MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

GÜNDEM


Geri Dön

Karar No : 20

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

 

TOPLANTI TARİHİ                 : 07.10.2016

TOPLANTI NO                       : 45/20

TOPLANTI YERİ                    : ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TOPLANTI SAATİ                  : 18:00

KATILANLAR                         :

 

Hüseyin YEŞİL x                    Kübülay ÖZBEK         Hüseyin ÖNDER x        İbrahim AKSÖZ x

Yusuf GÜNDOĞAN x             Kadir ÖZKAN  x          Bahadır ACAR x        

 

KARAR NO 1: Şube Yönetim Kurulları tarafından alınan Yönetim Kurulu kararlarının 01.04.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere karar defteri örneklerinin istenmesine, bundan sonraki süreçte defter örneklerinin her ayın son günü Oda Merkezinde olacak şekilde Şube Yönetim Kurulları tarafından gönderilmesine,

 

KARAR NO 2: EMO 45. Dönem 2. Koordinasyon Kurulu Toplantısı Notlarının Ek-1`deki şekli ile yayınlanmasına,

 

KARAR NO 3: SMM Daimi Komisyonu`nun 2 Ekim 2016 tarihli toplantısında önerilen şekli ile 2017 yılı Yapı Projelerinin en az ücretlerinin belirlenmesinde 2016 yılında olduğu gibi Değişken Oda Katsayılı yapı projeleri tablosunun kullanılmasına,

 

KARAR NO 4: SMM Daimi Komisyonu`nun 2 Ekim 2016 tarihli toplantısında önerilen en az ücret tanımları kitabında yapılacak şekilsel ve idari değişikliklerin uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 5: En Az Ücret ve Mesleki Denetim Uygulama Esasları Yönetmeliği`nin 6. Maddesinin a ve c bendi uyarınca YG tesisi içermeyen yapı projeleri için uygulanacak Oda katsayısının (OK) 2016 yılında olduğu gibi aşağıdaki gibi olmasına:

 

1A       1                      1B       1,1                  2A       1.15                 2B       1         

2C       1                      3A       0.76                3B       0.75                 4A       0.75    

4B       0.75                 4C       0.75                5A       0.65                 5B       0.65    

5C       0.65                 5D       0.67               

 

KARAR NO 6: 2017 yılı En Az Ücret Tanımlarında yer alacak yapı sınıflarının mimari yapı sınıflarına uygun olacak şekilde 2016 yılında olduğu gibi düzenlenmesine,

 

KARAR NO 7: 2017 yılı En az ücret tanımlarında bölgesel azaltma katsayılarının Türkiye genelinde şube merkezlerinde ve şube ili içindeki temsilciliklerde "1" (bir), diğer temsilciliklerde 0,75 olarak uygulanmasına 2016 yılında olduğu gibi devam edilmesine,

 

KARAR NO 8: Mesleki Denetim bedellerinin En Az Ücret ve Mesleki Denetim Uygulama Esasları Yönetmeliği gereğince maktu olarak alınması gerekmektedir. 2017 yılı mesleki denetim bedelinin 85 (seksenbeş) TL olarak belirlenmesine,

 

  1. Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik yetki sınırındaki ve 50 kW altı projeler/hizmetler için mesleki denetim bedelinin 25 (yirmibeş) TL olarak uygulanmasına 2016 yılında olduğu gibi devam edilmesine,

 

KARAR NO 9: 2017 yılı en az ücret tanımlarında 2016 yılı ücretlerine göre KISIM 1 ve SMM Daimi Komisyonu`nun önerdiği şekilsel düzeltmeler hariç olmak üzere diğer proje ve hizmetlerde %10 oranında artış yapılmasına ve rakamsal yuvarlama işlemi uygulanmasına,

 

KARAR NO 10: SMM üyelere belge düzenleme ve yenileme aşamasında e-imza verilmesine, e-imza başvurularının ve mevcut e-imza sahiplerinin yenileme başvurularının SMM-BT Belge başvurusunda alınmasına, e-imza bedelinin SMM-BT bedeline dahil olduğundan ayrıca alınmaması uygulamasına 2016 yılında olduğu gibi devam edilmesine,

 

