MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

YAPI DENETÇİLER EĞİTİM DÜZENLENDİ 
EMO Ankara Şubesi üyesi yapı denetçiler için 26 Ekim 2019 Cumartesi günü EMO Konferans Salonu`nda 10.00-17.00 saatleri arasında; proje kontrollerinde ve saha denetimlerinde dikkat edilmesi gereken temel bilgileri kapsayan bir günlük eğitim düzenlendi. Eğitimde yapılan sunumlar haberimizin devamındadır.
 

 

Eğitimin açılış konuşmasını EMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ömürhan Soysal yaptı. Soysal konuşmasında, "1999 Marmara depremi ile başlayan ve 4708 sayılı yasa ile beraber bu alanın düzenlenmesi gerekirken daha da tahrip edildiği, ticarileştirildiği, piyasaya açıldığı bir süreç ile karşı karşıya kaldık. TUS uygulamasının önce pilot iller ile yapı denetime dönüştürülmesi ve ardından 2011`de yapı denetimin Türkiye`de 81 ilde uygulanması ile beraber artık yapı denetim alanındaki sorunları daha yoğun bir şekilde yaşamaya başladık. Özellikle 1999 depremi sonrasında yapı stoğunun güçlendirilmesi ile ilgili vergiler çıkarılıp bu konuda kaynaklar ayrıldığını düşünürken en son 26 Eylül`de İstanbul`da 5.8 orta şiddetli bir deprem olduğunda gördük ki deprem için toplanan yaklaşık 60 milyon TL`lik bir kaynağın başka yerlere harcandığı gerçeği ile karşı karşıya kaldık. İletişim alt yapısının bir buçuk gün boyunca devre dışı kaldığını gördük. Dolayısıyla yapı denetim alanındaki sorunlara bakarken sadece yapı stoğu ile ilgili değil o alanın tüm bileşenleri ile beraber değerlendirilmesi gerçeği bir kez daha ortaya çıktı. Bu da yetmedi, geçtiğimiz yıl TMMOB`nin açtığı dava ile önce 120.000 m2`ye düşen sınır, bakanlığın temyiz başvurusu ile Danıştay altıncı dairesi tarafından tekrar 180.000 m2`ye çıkarıldı. Her ne kadar burada bakanlığın yaptığı savunmadaki argümanlar yanlış olsa da şu an itibariyle bu gerçekle karşı karşıyayız. Bu uygulama ile bir çok meslektaşımızın işsizlik gerçeği ile karşılaştığını biliyoruz. İşini kaybetmeyenler ise daha fazla yapı alanını denetlemekle sorumlu kılınıyorlar. Bununla ilgili de hukuki bir çalışma yürüyor. Bu dönem Şubemizin Yapı Denetim Komisyonu`nun yaptığı güzel bir çalışma var. Özellikle Danıştay`dan çıkan kararın ardından bir yapı alanının bir Elektrik Mühendisi tarafından ne kadar sürede denetlenebileceği yönünde standart çalışması yaptık. Bizim artık bu noktada gerek dava süreçlerinde gerek bakanlık görüşmelerinde bu alandaki tüm meslektaşlarımız açısından bir standart sağlayan konuma gelmemiz gerekiyor. Bugünkü düzenlediğimiz eğitimin de buna hizmet etmesini umut ediyoruz. Kasım ayının ortasında TMMOB Yapı Denetim Sempozyumu yapılacak ve bu sempozyuma buradaki tartışmaların da taşınması hedefi var. Bu etkinliği hazırlayan şubemiz yapı denetim komisyonuna teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Soysal`ın ardından söz alan EMO Ankara Şubesi Yapı Denetim Komisyonu Başkanı Mustafa Özdemir ise " "Amacımız denetlemekle yükümlü olduğumuz konuları hatırlatmak ve yapabileceğimiz yanlış uygulamalara dikkatinizi çekmek.  Bunu yaparken yani konuları tanıtırken denetim kapsamında olmadığını düşündüğünüz konulara da işin bütünlüğü açısından yer verdik. Örneğin Güneş enerjisi santralı, Bazı arkadaşlarımız burada işlenecek bazı konular için beni ilgilendirmez diyebilir.  Mesleğimiz açısından bugün yapmasak da bilgi sahibi olmakta yarar var. Konuları hazırlarken birçok kaynaktan yararlandık. Bazı konuları da komisyon üyelerimizin deneyimleri doğrultusunda değerlendirdik.

