MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

ELECO 2019 YAPILDI 
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Bursa Şubesi’nin Uludağ Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte düzenlediği “11. Uluslararası Elektrik Elektronik Mühendisliği Konferansı (ELECO) 2019”, 28-30 Kasım tarihlerinde yapıldı. Etkinlikte, güç elektroniğinden enerji sistemlerine, elektrikli makinalardan otomasyona, iletişimden akıllı sistemlere, biyomedikalden yapay zekaya kadar uzanan EMO’nun mesleki alanlarıyla ilgili konular işlendi.
 

 

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Bursa Şubesi, Uludağ Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik-Elektronik Fakültesi`nce düzenlenen "11. Uluslararası Elektrik-Elektronik Mühendisliği Konferansı (ELECO)" 28 Kasım`da açılış konuşmalarıyla başladı.

Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) Oditoryum salonunda yapılan etkinlikte ilk olarak EMO Bursa Şube Başkanı Burak Özgen söz aldı. ELECO konferanslarının çift yıllarda ulusal, tek yıllarda uluslararası olmak üzere 21 yıldır gerçekleştirildiğine işaret eden Özgen, bu yılki etkinlikte 25 ülkeden 225 bildirinin sunulacağını aktardı.

Gelişme ve büyüme için teknolojik altyapının güçlü olması gerektiğine dikkat çeken Özgen, "Dünya genelinde bilimsel çalışmalar ve nitelikli ürün üretme kapasiteleri incelendiğinde ülke olarak iyi bir noktada olmadığımızı görüyoruz. Bilimsel çalışmalar yapan üniversitelerimiz başta olmak üzere emek veren tüm kurumlara ve girişimcilere ülke olarak yarattığımız imkanlar paralelinde kazanımımızın artacağını bilmekteyiz" diye konuştu.

 ELECO sempozyumlarının bu amaca yönelik gerçekleştirildiğini ve önemli bir ihtiyaca cevap verdiğini vurgulayan Özgen, şu görüşleri dile getirdi:

"Türkiye`nin kalkınması, dışa bağımlılıktan kurtulması, üretim ve istihdamın artırılması için öncelikle gelişen teknoloji ve gereksinimlere göre eğitim programlarının yenilenmesi, temel bilimlere gereken önemin verilmesi, altyapı eksikliklerinin tamamlanması ve bilimsel özgürlüğün sağlanması gerekmektedir. Bilimin yok sayıldığı, ifade özgürlüğünün kısıtlandığı toplumlarda, bilimle paralel gelişme gösteren mühendisliğin de gerilemesi kaçınılmazdır. Bu nedenle, laik ve bilimsel eğitime sahip çıkmak biz mühendisler için oldukça önemlidir."

ELECO Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Özcan Kalenderli, konferans, konuşmacılar ve programla ilgili bilgi verdi. Ayrıca önceki yıllarda yapılan konferans ve katılımcılara da değindi.

EMO Yönetim Kurulu Başkanı Gazi İpek konuşmasında, Bursa`nın sanayi kenti olduğuna işaret ederek, bu kapsamda EMO Bursa Şubesi`nin yaptığı çalışmaları yakından izlediklerini ve takdir ettiklerini kaydetti. Mühendislerin yetersiz altyapıya rağmen, mesken ve işletmelerin enerjisiz kalmaması için verdiği mücadelenin görmezden gelinemeyeceğini anlatan İpek, şunları söyledi:

"Hükümetin son yıllarda enerji sektöründen çekilerek hızla özelleştirmeye gitmesi, enerji fiyatlarında dengesizliklere neden olmuştur. Adını ne koyarsanız koyun, buradaki tek gerçek mağdur tüketicidir. Siz özelleştirirken maliyetlerden yekûn elde etmek istediniz, enerji hatlarının yenilenmesini istediniz, vatandaşlarımızın yıllardır TEK ile başlayan TEDAŞ ile sürecin devam ettiği bir ortamda kurumlara olan borç yükünden kurtulmak istediniz ama devir sözleşmelerini inceleyince bunu da üzerimize aldığımız gözüküyor."

Kamuoyuna "denge unsuru" olarak sunulan özelleştirmenin ne kadar sağlıksız olduğunun meydana çıktığını kaydeden İpek, "Çekincelerimizi yakında Enerji Bakanlığımıza bir raporla sunacağız" dedi.

Termik Santrallara Süre Uzatımına Tepki

Torba yasayla termik santrallara baca filtre sistemi kurmaları için 30 ay daha ek süre verilmesini eleştiren İpek, şöyle konuştu:

"2013 yılında özelleştirilen bu santrallar 6 yıldır çevre mevzuatına aykırılıklarını gidermemelerine rağmen tekrar süre uzatımına gidilmiştir. Son düzenleme nedeniyle bu tesisler bulundukları bölgelerde 2.5 yıl daha havayı, suyu, toprağı kirleterek, insan sağlığı ve doğal yaşam için tehdit oluşturmaya devam edecektir. Kamu yararı doğrultusunda halktan yana taraf olması gereken iktidar, aradan geçen yıllara rağmen sorumluluklarını yerine getirmemiş, gerekli önlemleri almamış sermaye gruplarını korumaktan vazgeçmeli ve bu yasa derhal geri çekilmelidir."

