MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 BURSA ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

HUKUKSAL ÇALIŞMALAR

   · 

FORMLAR

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 BALIKESİR   BURSA   ÇANAKKALE   YALOVA 
 

 
MİSEM ONLİNE BAŞVURU
 
ELEKTRİK, ELEKTRONİK, BİLGİSAYAR VE BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ/EN AZ UCRET TANIMLARI 2017
 
MÜHENDİSLİĞE HAZIRLIK SEMİNERLERİ
 
MİSEM DIŞI EĞİTİMLER
 
BAŞVURU FORMU
 
İŞ ARAYANLAR
 
ENERJİ ÖZELLEŞTİRİLEMEZ
 

EMO Bursa Şubesi
Haber Bülteni
SAYI: 116

Tüm Sayılar

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

ASANSÖRLERİN TASARIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ


GÜNDEM

 
Asansör Yönetmeliği kapsamında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından `Asansörlerin Tasarımına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ` 14 Haziran 2017 tarihinde Resmi Gazete`de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye ve tebliğ metnine yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.
 

 Asansör Yönetmeliği kapsamında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından `Asansörlerin Tasarımına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ` 14 Haziran 2017 tarihinde Resmi Gazete`de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye ve tebliğ metnine yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.  

 

Asansörlere ilişkin trafik hesabı, avan ve uygulama projelerinin nasıl ve kimler tarafından gerçekleştirileceğine ilişkin hükümler yer alan tebliğe göre; projeleri hazırlayacak olan yetkili mühendisler, yönetmelikte yer alan gereklerle bu gerekleri destekleyen ilgili standartları ve diğer mevzuatı esas alacak. 

 

Yetkili Mühendisler ve Tanımlar

Tebliğin dördüncü maddesinde "Yetkili Mühendis" tanımına "Asansörlere yönelik olarak proje, montaj, tadilat, bakım, standartlar ve ilgili mevzuat üzerine mesleki yeterliliği, ulusal imar mevzuatında belirtilen ve ilgili diğer mevzuat gereklilikleri çerçevesinde belgelendirilen mühendis" ifadeleriyle yer verilmektedir. 

 

"Asansör Avan Projeleri" ise "binalarda ve inşaatlarda kalıcı olarak hizmet vermek amacıyla monte edilecek olan asansörün kapasitesi, hızı, kumanda sistemi, boyutları (makina dairesi, asansör kuyusu, taşıyıcı/kabin ve kapı), tahrik durumu, mukavemet hesapları, çizimler ve kullanım şekli gibi temel özelliklerinin belirtilmesi ve mimari projeye esas teşkil edebilmesi amacıyla" hazırlanan proje şeklinde özetlenirken, avan projenin elektrik mühendisi veya elektrik-elektronik mühendisi ve makina mühendisi tarafından müştereken hazırlanması hüküm altına alınmaktadır.

 

Benzer şekilde elektrik mühendisi veya elektrik-elektronik mühendisi ve makina mühendisi tarafından müştereken hazırlanacak "Asansör Uygulama Projeleri" ise "binalarda ve inşaatlarda kalıcı olarak hizmet vermek amacıyla monte edilecek olan ve avan projede asgari gereklilikleri belirlenen asansörün tasarım sonucu imalat ve montaj detay bilgileri, çizim, teknik özellikler ile hesaplamalardan oluşan" projeler olarak tanımlanmaktadır.

 

Trafik Hesabı ve Sözleşme 

Tebliğe göre; yeni binalar için asansör yaptırıcısı veya bina sorumlusu tarafından yetkili mühendislere trafik hesabının yaptırılması ve asansör sayısın belirlenmesi gerekiyor. Hesaplamada kullanılacak "bekleme süresi, seyir mesafesi ve seyir süresi ile katta/durakta bekleyecek olan insan sayısı gibi bilgilerin, asansör yaptırıcısı veya bina sorumlusunca yetkili mühendise sunulması gerekecek. Trafik hesabında elde edilen bilgilerin tamamının avan projede yer alması, asansör monte eden tarafından sağlanacak. 

 

Trafik hesabının yapılmasının ardından asansör yaptırıcısı veya bina sorumlusu ile asansör monte eden arasında proje ve montaj sözleşmesi yapılmasının hüküm altına alındığı tebliğde şu ifadelere yer verildi: 

 

"Asansör yaptırıcısı veya bina sorumlusu ile asansör monte eden arasında yapılacak olan sözleşme, konu ile ilgili olacak iş ve işlemlerin kimler tarafından yapılacağına ve/veya yaptırılacağına dair bütün detayları içerir. Ayrıca söz konusu sözleşmede bahse konu iş ve işlemler için esas alınan ilgili mevzuat ve uyumlaştırılmış standart/standartlar belirtilir."

