MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 ADANA ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 ADANA   HATAY   OSMANİYE 
 

 
MİSEM ONLİNE BAŞVURU

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ 461. SAYI YAYIMLANDI. 
Elektrik Mühendisliği Dergisi’nin 461. sayısı, “EMO-Mühendislerin Durumu ve Mesleki Alan Araştırması” sonuçlarını kapsayan özel bir sayı olarak yayımlandı. “Genç Mühendisler İşsiz!” kapağıyla yayımlanan dergide, mühendis emeğinin dönüşümü, mühendislerin işçileşmesi, mühendis işsizliğinin siyasal ve ekonomik bağlantılarını ele alan yazılar yer alıyor. “EMO’nun Meslek Alanındaki Üniversiteler, Öğrenciler ve Rakamlarla Baraj Uygulamasının Sonuçları” başlıklı çalışma da üniversite tercihinde bulunacak öğrencilere yön gösterecek ipuçları içeriyor.
 

 Elektrik Mühendisliği Dergisi`nin 461. sayısı Temmuz ayında yayımlandı. Derginin başyazısında, EMO Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yeşil ülkemizin geçirdiği referandum süreci ve sonrasına yönelik değerlendirmelerde bulunuyor. "Tüm kurumların susturulduğu, zapturapt altına alındığı, sindirildiği bir ortamda TMMOB tarihsel birikimine de uygun bir şekilde korkmadan tavrını ortaya koymaya devam etmektedir" diyen Yeşil, TMMOB`ye ve bağlı odalarına yönelik baskılara dikkat çekiyor.

Derginin "Türkiye`de Mühendislik ve Mühendislerin Durumu" ana başlığı çerçevesinde sunulan dosyası kapsamında editörlüğü üstlenen Ertuğrul Orhan Örücü`nün yazısı ilk olarak okuyucuya sunuluyor. Bu yazıda mühendislerin durumuna ilişkin yapılan çalışmaların kronolojik bilgisine ulaşabileceğiniz gibi dergimizin dosya çalışmasını oluşturan EMO`nun 2016 yılında yaptığı araştırmanın sonuçlarına ilişkin değerlendirmeler de bulacaksınız.

EMO Basın Birimi`nden Banu Salman imzasıyla yayımlanan EMO-Mühendislerin Durumu ve Mesleki Alan Araştırması ise grafik ve tablolarla birlikte değerlendirmeler içeren bölümlerden oluşuyor. Araştırmaya ilişkin bilgi içeren giriş bölümünün ardından ilk olarak EMO üyeleri arasındaki işsizlik olgusu irdeleniyor. İkinci bölümde işsiz kalan mühendislerin en son çalıştıkları meslek alanlarına ilişkin sorgulamanın sonuçları aktarılıyor. Üçüncü bölümde EMO üyesi mühendislerin işsizliğin nedenlerine ilişkin saptamaları ele alınıyor. Çalışan mühendislerin durumunun da ayrıca değerlendirildiği araştırmanın sonuçları dördüncü bölümde "EMO Üyesi Mühendislerin İstihdamına Bakış" başlığıyla sunuluyor. Beşinci bölümde "Mühendisler Hangi Alanda İş Arıyor" başlığıyla meslek alanlarına ilişkin var olan bakış açısı, "Mühendislerin Gözdesi Yenilenebilir Enerji" başlığıyla verilen son bölümde gelişme beklenen mesleki alanlara ilişkin öngörülerle genişletiliyor.

Ankara Üniversitesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Serdal Bahçe`nin "İşçileşme ve Mühendisin Oasisi" başlıklı yazısı mühendisliğin ortaya çıkışından bugüne kadar olan tarihsel gelişim kapsamında kapitalizm içinde mühendislerin konumu ve yerini kapsamlı bir şekilde değerlendiriyor. Yazıyla birlikte mühendislik mesleğinin konumuna ilişkin düşündürücü bir sorgulamaya eşlik edebilirsiniz.