KARAR NO 11: SMM-BT Belge başvuruları aşamasında üyelere 100.000 (yüzbin) TL teminatlı mesleki sorumluluk sigortasının Oda tarafından yaptırılması uygulamasına 2016 yılında olduğu gibi devam edilmesine,

 

KARAR NO 12: SMM-BT belge başvurularında üyelerimizin belge bedellerini taksitle ödeyebilmelerine ve taksit seçeneklerini artırmak için EMOP/Üye arayüzünden ön başvuru ile birlikte çevrimiçi tahsilat olanağı sağlanması uygulamasına 2016 yılında olduğu gibi devam edilmesine,

 

KARAR NO 13: 2017 yılı SMM-BT belge bedellerinin elektronik imza ve mesleki sorumluluk sigortası bedeli dahil olmak üzere 2016 yılına göre artırılmasına ve aşağıdaki gibi olmasına (Kadir Özkan`ın karşı oyuyla),

 

SMM Belgesi (İlk Çıkartma)               760.00 ₺

SMM Belgesi (Yenileme)                   660.00 ₺

BT Belgesi (İlk Çıkartma)                   1060.00 ₺

BT Belgesi (Yenileme)                       860.00 ₺

Büro Tanıtım Belgesi (İlk Çıkartma)   1,550.00 ₺

Büro Tanıtım Belgesi (Yenileme)       1,200.00 ₺

SMMHB (Her Belge İçin)                    1,500.00 ₺

 

KARAR NO 14: 2017 yılı serbest mühendislik bürolarında çalışacak ücretli mühendislerin en az ücretinin SGK protokolü kapsamında TMMOB tarafından belirlenecek asgari ücret tutarında uygulamasına 2016 yılında olduğu gibi devam edilmesine,

 

KARAR NO 15: 2017 yılı mühendislik hizmetleri en az ücretlerinin Resmi Gazete`nin ilanlar bölümünde yayınlanması uygulamasına 2016 yılında olduğu gibi devam edilmesine,

 

KARAR NO 16: 2017 yılı SMM Belgelerinin bastırılmasına, 2017 yılı İşletme Sorumluluğu Tescil Belgelerinin, YEST ve İşletme Sorumluluğu sözleşmelerinin SMM Daimi Komisyonunun önerdiği şekli ile bastırılmasına,

 

KARAR NO 17: 2017 yılı En Az Ücret Tanımları kitabının 5000 adet bastırılmasına,

 

KARAR NO 18: Üyelik Belgesi olarak verilen belgelerin ücretlerinin 01.01.2017 tarihinden itibaren aşağıdaki şekilde belirlenmesine,

 

Oda Üyelik Belgesi                                                    25 TL

İhale Belgesi                                                              85 TL

SMM`li Üyeler İçin İhaleye Katılma Belgesi               85 TL

Yapı Denetim Belgesi İçin Oda Üyelik Belgesi          85 TL

Tanıtım Dosyası İçin Oda Üyelik Belgesi                  25 TL

Proje Yarışması için Üyelik belgesi                           25 TL

Yeterlilik Dosyası için Üyelik belgesi              25 TL

Yapı Denetim Belgeliler İçin Oda Üyelik Belgesi       25 TL

Taahhütlü Belge                                                        85 TL

Topraklama Üye Sicil Belgesi                                    35 TL

Şantiye Şefliği Belgesi                                               85 TL

Enerji Yöneticiliği için Üyelik belgesi              85 TL

KİK Belgesi                                                                85 TL

TUS Yoktur Belgesi                                                   85 TL

Bilirkişilik Belgesi                                                       25 TL

KARAR NO 19: Elektrik Mühendisleri Odası İktisadi İşletmesinin faturası kesilen alacaklarının tahsili için Şubelerimize yazılan 19.07.2016 tarih ve MRK-EMO01-3793 sayılı yazımızın sonucunda etkin bir sonuç alınamadığı görüldüğünden firmalara mutabakat yazısı yazılmasına,

 

KARAR NO 20: EMO Bursa Şubesi 07.102.2016 tarih ve Bur-00-1587 sayılı yazısı ile ilettiği DOSAB Termik Santralinin ÇED Raporu ile ilgili hukuki girişimlerde bulunmak üzere EMO Bursa Şube Yönetim Kurulu`na yetki verilmesine,

