MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

NKP: YARIN ÇOK GEÇ OLABİLİR (BAŞKENT GAZETESİ)


YAZILI BASINDA ODAMIZ


 
Hiroşima`ya atom bombası atılmasının 74`üncü yıldönümü nedeniyle basın toplantısı düzenleyen Nükleer Karşıtı Platform (NKP), nükleer silahlanma ve nükleer santrallara karşı mücadele çağrısı yaparak tüm dünyaya, TBMM`ye ve hükümete `İnsan eliyle yaratılan ölümleri durdurmak elimizde. Yarın çok geç olabilir` diye seslendi.
 

Tolga ALCA

Nükleer Karşıtı Platform (NKP). Hiroşima`ya atom bombası atılmasının 74‘üncü yıldönümü nedeniyle EMO Genel Merkezi`nde bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO).Türk Tabipleri Birliği (TTB), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve Nükleer Tehlikeye Karşı Barış ve Çevre İçin Sağlıkçılar Demeği (NÜSED) temsilcileri katıldı.

"ÜLKEMİZ DOĞAYA YABANCILAŞMAYA BAŞLADI"

NKP, savaşlara son verilmesini, nükleer silahların imha edilmesini, nükleer silah geliştirmeye son verilmesini ve nükleer santralların kapatılmasını istedi. Toplantıda ilk olarak söz alan EMO Yönetim Kumlu Başkanı Gazi İpek, Türkiye" de son yıllarda nükleer santrallar konusunda yürütülen çalışmalara işaret ederek, "‘Ülkemiz insana, doğaya yabancılaşmaya başladı" diye konuştu. Emperyalizm ve küreselleşme ile sermayenin giderek azgınlaşması karşında mücadelenin önemini vurgulayan İpek, "İnsanlığın geleceğine duyduğumuz sorumluluk duygusu içinde elimizden gelen çabayı harcıyoruz" dedi. Kaz Dağları`nda doğa katliamına yol açan altın madenciliği çalışmalarına da değinen İpek, "Tüm bunlar sermayenin hırslı, gözü dönmüş politikalarını gösteriyor. Bunlara karşı yürüttüğümüz mücadele uzun soluklu, bizler omuz omuza elimizden geleneği yapacağız" diye konuştu.

NÜKLEER ÇÖZÜM DEĞİL, TEHDİTTİR!

Toplantıda daha sonra NKP‘nin ortak açıklaması TTB Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman tarafından okundu. Adıyaman, şunları söyledi: II. Dünya Savaşı‘nda Hiroşima"ya yapılan atom bombası saldırısından dolayı 140 bin kişi, 3 gün sonra Nagazaki" ye yönelik saldırıda da 80 bin kişi yaşamını yitirmiştir. Radyoaktiviteye maruz kalan on binlerce insan ise ‘hibakuşalar‘ olarak ömürlerini çeşitli sağlık sorunları ve bunlara eşlik eden toplumsal dışlanmayla geçirmek zorunda kalmıştır. İnsanlık tarihinin en büyük felaketlerinden biri yaşanmış, yüz binlerce kişinin ölmesine, yüz binlerce kişinin yaralanmasına, yine gelecek kuşaklara aktarılacak biçimde ileri yaşlarda görülen kanser hastalıklarına yol açmıştır. Bombaların atıldığı bölge geri dönüşü olmayan biçimde zarar görmüştür. Çok büyük yıkımlara neden olan nükleer silahlanma tutkusu, yaşanan onca yıkıma rağmen bugün halen hız kesmeden devam etmektedir. Canlılara zarar veren ama binaları fabrikaları yıkmayan nötron bombası geliştirilmiş, üretilen atom bombalan ve nükleer silahlar dünyanın dört bir yanına insanları hedef alacak biçimde yerleştirilmiştir. Ülkemizde var olan üslerde de varlığını kazara öğrendiğimiz nükleer silahlar bulunmaktadır.

"HEPİMİZİ ENDİŞELİYİZ"

Nükleer silahlar, emperyalist ülkeler tarafından birbirlerine ve tüm dünyaya karşı baskı ve tehdit aracı olarak kullanılmaktadır. Bir yarışmaya dönüşen nükleer silah üretimi ve tüm dünyanın güya güvenlik amacıyla nükleer füzelerin hedefi haline getirilmesi, 1987 yılında ABD ve SSCB arasında yapılan orta menzilli nükleer ve konvansiyonel füzelerin ortadan kaldırılması anlaşması (INF) ile durdurulmuştu. Bu yıl önce ABD`nin ardından Rusya`nın INF den çekilmesi ve ABD`nin yeniden nükleer füze üretmeye başlayacağını ilan etmesi hepimizi endişelendirmektedir. Dünya yeniden bir nükleer savaşta ya da bu füzelerin üretimi sırasında yaşanabilecek kazada büyük yıkımlar ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Nükleer silahları ortadan kaldırmak yerine nükleer silah sahibi olarak eşitlenme ya da güvenlik oluşturma tercihleri, nükleer silaha sahip olma çılgınlığının tüm dünyaya yayılmasına neden olmaktadır. Bu çılgınlığı sonlandırmak üzere 2017 yılında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu`nda kabul edilen Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması, üye ülke parlamentoları tarafından da derhal imzalanarak nükleer savaş tehlikesine son verilmelidir.

