MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

GÜNDEM


Geri Dön

Karar No : 19

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

 

TOPLANTI TARİHİ                 : 23.09.2016

TOPLANTI NO                       : 45/19

TOPLANTI YERİ                    : ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TOPLANTI SAATİ                  : 18:00

KATILANLAR                         :

 

Hüseyin YEŞİL x                    Kübülay ÖZBEK x      Hüseyin ÖNDER x        İbrahim AKSÖZ x

Yusuf GÜNDOĞAN x             Kadir ÖZKAN  x          Bahadır ACAR x        

 

KARAR NO 1: Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmeliğin 8. Maddesi uyarınca eğitim kuruluşu olarak yetkilendirilmek üzere T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu`na yaptığımız başvurunun kabul edilmesi nedeniyle anılan eğitimleri birlikte yapmak üzere Başkent Üniversitesi ile görüşme yapılmasına ve eğitim altyapısı için gerekli fizibilite konusunda Biyomedikal MEDAK`ın görevlendirilmesine,

 

KARAR NO 2: Elektrik Mühendisleri Odası Test-Ölçüm Hizmetlerinin akreditasyonu ve yetkilendirme belgelerinin akreditasyonu ile ilgili hazırlanan soru-cevap broşürünün 5.000 adet basılarak dağıtılmasının uygun bulunmasına (Kübülay Özbek ve Kadir Özkan`ın karşı oyuyla),

 

KARAR NO 3: Elektronik MEDAK`ın 03.09.2016 tarihli toplantısında alınan komisyonlara isim önerisi taleplerinin MEDAK`ın çalışma yapacağı konularda sunacağı raporlara göre ilgili komisyon toplantılarına gündem eklenerek katılımlarının sağlanarak karşılanmasına,

 

KARAR NO 4: Enerji Yürütme Kurulu`nun EMO Enerji İlkeleri sunumunun Şubelerde tanıtımının yapılması talebinin uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 5: Asansör ve Elektromekanik Taşıyıcılar Komisyonu toplantısının 14 Ekim 2016 tarihinde İzmir`de, Ücretli ve İşsiz Mühendisler Komisyonu toplantısının 8 Ekim 2016 tarihinde Ankara`da, Elektronik MEDAK toplantısının 8 Ekim 2016 tarihinde Ankara`da yapılmasına, Yapı Denetim Daimi Komisyonu toplantısının 15 Ekim 2016 tarihinde İzmir`de, Enerji Yürütme Kurulu toplantısının 24 Eylül 2016 tarihinde Ankara`da yapılmasına,

 

KARAR NO 6: Yönetim Kurulumuzun 07.09.2016 tarih ve 45/18 sayılı oturumunda alınan karar gereğince devir işlemleri yapılacak olan Ankara Şube sınırlarındaki test-ölçüm işlemleri, Norm Geliştirme Merkezi ve Personel Belgelendirme Kuruluşu hizmetlerinde kullanılmak üzere Odamız Hizmet Binasının 1. Katındaki alanın yeniden düzenlenmesi için gerekli tadilatların yaptırılmasına,

 

KARAR NO 7: Odamız faaliyet alanları içinde bulunan aşağıdaki alanlarda kamu spotları yaptırılmasına, ATEX Nedir? ATEX Sertifikalı Ürünler Nelerdir?, İmza Yetkisi Nedir?, Hangi Bölümü Seçmeliyim?, Elektrik Piyasası Nasıl İşliyor? Kimi Kime Şikayet edeceğim? Haklarım Neler?, Evlerde Güvenli Elektrik Kullanımı, Enerji Dağıtımı Nasıl Yapılıyor? Animasyon Film, Asansörler Nasıl Çalışıyor? Nelere Dikkat Edilmelidir?, Enerji Kimlik Belgesi Nedir? Nasıl Alınır? Nelere Dikkat Edilmelidir?, Enerji Nakil Hatlarının Yakınına Ev Yapılır mı?, Güneşten Elektrik Nasıl Üretiliyor?

 

KARAR NO 8: Enerji ve Çocuk isimli çocuk kitabı serisi, boyama kitabı ve kutu oyun hazırlık çalışması yapılmasına,

 

KARAR NO 9: 1-2 Ekim 2016 tarihlerinde Antalya`da yapılacak Mesleki Denetim Çalıştayı için ilgili Oda Yönetim Kurulu üyeleri ile Emre Metin, Hayati Küçük, Banu Salman, Şükrü Güner ve Süleyman Kibar`ın anılan tarihlerde Antalya`da görevlendirilmesine,

 

KARAR NO 10: 01 Ekim 2016 tarihinde İstanbul`da yapılacak Afetlerde Haberleşme ve Elektrik Paneli`ni izlemek ve haberleştirmek üzere Basın Birimi`nden Bahar Tanrısever`in İstanbul`da görevlendirilmesine,