 

KARAR NO 21: EMO İstanbul Şubesi`nin 27.09.2016 tarih ve İst-00-5037 sayılı yazısı ile ilettiği Şube hizmetlerinde kullanılmak üzere 10.000 TL limitli kredi kartı başvurusu yapmasının uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 22: EMO İzmir Şubesi`nin 30.09.2016 tarih ve İzm-00-2230 sayılı yazısı ile ilettiği yeni hizmet binasının yapım işleri için danışmanlık hizmeti satın alınmasının uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 23: EMO İzmir Şubesi`nin 30.09.2016 tarih ve İzm-00-2231 sayılı yazısı ile ilettiği V. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi çalışmalarına yönelik altı ay süreli geçici teknik görevli istihdam edilmesinin uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 24: EMO Denizli Şubesi`nin 04.10.2016 tarih ve Den-00-736 sayılı yazısı ile ilettiği Şube Personeli Mustafa Taner ÖZDEN`in Oda Merkezinde Test-Ölçüm Merkezi bünyesinde istihdam edilmek üzere 17.10.2016 tarihi itibariyle nakledilmesinin uygun bulunmasına (Kadir Özkan`ın karşı oyuyla),

 

KARAR NO 25: EMO Eskişehir Şubesi`nin 28.09.2016 tarih ve Esk-00-920 sayılı yazısı ile ilettiği taşınma nedeniyle boşaltılan Şube Hizmet Binasının kiraya verilmesinin uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 26: Elektrik Mühendisleri Odası Personel Belgelendirme Kuruluşu (EMBK) merkezi sınavları için 22 Ekim 2016 tarihinde Zeynep Yaşar ve Eren İpek`in İzmir`de, Cihan Sert ve Ozan Kayısı`nın İstanbul`da görevlendirilmesine,

 

KARAR NO 27: Elektromanyetik Alan Ölçümü için Bekir Sami Şahin ve Ulaş Çatak`ın 11-12 Ekim tarihlerinde İstanbul`da görevlendirilmesine,

 

KARAR NO 28: EMO Ankara Şubesi`nin 22.09.2016 tarih ve Ank-00-3981 sayılı yazısı ile ilettiği 47404 sicil nolu üyemiz Sevtap Sitti`nin Kayseri İl Temsilci Yardımcılığından istifasının uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 29: EMO Ankara Şubesi`nin 22.09.2016 tarih ve Ank-00-3980 sayılı yazısı ile ilettiği 15925 sicil nolu üyemiz Gazi Uyanık`ın Kırşehir İl Temsilci Yardımcılığından istifasının uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 30: EMO İstanbul Şubesi`nin 27.09.2016 tarih ve İst-00-5016 sayılı yazısı ile ilettiği TV aparatı alımı için harcama yetkisi verilmesinin uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 31: EMO İstanbul Şubesi`nin 04.10.2016 tarih ve İst-00-5198 sayılı yazısı ile ilettiği kağıt havlu aparatı alımı için harcama yetkisi verilmesinin uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 32: EMO Test-Ölçüm Merkezi, Belgelendirme Kuruluşu ve MİSEM biriminde kullanılmak üzere taşınabilir bilgisayar alımı için teklif alınmasına,

 

KARAR NO 33: EMO İzmir Şubesi tarafından organize edilecek WELMO`2017 etkinliği için EMO İktisadi İşletmesi altında Euro hesabı açtırılmasına,

 

KARAR NO 34: Aşağıdaki çalışanlarımızın ilgili şubelerin gelir gider durumları gözetilerek iktisadi işletme kadrosundan 10 Ekim 2016 tarihinden itibaren Oda kadrosuna aktarılmasına,

 

Adana Şube               : Kamil Bahçeci

Antalya Şube             : Niyazi İl, Mehmet Burak Demir

Bursa Şube               : İsmail Türker, Nilüfer Kalın

İstanbul Şube            : Muhittin Karahan, Ersoy Çetin, Müge Yücel, Yaşar Kanbur, Elif Anahtarcı

 

