MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

EMO’DAN YENİ DAVA


HABER


 
Elektrik Mühendisleri Odası, Elektrik Üretim Tesisleri Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe karşı 13 Haziran 2017’de dava açtı. EMO’nun davasında yönetmelikteki değişikliğe ilişkin bazı maddelerin yürütmesinin durdurulması ve iptali talep edildi. Ayrıca firmaları kamunun asli görevleri için yetkilendirmeye ilişkin dayanak gösterilen yasa değişikliğinin Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne götürülmesi istendi.
 

 

Danıştay`ın kararından 1 gün sonra çıkarılan yönetmelik değişikliğiyle mühendislere belge zorunluluğu yeniden düzenlenirken, yasal dayanağa ilişkin madde de eklendi. EMO, Resmi Gazete`de 14 Nisan 2017 tarihinde yayımlanan bu değişikliğe karşı 13 Haziran 2017`de dava açtı. EMO, dava dilekçesinde yönetmelikle yeniden Elektrik Tesisleri İşletme Personeli belgesi zorunluluğunun getirilmesinin Danıştay`ın kararında saptandığı gibi hukuka aykırı olduğuna dikkat çekti. Aynı içerikte yapılan bu yeni düzenlemenin de hukuki dayanağı bulunmadığı anlatılan dilekçede, mühendis unvanıyla mezun olanların mühendislik yetkilerini kazandığının altını çizdi. TMMOB ve odalarının meslek içi gelişim kapsamında eğitim verdiği vurgulanarak, şöyle denildi:

"Elektrik üretim tesislerinde işletme sorumluluğu yapacak mühendislerin eğitime ve sınava tabi tutulmaları, eğitim sonucunda sınav düzenlenmesi, sertifikası olmayan mühendislerin işletme sorumluluğu görevi yapamayacak olmaları ile mühendislere Bakanlık tarafından belirlenecek kamu/özel kurum ve kuruluşlarca eğitim verilmesine yönelik düzenlemeler hukuka aykırılık taşımaktadır."

Elektrik Üretim Tesisleri Kabul Yönetmeliği`ne dayanak olarak eklenen Enerji Bakanlığı`nın Teşkilat Kanunu`nda 4 Haziran 2016 tarihinde yapılan düzenlemenin de Anayasa`ya aykırı olduğu anlatıldı. "Elektrik üretim, iletim, dağıtım ve tüketim tesislerinin inceleme, tespit, raporlama, proje onay ve kabul işlemleri konusunda dağıtım şirketleri özel hukuk tüzel kişilerinin görevlendirilebileceği, yetkilendirilebileceği ve bu tüzel kişilerden hizmet satın alınabileceği ve bu hususların yönetmelikle düzenlenebileceğine" ilişkin yasa maddesinin anayasaya aykırılık gerekçeleri özetle şöyle ortaya konuldu:

-Birer kamu hizmeti olan elektrik enerjisinin üretim, iletim, dağıtım ve tüketim süreçlerinde ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarının görevlendirilmesinin ve yetkilendirilmesinin ötesine geçilmektedir. Lisanslı dağıtım şirketlerinin, kendi iş kollarındaki diğer lisans sahibi dağıtım şirketlerinin gerekli yükümlülükleri ile ilgili olarak inceleme, tespit, raporlama, proje onay ve kabul işlemleri konusunda kamu adına görevlendirilmeleri hukuk devleti çatısı altında kabulü mümkün olmayan bir durumdur. Anayasaya göre kamu hizmetlerinin devletin asli ve sürekli görevleri olarak kamu görevlilerince yerine getirilmesi gerekmektedir.

- Anayasa`ya göre yasa ile yürütmeye genel ve sınırları belirsiz bir düzenleme yetkisi verilemez. Yapılan yetkilendirme, Anayasa`nın öngördüğü yasa ile düzenleme anlamını taşımamaktadır. Şirketlerce yapılacak denetimin usul ve esaslarına ilişkin temel ilkeler belirlenmeksizin ve çerçeve çizilmeksizin, yürütme organına düzenleme yetkisi verilmesi yasama yetkisinin dervedilemezliği ilkesine aykırıdır.

