MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

GÜNDEM


Geri Dön

Karar No : 32

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

 

TOPLANTI TARİHİ                 : 25.01.2017

TOPLANTI NO                       : 45/32

TOPLANTI YERİ                    : ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TOPLANTI SAATİ                  : 18:00

KATILANLAR                         :

 

Hüseyin YEŞİL x                    Bahadır ACAR x         Hüseyin ÖNDER x        İbrahim AKSÖZ x

Yusuf GÜNDOĞAN                Kadir ÖZKAN x           Kübülay ÖZBEK x

 

KARAR NO 1: 08 Ocak 2017 tarihinde yapılan Oda Koordinasyon Kurulu raporunun EK-1`deki haliyle yayınlanmasına,

 

KARAR NO 2: 07 Ocak 2017 tarihinde yapılan Danışma Kurulu raporunun EK-2`deki haliyle yayınlanmasına,

 

KARAR NO 3:  TMMOB Bilirkişilik Çalıştayı için Odamız adına Melike Özlem Bilgili, Gülay Ütebey, Süleyman Sırdaş Karaboğa ve Cemil Tekkeli`nin isimlerinin bildirilmesine,

 

KARAR NO 4: Yeni Mesleki Denetim Metodolojisi ile ilgili çalışma yapmak üzere 24 Şubat 2017 tarihinde Odamız Hizmet Binası`nda toplantı yapılmasına,

 

KARAR NO 5: EMO Bursa Şubesi`nin 19.01.2017 tarih ve Bur-Bil01-227 sayılı yazısı ile ilettiği Balıkesir Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Odamız arasında eğitim işbirliği protokolü imzalanmasının uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 6: EMO Mersin Şubesi`nin 02.01.2017 tarih ve Mer-00-1 sayılı yazısı ile ilettiği Elektromanyetik Alanlar ve Etkileri Sempozyumu`nun Ekim 2018 tarihine ertelenmesinin uygun bulunmasına  ve etkinlik takviminde güncellenmesine,

 

KARAR NO 7: EMO İstanbul Şubesi`nin 18.01.2017 tarih ve İst-00-259 sayılı yazısı ile ilettiği Kırklareli Temsilci Yardımcıları 28688 sicil numaralı üyemiz Hüseyin Ören`in, 11114 sicil numaralı üyemiz Hasan Karacan`ın ve 13908 sicil numaralı üyemiz Aytekin Özturhan`ın istifalarının kabulüne, yeni temsilci yardımcılarının Temsilcilikler Yönetmeliği`ne uygun bir yöntemle belirlenmesi için Şube Yönetim Kurulu`nun görevlendirilmesine,

 

KARAR NO 8: EMO Ankara Şubesi`nin 23.01.2017 tarih ve Ank-00-301 sayılı yazısı ile ilettiği ortak kullandığımız Odamız Hizmet Binasının güvenliği için güvenlik görevlisi talebinin reddine, diğer güvenlik önlemleri için  çalışma yapmak üzere EMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu`na yetki verilmesine,

 

KARAR NO 9: Aidatını düzenli ödeyen üyelerimize her yıl yapılan Ferdi Kaza Sigortası fiyat/etkinlik performansı açısından en uygun teklifi veren firma ile anlaşma imzalamak üzere Satın Alma Komisyonu`na yetki verilmesine,

 

KARAR NO 10: Odamız üye kartonlarının arşivlenmesi için 800 TL bedelle çelik dolap alınmasına,

 

KARAR NO 12: Odamız dosya ve evraklarının arşivlenmesi için oda arşivinde kullanılmak üzere 1500 TL bedelle çelik raf yaptırılmasına

 

KARAR NO 12: Odamız ihtiyacı için 250 TL/adet bedelle 4 adet tekerlekli koltuk alınmasına, 250 TL/adet bedelle 2 adet yazıcı alınmasına,

 

KARAR NO 13: Odamız ihtiyaçları için Makina Mühendisleri Odası`ndan alınan 500.000 TL`nin uygun bir tarihte ödemesinin yapılmasına,

 