KARAR NO 35: Elektrik Mühendisleri Odası ve Elektrik Mühendisleri Odası İktisadi İşletmesi bünyesinde oda birimlerinde muhasebe birimlerinde çalışan aşağıdaki tablodaki kişilerin tabloda belirtilen Türkiye İş Bankası hesapları üzerinde ticari interaktif bankacılıktan 01.04.2018 tarihine kadar tek başına işlem yapma veya görüntüleme yetkisi verilmesine;

 

YETKİLİ    : FATİH MARDİNOĞLU

MŞT. NO

EMO BİRİMİ

ŞUBE KODU

HESAP NO

YETKİ TÜRÜ

3752778

DENİZLİ/DELİKLİÇINAR

3201

979618

HAVALE-EFT-FATURA VE SGK VERGİ ÖDEMELERİ-POS İŞLEMLERİ

242818659

DENİZLİ

4218

5841513

GÖRÜNTÜLEME

 

KARAR NO 36: EMO Ankara ve İstanbul Şubesi`nin ilgi yazılarıyla ilettiği, aşağıdaki üyeler hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere .... Oda sicil nolu üye ..... soruşturmacı olarak atanmasına ve anılan üyelerin SMM-BT Belgesi olmadığından ruhsatlarının iptali için Ankara Şube Yönetim Kurulu tarafından ilgili belediyelere yazı yazılmasına,

 

KARAR NO 37: EMO İstanbul, Antalya, Eskişehir Şubelerinin ilgi yazılarıyla ilettiği, aşağıdaki üyeler hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere ... Oda sicil nolu üye .......... soruşturmacı olarak atanmasına

 

KARAR NO 38: Aşağıda tarih ve sayıları verilen yazılar ile iletilen üyelerimiz hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere ... Oda sicil nolu üye ....... soruşturmacı olarak atanmasına;

 

KARAR NO 39: Aşağıda tarih ve sayıları verilen yazılar ile iletilen üyelerimiz hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere ...... Oda sicil nolu üye ........ soruşturmacı olarak atanmasına;

 

KARAR NO 40: Aşağıda tarih ve sayıları verilen yazılar ile iletilen üyelerimiz hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere ..... Oda sicil nolu üye .......... soruşturmacı olarak atanmıştı. Soruşturmacı tarafından hazırlanan soruşturma raporu incelenmiş ve üyelerimizin dosyalarının Onur Kurulu`na sevkine;

 

KARAR NO 41: Aşağıda isim ve sicil numaraları verilen üyelerimizin istifa taleplerinin kabulüne;

 

KARAR NO 42: Aşağıda isim ve sicil numaraları verilen üyelerimizin istifa taleplerinin gerekli şartları sağlamadıklarından reddine;

 

karar verilmiştir.

 Başkan                    Başkan Yrd.                   Yazman                        Sayman

Hüseyin YEŞİL    Kübülay ÖZBEK        Hüseyin ÖNDER       İbrahim AKSÖZ                                  Mazeretli

Üye                                              Üye                                                      Üye

Yusuf GÜNDOĞAN            Kadir ÖZKAN                                   Bahadır ACAR           


Ek-1

 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 45. DÖNEM 

2. KOORDİNASYON KURULU TOPLANTI NOTLARI

 

Elektrik Mühendisleri Odası 45. Dönem 2. Koordinasyon Kurulu Toplantısı 25 Eylül 2016 tarihinde Ankara`da aşağıdaki gündemle toplanmıştır:

 

Gündem

1.         Bilgilendirme

            •           Oda Faaliyetleri

            •           Şubelerin ve Kurulların Bilgilendirmesi

            •           Mali Durum

2.         Mali Yapılanma ve Geçiş Planı Taslağı Değerlendirmesi

3.         15 Temmuz Darbe Girişimi ve OHAL

4.         Dönemsel Etkinlikler

 

TOPLANTI NOTLARI

45. Dönem 2. Koordinasyon Kurulu toplantısının açılışı  Oda Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yeşil`in genel bir değerlendirme konuşmasıyla yapıldı.

Bilgilendirme  gündem maddesinde Yönetim Kurulu Yazmanı Hüseyin Önder tarafından bilgilendirme sunumu  yapıldı.  Oda Müdürü Emre Metin tarafından Muayene Kuruluşu, Personel Belgelendirme Kuruluşu ve Norm Geliştirme Merkezi hakkında ayrıntılı bilgi verildi.