- Şirketlerin yapacağı işlemlerin Bakanlık yönünden bağlayıcılık taşıyıp taşımadığı, ihtisas sahibi kamu kurumlarının yetkilerinin ayrıca devam edip etmediği, şirketler yükümlülüklerini yerine getirmediklerinde uygulanacak yaptırım ve sonuçları, işlemlerin tekrarlanabilirliği gibi konularda yasada açıklık bulunmamaktadır. Anayasa`daki hukuk devletinin temel ilkelerinden biri olan "belirlilik ilkesine" de uygun değildir.   

- İnceleme, tespit, raporlama, proje onay ve kabul işlemleri için yapılacak kamu harcamalarının nasıl karşılanacağı açıklanmamıştır. İhtisas sahibi kamu kurumlarının yapacağı işlemler ile özel hukuk tüzel kişilerine yaptırılacak aynı işlemlerin giderleri için farklı işlem ve yükümlülükler getirilmesini doğuracak bu düzenleme eşitlik ilkesine de aykırı durum ortaya çıkaracaktır.

Yönetmelikte, elektrik üretim tesislerinin saha testleri, onaylı projeye uygunluk denetimi, ön kabul ve nihai rapor gibi bakanlık görev ve yetkisi içerisinde bulunan konularda tamamen kontrol firmalarını yetkilendirmesine yönelik düzenlemelerin olduğu yönetmelikteki 6 madde ve geçici bir maddedeki bazı hükümlerin ve ibarelerin hukuka aykırılığı da ayrıca ayrıntılı olarak dilekçede aktarıldı. Yönetmeliğe göre elektrik üretim tesislerinin kabul işlemlerinin kontrol firmaları tarafından yapılacağı, işlem sonucunda düzenlenecek raporların dahi Bakanlığa sunulmayacağına dikkat çekilen dilekçede, firmaların bir ön kabul raporu ile tesisin işletmeye alınabileceği ifade edildi. Ön kabul ya da geçici kabulü yapılmamış tesislerin tespiti durumunda bile mühürleme yetkisini bakanlığın kullanmayacağı, bu şirketlerin mühürleme işlemi yapacağı anlatılan dilekçede, bu firmalara uygulanacak yaptırımların da hukuka aykırı olarak yönetmelikle belirlendiği kaydedildi. Yasama yetkisinin devri anlamına gelen bu düzenlemelerin ve bu düzenlemelerin dayanağı olan yasa maddesinin açıkça hukuka aykırı olduğu vurgulanarak, şöyle denildi:

"Davalı Bakanlığın görev alanına giren asli ve sürekli kamu hizmeti niteliğindeki elektrik tesislerinin proje onay, kabul ve tutanak onaylarının yapılması görevini, hizmet gereklerine uygunluk ölçüsünde ve Anayasa`nın 128. Maddesinde yer alan kural çerçevesinde başkaca kamu kurum ve kuruluşlarına yetki devretmek suretiyle gerçekleştirmesi olanağı bulunmaktadır." EMO’NUN ELEKTRİK ZAMMINA YÖNELİK AÇIKLAMASI CEM TV’DE DUYURULDU

02.10.2018
 


Çok Okunanlar


SANAYİYE 1 AYDA REKOR ZAM GELDİ: YÜZDE 18

SANAYİYE 1 AYDA REKOR ZAM GELDİ: YÜZDE 18

EMO ŞUBE BAŞKAN VE SAYMANLARI TOPLANTISI

YÜKSEK GERİLİM TESİSLERİNDE İŞLETME SORUMLULUĞUNDA DURUM VE GELECEK ÇALIŞTAYI

EMO KADIN KOMİSYONU TOPLANTISI

`TÜRK TELEKOM REZALETİNİN ÇOK DAHA BÜYÜĞÜ YAŞANABİLİR` (HABER.SOL.ORG.TR)

SİNOP NGS’YE KARŞI AÇILAN DAVANIN DURUŞMASI YAPILDI

EMO KOMİSYON TOPLANTILARI

UM:AG GÜZ DÖNEMİ SEMİNERLERİ BAŞLIYOR

İKTİDAR AYRIMCILIK İÇEREN EĞİTİM POLİTİKALARINA DEVAM EDİYOR, HALA!

Okunma Sayısı: 305


Tüm Haberler

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2018 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
KEY İnternet Hizmetleri