Asansör Avan Projeleri

Yeni binalarda kullanılacak asansörler için asansör monte eden tarafından hazırlanacak veya hazırlatılacak olan avan projeler, "ulusal imar mevzuatında belirtilen ve konu ile ilgili olan meslek disiplinleri içerisinde yer alan yetkili mühendislerce müştereken" hazırlanacak. Tebliğin tanımlar bölümde elektrik mühendisi veya elektrik-elektronik mühendisi ve makina mühendisi tarafından müştereken yapılacağı düzenlenen avan projelerinde ilgili mevzuat ve uyumlaştırılmış standartlar da belirtilecek. Tebliğde avan projede yer alması gereken bilgiler ise sayıldı: 

 

-Asansör yaptırıcısına veya bina sorumlusuna ait bilgiler, projeyi hazırlayan yetkili mühendislere ait bilgiler, binanın/yapının bağlı bulunduğu ruhsat makamına ait bilgiler,

 

-Yapı/bina trafik hesabına göre asansör sayısı, tahrik türü, kumanda sistemi, durak adedi, seyir mesafesi, beyan hızı, beyan yükü, taşıyıcı/kabin boyutları, makina/makara dairesinin yeri ve boyutları, makina motor gücü, binaya/yapıya gelen yük hesabı, topraklama ve kablo kesit hesapları, gerilim düşümü hesabı, yapı/bina ana dağıtım tablosundan ayrı kolon hattı ve aydınlatma linyeleri, aydınlatma lümen hesapları ve uygulanacaksa kuyu basınçlandırma hesabı,

 

-Asansör kuyusu yatay ve düşey kesitleri, makina/makara dairesi yatay ve düşey kesitleri ile makina/makara dairesi yerleşim planı ve varsa diğer detay özellikler.

Yetkili mühendislerin adları, yetki belgesi kayıt numaraları, sicil numaraları ve ıslak imzaların da yer alacağı avan projeler, mimari proje hazırlanmadan bina yaptırıcısına veya tasarımcısı mimara önceden sunulacak ve mimari tasarımda avan projelerde belirtilen gereklilikler dikkate alınacak. 

 

Uygulama Projeleri

Bina tasarımın ruhsat makamı tarafından onaylanmasıyla birlikte asansör uygulama projesinin, asansör monte eden tarafından hazırlanmasına veya hazırlatılmasına yer verilen tebliğde, uygulama projesinde avan projede belirtilen gerekliliklerin esas alınması gerektiği belirtildi. Avan projede olduğu gibi yetkili mühendisler tarafından müştereken hazırlanacak olan uygulama projesi, kontrol ve onay işlemleri için montaj öncesi asansör monte eden tarafından ruhsat makamına sunulacak. Avan projede olduğu gibi uygulama projesinde de yetkili mühendislerin bilgilerine ve ıslak imzalarına yer verilecek. Ruhsat makamı tarafından kontrol edilerek, onaylanan asansör uygulama projesine uygun montaj ve imalat asansör monte eden tarafından yerine getirilecek. 

 

Kamu binaları dışında kalan yapılar için avan projelerinin ruhsat makamı tarafından onaylanmayacağının belirtildiği tebliğde, avan proje onayı alınan kamu yapıları için ulusal imar mevzuatı gereği, uygulama projelerinin onaylı olmasının aranmayacağına yer verildi. 

 

Standart Geçişi 

Avan ve uygulama projeleri 1 Eylül 2017 tarihinden önce onaylanan asansörlerin periyodik kontrolünde ve tescilinde TS EN 81-20 ve TS EN 81-50 standart gerekliliklerin aranmayacağına yer verilin tebliğde, bu tarihten sonra projeleri onaylanan asansörler için ise  bu standartlarda yer alan yapım ve montaj için güvenlik kriterleri aranacağı belirtildi.

İdari Para Cezaları 

Tebliği hükümlerinin asansör monte eden tarafından ihlal edildiğinin belirlenmesi durumunda 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümlerine göre idari para cezaları uygulanacak. Ayrıca tebliğin ilgili hükümlerinin asansör yaptırıcısı ve/veya bina tasarımcısı mimar tarafından ihlal edilmesi durumunda ise "Ticarette Tağşişin Men‘i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun"un hükümlerine göre idari para cezası verilecek.

 

"Asansörlerin Tasarımına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ"in tam metnine www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170614-5.htm bağlantıdan ulaşabilirsiniz.


Çok Okunanlar


BOZÜYÜK GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİNE TEKNİK GEZİ DÜZENLENDİ.

ENDÜSTRİYEL VE MODÜLER KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI

EEMKON 2017 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİNDE EMO GENÇ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Okunma Sayısı: 131


Tüm Gündem

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2017 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18


 
 
KEY İnternet Hizmetleri