MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 ESKİŞEHİR ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

AİDAT ÖDEME FORMU

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 BİLECİK   ESKİŞEHİR   KÜTAHYA 
 

 
 
 
 
2013 YILI EN AZ ÜCRET TANIMLARI
 

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

MÜHENDİSLİK BÖLÜMLERİNİ TERCİH EDECEK GENÇLER VE AİLELERİNE;


BASIN AÇIKLAMASI


 

MÜHENDİSLİK BÖLÜMLERİNİ TERCİH EDECEK GENÇLER ve AİLELERİNE;

Üniversite sınav sonuçları 17.07.2019 Çarşamba günü açıklandı. 23-29.07.2019 tarihleri arasında Öğrenci, veli ve rehber öğretmenlerinin işbirliği ile tercihlerini yapacak olup, evlatlarımız yaşam boyu sürdürecekleri mesleklerini belirleyeceklerdir.

Tercih yapacak adayın doğru ve sağlıklı bir seçim yapılabilmesi için, kendisinden neler istendiği ve bunları elde edebilmek adına ne gibi olanaklara sahip olduğunu bilmesi gerekmektedir. Sonrasında ise, her seçeneğin öğrencinin istek ve koşullarına ne derece uygun olduğu değerlendirilmelidir. Bu çalışmayı dikkatli bir şekilde yapanlar meslek, aile ve sosyal hayatlarında çok daha mutlu ve üretken, yapamayanlar ise mutsuz olacaklardır.

O zaman sloganımız şu olmalı: " Doğru Meslek Sağlam Gelecek"

 

 

Gençlerimizin meslek seçimlerini olumsuz etkileyen etmenler nelerdir;

•         Girmek istedikleri mesleklerin niteliklerine uygun olup olmadığının sorgulamaması,

•         Eğitimini almak istedikleri bölüm yerine, popülaritesi olan şehir ya da Üniversite seçmeleri,

•         Daha özgür ve rahat yaşayacakları düşüncesi ile ailelerinden uzak ve lise hayatındaki okul arkadaşları ile beraber hareket etmeleri,

•         Yeterli puanı alamayıp istediği bölümü kazanamadığı halde, bir daha sınava hazırlanmayıp okumuş olmak için tercih yapmaları,

•         Anne-baba ve çevrenin yanlış yönlendirmesinin etkisi altında kalmaları,

•         Mesleklerin toplumsal saygınlık düzeylerinin farklılık göstermesi nedeni ile gençlerin tercihlerinde belirleyici etken oluşturması,

 

 

Meslek seçimimizi yaparken nelere dikkat etmeliyiz;

•         Üniversiteler arası yurt dışı öğrenci değişim olanaklarının olduğu bölümler dikkate alınmalı,

•         Üniversitelerin yabancı dil (%100 İngilizce) öğretiminin olduğu bölümlerin önceliği olmalı,

•         "Gelecekte hangi meslekler geçerli olacaktır?" konusunda araştırma yapılmalı,

•         Öğrenci, kişilik ve yeteneklerini gözlemlemeli ve tespit etmeli,

•         İlgi duyulan ve yapmaktan keyif alınan çalışmalar önemsenmeli, meslekler hakkında araştırma yapılıp bilgi toplanmalı,

 

 

 

Mühendislik mesleği ve seçiminde durum nedir?

Mühendis Nedir, Mühendislik, Matematik ve Fen bilimleri alanlarında, ders çalışma (study), deney yapma ve uygulama yolları ile kazanılmış bilgileri akıllıca kullanarak doğanın maddeleri ve kuvvetlerini insanoğlu yararına sunmak üzere ekonomik olan yöntemler geliştiren meslektir.

Mühendislik becerileri; Geleceğin şekillenmesinde rol oynayan mühendislerin hangi becerilere sahip olması gerekliliğini bilmek için uluslararası normları incelemekte yarar vardır.  Bu normlar sayesinde öğrenciler seçim yapmadan kendilerini değerlendirebilirler;             

•         Matematik ve mühendislik bilgilerini uygulama yeteneği,

•         Deney yapma ve veri yorumlama yeteneği,

•         İstenen özelliklere sahip bir sistemin çözüm yöntemlerini tasarlama yeteneği,

•         Disiplinler arası bir grup içinde çalışabilme yeteneği,

•         Mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme, çözme yeteneği,

•         Etik sorumlulukların farkında olma,

•         Verimli biçimde diyalog kurabilme yeteneği,

•         Mühendislik çözümlerinin evrensel ve toplumsal bağlamda etkisini kavrayabilecek geniş bakış açısı oluşturabilme, gereksinimlerini ve ihtiyaçlarını tanımlama; yaşam boyu öğrenmeye çalışma yeteneği,

•         Yürürlükte olan yönetmelikler ile ilgili bilgi sahibi olma ve yapılan değişiklikleri takip etme, mühendislik uygulamaları için gerekli teknolojik mühendislik araçlarını ve tekniğini kullanma yeteneğidir.

 

Tasarım Süreci: İdeal mühendislik faaliyeti olan tasarım süreci nasıl olmalıdır?

