MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 TRABZON ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 ARTVİN   GİRESUN   GÜMÜŞHANE   KARS   RİZE   TRABZON   BAYBURT   ARDAHAN   IĞDIR 
 

 
ŞUBE BÜLTENİ
 
EN AZ ÜCRET TANIMLARI 2011
 
	

ELEKTRİK TESİSLERİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ VE UYGULAMA ESASLAR
 

EMO Trabzon Şubesi
Haber Bülteni
SAYI: 2015.2

Tüm Sayılar

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

25.02.2006 TARİHİNDE “ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM-İLETİM VE DAĞITIMINDAKİ SON DURUM VE ÇORUH EDAŞ’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN ATAMALAR HAKKINDA BİR BASIN AÇIKLAMASI VERİLDİ.


BASIN AÇIKLAMASI

Elektrik Enerjisi Üretim-İletim ve Dağıtımındaki Son Durum ve Çoruh EDAŞ’da Gerçekleştirilen atamalar

Ekonomik ve sosyal hayatın iyileştirilmesi ve kalkınmak için şüphesiz üretmek ve sanayileşmek gerekmektedir. Sanayileşmek içinse Elektrik enerjisi en temel ihtiyaç maddelerinden birisidir. Kalkınma ve sanayileşme hamlesini yapacak ülkelerin şüphesiz çok sağlam enerji politikaları olmalıdır.

            Ülkemiz uzun yıllara dayanan enerji politikalarındaki yanlışlar nedeniyle sürekli enerji darboğazları ve krizleriyle karşı karşıya bıraktırılmıştır. Yıllardır vurguladığımız gibi elektrik enerjisi üretim kaynakları açısından ülkemiz bulunmaz bir cennettir. Termik  kaynak olan kömür ülkemizde Ankara Çayırhan’dan - Muğla Yatağan ve Afşin - Elbistan’a kadar uzanan bir coğrafyada bolca mevcuttur. Hidrolik kaynak olan su ise ülkemizde değerlendirilmeden denizlere dökülmekte ve yabancıya “su akar Türk bakar” dedirtmektedir. Ayrıca yenilenebilir kaynaklarımızda ( Rüzgar, Jeotermal, Güneş v.b.) küçük görülemeyecek seviyededir.Uygulanan kötü enerji politikaları neticesinde ülkemiz Termik potansiyelinin %35’ini, hidrolik potansiyelinin ise ancak %30’unu değerlendirebilmektedir. Yıllık tüketimi yaklaşık 135 milyar kWh/yıl olan ülkemizde tahminen yaklaşık 245 milyar kWh/yıl üretim potansiyeli mevcuttur ve üretime kazandırılmak için yatırımları beklemektedir.

            Elektrik enerjisi üretimini kendi kaynakları ile üretecek politikaları geliştirip hayata geçiremeyen yöneticiler uyguladıkları yanlış politikalarla ülkemizi üretimde %65  dışa bağımlı hale getirmişlerdir. Dışa bağımlılıkta Doğalgazla üretim %45 ile en önemli kalemi teşkil etmekte ve ülkemiz için her açıdan büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Doğalgaz ise sadece İran ve Rusya’dan alınmaktadır.

            Kısa vadede Doğalgaz aldığımız ülkeler çeşitlendirilmeli, uzun vadede ise yerli üretim kaynaklarını enerji üretimine koşacak projeler geliştirilmeli, projelendirilmiş çalışmalar gerekli yatırımlarla bir an önce hayata geçirilmelidir.

            Enerji politikalarındaki yanlışlar ve hatalar sadece üretimde değil, iletimde ve dağıtımda da alabildiğine devam etmektedir.Ülkemizde elektrik üretmek, iletmek ve dağıtmakla yükümlü kuruluş olan TEK ( Türkiye Elektrik Kurumu ) 1994 yılında özelleştirme kapsamında TEAŞ ve TEDAŞ olarak ikiye ayrılmasından sonra TEAŞ Elektrik Üretim-İletim ve TEDAŞ Elektrik Dağıtımından sorumlu olarak faaliyetlerine devam ettiler. Daha sonra TEAŞ’da  EÜAŞ, TEİAŞ, TETAŞ olmak üzere üç Genel Müdürlüğe ayrıldı.

            Elektrik Enerjisinin Orta Gerilim ve Alçak Gerilim seviyesinde dağıtılmasından sorumlu  ve yıllardır özelleştirilmesi gündemde olan TEDAŞ özelleştirilmesi bir türlü gerçekleştirilmemiş, sürekli sürüncemede bıraktırılarak gündem olmuştur. Özelleştirme sürecinde TEDAŞ’ın etkinliğinin ve verimliliğinin arttırılması, rekabete açılması bir türlü sağlanamamış, dağıtımda kayıp kaçak kullanım düşürülememiş ve şebeke yenileyip güncel teknolojiyi yakalama bir türlü gerçekleştirilememiştir. Neticede ne pahasına olursa olsun özelleştirelim  mantığı yerleştirilmiştir ki bu çok yanlış ve karşı olduğumuz bir düşüncedir.

