MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

EMO ANKARA ŞUBESİ BELEDİYELERİN ÜYELERİMİZDEN TALEP ETTİĞİ MÜELLİFLİK ÜCRETLERİ HAKKINDA UYARI YAZISI GÖNDERDİ 
Bazı Belediyelerce mimar ve mühendislerin, etüt ve proje müelliflerine ilişkin müelliflik kaydı ve sicil kaydı yaptırıp kayıt ücreti alınması üzerine EMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu tarafından 30 Ekim 2019 tarihinde belediyelere yazı gönderilerek konuyla ilgili verilen yargı kararları hatırlatıldı ve üyelerimizden bu yönde bir talepte bulunulmaması istendi.
 

Belediyelere gönderilen mektupta, "Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)‘ne bağlı; Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası tarafından söz konusu işlemlerin iptali istemiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi aleyhine 3. İdare Mahkemesinde 2005/2863 Esas No ile dava açılmış 2007/2179 Karar No ile söz konusu işlemin yasal bir dayanağının olmadığı ve hukuka aykırı olduğu sonucuna ulaşılarak söz konusu işlemlerin iptaline karar verilmiştir." denilirken yine Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası tarafından söz konusu işlemlerin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle,  Ordu Büyükşehir Belediyesi‘ne karşı dava açıldığı vurgulanarak şöyle denildi; "Ordu İdare Mahkemesi‘nde 2018/1140 E. sayılı  dosyası ile görülen davada; 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu`nun hükümleri uyarınca etüt ve proje müellifleri ile fenni mesullerin sicillerinin Belediyece tutulacağına ilişkin açık bir hüküm yer almaması nedeniyle, Ordu Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösterecek mimar ve mühendis etüt ve proje müellifleri ile fenni mesullerin Ordu Büyükşehir Belediyesine kayıt olma ve buna yönelik ücretin belirlenmesine ilişkin olarak tesis edilen dava konusu işlemlerde hukuka uyarlılık bulunmadığı, benzer bir dosyada aynı gerekçe ile verilen iptal kararının Danıştay 8. Dairesi`nin 18.10.2017 tarih, 2016/2725 E. ve 2017/7250 sayılı kararı ile onandığı gerekçeleri ile yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir." 

Mektupta, Mimarlar Odası tarafından Gelibolu Belediyesi`nin uygulamasına karşı açılan dava ve alınan karara da atıfta bulunularak dava süreci şöyle özetlendi; " Mimarlar Odası tarafından açılan Esas No:217/718 Karar No: 2018/186 olan davada  Gelibolu Belediye Başkanlığı‘na yapılan 21/02/2017 tarihli başvurunun reddine ilişkin işlemin; hukuka aykırı olduğu, 6235 sayılı Yasa‘nın 33. maddesi uyarınca serbest meslek icrasında bulunmak için mühendis ve mimarların sadece ilgili odalarına kayıtlı olması gerektiği, meslek mensuplarının kayıtlarının meslek odalarınca tutulmakta ve takip edilmekte olduğu, bu kapsamda belediyelerin meslek mensuplarına yönelik kayıt tutup ücret alma yetkisinin bulunmadığı, başka bir kurum veya kuruluşun kayıt, tescil ve benzeri işlemler yapmasının kanuna aykırılık teşkil edeceği iddia edilerek iptali istenmiş, 6235 sayılı Kanun uyarınca, Türkiye`de mühendislik ve mimarlık meslekleri mensuplarının ilgili odaya kayıt yapma zorunluluğu bulunduğundan, işlem tarihinde yürürlükte bulunan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde, proje müellifleri ile fenni mesullerin sicillerinin ilgili meslek odalarınca tutulacağının, fen adamlarının sicillerinin ise belediye ve mücavir alan sınırlan içinde, belediyelerin ilgili birimlerince tutulacağının açık bir şekilde belirtilmesi, Belediye Kanununda proje müellifleri ile fenni mesullerin sicillerinin Belediyece tutulacağına ilişkin açık bir hüküm yer almaması nedeniyle, Gelibolu Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösterecek mimarlık ve mühendislik proje müellifleri ile fenni mesullerin Gelibolu Belediyesine kayıt olma ve buna ilişkin ücretin belirlenmesine yapılan itirazın reddine ilişkin olarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır." kararları verilmiştir.

Mektubun sonuç bölümünde ise ; "Etüt ve proje müellif kaydı yapma veya yenileme ile sicil kaydı gibi işlemler adı altında belediyelerin üyelerimizden  kayıt ücreti alması hususunun hukuka uygun olmadığına ilişkin emsal yargı kararları gereği Belediyenizce üyelerimizden bu yönde talepte bulunulmaması hususunda gereğini rica ederiz." denilerek  üyelerimizden bu yönde bir talepte bulunulmaması istendi.

 

 

 

Dosyalar

BELEDİYELERE GÖNDERİLEN MEKTUP (215 KB)

MİMARLAR ODASI`NIN GELİBOLU BELEDİYESİ`NE AÇTIĞI DAVA (1136 KB)

HARİTA MÜHENDİSLERİ ODASI`NIN ORDU BELEDİYESİ`NE AÇTIĞI DAVA (2375 KB)EMO ERZURUM İL TEMSİLCİSİ NAMİYE SINIRKAYA, SÜS HAVUZLARINDA YAŞANAN TEHLİKELERİ ERZURUM TV100’E DEĞERLENDİRDİ

23.07.2020
 


Çok Okunanlar


YÜKSEK GERİLİM TESİSLERİNDE İŞLETME SORUMLULUĞU PRATİK EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

EMO ANKARA ŞUBESİ 17. DÖNEM YÖNETİM KURULU BAŞKANI NECATİ İPEK YAŞAMINI YİTİRDİ

EMO ERZURUM İL TEMSİLCİSİ NAMİYE SINIRKAYA, SÜS HAVUZLARINDA YAŞANAN TEHLİKELERİ ERZURUM TV100’E DEĞERLENDİRDİ

SOSYAL MEDYAMA DOKUNMA

YÜKSEK GERİLİM TESİSLERİNDE EĞİTİM DÜZENLENDİ (SONSÖZ, 17.09.2020)

YÜKSEK GERİLİM TESİSLERİNDE İŞLETME SORUMLULUĞU EĞİTİMİ (ELEKTRİK DÜNYASI, 29.07.2020)

NÜKLEER KARŞITI PLATFORM: METSAMOR NÜKLEER SANTRALI’NIN HEDEF ALINMASINI KINIYORUZ!

EMO ERZURUM İL TEMSİLCİSİ NAMİYE SINIRKAYA, SÜS HAVUZLARINDA YAŞANAN BÜYÜK TEHLİKEYİ ERZURUM TV100`E DEĞERLENDİRDİ. (ERZURUM TV100)

ACI KAYBIMIZ: PROF. DR. OSMAN SEVAİOĞLU VEFAT ETTİ

Okunma Sayısı: 387


Tüm Haberler

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2020 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18


 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.