MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

GÜNDEM


Geri Dön

Karar No : 24

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

 

TOPLANTI TARİHİ                 : 18.11.2016

TOPLANTI NO                       : 45/24

TOPLANTI YERİ                    : ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TOPLANTI SAATİ                  : 18:00

KATILANLAR                         :

 

Hüseyin YEŞİL x                    Bahadır ACAR x         Hüseyin ÖNDER x        İbrahim AKSÖZ x

Yusuf GÜNDOĞAN x             Kadir ÖZKAN  x          Kübülay ÖZBEK x

 

KARAR NO 1: Başkan Yardımcısı Kübülay Özbek`in 18.11.2016 tarihli dilekçesi ile görevinden istifası üzerine görev dağılımı yenilenmiş olup;

 

1-Yapılan gizli oylama sonucunda;

Yönetim Kurulu Başkanlığı`na Hüseyin YEŞİL`in

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı`na Bahadır ACAR`ın

Yönetim Kurulu Yazman Üyeliği`ne Hüseyin ÖNDER`in

Yönetim Kurulu Sayman Üyeliği`ne İbrahim AKSÖZ`ün

oy çokluğu ile seçilmesine,

 

2- Yürütme Kurulu`nun;

Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı, Yazman ve Sayman Üyelerden oluşmasına, ayrıca Yürütme Kurulu`nun imza ile yetkilendirilmesine, Oda adına bütün resmi dairelerle yazışmaya, her türlü işlerin takibine, bankalarda hesap açmaya, para çekmeye, para yatırmaya, ahzu kabza, sulh ve ibraya "Oda`yı her türlü hususta temsil ve ilzama Hüseyin YEŞİL, Bahadır ACAR, Hüseyin ÖNDER ve İbrahim AKSÖZ`ün ikisinin müştereken yetkili olmasına,

 

3- Yönetim Kurulu üyelik sıralamasının sicil numarası en küçük olandan başlamak üzere Yusuf GÜNDOĞAN, Kadir ÖZKAN ve Kübülay ÖZBEK`ten oluşmasına,

 

KARAR NO 2: 2017 yılı Mühendis Asgari Ücretinin Odamızın yaptığı çalışmalar ve üyelerimizin sektörde aldığı ortalama brüt ücret doğrultusunda 3.600 ₺/Ay (Brüt) olarak belirlenmesinin TMMOB`ye önerilmesine,

 

KARAR NO 3: Prof. Dr. Şükrü Özen‘ e ait "Düşük Gerilim Güç Sistemleri" isimli kitabı için telif sözleşmesi imzalanmasına, 1.000 adet bastırılmasına ve yazarına basılı 50 adet yayının karşılıksız olarak gönderilmesine,

 

KARAR NO 4: MİSEM Daimi Komisyonu Toplantısı`nın 17 Aralık 2016 tarihinde Odamız Hizmet Binasında, Elektronik MEDAK Toplantısının 3 Aralık 2016 tarihinde Bursa`da, Bilgi ve İletişim Teknolojleri Komisyonu Toplantısı`nın 10 Aralık 2016 tarihinde Odamız Hizmet Binasında yapılmasına, toplantı gündemlerinin önceden belirlenerek üyelere duyurulması için komisyon yürütmelerine görev verilmesine, komisyon çalışmalarının verimliliğini değerlendirmek üzere komisyon başkanları ile toplantı yapılmasına,

 

KARAR NO 5: EMO Ankara Şubesi`nin 16.11.216 tarih ve Ank-EMO01-4873 sayılı yazısı ile ilettiği İşçi Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu`na Mazhar Oymanlı`nın yerine Süleyman Emre İyimaya`nın görevlendirilmesi talebinin uygun bulunmasına, Mazhar Oymanlı`nın aynı zamanda TMMOB İşçi Sağlığı ve Güvenliği Çalışma Grubuna katılması nedeniyle yerine komisyon başkanı Vasfi Seber`in bildirilmesine,

 

KARAR NO 6: EMO Denetleme Kurulunun 05-06.11.2016 tarihinde EMO Ankara Şubesi Denetlemesi sonrasında oluşturmuş olduğu ve 45-D/025 nolu Denetleme Raporunun incelenmesi sonucunda; "Mali Denetim" bölümünün 06, 15, 22, 26, 27, 28 ve 31 nolu maddesinde yer alan ve "Temsilcilikler" bölümünün 1, 2, 4, 7, 9 ve 10 nolu maddesinde yer alan olumsuzlukların giderilmesi ve sonuçları hakkında Yönetim Kurulumuzun 09.12.2016 tarihine kadar bilgilendirilmesi için EMO Ankara Şubesine yazı yazılmasına,

 