 

KARAR NO  11: 14 Ekim 2016 tarihinde Eskişehir`de yapılacak olan Endüstri 4.0 Paneli için izlemek ve haberleştirmek üzere Basın Birimi`nden Bahar Tanrısever`in Eskişehir`de görevlendirilmesine,

 

KARAR NO 12: 13-15 Ekim 2016 tarihlerinde İzmir`de yapılacak Asansör Sempozyumu için ilgili Oda Yönetim Kurulu üyeleri ile Emre Metin ve Banu Salman anılan tarihlerde İzmir`de görevlendirilmesine,

 

KARAR NO 13: Muayene Kuruluşu ve Personel Belgelendirme Kuruluşu hazırlık çalışmaları için Emre Metin, Ozan Kayısı ve Süleyman Kibar ile ihtiyaç duyulması halinde Test-Ölçüm Komisyonu üyeleri ile MİSEM Komisyonu ve eğitmenlerinin önceden belirlenen tarihlerde İzmir`de yapılan toplantılara katılımlarının uygunluğuna ve toplantı tarihlerinin ve katılımcıların Mali Durum Tedbirleri gözönüne alınarak Oda Müdürü Emre Metin tarafından planlanmasına,

 

KARAR NO 14: EMO Ankara Şubesi`nin 23.09.2016 tarih ve Ank-EMO00-3991 sayılı yazısı ile ilettiği ve Şubeye tebliğ edilen 07.09.2016 tarih ve 45/19 sayılı kararımıza istinaden Test-Ölçüm Hizmetlerinin devri işlemlerinin Şubenin talebi üzerine 03 Ekim 2016 tarihine ertelenmesine,

 

KARAR NO 15: Elektrik Mühendisleri Odası Test-Ölçüm Merkezi hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 adet çok fonksiyonlu test cihazı, enerji analizörü, termal kamera ve iş güvenliği ekipmanları satın alınmasına,

 

KARAR NO 16 : Odamız POS hesaplarından 250.000 TL POS blokesinin kaldırılmasına,

 

KARAR NO 17: EMO Adana Şubesi`nin 19.09.2016 tarih ve Ada-00-776 sayılı yazısı ile ilettiği "TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasına ait; Adana İli Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi 1023 Ada, 12 Pafta, 51 Parsel numarasında 22 ve 23 bağımsız bölüm numaralı kayıtlı taşınmazın Oda adına satışı konusunda Mehmet MAK (TC Kimlik No: ...), ve Bilal TANBUROĞLU (TC Kimlik No: .....) müştereken yetkilendirilmesine

 

KARAR NO 18: EMO Adana Şubesi`nin 19.09.2016 tarih ve Ada-00-776 sayılı yazısı ile ilettiği  Adana İli Çukurova ilçesi Karalarbucağı Mahallesi 6084 Ada, N34C22-A-1-B Pafta, 3 Parsel numaralı kayıtlı taşınmazın Oda adına alımı konusunda Mehmet MAK (TC Kimlik No: ..........), ve Bilal TANBUROĞLU (TC Kimlik No: .........) müştereken yetkilendirilmesine (Kübülay ÖZBEK`in karşı oyuyla)

 

KARAR NO : EMO İzmir Şubesi`nin 08.09.2016 tarih ve İzm-00-2124 sayıı yazısı ile ilettiği Yapı Elektronik Sistemleri Komisyonu`nun kurulması talebi ile ilgili Elektronik MEDAK görüşünün istenmesinin ardından karar üretilmesine,

 

KARAR NO 19: EMO İstanbul Şubesi`nin 01.09.2016 tarih ve İst-00-4711 sayılı yazısı ile ilettiği Bütün Yönleriyle Akreditasyon ve Belgelendirme Paneli kitabının basımı ve ISBN alımı isteğinin Yönetim Kurulumuzun 03.06.2016 tarih ve 45/09 sayılı oturumunda aldığı 1 nolu kararı çerçevesinde uygun bulunmamasına (Kübülay Özbek ve Kadir Özkan`ın karşı oyuyla),

 

KARAR NO 20: EMO Antalya Şubesi`nin 20.09.2016 tarih ve Ant-EMO06-1480 sayılı yazısı ile ilettiği 8138 Mehmet Bahadır DEMİR, 18703 İbrahim KÜCÜ, 12662 Rüştü BEKDİKHAN, 7039 Necati OKMAN, 43385 Alper GÜL, 12692 Ahmet ŞAFAK, 13800       Haluk KARAMAN, 14784 Ahmet ÇELİK, 44345 Kemal Engin KOCASOY`un MİSEM Eğitmeni olması önerilerinin mevcut MİSEM eğitmeni havuzumuzu genişletme çabası nedeniyle olumlu görüşle MİSEM Komisyonu`na iletilmesine ve eğitmenlerin ilk deneme eğitimlerinin MİSEM Koordinatörlüğü tarafından planlanmasına,

