MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

GÜNDEM


Geri Dön

Karar No : 16

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

 

TOPLANTI TARİHİ                : 25.08.2016

TOPLANTI NO                       : 45/16

TOPLANTI YERİ                    : ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TOPLANTI SAATİ                  : 10:00

KATILANLAR                         :

 

Hüseyin YEŞİL x                    Kübülay ÖZBEK x      Hüseyin ÖNDER x       İbrahim AKSÖZ x

Yusuf GÜNDOĞAN x            Kadir ÖZKAN  x          Bahadır ACAR x        

 

KARAR NO 1: Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmeliğin 8. Maddesi uyarınca eğitim kuruluşu olarak yetkilendirilmek üzere T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu`na başvuruda bulunulmasının uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 2: 24-26 Ağustos 2016 tarihlerinde Antalya yapılan Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmeliğin 8. Maddesi uyarınca görev yapacak eğitim kuruluşları çalıştayına Odamızı temsilen Barış Çoruh ile Ozan Kayısı`nın görevlendirilmesine,

 

KARAR NO 3: Bilgisayar Mühendisleri Odası`nın 17.08.2016 tarih ve BMO-GM-2016-GD-181 sayılı yazısı ile ilettiği www.bmo.org.tr alan adı sahipliğinin Bilgisayar Mühendisleri Odası`na devrinin uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 4: Elektrik Mühendisliği Dergisi`nin 458. Sayısının 10.000 adet bastırılarak üyelere dağıtılmasına, baskı ve dağıtım için teklif alınmasına,

 

KARAR NO 5: Elektrik Mühendisleri Odası ve Elektrik Mühendisleri Odası İktisadi İşletmesi bünyesinde oda birimlerinde muhasebe birimlerinde çalışan aşağıdaki tablodaki kişilerin tabloda belirtilen Türkiye İş Bankası hesapları üzerinde ticari interaktif bankacılıktan 01.04.2018 tarihine kadar tek başına işlem yapma veya görüntüleme yetkisi verilmesine;

 

KARAR NO 6: Odamız POS hesaplarından POS blokesinin kaldırılması için bankaya talimat yazılmasına,

 

KARAR NO 7: Oda Etkinlikleri Komisyonu Toplantı Raporunda yer alan ve yerel etkinlik olarak yapılacak olan ve EMO İzmir Şubesi`nin 10.08.2016 tarih ve İzm-00-1924 sayılı yazısı ile ilettiği 3. Enerji Verimliliği Günleri Etkinliği`nin 19-20 Ocak 2017 tarihlerinde yapılmasının ve 21.250 TL tahmini denk bütçesinin uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 8: EMO Denizli Şubesi`nin 11.08.2016 tarih ve Den-EMO07-605 sayılı yazısı ile ilettiği …….. sicil nolu üyemiz …….. hakkında Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği ve yönetmeliklerine uyacağına dair verdiği taahhütnameye aykırı davrandığı tespit edildiğinden SMM Yönetmeliğinin 8-n maddesi uyarınca idari soruşturma açılmasına,

 

KARAR NO 9: EMO Ankara Şubesi`nin 29.06.2016 tarih ve Ank-00-3046 sayılı yazısı ile ilettiği EMO Konya İl Temsilciliğine ait İş Bankası 4502-235716 nolu hesabın kapatılarak temsilciliğe daha yakın olan 4509 nolu Zafer Şubesinden hesap açılabilmesi için Ali Kemal Başaran (TC Kimlik No: …) ve Sait Şahin (TC Kimlik No: ……) müştereken yetkilendirilmesine,

 

KARAR NO 10: EMO Eskişehir Şubesi`nin 24.08.2016 tarih ve Esk-00-821 sayılı yazısı ile ilettiği Şube Hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla mevcut eğitim salonunun boşaltılarak yeni bir yer kiralanmasının ve ……. tefrişat harcaması yapılmasının uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 11: EMO Eskişehir Şubesi`nin 12.08.2016 tarih ve Esk-00-792 sayılı yazısı ile ilettiği demirbaşların demirbaş kaydından düşürülmesinin uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 12: EMO Diyarbakır Şubesi`nin 17.08.2016 tarih ve Diy-00-1186 sayılı yazısı ile ilettiği çok fonksiyonlu yazıcı alımı için EMO İktisadi İşletmesi bütçesinden …… harcama yetkisi verilmesine,

 

KARAR NO 13: EMO İstanbul Şubesi`nin 18.08.2016 tarih ve İst-00-4592 sayılı yazısı ile ilettiği televizyon  alımı için………harcama yetkisi verilmesine,

 

KARAR NO 14: EMO İzmir Şubesi`nin 23.08.2016 tarih ve İzm-00-2023 sayılı yazısı ile ilettiği akım klempi  alımı için ……… harcama yetkisi verilmesine,

 

KARAR NO 15: Odamız hizmet binasında kullanılmak üzere 1 adet kahve makinası satın alınmasına,

 

KARAR NO 16: Aşağıda isim ve sicil numaraları bulunan üyeler hakkında Şubelerin yazıyla ilettiği üyeler hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere ………. Oda sicil nolu üye ……… soruşturmacı olarak atanmasına

 

KARAR NO 17: Aşağıda tarih ve sayıları verilen yazılar ile iletilen üyelerimiz hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere …. Oda sicil nolu üye ……… soruşturmacı olarak atanmasına,

 

KARAR NO 18: Aşağıda tarih ve sayıları verilen yazılar ile iletilen üyelerimiz hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere …. Oda sicil nolu üye …….. soruşturmacı olarak atanmıştı. Soruşturmacı tarafından hazırlanan soruşturma raporu incelenmiş ve üyelerimizin dosyalarının Onur Kurulu`na sevkine;

 

KARAR NO 19: Aşağıda tarih ve sayısı verilen yazı ile iletilen üyemiz hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere …. Oda sicil nolu üye ……….. soruşturmacı olarak atanmıştı. Üyemiz vefat ettiğinden kovuşturma açılmasına yer olmadığına,

 

KARAR NO 20: Yönetim Kurulumuzun 15.07.2016 tarih ve 45/12 sayılı oturumunda 6989 sicil numaralı üyemiz İbrahim Çubukçuoğlu hakkındaki iddiaları soruşturmak üzere 6162 sicil numaralı üyemiz S.Sırdaş Karaboğa atanmıştı. 21.08.2016 tarihli soruşturmacı raporu incelenmiş olup üyemiz hakkında kovuşturma açılmasına yer olmadığına,

 

KARAR NO 21: TMMOB`nin 24.08.2016 tarih ve 1448 sayılı yazısı ile ilettiği Elektrik ve Elektronik Mühendisi Barıs Erol Oglou`nun ülkemizde çalışmasının uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 22: Aşağıda isim ve sicil numaraları verilen üyelerimizin istifa taleplerinin kabulüne;

 

KARAR NO 23: Aşağıda isim ve sicil numaraları verilen üyelerimizin istifa taleplerinin gerekli şartları sağlamadıklarından reddine;

 

karar verilmiştir.

 Başkan                       Başkan Yrd.        Yazman                        Sayman

 

 

 

Hüseyin YEŞİL   Kübülay ÖZBEK  Hüseyin ÖNDER       İbrahim AKSÖZ            

 

Üye               Üye                      Üye

 

 

 

 

 

Yusuf GÜNDOĞAN Kadir ÖZKAN Bahadır ACAR                                                                                                               

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2018 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
KEY İnternet Hizmetleri