Mali durum, 2. Gündem maddesiyle birleştirildi ve Yönetim Kurulu Sayman Üyesi İbrahim Aksöz tarafından bilgilendirme sunumu yapıldı.

Oda Kurullarının ve Şube Yönetim Kurulları adına yapılan bilgilendirmelerde diğer gündem maddelerine de değinildiğinden 3. Madde gündemden çıkarıldı.

 

Genel Değerlendirme :

Koordinasyon Kurulu toplantısı 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin ardından yapılmıştır. Ülkemiz ardı arkası kesilmeyen katliamlar ve Darbe Girişimi`nin sonrasında bugün büyük bir kaos içerisindedir. 15 Temmuz kanlı darbe girişiminde bulunan "Fethullahçı Terör Örgütü"ne karşı yürütülen mücadele rayından çıkmıştır. FETÖ denilen yapılanma ve hiçbir tarikatla ilişkisi olmayan, demokrat ve yurtsever insanlar aynı torba içine atılarak kamudan ve toplumsal yaşamdan tasfiye edilmeye çalışılmaktadır.

 

Gelinen noktada, yasama ve yargıyı devre dışı bırakarak iktidar erkini OHAL ile sorgusuz sualsiz bir genişliğe yayan iktidarın bizatihi darbe dönemi uygulamalarına imza attığı görülmektedir.

 

TMMOB darbenin daha hemen ertesinde yaptığı açıklamada "Ne Darbe Ne Dikta Yaşasın Bağımsız Demokratik Türkiye" demiştir. "Darbeye karşı olmanın aması olmaz" baskısıyla yanlışları bile söylemenin imkansızlaştırılmaya çalışıldığı bir ortamdan geçerken, TMMOB`nin gösterdiği tavrın ne kadar haklı ve yerinde olduğu bugün daha da açık olarak önümüzde durmaktadır. TMMOB ve EMO`yu bugüne kadar ne Anayasa değişikliği, ne Kürt sorununun çözümü, ne "ileri demokrasi" oyunlarında kullanılacak bir piyon yapmayı başaramamışlardır, bugünden sonra da kirli hiçbir oyunun parçası yapamayacaklardır.

 

Örgütlülüğümüz, büyük parasal kaynaklara sahip olan başka örgütler gibi "taraf olmayan bertaraf olur" tehditlerine baş eğmemiş; hatta bizzat yetki ve etkimizi yok etmeye dönük iktidarın uygulamalarına pabuç bırakmamıştır.  Yaşanan kanlı darbe girişiminin sorumlusu yalnızca FETÖ değil, bizzat iktidarın kendisidir. Böyle bir yapılanmanın adamlarıyla kol kola devleti yönetmeye kalkan, sahte deliller, yasa dışı dinlemelerle iktidarını yasa dışı bir şekilde yüceltmeye çalışan iktidar, kendisi gibi düşünmeyen kamudaki kadroları tasfiye ederken FETÖ`cüleri yerlerine yerleştirmiş, en üst kadrolara atamıştır. Ne yazık ki ne tarım, ne sanayi, ne eğitim, ne sağlık alanında değil de askeri gücüyle dünya çapında tanınan Türkiye, bugün istihbarat açığı ve askeri zafiyetiyle gündemdedir. Acı gerçek şudur ki AKP; kendisini de tasfiye etmesi gerekirken, "özür dileriz, aldatıldık" söylemleriyle daha önce kendi eliyle Fethullah`ın okullarına gitmelerini sağladığı öğrenciler, bu yapılanmadan referans almadan iş yaptırmadığı adamlar üzerinden FETÖ mücadelesi sürdürmektedir. Asıl sorumlular ve siyasi ayak ısrarla yok sayılmaktadır. Kamuda yapılan tasfiyelerle boşalan kadrolara, yarın yeni bir kanlı girişimde bulunup bulunmayacakları meçhul olan Fethullahçı değil başka bir şeyci tarikat ya da cemaat grupları yerleştirilmeye çalışılmaktadır.

