MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 ADANA ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 ADANA   HATAY   OSMANİYE 
 

 
MİSEM ONLİNE BAŞVURU
 
YALNIZ DEĞİLSİN

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

`ZENGİNLER HAVAYI KİRLETİYOR, YOKSULLAR ÖLÜYOR` (GERCEKGUNDEM.COM)


YAZILI BASINDA ODAMIZ


 
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Kocabaş, hava kirliğinden en çok yoksulların, özellikle de yoksul mahallerdeki çocukların etkilendiğini belirterek, “Zenginler kirletirken, yoksullar ölüyor” dedi. Kaynak: `Zenginler havayı kirletiyor, yoksullar ölüyor`
 

 Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi‘nde yapılan TMMOB 11. Enerji Sempozyumu kapsamında EMO Adana Şube Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mak‘ın yönetiminde "Enerji, Çevre ve Toplum" oturumu yapıldı. Oturumda ilk olarak söz alan Prof. Dr. Ali Kocabaş, "Enerji Politikaları ve Küresel Sağlığa Etkileri" başlıklı sunumunda, insan sağlığı ile ilgili risk faktörlerinde Sanayi Devriminden sonra geçen 250 yıl içinde gerçekleşen değişimi ele aldı. Geçen 250 yıl içinde tütün, aşırı kilo, fiziksel aktivite yetersizliği, mesleki riskler, trafik ve dış ortam hava kirliliğinin temel risk faktörleri haline geldiğini; daha önce enfeksiyon ve travmalar sonucu yaşamını kaybeden insanların günümüzde kalp-damar hastalıkları, kanser, KOAH, diyabet gibi kronik hastalıklarla karşı karşıya kaldıklarını anlattı. Dünyada ölümlerin yüzde 72‘sinin artık kronik hatalıklardan kaynaklandığı; yılda 9 milyon insanın çevresel kirlilik nedeniyle öldüğünü kaydetti.  

"Sanayi devriminden sonra bunlar niye ortaya çıktı?" sorusunun karşılığında serbest piyasa ekonomisi ve küreselleşmeyle karşılaşıldığını ifade eden Prof. Kocabaş, tütün kullanımı nedeniyle 6.4 milyon, hava kirliliğinden 6.5 milyon insan öldüğünü belirtti. Hava kirliliği kaynaklarının da değiştiğine değinen Kocabaş, daha önce volkanik patlama, orman yangınları, toz fırtınalarıyken, şimdi fosil yakıt (kömür, petrol, doğal gaz) kullanan endüstriler, termik santrallar, demir çelik, çimento fabrikaları, trafik araçları (araba, tren, uçak vb), ısınma sistemleri ile atıkların yakılması toprağın kazılması, taş ve maden ocaklarının dış ortam hava kirliliğinin esas kaynakları olduğunu bildirdi.Hava kirliliğinden en çok yoksul mahallelerdeki çocukların etkilendiğini, hava kirliliğinin organların gelişmesini engellediğini, akciğer ve beyin gelişiminde de bu olumsuz etkinin görüldüğünü ifade eden Kocabaş, yetersiz akciğer gelişiminin ileride astım ve KOAH‘a, yetersiz beyin gelişiminin ise zeka geriliği, anksiyete ve depresyona yol açabileceğini belirtti. Kaynak: "Zenginler havayı kirletiyor, yoksullar ölüyor"

Sosyoekonomik durum ile dış ortam hava kirliliğine maruziyet arasında yakın bir ilişki bulunduğunu belirten Prof. Kocabaş, Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Birliği ve Türkiye‘nin hava kirliliği için farklı değerleri (standartları)  kullandığını, Türk Toraks Derneği tarafından bu yıl yapılan bir çalışmaya göre Dünya Sağlık Örgütü‘nün değerlerine göre Türkiye‘de yalnızca Artvin‘in temiz olduğunu, yani hemen bütün Türkiye‘nin kirli hava soluduğunu bildirdi.Kocabaş, Türkiye‘de her yıl 33 bin 300 kişinin hava kirliliğinden öldüğünü belirtirken, trafik kazalarında ölüm sayısının 3 bin olduğunu, yani bunun 11 katı daha fazla insanın hava kirliliği nedeniyle yaşamını yitirdiğini ortaya koydu.