Bu arada aşağıdaki konulara da cevap bulmaya çalışacağımızı umuyoruz.

·        Yapı denetim nedir

·        Kamu binalarının durumu ne

·        Görevimizi yaparken nelere dikkat etmeliyiz.

·        Mühendis Ücreti, ve tahsilatı

·        Mühendis arkadaşlarımızın denetime gitmesi nasıl sağlanabilir

·        Denetlenen alan m2 konusu

·        Mesleğimizle ilgili çeşitli konuların arkadaşlarımız tarafından sunumu

Bizim bu çalışmaya başlama nedenimiz denetlemeyi nasıl yapacağını tam bilmeyen arkadaşlarımıza hem işleyiş hem de teknik konularda yol göstermektir. Yapı denetimi Güvenli, Sağlıklı ve ekonomik yapıların yapılması işlemidir. Sağlam yapı yapılması işi de doğru çalışan yapı denetim sisteminden geçmektedir. 1999 yılındaki büyük deprem felaketinden sonra şu anda konuştuğumuz yapı denetim sisteminin aşaması başlatıldı. İlk olarak 595 sayılı Kanun Hükmünde Kararname çıkarıldı ve TMMOB ve odalarını da belli ölçüde bu sisteme dahil ediyordu. Örneğin Denetçi belgesi verilmesi aşaması ve eğitimler konusunda TMMOB ye görevler veriyordu. Bu KHK ‘nin Anayasa Mahkemesinde iptalinden sonra 4708 sayılı Yapı denetim Yasası çıkarıldı. Bu yasanın en önemli özelliği denetimin en önemli ayağı olan Mühendis ve Mimarların örgütü TMMOB ve Odalarının bu sistemin dışında tutulmasıydı. Zaman içinde büyük sorunlarla karşılaşılan Yapı Denetim Sisteminde sürekli yasa ve yönetmelik değişikliklerine gidildi.

Bununla ilgili son yasa ve yönetmelik değişikliği ile yapı denetim firmaları için havuz sistemi getirildi.  Bu yönetmelikte bizleri etkileyen ise için ise, sistemin içine tekniker teknisyenler dahil edilmesidir. Bir başka konu denetleme alanları, yani inşaat m2 si  Elektrik ve Makine mühendislerinin denetleme alanının 120.000 m2 olmasını biz çok görürken bakanlık 180.000 m2 çıkardı.  Bu konu için TMMOB tarafından mahkeme süreci başlatıldı. Henüz sonuçlanmadı ama durum olumsuz gözüküyor. Bu konu ile ilgili bakanlık ile şifahi görüşmeler de yapıyoruz. Keza asgari mühendis ücretinde de görüşmelerimiz oluyor.

Bu sistem içinde olmazsa olmaz dediğimiz noktaları sıralarsak,

1-Denetçi mühendislerin denetleyebileceği kadar inşaat alanı belirlenmeli, Denetlenebilecek gerçek rakamın 70 000 m2 civarı olduğunu düşünüyoruz.

2-Ücretler TMMOB tarafından belirlenen ücretlerin altında olmamalı ya da mühendislerin emeği, eğitim seviyesine uygun olarak belirlenmeli, örneğin en az üç asgari ücret veya emekli sandığı 1. derece Mühendis maaşına denk gibi bir oranla belirlenmeli

4-Yapı denetim işinin cazip hale getirilerek genç enerjik mühendislerinde sürece katılması sağlanmalı

3-Mühendislerin odalarıyla bağını koparma çalışmasından vazgeçilmeli

4- Üyelerinin sicillerini Odalar tutmalı

5- Denetçi mühendisler kendi dışındaki işlerden sorumlu olmamalı, örneğin Şu anda mimarın hatası durumunda elektrik ve makine mühendisleri de cezalandırılıyor.