KARAR NO 7: EMO Denetleme Kurulunun 07.11.2016 tarihinde EMO Eskişehir Şubesi Denetlemesi sonrasında oluşturmuş olduğu ve 45-D/026 nolu Denetleme Raporunun incelenmesi sonucunda; "Mali Denetim" bölümünün 1, 4, 27, 28 ve 32 nolu maddesinde yer alan ve "Temsilcilikler" bölümünün 10 nolu maddesinde yer alan olumsuzlukların giderilmesi ve sonuçları hakkında Yönetim Kurulumuzun 09.12.2016 tarihine kadar bilgilendirilmesi için EMO Eskişehir Şubesine yazı yazılmasına,

 

KARAR NO 8: Yönetim Kurulumuzun 23.09.2016 tarih ve 45/19 sayılı oturumunda alınan karar ile Bütün Yönleriyle Akreditasyon ve Belgelendirme Paneli ses dökümleri için ISBN talebi reddedilmesine rağmen Şube Yönetim Kurulu`nun 04.10.2016 tarih ve 40/31 sayılı oturumunda alınan 2 nolu karar ile baskı kararı alındığı görülmüş olup, Şube Yönetim Kurulu`ndan yazılı bilgi istenmesine,

 

KARAR NO 9: EMO İstanbul Şubesi`nin 15.11.2016 tarih ve İst-00-5995 sayılı yazısı ile ilettiği Şube Yönetim Kurulu`nun 11.10.2016 tarih ve 05 nolu kararda adı geçen Çorlu Temsilcisi Muharrem Okur ve Temsilci Yardımcısı İsmail Bul ile ilgili Çorlu Temsilciliği denetlemesi esnasında Şube Denetçileri tarafından hazırlanan raporda tespit edilen olumsuzluklar için bilgi belge toplanması amacıyla Şube Yönetim Kurulu yedek üyesi Mustafa Bulut`un görevlendirilmesi ve aynı tarihli 6 nolu karar ile de bilgi belge toplama süreci sonuçlanana kadar sözkonusu temsilci ve yardımcısının ihtiyaten görevden alınması talep edilmektedir. Bilgi ve belge toplanmadan, ayrıca Oda Denetleme Kurulu`nun 09.10.2016 tarihli İstanbul Şube Denetleme raporunda bu konuda bir tespit yapılmadığından Şube Yönetim Kurulu`nun kararının gözden geçirilmesi için Şube Yönetim Kurulu`na yazı yazılmasına,

 

KARAR NO 10: 26-27 Kasım 2016 tarihlerinde yapılacak olan EMO Kocaeli Şubesi Olağanüstü Genel Kurulu`na Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin katılım sağlamasına,

 

KARAR NO 11: EMO Samsun Şubesi`nin ilettiği PLC Eğitim Seti alımı için İktsadi İşletme bütçesinden   harcama yetkisi verilmesine,

 

KARAR NO 12: EMO Antalya Şubesi`nin 05.11.2016 tarih ve Ant-00-1743 sayılı yazısı ile ilettiği Şube Gecesi bütçesinin uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 13: EMO Gaziantep Şubesi`nin 10.11.2016 tarih ve Gaz-00-4976 sayılı yazısı ile ilettiği 2016 bütçesindeki fasıl aktarımlarının uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 14: EMO Eskişehir Şubesi`nin 16.11.2016 tarih ve Esk-00-1153 sayılı yazısı ile ilettiği 2016 bütçesindeki fasıl aktarımlarının uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 15: EMO İstanbul Şubesi`nin 08.11.2016 tarih ve İst-00-5894 sayılı yazısı ile ilettiği telefon alımı için   harcama yetkisi verilmesine,

 

KARAR NO 16: EMO İstanbul Şubesi`nin 04.11.2016 tarih ve İst-00-5813 sayılı yazısı ile ilettiği Çorlu Temsilciliği yazıcı alımı için   harcama yetkisi verilmesine,

 

KARAR NO 17: EMO İstanbul Şubesi`nin 04.11.2016 tarih ve İst-00-5813 sayılı yazısı ile ilettiği bilgisayar alımı için   harcama yetkisi verilmesine,

 

KARAR NO 18: EMO İstanbul Şubesi`nin 16.11.2016 tarih ve İst-00-6038 sayılı yazısı ile ilettiği EMO Şişli İlçe Temsilciliğinin aynı binada bulunan Eğitim Merkezi`ne taşınmasının uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 19: EMO İstanbul Şubesi`nin 16.11.2016 tarih ve İst-00-6039 sayılı yazısı ile ilettiği Afetlerde Elektrik ve Haberleşme Paneli kitabının   basılmasının uygun bulunmasına,

KARAR NO 20: EMO İstanbul Şubesi`nin 16.11.2016 tarih ve İst-00-6041 sayılı yazısı ile ilettiği EEMKON`2015 Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu kitabının   bedelle basılmasının uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 21: EMO İstanbul Şubesi`nin 16.11.2016 tarih ve İst-00-6042 sayılı yazısı ile ilettiği elektrik süpürgesi alımı için   harcama yetkisi verilmesine,