"Yeni Bir Enerji Modeline Hazırlanmalıyız"

Gazeteci-Yazar Özgür Gürbüz "Enerji Demokrasisi" başlıklı sunumunda, yenilenebilir enerji alanında yaşanan gelişime dikkat çekerek, artık yeni dünyada yeni bir modele hazırlanmak zorunda olduğumuzu vurguladı. "Enerji demokrasisi işte bize bunu vaat ediyor. İnsanlara enerji sağlamalıyız, bunu çevreci yollardan insanlara zarar vermeden yapmak zorundayız. Temiz enerji kurup, bunu herkese adil bir şekilde ulaştırmak zorundayız" diye konuşan Gürbüz, enerjide yerel üretimin enerji demokrasisi açısından da önemli olduğunu savundu. Mülkiyetin kamuda olması gerektiğini, ancak burada kamunun illa devlet olması gerekmediği, enerji kooperatiflerinin bu anlamda iyi bir örnek olduğunu, enerji kooperatifleri için de belediyelere büyük görev düştüğünü anlatan Gürbüz, "En ucuza işçiyi çalıştırmak marifet değil, onların sağlıklı uygun koşullarda çalışacağı faaliyet alanı yaratmak marifet" dedi.  

"Talep Tahmini Değil, Talep Yönetimi Gerekli"   

Gürbüz, TEİAŞ‘ın yayımladığı talep tahmini projeksiyonlarındaki büyük sapmalara dikkat çekerek, yüksek talep beklentileriyle yatırımlar yaptırılmasının yarattığı soruna değindi. Enerji demokrasisinin bu noktada talebi tahmin etmeyi değil, talebi yönetmeyi gündeme getireceğini ifade eden Gürbüz, örneğin binalar yapılırken en başından enerji talebi en alt seviyede olacak şekilde yapılmasını sağlamak üzere kurallar konulması ve denetlenmesi gerekliliğini anlattı. Gürbüz, "Aksi takdirde sınırlı enerji kaynaklarıyla o talebi karşılayamazsınız. Her yere kömür santralı kurmaya çalışırsınız. Çıkmak için yaz saati gibi uygulamalar denersiniz" diye konuştu. 

Yaz saati uygulamasının kalıcılaştırıldığı 2016 yılında yaz saati uygulamadan önceki bir hafta ile sonraki haftada sıcaklık değerlerinin neredeyse aynı olduğu 2 gün için İstanbul ve Ankara‘daki sabah 07.00 ve akşam 17.00 saatlerindeki tüketimleri karşılaştıran Gürbüz, 1450-1938 megavat saat arasında değişen saatlik tüketim fazlalıklarının görüldüğünü ortaya koydu. Özgür Gürbüz, enerji dönüşümünün yalnızca gelişmiş ülkelerde olmadığını, gayrisafi yurtiçi hasılaya göre yatırım oranlarına bakıldığında Bolivya, Senegal, Ürdün, Honduras, İzlanda gibi ülkelerle karşılaşıldığını kaydetti. Elektrik araçların toplu taşımada kullanımının önemine de dikkat çeken Gürbüz, enerji verimliliğinin endüstriyel anlamda yaşama geçirilmesi gerektiğini belirtirken, hizmet sektöründe enerji yoğunluğunun düşmeye başladığını belirtti.

"Enerji Sorunu Küresel"