"SICAK SAVAŞLAR HİÇ BİTMEMEKTEDİR"

"Nükleer silah avcılığına" da soyunan emperyalist devletlerin yıllar önce Irak, günümüzde ise İran`a yönelik politikaları sonucu, Türkiye`nin de içinde yer aldığı Ortadoğu`da sıcak savaşlar hiç bitmemektedir. Bu savaşlarda seyreltilmiş uranyum içeren bombaların kullanıldığı iddiaları ise hiç soruşturulmamakta ve genellikle inkar edilmektedir. Seyreltilmiş nükleer madde içeren silahların etki ettiği insanlarda yarattığı ani ve ileri dönem etkileri ise ne yazık ki bilinmemektedir, araştırılamamaktadır. Nükleer silahlarla yürütülen savaşlar ve acı sonuçlarına rağmen nükleer silaha sahip olma çılgınlığına kapılan ülkelerden biri de Türkiye`dir. Nükleer enerji santralı projeleri ile üzeri örtülen bir nükleer silahlanma sevdası, "teknolojik gelişim" olarak topluma dayatılmaya çalışılmaktadır. Nükleer savaş olmasa da bugüne kadar Çemobil ve Fukuşima`da yaşanan felaketler nükleer santralların radyasyon yayması bakımından nükleer silahlarla benzer sonuçlara neden olarak tehlike boyutunu tüm açıklığıyla gözler önüne sermişken nükleer santral kurulması ısrarını anlamak mümkün değildir. Nükleer santral teknolojisi pahalı, riskli, kirlidir. Türkiye‘nin bugün enerji açığı olmadığı gibi tam tersine arz fazlası sorunu vardır. Dolayısıyla enerji politikalarıyla ilgisi olmayan tamamıyla siyasi bir tercih olan nükleer santrallara ülkemiz mecbur değildir. Enerji açığımız olsa dahi nükleer santrallar büyük riskler barındırdıkları için bir alternatif olarak görülemez. Dünya nükleer santrallardan uzaklaşırken, Türkiye‘de geleceğimizi tehlikeye sürükleyecek bir nükleer santral macerasına girilmesi kabul edilemez. Nükleer santralların gerçeklerine rağmen Çemobil Nükleer Felaketi`ne yol açan nükleer santralı inşa eden ve işleten Rusya menşeili Rosatom firması tarafından Mersin Akkuyu`da, gazetelere yansıyan haberlere göre ‘ağır ihmallerin olduğu‘ nükleer santral inşaatı hızla sürdürülmektedir. ‘İnşaatın temelinde çatlaklar oluştuğu, uygun olmayan zeminin deniz suyuyla dolduğu, Rusya" da soğuk hava şartlarına göre projelendirilen çalışmanın, Mersin gibi sıcak bir bölgeye uygun şekilde optimize edilmediği‘ iddia edilmektedir. Elektrik Mühendisleri Odası, çatlak iddiasıyla ilgili olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı`na iki kez yazı yazarak bilgi istemiş, ancak hiçbir yanıt alamamıştır. Santralı 2023"e yetiştirme telaşıyla acele eden iktidarın, bilimsel verileri, mühendislik ilkelerini ve saha gerçeklerini göz ardı ettiği görülmektedir.

ATIK PROBLEMİ

Unutulmamalıdır ki nükleer santralların en büyük risklerinden biri atık problemidir. Radyoaktif atık için kesin, bilinen, uygun ve kabul edilebilir bir arıtma yöntemi yoktur. Dünya üzerinde hiçbir yerde nihai depolama tesisi yapılamamıştır. Hiçbir proje yaşamın kendisinden daha önemli değildir. Akkuyu Nükleer Santralı inşaatı derhal durdurulmalı, kamuoyun da büyük endişelere yol açan iddialara karşılık derhal detaylı bir çalışma başlatılmalı ve Akkuyu`ya teknik inceleme heyeti kabul edilmelidir. Bünyesinde birçok meslek odası, sendika ve gönüllü kumlusun yer aldığı Nükleer Karşıtı Platform (NKP), yıllardır yürüttüğü çalışmalarla, nükleer teknolojinin, kapitalizmin kar hırsı içerisinde dünyamızı bir mahvoluşa doğru sürükleyecek santral ve nükleer silahlanma yarışı için kullanılmasına karşı çıkmaktadır. Hiroşima ve Nagazaki başta olmak üzere nükleer silahlarla yaşamlarını yitiren ve bugün hala nükleer kirlenmenin acısını genetik olarak taşıyan canlara karşı sorumluluğumuzun bilinciyle tüm dünyaya ve TBMM`ye ve hükümete sesleniyoruz; insan eliyle yaratılan ölümleri durdurmak elimizde."

(Başkent Gazetesi; 9.08.2019)  HALK TV - HALK KÜRSÜSÜ

27.01.2020
 


Çok Okunanlar


ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI’NDAN ZORUNLU AÇIKLAMA

HALK TV - HALK KÜRSÜSÜ

SİNOP NÜKLEER KARŞITLARININ YARGILANDIĞI DAVANIN İLK DURUŞMASI YAPILDI

GEREKLİ ÖNLEMLER ALINSIN, DEPREMLER AFETE DÖNÜŞMESİN

ADANA ŞUBE GENEL KURULU YAPILDI

ESKİŞEHİR ŞUBE GENEL KURULU YAPILDI

GAZİ İPEK’İN ELEKTRİK ZAMLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALARI FOX TV ANA HABER’DE YAYINLANACAK

GEREKLİ ÖNLEMLER ALINSIN, DEPREMLER AFETE DÖNÜŞMESİN

SİNOP’TA, YAŞAM HAKKI TALEBİ YARGILANAMAZ

HALK TV - HALK KÜRSÜSÜ

Okunma Sayısı: 8


Tüm Yazılı Basında Odamız

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2020 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.