 

KARAR NO 22: EMO Mersin Şubesi`nin 03.11.2016 tarih ve Mer-00-784 sayılı yazısı ile ilettiği bilgisayar alımı için   harcama yetkisi verilmesine,

 

KARAR NO 23: EMO Eskişehir Şubesi`nin 16.11.2016 tarih ve Esk-00-1154 sayılı yazısı ile ilettiği dolap alımı için  harcama yetkisi verilmesine,

 

KARAR NO 24: EMO Ekişehir Şubesi`nin 16.11.2016 tarih ve Esk-00-1151 sayılı yazısı ile ilettiği Test-Ölçüm Hizmetlerinde görevlendirilmek üzere 2 ay süre ile 65340 sicil numaralı üyemiz Çağrı Demirci`nin işe başlatılmasına,

 

KARAR NO 25: 58392 sicil nolu üyemiz Ramazan Dağ`ın EMO Mardin İl Temsilci Yardımcılığı görevinden istifa etmek istediğine dair 14.11.2016 tarihli dilekçesinin kabulüne,

 

KARAR NO 26: EMO Test-Ölçüm Merkezi ihtiyacı için 1 adet araç kiralanmasına ve1 adet kartoteks dolabı alınmasına,

 

KARAR NO 27: EMO İstanbul Şubesi`nin 17.11.2016 tarih ve İst-00-6050 sayılı yazısı ile ilettiği Kırklareli Temsilcisi Ömer Ulusoy`un istifa etmesi nedeniyle 12912 sicil numaralı üyemiz Can Yazıcı`nın Kırklareli Temsilcisi olarak atanmasına,

 

KARAR NO 28: Türkiye İş Kurumu Ordu İl Müdürlüğü`nün 03.11.2016 tarih ve 9237 sayılı yazısı ile ilettiği   sicil numaralı üyemiz   hakkındaki iddiaları soruşturmak üzere   sicil numaralı üyemiz   soruşturmacı olarak atanmasına,

 

KARAR NO 29: EMO Şubelerinin ilgi yazılarıyla ilettiği, aşağıdaki üyeler hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere  Oda sicil nolu üye   soruşturmacı olarak atanmasına

 

KARAR NO 30: Aşağıda tarih ve sayıları verilen yazılar ile iletilen üyelerimiz hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere   Oda sicil nolu üye   soruşturmacı olarak atanmasına;

 

KARAR NO 31: Aşağıda tarih ve sayıları verilen yazılar ile iletilen üyelerimiz hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere   Oda sicil nolu üye   soruşturmacı olarak atanmıştı. Soruşturmacı tarafından hazırlanan soruşturma raporu incelenmiş ve üyelerimizin dosyalarının Onur Kurulu`na sevkine;

 

 

KARAR NO 32: 55549 sicil ve   TC kimlik nolu üye Samet Mutlu`nun Diploma Denklik Belgesi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Denklik Birimi tarafından 08.08.2016 tarih ve 48930 sayılı yazılı ile iptal edildiği bildirilmiş olup anılan kişinin Odamıza üye olma şartlarını yitirdiği görüldüğünden Oda üyeliğinden çıkartılmasına ve kararın ilgili yerlere bildirilmesine, üyenin mevcut SMM-BT Belgelerinin iptal edilmesine,

 

KARAR NO 33: 60359 sicil ve  TC kimlik nolu üye Serkan Yönaydın`ın Diploma Denklik Belgesi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Denklik Birimi tarafından 14.10.2016 tarih ve 63958 sayılı yazılı ile iptal edildiği bildirilmiş olup anılan kişinin Odamıza üye olma şartlarını yitirdiği görüldüğünden Oda üyeliğinden çıkartılmasına ve kararın ilgili yerlere bildirilmesine,

 

KARAR NO 34: Aşağıda isim ve sicil numaraları verilen üyelerimizin istifa taleplerinin kabulüne;

 

KARAR NO 35: Aşağıda isim ve sicil numaraları verilen üyelerimizin istifa taleplerinin gerekli şartları sağlamadıklarından reddine;

 

KARAR NO 35: Odamız POS hesaplarından 250.000 TL blokenin kaldırılmasına,

 

karar verilmiştir.

Başkan                    Başkan Yrd.                   Yazman                Sayman

 

Hüseyin YEŞİL     Bahadır ACAR   Hüseyin ÖNDER      İbrahim AKSÖZ            

Üye                                             Üye                                Üye

 

 

 

 

 

 

Yusuf GÜNDOĞAN Kadir ÖZKAN Kübülay ÖZBEK                                                                                                                                                

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2018 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
KEY İnternet Hizmetleri