KARAR NO 14: Odamız Hizmet Binası 1. Kat Lokal, Test-Ölçüm Merkezi, Norm Geliştirme Merkezi, Personel Belgelendirme Kuruluşu ve Bilgisayar Sınıfı alan düzenlemesi tadilatı ve mobilya alımları için yapılan 84.413,17 TL harcamanın uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 15: Odamızın rutin olarak yürüttüğü iletişim, yazılım destek, telefon, bakım-onarım, eğitim hizmetleri, yayın basımı ve dağıtımı için sözleşmelerin Oda Denetleme Kurulu`nun talebi üzerine yenilenmesi için çalışma yapılmasına,

 

KARAR NO 16: Demirbaş, mal ve hizmet alımları için Satın Alma Komisyonu kurulmasına, komisyonun Hüseyin Önder, İbrahim Aksöz, Kadir Özkan, Melike Özlem Bilgili ve Emre Metin`den oluşturulmasına ve çoğunlukla toplanmasına,

 

KARAR NO 17:  Odamız POS hesaplarından 600.000 TL POS Blokesinin kaldırılmasına,

 

KARAR NO 18: Oda Merkezi çalışanları Emre Metin, Olgun Sakarya, Taner Özden, Süleyman Kibar, Ozan Kayısı, Hayati Küçük, Banu Salman, Adil Güneş Akbaş`ın ve gerek görülmesi durumunda diğer çalışanların Yönetim Kurulu Yazmanı veya Oda Müdürü tarafından toplantı, eğitim, akreditasyon toplantıları ve EMBK Sınavları için görevlendirilmesine,

 

KARAR NO 19: EMO Trabzon Şubesi`nin 30.12.2016 tarih ve Tra-00-878 sayılı yazısı ile ilettiği Şube Teknik Müdürü Abdulkadir Kalkışım`ın 01.02.2017 tarihinden itibaren iktisadi işletme kadrosuna aktarılmasına,

 

KARAR NO 20: EMO İstanbul Şubesi`nin 24.01.2017 tarih ve İst-00-363 sayılı yazısı ile Şube Teknik Görevlisi Namık Kemal Cibaroğlu`nun yasal haklarının ödenerek emeklilik işlemlerinin yapılmasının uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 21: EMO Denizli Şubesi`nin 23.01.2017 tarih ve Den-EMO05-83 sayılı yazısı ile ilettiği Şube Teknik Görevlisi Fatma Derya Sevinçli`nin 01.02.2017 tarihinden itibaren Şube Müdürü olarak atanmasının uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 22: EMO Denizli Şubesi`nin 10.01.2017 tarih ve Den-EMO05-25 sayılı yazısı ile ilettiği Neslihan Altaş`ın yarı zamanlı büro görevlisi olarak işe başlatılmasının uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 23: EMO Adana Şubesi`nin 12.01.2017 tarih ve Ada-00-43 sayılı yazısı ile ilettiği Şube Teknik Görevlisi Kamil Bahçeci`nin 01.02.2017 tarihinden itibaren Şube Müdürü olarak atanmasının uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 24: EMO Ankara Şubesi`nin 17.01.2017 tarih ve Ank-EMO05-239 sayılı yazısı ile ilettiği 32563 sicil numaralı Ali Haydar Gümüş`ün Örgütlenme Sekreteri, 57917 sicil numaralı Gökhan Uykur`un Teknik Görevli olarak işe başlatılmasının uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 25: EMO Kocaeli Şubesi`nin 30.12.2016 tarih ve Koc-00-2093 sayılı yazısı ile ilettiği 65939 sicil numaralı üyemiz Ebru Dede`nin Teknik Görevli olarak işe başlatılmasının uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 26: EMO Kocaeli Şubesi`nin 30.12.2016 tarih ve Koc-00-2092 sayılı yazısı ile ilettiği İpek Güldal`ın Gebze Temsilcilik Büro Görevlisi olarak işe başlatılmasının uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 27: EMO Kocaeli Şubesi`nin 09.01.2017 tarih ve Koc-00-41 sayılı yazısı ile ilettiği Hilal Güney`in Muhasebe Görevlisi olarak işe başlatılmasının uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 28: EMO Ankara Şubesi`nin 25.01.2017 tarih ve Ank-00-342 sayılı yazısı ile ilettiği bilgisayar alımı için harcama yetkisi verilmesine,

 