Greenpeace Akdeniz Bölgesi Hukuk Danışmanı Avukat Deniz Bayram, enerjide sorunun yerel ya da ulusal değil küresel olduğunu ileri sürerek, küresel dayanışmanın önemine dikkat çekti. Kömürün uluslararası işgücü istismarına yol açtığını anlatan Bayram,  Türkiye‘de ithal kömüre dayalı üretimin, yerli kömürden daha fazla olduğuna işaret ederek,  "Kolombiya‘da çok zor koşullar altında, birçok ölümlü olayın gerçekleştiği madenlerden gelen kömür Türkiye‘deki santrallarda kullanılıyor" diye konuştu.Deniz Bayram, 2008-2015 yılları arasında 22.5 milyon insanın iklim değişikliğinin neden olduğu sel felaketleri sonucunda yerinden edildiğini, yaşanan felaketlerin ciddi travmalara yol açtığını ve bugün birçok ülkenin hava kirliliğinin yol açtığı sağlık sorunları nedeniyle Çin‘den mülteci kabul ettiğini belirtti. Paris İkim Anlaşması‘nı kabul eden ülkelerin karbon emisyonlarını azaltma taahhütleri olduğuna işaret eden Bayram, iklim değişikliğine karşı şu anda durdurulamaz bir mücadelenin yürütüldüğünü kaydetti. Kömür ve fosil yakıtlara karşı kampanyalar yapıldığını, aslında dünyada kömürden vazgeçişin çoktan başladığını anlatan Bayram, "Dünyada ciddi bir küresel hareket var. Bankalar, üniversiteler, çeşitli şirketler kömürü finans portföylerinden çıkarmaya başladılar. ABD Paris İklim Anlaşması‘ndan çıkmış olmasına rağmen, ABD‘nin birçok eyaleti bu anlaşmanın hedeflerini uygulamayı taahhüt etti" diye konuştu.

Uluslararası Hukukta ‘Doğa Suçu‘ Yok

Hacettepe Üniversitesi‘nden Doç. Dr. Sedat Çal, kutsallaştırılmış mülkiyet kavramına dayanarak yaptırımı bulunan uluslararası yargı düzeninin çevre konusunda ortada görünmediğine dikkat çekerek, "Doğaya verilen zarardan dolayı, örneğin hükümet zeytin bahçelerini mahvetti deyip, zeytin bahçesi sizin değilse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi‘ne dava açılması söz konusu değil. Doğa suçu şeklinde Lahey‘de insan hakları soykırımı gibi bir yargılama merci de şu anda yok" dedi.Karbon salımlarıyla ilgili ülkelerin farklı yaklaşımlar içinde olduklarına dikkat çeken Çal, örneğin Çin‘de karbon salımları noktasında "Bugüne kadar siz kirlettiniz, azıcık da biz nasiplenelim" yaklaşımının görülebildiğini; Batı‘da da bu kadar ucuza mal tüketmenin, tüketici refahına sahip olmanın bir yolunun da Çin‘den gelen ürünlerle sağlandığının belirtilebildiğini ifade etti. İşin bir tarafında da enerji güvenliğinin yer aldığını, ülkelerin enerji bağımlılığını azaltma noktasında kendilerini kömür kaynaklarını kullanma zorunluluğunda hissedebildiklerini anlatan Çal, kötü yatırımların kendi ülkelerinde değil ama kendilerinin de bu üretimden yararlanacakları biçimde arka bahçelerinde yer alan ülkelerde gerçekleştirilmesine yönelik yaklaşımların da görüldüğünü kaydetti. Kaynak: "Zenginler havayı kirletiyor, yoksullar ölüyor"

(GERCEKGUNDEM.COM; 18.12.2017)

 

 

Bağlantılar

https://www.gercekgundem.com/zenginler-havayi-kirletiyor-yoksullar-oluyor-306960h.htm
 


EMO ADANA ŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET MAK, ELEKTRİK KESİNTİLERİ VE KAYIP-KAÇAK KONUSUNDA DEĞERLENDİRMELERİ

13.11.2014
 


Çok Okunanlar


EMEK VE BİLİM İLE KURULACAK YENİ BİR TOPLUMSAL DÜZEN İÇİN: YAŞASIN 1 MAYIS!

TÜM ANNELERİMİZİN ANNELER GÜNÜ KUTLU OLSUN!

TMMOB`YE DOKUNMA!!

ÇERNOBİLİN YILDÖNÜMÜNDE YAPTIĞIMIZ BASIN AÇIKLAMASI İLE İLGİLİ ADANA YEREL GAZETELERİNDE YAYINLANAN HABERİMİZ

Okunma Sayısı: 15


Tüm Yazılı Basında Odamız

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2020 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18


 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.