MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

EMO KOMİSYON TOPLANTILARI 
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Bilirkişilik Komisyonu, İşçi Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu, Yapı Denetim Daimi Komisyonu, Ücretli ve İşsiz Mühendisler Komisyonu ve Asansör ve Elektromekanik Taşıyıcılar Daimi Komisyonu, ikinci toplantılarını yaptılar. Toplantılarda bugüne dek yapılan çalışmalar ve güncel gelişmeler değerlendirilerek, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek faaliyetler ele alındı.
 

  

EMO Bilirkişilik Komisyonu, 14 Ekim 2018 tarihinde EMO Genel Merkezi`nde toplandı. Toplantıya, komisyondan sorumlu EMO Yönetim Kurulu Üyesi Kübülay Özbek, Bilirkişilik Komisyonu Başkan Yardımcısı Şahin Yılmaz, Raportör Nurçin Ünal, EMO Ankara Şubesi`nden Metin Sağdıçoğlu ve Nihat Dursun katıldı.

Toplantıda, bilirkişilik hak ve yetkileri ile sorunları ele alınırken, komisyon çalışma programına yönelik görüş alışverişi yapıldı. Bilirkişilik mevzuatına ilişkin gelişmeler ve yeni adli yıldan komisyon üyelerinin beklentilerinin dile getirildiği toplantıda EMO Yönetim Kurulu`na sunulmak üzere şu kararlar alındı:

1.      Şubelerde bilirkişilik temel eğitimleriyle ilgili olarak (EMO İnternet sayfasından duyuru yapılarak ayrıca mail yoluyla da üyelere bilgi verilerek) Eylül, Ekim ve Kasım aylarına yönelik taleplerin belirlenmesi amacıyla bir çalışma yapılması ve konunun komisyonda değerlendirilerek EMO Yönetim Kurulu`na sunulmasına,  

2.      Bilirkişilerin görevlerini yaparken karşılaştıkları mesleki zorlukların (Adliyede çalışma alanının olmaması, park sorunu, adliyeye giriş ve çıkışlarda yaşanan sorunlar, kimlik kartı, keşiflere giderken taşınan alet edevatlara yönelik güvenliklerin tutumu vs.) TMMOB Bilirkişilik Komisyonu`na iletilmesine,       

3.      Bir sonraki toplantı tarihinin elektronik haberleşme yolu ile komisyon üyelerine duyurulmasına,

karar verildi.

EMO İşçi Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu

EMO İşçi Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu, 14 Ekim 2018 tarihinde EMO Genel Merkezi`nde toplandı. Toplantıya, komisyondan sorumlu EMO Yönetim Kurulu Yazmanı İbrahim Saral,  İşçi Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu Başkanı Asuman Gülay Yıldırım, Başkan Yardımcısı Banu Akın, raportör Abdullah Algün, EMO Ankara Şubesi`nden Alaattin Ali Yolcu, EMO Diyarbakır Şubesi`nden Armanc Eşin ve EMO Gaziantep Şubesi`nden Bülent Daşoluk katıldı.

Toplantıda çalışma raporu değerlendirilirken, iş müfettişlerinin elektrik alanındaki denetimlerde dikkat edeceği konuların tespiti ile ilgili görüş alışverişi yapıldı. EMO Yönetim Kurulu`na sunulmak üzere şu kararlar alındı:

1.      İşçi Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu 3. toplantısının; 9 Aralık 2018 tarihinde, EMO Genel Merkezi`nde saat 13.00`te gerçekleştirilmesine,

2.      Mail ve WhatsApp grubu oluşturulması, toplantı tarihinden 1 hafta önce mail, üç gün önce de SMS mesajları ile hatırlatılmasına,

3.      Bireysel ya da OSGB`lerde İş Güvenliği Uzmanı olarak çalışan meslektaşlarımızın listelerinin oluşturulması; iş müfettişlerinin sahada elektrikte iş güvenliği konusunda daha önce gündeme gelen check-list`ler konusunda Ankara Şube Komisyonu`nun Bakanlık nezdinde bazı girişimlerde bulunduğunu belirten İbrahim Saral`ın,  bu çalışmaları mail ortamında paylaşımı sonrası bir eylem planı oluşturulmasına,  