6-Mühendis Mimarların yetkinliği ve eğitimleri odalarınca belirlenmeli

7-Merkez ve il Yapı denetim Komisyonlarında söz ve oy hakkıyla beraber Mühendislerde bulunmalıdır.

8-Denetçi maaşları Denetim firmaları için belediyeye yatırılan paradan direk kesilerek hesaplara yatırılmalı.

9-  En doğrusu da yapı denetim firması ile Denetçi mühendislerin bağının kesilmesi diye düşünüyorum.  Yani Yapı denetim firmalarına havuz kurulduğu gibi Denetçi mühendisler içinde bu tür bir sistem kurulmalı. İhtiyacı olan firmalar Bakanlığa müracaat etmeli Denetçi mühendisleri bakanlık görevlendirmelidir.

Şimdi arkadaşlarımız bana göre çok yararlı olduğunu düşündüğüm sunumlarına başlayacaklar. Tüm arkadaşlara ve etkinliğe başarılar diliyorum." dedi.

Arif Salamcı, "Yapı denetim süreçleri, proje ve yapı denetçisinin yapacağı işler", "Proje Kontrolü" ve "Topraklama, yıldırımlık" konularında; Ömer Özbey, "Kuvvetli akım tesisleri", "Kompanzasyon" ve "Jeneratör" konularında; Mustafa Mumcu "Asansör" konusunda; Mustafa Özdemir ise "Zayıf Akım", "Akıllı Bina", "İş Saglığı ve güvenliği" ve "GES" konularında sunum yaptılar.

Eğitim katılımcıların sorularına verilen cevapları ile devam etti.

 

 

 

 

 

 

Dosyalar

ELEKTRİK PROJESİ KONTROL FORMU (78 KB)

YAPI DENETİM SÜREÇLERİ, PROJE VE YAPI DENETÇİSİNİN YAPACAĞI İŞLER (245 KB)

EĞİTİM NOTLARI ÇEKLİST (109 KB)

AKILLI BİNA (1955 KB)

ASANSÖR (6266 KB)

GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ (2347 KB)

İŞ GÜVENLİĞİ (1854 KB)

KUVVETLİ AKIM TESİSATI (5860 KB)

TELEFON TESİSATI (379 KB)

TV TESİSATI (585 KB)

ZAYIF AKIM (145 KB)GAZİ İPEK VE KARDELEN KAMİŞLİ`DEN KANAL D HABER`E DEĞERLENDİRME

15.06.2020
 


Çok Okunanlar


GAZİ İPEK VE KARDELEN KAMİŞLİ`DEN KANAL D HABER`E DEĞERLENDİRME

EMO ANKARA ŞUBESİ 25. DÖNEM MESLEK DALI KOMİSYONLARI KURULUYOR

TEMMUZ AYINDA ONLINE MİSEM EĞİTİMLERİ DÜZENLENECEK

`UYGUN ELEKTRİK TESİSATI VE UYGUN KAÇAK AKIM RÖLELERİ HAYAT KURTARABİLİR` (SOL GAZETE, 13.06.2020)

EMO ANKARA ŞUBESİ: ÖLÜM SAÇAN TESİSATLAR BİR AN ÖNCE REVİZE EDİLMELİ (EVRENSEL, 13.06.2020)

EMO ANKARA ŞUBESİ 25. ÖNEM YÖNETİM KURULU TARAFINDAN 13 HAZİRAN 2020 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN `UYGUN ELEKTRİK TESİSATI VE UYGUN KAÇAK AKIM RÖLELERİ HAYAT TURTARABİLİR` BAŞLIKLI BASIN AÇIKLAMASI

UYGUN ELEKTRİK TESİSATI VE UYGUN KAÇAK AKIM RÖLELERİ HAYAT KURTARABİLİR (ZAFER GAZETESİ, 13.06.2020)

Okunma Sayısı: 283


Tüm Haberler

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2020 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18


 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.