İpek, kamu hizmeti alanı olması gereken enerjinin piyasalaştırılmasının, halkın uygun fiyatlı, güvenilir, kaliteli, sürekli ve yeterli enerjiye ulaşmasını engellediğini, son dönemde elektrik fiyatlarına yapılan yüksek zamların ardında da özelleştirme ve piyasalaştırmaya dayalı enerji politikalarının bulunduğunu kaydetti.

Enerjinin rant alanına dönüştürülerek, abartılı talep projeksiyonlarıyla ihtiyaç olmayan yatırımlar yapıldığını anlatan İpek, Türkiye`nin çevreyi katleden HES`lere, yeni termik ve nükleer santrallara ihtiyacı olmadığını vurguladı. İpek, "Enerji alanında yenilenebilir kaynaklardan üretime öncelik verilmeli; ülkemizin zaten kısıtlı olan kaynakları atıl kalacak, doğal hayata ve insan yaşamına zarar verecek yeni santrallar için harcanmamalıdır" dedi.

İstanbul`daki son depremin ardından uzun süre haberleşmenin sağlanamadığını anımsatan İpek, bu olayla bir ülkenin stratejik önem taşıyan iletişim altyapısının özel sektöre devredilmesinin ne büyük sakıncalar yaratabileceğinin ortaya çıktığını, ayrıca deprem gerçeği karşısında yapısal hiçbir hazırlık olmadığının görüldüğünü kaydetti. İpek, acilen deprem seferberliği başlatılarak önlem alınmasını istedi.

"Genç işsizliği yüzde 34"

Ekonomik krize değinen Gazi İpek, 17 yıllık AKP iktidarında sosyo-ekonomik dengelerin yerinden oynadığını, bugün bir yanda ekonomik sıkıntılar nedeniyle toplu aile intiharları yaşanırken, diğer yanda olağanüstü kamu harcamaları yapıldığını ve şatafatlı toplantılar düzenlendiğini kaydetti. Toplumun büyük bir kesiminin açlık sınırında acil çözüm beklediğini anlatan İpek, DİSK-AR`ın yaptığı hesaplamaya göre, Ağustos 2019 itibarıyla geniş tanımlı işsizlik oranının yüzde 20.6`ya çıktığını bildirdi. İpek, sözlerini şöyle tamamladı:

"En yoğun artış genç ve kadın işsizliğinde yaşanırken, ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlerin oranı yüzde 34`e çıkmıştır. Giderek yükselen işsizlik ‘eğitim seviyesinin artması ve işgücüne katılımın yükselmesiyle` nasıl açıklanamazsa, yoksulluk ve çaresizliğin insanları uçuruma ittiği de artık görmezden gelinemeyecek bir gerçektir. Adil bir ekonomik düzen kurulabilmesi, toplumun tüm bireylerinin refah ve huzurdan eşit pay alabilmesi için, rant değil kalkınmayı odak noktası yapan; yandaşa değil halka öncelik tanıyan bir programla, işsizlik ve yoksulluğun bir an önce önüne geçilmelidir.

Bir kez daha altını çiziyoruz ki bu düzen böyle devam edemez. Yaşadığımız siyasi krizden çıkışın tek yolu, bireysel hak ve özgürlüklerin tanındığı, hukukun üstünlüğüne dayanan demokratik bir yönetimin hayata geçirilmesidir. Bizler ülkemize, Anayasal demokratik kazanımlarımıza, emeğimize, mesleklerimize, meslek alanlarımıza ve meslek örgütlerimize sahip çıkmaya devam edecek, baskılar karşısında boyun eğmeyecek ve geleceğimiz için mücadeleyi sürdüreceğiz."

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Süleyman Çelik de, konferansın düzenlenmesindeki emekleri nedeniyle EMO`ya ve katkı veren bilim insanlarına teşekkür ederek, etkinliğin başarılı sonuçlar üretmesini diledi.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından sunumlara geçildi. BAOB Yerleşkesi`nde 3 gün süren konferans ilgiyle izlendi.KANAL B – HABER BÜLTENİ

10.03.2020
 


Çok Okunanlar


BORÇLAR NEDENİYLE ELEKTRİK VE İNTERNET KESİLMESİN, KESİLENLER AÇILSIN; KAYIPLAR HAZİNE TARAFINDAN KARŞILANSIN!

HER 3 MÜHENDİSTEN BİRİ İŞSİZ!

HER 3 MÜHENDİSTEN BİRİ İŞSİZ!

KAYYUM ATAMALARINI KINIYORUZ!

SAVAŞ DA NÜKLEER SANTRAL DA İSTEMİYORUZ!

YAPI RUHSATI FORMLARI İÇİN HUKUK MÜCADELESİ SONUÇ VERDİ

GAZİANTEP ŞUBE GENEL KURULU TAMAMLANDI

HER 3 MÜHENDİSTEN BİRİ İŞSİZ! (MİLLİ GAZETE)

EMO: HER 3 MÜHENDİSTEN BİRİ İŞSİZ (OZGURMANSET.NET)

EMO HEYETİNDEN EPDK’YA ZİYARET

Okunma Sayısı: 114


Tüm Haberler

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2020 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.