            Yüksek Planlama Kurulu’nun 17.03.2004 tarih ve 2004/3 sayılı kararı ile kabul edilmiş olan “Elektrik Enerjisi Sektörü Reform ve Özelleştirme Stratejisi Belgesi”nde yer alan eylem planı doğrultusunda bölgemizde, Trabzon şirket merkezi olmak üzere Trabzon, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize İllerini kapsayan Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. kurulmuştur. Bağlı İl Müdürlükleri olarak görevlerini yapmaya devam etmektedirler.

            Tüm bu sürecin işlemesinde yapılan atamalarda Elektrik Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi Üyelerimizin adeta kıyımı şeklinde bir dizi yanlışlıklar yapılmaktadır. Geçmiş dönemlerde de kamuoyuna  duyurduğumuz gibi meslektaşlarımızın yetki ve sorumluluğunda olması gereken kadrolara farklı branşlardan atamalar yapılarak meslektaşlarımız mağdur edilmektedir.

            30.11.2000 tarih ve 24246 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “ Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği” 60. Maddesinde kuvvetli akım tesislerinde çalışabilecekler açıkça belirtilmiştir.Yönetmeliğe rağmen asıl işi elektrik enerjisinin dağıtılması olan bir kuruluşa kuvvetli akım tesisinde çalışmaya yetkisi dahi olmayan kişiler müdür ve teknik müdür yardımcısı, teknik müdür yardımcısı olarak atanmaktadırlar. Burada ÖNEMLE VURGULANMALIDIR Kİ bu uygulama bir hastaneye başhekim veya hekim olarak hekimlik diploması ve yetkisi olmayan birisini atamaktan farklı bir şey değildir.

            2000 yılında yürürlüğe giren TEDAŞ’ı kapsayan devlet memurlarının görevde yükselme esasları yönetmeliğinin geçici 1. maddesi gereği “2-3 yıllık Yükseköğretim görmüş olanlar, 4 yıllık Yükseköğretim görmüş kabul edilecektir” maddesi yönetmelik 2002 ve 2004 yıllarında revize edildiği halde aynen korunmuştur. Yani asıl vazifesi elektrik dağıtımı olan bir kurumda odamız üyesi Elektrik Mühendisleri ile mühendis olmayan 2- 3 yıllık Yükseköğretim görmüş olan kişiler yönetici seçiminde hiçbir fark gözetilmeden aynı kefeye konulmuştur.

            Daha önce Gümüşhane ve Bayburt’ta müdür, teknik müdür yardımcısı, teknik birim amirleri kadrolarında bulunan meslektaşlarımızın yerine İktisat - İşletme Tekniker- Teknisyen  kökenli yöneticiler atanırken son olarak da Çoruh EDAŞ’a bağlı Trabzon İl Müdürlüğü’nde aynı kadrolara yapılan yeni atamaların, Elektrik Mühendisleri harici meslek mensuplarından seçilerek yapılmasını anlamak mümkün değildir. Bu durum tüm meslektaşlarımızı rencide ettiği gibi TEDAŞ’ı da bilinmezliğe sürüklemektedir.

             ARTIK YETER! Elektrik Mühendisinin olması gereken yerde öğretmen,   makineci, İktisatçı, İşletmeci, Tekniker, Teknisyen olmamalıdır.

            Bu kurumlarda bir başka yanlış uygulama da son dönemde Elektrik Mühendisleri “Daimi İşçi” kadrosu ile  göreve başlatılmakta, özverili şekilde  çalıştırılmakta olan Elektrik Mühendislerinin gelecekte statülerinin ne olacağı,  belirsizliğini koruduğundan rahat görev yapamamaktadırlar.

            Elektrik Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi olarak,  TEDAŞ’ın asli vazifesinin Elektrik dağıtımı işi olduğu gözardı edilerek, TEDAŞ bünyesindeki üyelerimizin hak ve yetkileri ayaklar altına alınmakta, kamuoyu önünde TEDAŞ’ın özelleştirme sürecinde zarar eden, kötü yönetilen bir kuruluş izlenimine doğru götürüldüğünü esefle izlemekteyiz. Ülkemizin en önemli kuruluşlarından birisi olan TEDAŞ’daki yanlış uygulamalardan biran önce dönülerek bu keyfi anlamsız ve siyasi uygulamalara son verilmesi hususunda yetkilileri ikaz etmeyi vazife sayarız. Yoksa yapılan yanlış uygulamalardan biran önce dönülmez, adeta Elektrik Mühendisi kıyımına ve meslek onurunu ayaklar altına almaya devam edilirse Türkiye Elektrik Dağıtım Şirketlerini düşeceği vahim halden kurtaracak Elektrik Mühendisleri ithal ederek çözüm arama durumunda kalınabilecektir.

            Tüm yetkilileri ve kamuoyunu bu konuda duyarlı davranmaya çağırır, saygılar sunarız.

 

 

 

                                                                                  EMO Trabzon  Şubesi 

                                                                                     Yön. Kurulu Adına 

                                                                            Başkan M. Yılmaz ODABAŞ


Çok Okunanlar


Okunma Sayısı: 14019


Tüm Basın Açıklamaları

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.