EMO 39 ve 40. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Ulusaler, çalışma hakkından başlayarak, kapitalist sistem içerisinde mühendis emeğini sorgulamayı sürdürüyor. Mühendis emeğinin parçalanması, işsizler ordusunun atomize bireyler olarak kalması ve rant ekonomisinin yarattığı işsizlik sarmalı içerisinde mücadelenin yöntemine ilişkin ipuçları sunuyor.

Doç. Dr. Özgür Öztürk`ün "Küresel Kriz ve Türkiye`de Mühendisleri Bekleyen Gelecek" başlıklı çalışması, uluslararası ekonomik sistemde yaşanan tıkanıklıktan Türkiye`nin büyüme açmazına uzanıyor. İmalat sanayindeki gerileme eğilimi, mühendislik eğitimindeki kalite kaybı ile mühendisleri bekleyen "mühendis aristokrasisi" ile "proleter mühendis" ayrımına işaret ediyor.

Uzay Mühendisi Elif Aksu Kaya`nın "Mühendis Emeğinin Dönüşümü" çalışması ise teknolojik gelişmeyi sağlayan mühendislerin bizzat bu teknolojik gelişmeler sonucunda mühendis emeğinin de dönüştürülmesine maruz kaldığını anımsatıyor. Bugüne kadar Türkiye`de TMMOB tarafından yapılan araştırmaların sonuçlarını değerlendiren çalışmada, "Mühendislikte işsizliğin, güvencesizliğin, olumsuz çalışma koşullarının bireysel sorunlar olmanın ötesine geçerek yaygınlaştığı bir dönemdeyiz" saptamasıyla sınıfsal örgütlenme ve politika yaratma vurgusu yapılıyor.

EMO İzmir Şubesi Basın Birimi`nden Kahraman Yapıcı`nın "Elektrik Dağıtımında Taşeron Yıkımı" yazısı, elektrik dağıtımında özelleştirmelerin ardından taşeronlaşmanın ulaştığı boyutu gözler önüne seriyor. Yeni işe başlayanların yalnızca binde 14`ünün kadro sahibi olduğu yapıda yaratılan taşeronlaşmanın işçi sağlığı ve güvenliğinde yarattığı tahribata dikkat çekiliyor. İşçi sağlığı ve güvenliği konusunda şirketlerin denetimi yerine "bonus" uygulamasının gündeme getirilmesi de eleştiriliyor.

Elektrik Elektronik Mühendisi Melda Yaman`ın "Eril Alanda Dişil Paslaşmalar: Kadın Mühendis Olmak" çalışması, cinsiyet ayrımına dayalı yaklaşımların mühendislik mesleğindeki ağırlığını ortaya koyarken, kadın mühendisin "kadın" olmaktan vazgeçerek "mühendis" olmaya çalışmasının sonuçları da irdeleniyor. Yaman; bilim, teknoloji ve mühendisliğe yönelik nesnellik ve tarafsızlık vurgusunun yanlı ve eşitsiz dünyanın görünür kılınmasını engellediğini de çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor.

Dosya kapsamında son olarak genç mühendisler "Arın Cengiz, Ezgi Koç, Ferhat İnal, Gizem Kulaklı ve Ömer Faruk Çiçek" ile yapılan toplu söyleşiye yer veriliyor. "Söz Gençlerde…" başlıklı toplu söyleşi,  EMO`nun araştırmasında rakamlar, grafik ve tablolarla ortaya koyduğu sorunları genç mühendislerin yaşam alanları üzerinden ete kemiğe büründürüyor.