4.      Bülent Daşoluk`un bilgi paylaşımı sonrası yapılacak eylem planı ile;  Ankara`daki EMO merkez binası başta olmak üzere bağlı tüm şube ve temsilciliklerde çalışanlara Risk Değerlendirme Temel Eğitimi verilerek, Risk Değerlendirme çalışmalarının yapılması ve üç ay içerisinde tamamlanmasına,    

5.      Okullarda ISG bilincinin oluşması, çocuklarımızda bir farkındalık yaratılması hususunda yapılabilecek çalışmaların bir sonraki toplantıya kadar olgunlaştırılmasına, 

6.      "İş Güvenliği Uzmanı" üyelerimize yönelik anket düzenlenerek iletişime geçilmesine,

7.      "Elektrik kaynaklı iş kazalarının tespiti" konusunda çalışmaların başlatılmasına,   

karar verildi.

EMO Yapı Denetim Daimi Komisyonu

EMO Yapı Denetim Daimi Komisyonu, 14 Ekim 2018 tarihinde EMO Genel Merkezi`nde toplandı. Toplantıya komisyondan sorumlu EMO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Şakir Aydoğan, Yapı Denetim Daimi Komisyonu Başkanı Şahin Yılmaz, Başkan Yardımcısı M. Demir Gürsoytrak, Raportör Muharrem Celal Pınargözü, EMO Ankara Şubesi`nden Serdar Çiftcan ve Şükrü Güner ile EMO Trabzon Şubesi`nden Mehmet Mazlum katıldı.

Yapı denetim mevzuatındaki gelişmeler ve komisyon üyelerinin yeni yasa ve yönetmelik değişiklikleri ile ilgili beklentilerinin değerlendirildiği toplantıda, EMO Yönetim Kurulu`na sunulmak üzere şu kararlar alındı:

1.      Şubelerden yapı denetim komisyon raporlarının istenmesine,

2.      Yapı denetçisi mühendislerinin uygulaması gereken kuralların anlatıldığı sunum ve TMMOB tarafından Danıştay`a açılmış olan davanın dilekçesinin komisyon üyelerine mail atılmasına,

3.      Yapı Denetim ve Uygulama Yönetmeliği cep kitapçığının güncellenerek yeniden basılmasına,

4.      EMO üyelerine yapı denetimi ile ilgili eğitimin MİSEM kapsamında ücretsiz olarak verilmesine,

5.      Şubelerimiz sahalarında yapı denetim firmalarında fiili olarak çalışan üyelerimizin denetlenmesi için şubelere yazı yazılmasına,

6.      Şubelerimiz sahalarında yapı denetim firmalarında fiili olarak çalışan üye sayılarının şubelerden istenmesine,

7.      Odamız üyeleri hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 4708 sayılı Yapı Denetimi hakkındaki Kanun ve İlgili Mevzuat Hükümlerine göre denetim görevini yerine getirmeyenlerin dosyalarının,  soruşturmacıya gönderilmeden komisyon görüşünün alınmasına,

karar verildi.

EMO Ücretli ve İşsiz Mühendisler Komisyonu

EMO Ücretli ve İşsiz Mühendisler Komisyonu, 14 Ekim 2018 tarihinde EMO Genel Merkezi`nde toplandı. Toplantıya, komisyondan sorumlu EMO Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Ömürhan Avni Soysal, EMO Müdürü Cansel Aslan, Ücretli ve İşsiz Mühendisler Komisyonu Başkanı Pınar Hocaoğulları, Başkan Yardımcısı Mehmet Atay, Raportör Tugay Nar, EMO Ankara Şubesi`nden Ebru Akgün Yalçın, Betül Taşar, Süleyman Utkan Baran ve EMO Diyarbakır Şubesi`nden Armanc Eşin katıldı.