•         Problemin tanımlanması,

•         Gerekli bilgilerin elde edilmesi,

•         Yaratıcı çözümler için araştırma yapılması,

•         İdeal çözüm için belli bir model oluşturulması,

•         Tercih edilen çözümün değerlendirilmesi,

•         Rapor ve planların hazırlanması,

•         Tasarımın hayata geçirilmesi        

 

Gelişen dünyada; ülkeler arası rekabette, insanların refah ve mutluluğunda yeni teknolojiler geliştirmenin bilinci ile hükümetler hareket etmekte olup, teknolojik gelişimi ve inovasyonu teşvik edici politikalar geliştirmektedirler. Gençleri mühendislik eğitimine yönlendirici uygulamalar hayata geçirmektedirler. Bu ülkelerde toplumların fen, mühendislik, matematik ve teknoloji okuryazarlığının geliştirilmesi çok önemsenmektedir. Bu meslekleri seçmeleri için gençler bilinçlendirilip teşvik edilmektedir.

 

Ülkemizde durumGelişmiş ülkelerdeki ideal mühendisliğin ne olduğu yukarıda bahsedilmiştir. Ülkemiz de ise maalesef durum bambaşkadır. Teknoloji geliştirme yerine dışarıdan satın alma kolaycılığı yapıldığı için mühendisliğin değeri toplumda yaygın bir yer bulamamıştır. Mühendis dendiğinde yaygın olarak anlaşılan pozisyonlar; satış, pazarlama, işletme ve bakım mühendisi gibi pozisyonlardır. Mühendislik bölümlerinden çok fazla sayıda mezun verildiğinden, yukarıda bahsedilen pozisyonlarda dahi iş bulmak güçleşmektedir.

 

Seçkin iş olanakları: Ülkemizde dünya standartlarında mühendislik pozisyonları çok azdır. Bu pozisyonlara gelebilmek için; iyi bir üniversiteden mezun, güçlü referanslara sahip, iyi seviyede yabancı dil bilen, ekip çalışmasına yatkın ve güçlü iletişim özelliklerini taşımak gerekmektedir. Bu özellikleri sonradan kazanmak çok zor olacaktır.

 

 

 

 

Ülkemizde eğitimin durumu: Son yıllarda çok fazla üniversitede mühendislik bölümleri açılmıştır. Bu okulların akademik kadroları, laboratuar, derslik, kütüphane, yurt vb altyapı olanakları sınırlıdır. Diğer yandan üniversiteler ülke endüstrisinin problemlerini çözmeye odaklı olmayıp, yurt dışındaki akademik gelişmeleri takip etmektedirler. Piyasadan kopuk bir akademik hayat söz konusudur.

Sonuç olarak; mühendis adaylarının iyi eğitim aldıklarını söylemek çok güçtür. Mezun olan gençler çalışma hayatına hazır değildir. Yaygın olarak şu ifade çoğu meslektaşımızın dilindedir.  "Mezun olduğumda sudan çıkmış balığa döndüm".

 

 

 

 

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği:

Mühendislik ve mimarlık mesleği mensuplarının ortak gereksinimlerini karşılamak, mesleki etkinliklerini kolaylaştırmak, mesleğin genel yararlarına uygun olarak gelişimini sağlamak, meslek mensuplarının birbiriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere 1954 yılında kurulmuş, kamu kurumu niteliğinde bir mühendislik meslek örgütüdür.

TMMOB`ne bağlı toplam 24 mühendislik mesleği vardır. 2018 yılı sonu itibarıyla tüm odalarımıza bağlı mühendislerin sayısı yaklaşık 560.000 civarındadır. İnşaat, Makina, Mimarlık ve Elektrik-Elektronik Mühendisliklerinin, tüm meslek odalarına üye olan mühendislere oranı %63`tür.

2018 yılı sonu itibarı ile  Elektrik Mühendisleri Odası`na üye sayısı ise 63.000`dir.  EMO Öğrencilerin akademik hayatları sırasında, üniversite-sanayi arasında koordine kurarak, gençlerimizin mühendislik mesleğine adapte olmaları için çalışmalar yapmaktadır.

Tercihte bulunacak adaylar, veliler ve rehber öğretmenler için çalışmalarımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

Bu çalışmada EMO bünyesindeki meslek gruplarının 2018 yılı kontenjan, taban ve tavan puanları ile mesleki iş alanlarını bulabilirsiniz. 

Umutla: Tüm zorluklara rağmen ülkemizin bağımsızlığı, refahı, bireylerin mutluluğu ve insanlık ailesinin onurlu bir üyesi olmak için yaratıcı, özgür düşünen, tutkulu gençlerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerini seçmelerini bekliyoruz.

                                                                                                    Ender KELLECİ

                                                                                                  EMO ESKİŞEHİR ŞUBESİ

                                                                                            YÖNETİM KURULU BAŞKANITMMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN KORAMAZ`DAN ÜYELERE ÇAĞRI-VİDEO

16.05.2020
 


Çok Okunanlar


ELİXİR İLE FONKSİYONEL PROGRAMLAMA

EMO ESKİŞEHİR ŞUBESİ SMM KOMİSYONU TOPLANTISI

ŞUBEMİZ 12 YAŞINDA!

ELİXİR İLE FONKSİYONEL PROGRAMLAMA-2

POPÜLER BİLİM SOHBETLERİ:YARATICI PROBLEM ÇÖZME

POPÜLER BİLİM SOHBETLERİ:YAPAY ZEKA-2

POPÜLER BİLİM SOHBETLERİ - YENİ NESİL ÖĞRENME

Okunma Sayısı: 60


Tüm Basın Açıklamaları

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2020 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18


 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.