 

KARAR NO 21: EMO İstanbul Şubesi`nin 08.09.2016 tarih ve İst-00-4829 sayılı yazısı ile ilettiği yeni hizmet alanı tabelası alımı için harcama yetkisi verilmesine,

 

KARAR NO 22: EMO İstanbul Şubesi`nin 20.09.2016 tarih ve İst-00-4909 sayılı yazısı ile ilettiği Şube Bülteni Dağıtımı için harcama yetkisi verilmesine,

 

KARAR NO 23: .... sicil nolu üyemiz ... hakkında Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. vekili Av. Mehtap Poyraz‘ın şikayeti incelenmiş olup, üyemizin sosyal medya paylaşımının disiplin suçu içerecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından hakkında soruşturma açılmasına yer olmadığına,

 

KARAR NO 24: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürülüğü tarafından 05.09.2016 tarih ve 51168 sayılı yazı ile .... sicil nolu üyemiz ....tarafından hatalı rapor vererek işvereni yanlış yönlendirdiği iddiası ile işlem yapılması istenmiştir. Üyemiz hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere ... Oda sicil nolu üye .... soruşturmacı olarak atanmasına,

 

KARAR NO 25: ...sicil numaralı üyemiz ... hakkındaki iddiaları soruşturmak üzere ...sicil numaralı üyemiz ..... soruşturmacı olarak atanmıştı. Soruşturmacı tarafından hazırlanan soruşturma raporu incelenmiş olup üyemiz hakkında kovuşturma açılmasına yer olmadığına ve kararın şikayetçi üye .... sicil nolu üye ....... tebliğine,

 

KARAR NO 26: Aşağıda tarih ve sayıları verilen yazılar ile iletilen üyelerimiz hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere ... Oda sicil nolu üye ........soruşturmacı olarak atanmasına,

 

 

KARAR NO 27: Aşağıda isim ve sicil numaraları bulunan üyeler hakkında Şubelerin yazıyla ilettiği üyeler hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere .... Oda sicil nolu üye .....olarak atanmasına

 

 

KARAR NO 28: Aşağıda tarih ve sayıları verilen yazılar ile iletilen üyelerimiz hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere .... Oda sicil nolu üye ....... soruşturmacı olarak atanmıştı. Soruşturmacı tarafından hazırlanan soruşturma raporu incelenmiş ve üyelerimizin dosyalarının Onur Kurulu`na sevkine;

 

 

KARAR NO 29: Aşağıda tarih ve sayıları verilen yazılar ile iletilen üyelerimiz hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere ... Oda sicil nolu üye ......... soruşturmacı olarak atanmıştı. Soruşturmacı tarafından hazırlanan soruşturma raporu incelenmiş ve üyelerimizin dosyalarının Onur Kurulu`na sevkine;

 

 

KARAR NO 30: Aşağıda tarih ve sayıları verilen yazılar ile iletilen üyelerimiz hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere .... Oda sicil nolu üye ........ soruşturmacı olarak atanmıştı. Soruşturmacı tarafından hazırlanan soruşturma raporu incelenmiş ve üyelerimiz hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına,

 

 

KARAR NO 31: Aşağıda isim ve sicil numaraları verilen üyelerimizin istifa taleplerinin kabulüne;

 

KARAR NO 32: Aşağıda isim ve sicil numaraları verilen üyelerimizin istifa taleplerinin gerekli şartları sağlamadıklarından reddine;

 

KARAR NO 33: 9707 sicil nolu üyemiz Fatih Ağıcı ile ilgili olarak İstanbul ilinde işletme sorumluluğu üstlenmesine ilişkin Oda Yönetim Kurulu`nun 22.01.2016 tarih ve 44/58 sayılı oturumunda aldığı 22 (yirmiiki) nolu kararın EMO Elektrik Yüksek Gerilim Tesislerinde İşletme Sorumluluğu Yönetmeliği`ne açık olduğu görüldüğünden iptaline ve üstlenilen işletme sorumluluğu sözleşmelerinin feshedilmesine,

 

karar verilmiştir.

 Başkan                    Başkan Yrd.                   Yazman                        Saymanı

Hüseyin YEŞİL     Kübülay ÖZBEK        Hüseyin ÖNDER       İbrahim AKSÖZ 

Üye                                              Üye                                                      Üye

Yusuf GÜNDOĞAN               Kadir ÖZKAN                  Bahadır ACAR                                                                          

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2018 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
KEY İnternet Hizmetleri