Toplantıda, EMO Yönetim Kurulu`na sunulmak üzere şu kararlar alındı:

1.      YÖK ve SGK`da bulunan mühendis verilerinin alınması için çalışma başlatılmasına, Ömürhan Avni Soysal ve Cansel Aslan`ın görevlendirilmesine,

2.      "asgariucret.emo.org.tr" adresli sayfanın düzenlenmesine, Pınar Hocaoğulları, Cansel Aslan ve  Ebru Akgün Yalçın`ın görevlendirilmesine,

3.      Üyelerin isteklerini tespit etmek amacıyla anket oluşturulmasına, Tugay Nar`ın görevlendirilmesine,

4.      Ekonomik kriz ve enflasyon oranlarının bir sonucu olarak maaşlara zam talepli bir yazılı basın açıklaması yapılmasına, aynı gün sosyal medya kampanyası örgütlenmesine, konuyu basın-yayın biriminin takip etmesine,

5.      TMMOB`ye, eriyen maaşlar ve açıklanan enflasyon oranından da fazla hissedilen pahalılık sebebiyle "2019 ücretli mühendis, mimar, şehir plancıları asgari ücretinin an az enflasyon oranından zam yapılarak ilan edilmesini" isteyen yazı yazılmasına,

6.      EMO`nun geçmiş dönemlerde yaptığı asgari ücret belirleme çalışmasının güncellenerek yapılmasına, Pınar Hocaoğulları ve Mehmet Atay`ın görevlendirilmesine,

7.      Üyelerimizin çalışma hayatında karşılaştığı sorunlarını bildirmelerini sağlayacak "Meslek Dayanışma Hattı" adı altında online sayfa düzenlenmesine, gelecek toplantıya kadar sayfayla ilgili taslak içerik oluşturulmasına,

karar verildi.

EMO Asansör ve Elektromekanik Taşıyıcılar Daimi Komisyonu

EMO Asansör ve Elektromekanik Taşıyıcılar Daimi Komisyonu, 14 Ekim 2018 tarihinde EMO Genel Merkezi`nde toplandı. Toplantıya, komisyondan sorumlu EMO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Şakir Aydoğan, Asansör ve Elektromekanik Taşıyıcılar Daimi Komisyonu Başkanı Tonguç Ünal, Başkan Yardımcısı Mustafa Demirbağ, Raportör F. Kemal Özoğuz, EMO Ankara Şubesi`nden Serdar Çiftcan, Mustafa Tutsak, Şükrü Güner ve EMO İstanbul Şubesi`nden Selim Dağdoğan katıldı.

Toplantıda İzmir`de 18-20 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Asansör Sempozyumu ve Sergisi ile İstanbul`da düzenlenecek Elektrik Elektronik Mühendisliği Kongresi (EEMKON) kapsamında asansör konusunun da ele alınacak olmasıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.  Toplantıda EMO Yönetim Kurulu`na sunulmak üzere şu kararlar alındı:

1.      EMO Asansörlere Ait Elektrik Mühendisliği Hizmetleri Yönetmeliği`nde ihtiyaç duyulan değişiklikleri kapsayacak şekilde bir taslak çalışması başlatılmasına,

2.      MİSEM Asansör SMM Eğitimi ders notlarının güncellenmesine yönelik çalışma yapılmasına,

3.      Uygulamaya konulan yeni yönetmeliklerle birlikte asansör proje çizimi konusunda mevcut hakları ellerinden alınan elektronik ve elektronik haberleşme mühendislerinin haklarını tekrar kazanabilmesi için çalışma yapılmasına,

karar verildi.

 YOUTUBE YAYINI

20.06.2020
 


Çok Okunanlar


EMO’DA 47. ÇALIŞMA DÖNEMİ BAŞLADI

EMO YENİ YÖNETİMİ GÖREVİ DEVRALDI

ADİL YARGILANMA TALEBİNİN BEDELİ ÖLÜM OLMAMALI

KARDELEN KAMİŞLİ’NİN MÜCADELESİNİ DESTEKLİYORUZ

YERLİ VE MİLLİ ENERJİ’DE, ÜRETİM ŞİRKETLERİNE AMERİKAN DOLARI ESASLI ÖDEMEYE DEVAM...

EMO YENİ YÖNETİMİ MAZBATASINI ALDI

ADİL YARGILANMA TALEBİNİN BEDELİ ÖLÜM OLMAMALI

12 EYLÜL FAŞİZMİNE KARŞI DEMOKRASİ MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR

EPDK’DAN RÜZGAR’A GEÇİT YOK…

EMO’DA 47. ÇALIŞMA DÖNEMİ BAŞLADI (BİRGUN.NET)

Okunma Sayısı: 183


Tüm Haberler

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2020 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.