 

EMO`nun Hasan Balıkçı Onur Ödülü verdiği Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu da görevinden uzaklaştırılan akademisyenler arasındadır. İktidar derhal bu cadı avına son vermeli; demokrat ve yurtsever insanların tüm haklarını iade etmelidir. Bu cadı avı OHAL sürecini de sorgulamayı gerektirmektedir. Hükümet ise OHAL`in kendisine sağladığı yetkiyle de yetinmeyerek, OHAL kapsamındaki KHK`lerinin Meclis`te dahi görüşülmesini istememektedir. Bunun için türlü çeşitli oyunlar içerisindedir.  Yaşanan süreç OHAL`in uzatılmasına doğrudan karşı çıkılmasını gerektirmektedir. Adil yargılamalarla FETÖ tasfiye edilmelidir. Ülkemizin acilen durulmaya, kör topal da olsa demokratik işleyişini yürürlüğe sokmaya ihtiyacı vardır.

 

Elektrik Mühendisleri Odası ile Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası ortak bir yazılı açıklama yaparak, TEDAŞ`ta çalışan 400`e yakın deneyimli personelin görevlerinden alınarak Devlet Personel Başkanlığı havuzuna gönderilmesine tepki göstermiştir. Açıklamada TEDAŞ`ın hukuka aykırı olarak özelleştirme kapsamında tutulduğu ve çalışanlara özelleştirme prosedürü uygulamasının da hukuka ve kamu yararına aykırı olduğu vurgulanmıştır.

 

Toplantıda katılımcılara 3 Haziran – 25 Eylül 2016 arasında Oda gündemindeki konular ve mali durumu  ve yazışmaları içeren bir rapor dağıtılmıştır.

Toplantıya Trabzon Şube dışında tüm şube ve kurullardan katılım sağlanmıştır.

 

Yapılan görüşmeler neticesinde aşağıdaki tespit ve değerlendirmeler yapılmıştır.

 

•           15 Temmuz 2016 kanlı darbe girişiminin ardından yaşanan OHAL ortamı ve sonrasındaki hukuksuzluklar kaydı verici düzeye gelmiştir.

•           TMMOB`nin Güç Birliğinden çekilme kararı doğru olmakla birlikte emek ve demokrasi güçlerinin birlikte hareket etmeye devam etmeleri yönündeki çabalar sürdürülmelidir.

•           Mali Durum Geçiş Planı ve Personel Yönetmeliği Taslağına ilişkin şubeler arasında görüş birliğine varılamadığından bu gündem maddesi bütün olarak ele alınamadı.

•           Mali duruma ilişkin genel olarak   tazminatların ödenmesi için kredi çekilmesinin uygun olmadığı, sadece doğurgan borçlar için kredi çekilebileceği, personel yönetmeliği`nde düzenlemeler yapılabileceği, TİS görüşmelerinde de benzer sürecin işletilebileceği, iktisadi işletme bütçesini dengelemek amacıyla personellerin iktisadi işletmeden Oda`ya aktarılması gerektiği, Mesleki Denetim Çalıştayı`nın ardından saymanlar ve yazmanlar toplantısı yapılması gerektiği, 2017 bütçesinin bu şekilde oluşturulması ve örgüt banka hesaplarının tekleştirilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

•           Genel Kurul kararına dayalı olarak oluşturulan Muayene Kuruluşu ve Personel Belgelendirme Kuruluşu çalışmaları ile ilgili başlatılan çalışmaların öngörülen takvim çerçevesinde sürdürülmesi ve Şubelerin de sürece daha aktif katılımlarının sağlanması ve demokratik geleneklerimiz uyarınca genel kurul kararlarına ve yönetim kurulu kararlarına her birimin ve yöneticinin uyması gerektiği, uymayacağını ifade birim yöneticilerinin alınan kararları eleştiri hakları bulunmakla birlikte , örgütsel bütünlük ve örgüt işleyişi açısından alınan kararlara uymaları ve aykırı  tutum almaktan  vazgeçmeleri  yönünde  çağrıda bulunulmuştur.

 

** Yukarıda oluşan eğilimler, toplantıda tartışılan konular; Oda Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karar üretilecek ve kurullara/şubelere gönderilecektir.

 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

45. DÖNEM YÖNETİM KURULU

25 Eylül 2016

 

                                                              

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2018 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
KEY İnternet Hizmetleri