Dergimizde dosyanın ardından yine dosya ile bağlantılı olarak değerlendirilebilecek olan

TMMOB`nin SGK ile yaptığı Asgari Ücret Protokolü aracılığıyla mühendis emeğini savunmaya yönelik uygulaması ve bu uygulamanın ortadan kaldırılmak istenmesine karşı verdiği mücadelenin haberini okuyabilirsiniz. Mühendis asgari ücretine yönelik protokolün ortadan kaldırılması girişimi TMMOB ve bağlı odalarına yönelik baskı politikalarının da bir parçası olarak değerlendiriliyor. Bu baskıya karşı TMMOB`nin mücadelesi ve bugüne kadar yaşam alanlarına yönelik düzenleme ve uygulamalarda Birliğin göstermiş olduğu tavrı, TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Göltaş "Demokratik Türkiye Mücadelesinde TMMOB" başlığı altında kaleme aldı.

EMO Basın Birimi`nden Bahar Tanrısever`in "EMO`nun Meslek Alanındaki Üniversiteler, Öğrenciler ve Rakamlarla Baraj Uygulamasının Sonuçları" başlıklı çalışması, özellikle üniversite sınav sonuçlarının açıklandığı bu dönemde okul tercihlerini yapacak olan öğrencilere verilerle yol gösterici bilgiler sunuyor.

EMO Onur Kurulu Üyesi İrfan Şenlik ile Elektrik Mühendisliği Dergisi Yayın Kurulu Üyesi Orhan Örücü`nün ortak imzalı "Meslek Alanımızda Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimi" çalışması EMO`nun mesleki alanlarına yönelik doktora ve yüksek lisans eğitimini değerlendiren ilk çalışma olarak dikkat çekiyor. Verilerle değerlendirmelerin yapıldığı yazıda EMO`nun mesleki alanlarındaki doktora ve yüksek lisans eğitiminin sorunları, bu sorunların çözümü ve eğitim kalitesinin artırılmasına ilişkin önerileri de bulacaksınız.

Son olarak Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi`nden Şinasi Acar, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi`nden Prof. Dr. Atilla Bir ile aynı üniversiteden Prof. Dr. Mustafa Kaçar`ın İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölümü`nce çıkarılan Osmanlı Bilimi Araştırmaları Dergisi`nin Cilt XVII, Sayı 2, 2016 sayısında yayımlanan "Osmanlı`da Sivil Mühendis Yetiştirmek Üzere Açılan Hendese-i Mülkiye Mektebi başlıklı makalenin ilk 14 sayfasına yer veriliyor. 

Her sayımızda yayımladığımız elektrik istatistikleri ve elektrik alanında yeni yayımlanan mevzuat listesinin yanı sıra MİSEM istatistiklerini de bu sayıda bulacaksınız. Kitap tanıtımlarının ardından dergimiz Tayfun Akgül`ün "Fennikarikatürler" sayfasında yer alan "Adalet" temalı ironik karikatürüyle tamamlanıyor. 

 

Dergimize aşağıdaki bağlantıdan elektronik ortamda ulaşabilirsiniz.

 

 

http://www.emo.org.tr/yayinlar/dergi_goster.php?kodu=1109&dergi=1

 EMO ADANA ŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET MAK, ELEKTRİK KESİNTİLERİ VE KAYIP-KAÇAK KONUSUNDA DEĞERLENDİRMELERİ

13.11.2014
 


Çok Okunanlar


ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA EĞİTİMİ

BİNA VE TESİSLERDE ELEKTRİKSEL TEST VE GÜVENLİK YÖNTEMLERİ SEMİNERİ ŞUBEMİZDE DÜZENLENDİ.

BİNA VE TESİSLERDE ELEKTRİKSEL TEST VE GÜVENLİK YÖNTEMLERİ SEMİNERİ

ANAYASA’YA RAĞMEN ÇEVREMİZ YOK EDİLİYOR

TMMOB “OY KULLAN!” BROŞÜRÜ ÇIKARTTI

BASIN AÇIKLAMASI

SEÇSİS SEÇİM GÜVENLİĞİ SEÇİM SİSTEMİ

Okunma Sayısı: 41


Tüm Haberler

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2018 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18


 
 
KEY İnternet Hizmetleri