 16 :          xxxxx sicil nolu üyemiz xxxxx için Yönetim Kurulumuzun 13.04.2019 tarih ve 46/40 sayılı toplantısında hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere xxxxx Oda sicil nolu üyemiz xxxxx soruşturmacı olarak atanmıştı. Soruşturmacı tarafından hazırlanan soruşturma raporları incelenmiş ve üyemizin dosyasının Oda Onur Kurulu`na sevkine;

KARAR NO 17 :          xxxxx sicil nolu üyemiz xxxxx için Yönetim Kurulumuzun 14.05.2019 tarih ve 46/47 sayılı toplantısında hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere xxxxx Oda sicil nolu üyemiz xxxxx soruşturmacı olarak atanmıştı. Soruşturmacı tarafından hazırlanan soruşturma raporları incelenmiş ve üyemizin dosyasının Oda Onur Kurulu`na sevkine;

 

 

İbrahim Saral ve Ömürhan Avni Soysal`ın şerh koyduğu 9. karar hariç olmak kaydı ile oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

               Başkan                               Başkan Yrd.                                   Yazman                          

            Gazi İPEK                       Evindar AYDIN                                     İbrahim SARAL                                                                                                                                  

 

 

 

 

        Sayman                            Üye                                Üye                             Üye

     Mehmet TURGUT      Neval ŞİMŞEK       Ömürhan Avni SOYSAL    Erol CELEPSOY

                                                                  

 

 

9. Karara şerhimizdir:

 

Oda Yönetim Kurulu toplantısı öncesinde EMO Ana Yönetmeliği gereği Yönetim Kurulu`na gündem önerisi sunulur ve oylatılır. Gündeme ilave önerileri olan Yönetim Kurulu üyeleri toplantı esnasında önerilerini sözlü olarak iletebilirler. Toplantı süresince de bu gündem işletilir. Şerh düştüğümüz karara ilişkin konu, Yönetim Kurulumuz`un 82. toplantısı için ilan edilen gündemde yer almadığı gibi gündeme alınması da toplantı sonuna kadar hiç bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından talep edilmemiştir. Toplantı bitmiş, uçağa yetişmek üzere ayağa kalkmış vedalaşırken bu işe alım kararını bir Yönetim Kurulu üyesi "bir de ‘falancaların kadrosundan` …`yi işe alacağız" denilmiştir. "Söz konusu teknik görevli kimdir, hangi kadroya alınacaktır, iş tanımı ne olacaktır, Oda işleyişindeki hangi gereksinimi karşılayacaktır" şeklindeki sorularımıza ise "yazarsın şerhini" yanıtı aynı Yönetim Kurulu üyesi tarafından verilmiştir.

 

TMMOB EMO Personel Yönetmeliği`nin;

Kadro İşlemleri

Madde 25 - Oda işyerlerinde görevlendirilecek personelin kadro istemi, gerekçesiyle birlikte Yönetim Kurulu Yazman üyesi tarafından hazırlanır ve Yönetim Kuruluna sunulur. Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunan kadro istemi, kadroya uygun ve Yönetim Kurulunun belirleyeceği seçme yöntemi ile belirlenir.

Şubelerde ve temsilciliklerde görevlendirilecek personelin kadrosu Şube Tipleri Tablosuna  uygun olarak gerekçesiyle birlikte Şube Yönetim Kurulları tarafından Oda Yönetim Kurulu`ndan istenir. Oda Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunan kadrolara yapılacak atamalarla ilgili seçme yöntemi ilgili Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Şube Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kadro adayı Oda Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve uygun bulunursa gerekli atama yapılır. Şubeler, Oda Yönetim Kurulu tarafından ataması onaylanmayan personel çalıştıramaz. Şube personelinin sözleşmesinin feshinde, usulde paralellik ilkesi gereği aynı prosedür uygulanır.

Atanan personel deneme süresi içerisinde görev tanımlarının yanı sıra TMMOB ve Oda Mevzuatı, Oda`nın Çalışma İlkeleri konusunda bilgilendirilir.

Şubelerde görevlendirilecek personelle ilgili gerek kadro talepleri gerekse uygun bulunan kadrolara atamalarda bu yönetmeliğin ekinde yer alan şube tipleri tablosu çalışması esas alınır. Zorunlu durumlarda kadro talebi ile ilgili Oda Yönetim Kurulu yetkilidir.

Söz konusu madde personel alımında izlenecek yol ve yöntemleri açık ve net bir şekilde belirtmektedir. Buna rağmen söz konusu karara konu olan personel alımında Yazman tamamen konu dışına itilmiş ve EMO Personel Yönetmeliği`nin 25 . maddesini açık bir şekilde ihlal eden bir karar alınmıştır. EMO yönetmeliklerine ve teamüllerine aykırı olan bu karara şerh koyuyoruz.

 

 

İbrahim SARAL                       Ömürhan Avni SOYSAL

 

 

 

 

 

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2020 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.