KARAR NO 29: EMO Ankara Şubesi`nin 25.01.2017 tarih ve Ank-00-341 sayılı yazısı ile ilettiği revize bütçesinin uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 30: EMO Adana Şubesi`nin 12.01.2017 tarih ve Ada-00-46 sayılı yazısı ile ilettiği Şube taşınma, tadilat ve tefrişat masrafları için harcama yetkisi verilmesine,

 

KARAR NO 31: EMO Bursa Şubesi`nin 19.01.2017 tarih ve Bur-00-231 sayılı yazısı ile ilettiği ELECO 2017 bütçesinin 150.000 TL gelir-gider olarak onaylanmasına, yazı ekinde yer alan düzenleme ve yürütme kurulu üyelerinin uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 32: EMO Gaziantep Şubesi`nin 12.01.2017 tarih ve Gaz-00-131 sayılı yazısı ile ilettiği Şube Danışma Kurulu Toplantısı ve Yemeği için harcama yetkisi verilmesine,

 

KARAR NO 33: EMO İstanbul Şubesi`nin 06.01.2017 tarih ve İst-00-136 sayılı yazısı ile ilettiği Eğitim Merkezi tadilat bütçesinin güncellenmesinin uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 34: EMO İstanbul Şubesi`nin 06.01.2017 tarih ve İst-00-135 sayılı yazısı ile ilettiği Sensörlü Klozet Kapağı Alımı için ve Havlu Makinası Alımı için harcama yetkisi verilmesine,

 

KARAR NO 35: EMO İstanbul Şubesi`nin 06.01.2017 tarih ve İst-00-138 sayılı yazısı ile ilettiği projeksiyon perdesi ve yazı tahtası alımı için harcama yetkisi verilmesine,

 

KARAR NO 36: EMO İstanbul Şubesi`nin 17.01.2017 tarih ve İst-00-239 sayılı yazısı ile ilettiği zaman aşımına giren (2003 tarihli) 3 adet senedin iptali için onay verilmesine,

 

KARAR NO 37: EMO İstanbul Şubesi`nin 18.01.2017 tarih ve İst-00-258 sayılı yazısı ile ilettiği bulaşık makinası alımı için kitaplık ve masa alımı için 5.900 TL, alümiyum cam bölme için INOX Çay Kazanı içi harcama yetkisi verilmesine,

 

KARAR NO 38: EMO İstanbul Şubesi`nin 18.01.2017 tarih ve İst-00-271 sayılı yazısı ile ilettiği eğitim merkezi tabela yapımı için harcama yetkisi verilmesine,

 

KARAR NO 39: EMO İstanbul Şubesi`nin 24.01.2017 tarih ve İst-00-361 sayılı yazısı ile EEMKON Düzenleme Kurulu`na ilgi yazıdaki isimlerin eklenmesinin uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 40: EMO İstanbul Şubesi`nin 24.01.2017 tarih ve İst-00-335 sayılı yazısı ile ilettiği ses sistemi ve İçme Suyu Pompası alımı için harcama yetkisi verilmesine,

 

KARAR NO 41: EMO İstanbul Şubesi`nin 24.01.2017 tarih ve İst-00-362 sayılı yazısı ile ilettiği 3 adet klasör dolabı ve kapaklarının alımı için harcama yetkisi verilmesine,

 

KARAR NO 42: EMO İstanbul Şubesi`nin 06.01.2017 tarih ve İst-00-142 sayılı yazısı ile ilettiği alan adı taleplerinin uygun bulunmamasına,

 

KARAR NO 43: EMO Kocaeli Şubesi`nin 12.01.2017 tarih ve Koc-00-62 sayılı yazısı ile ilettiği çay kazanı alımı için toplam harcama yetkisi verilmesine,

 

KARAR NO 44: EMO Kocaeli Şubesi`nin 12.01.2017 tarih ve Koc-00-60 sayılı yazısı ile ilettiği eğitim merkezi boya ve tadilat işleri için harcama yetkisi verilmesine,

 

KARAR NO (İktisadi) 45: EMO Samsun Şubesi`nin 12.01.2017 tarih ve Sam-00-59 sayılı yazısı ile ilettiği termal kamera ve tesisat kontrol cihazı için iktisadi işletme bütçesinden harcama yetkisi verilmesine,

 

KARAR NO 46: EMO Samsun Şubesi`nin 04.01.2017 tarih ve Sam-00-18 sayılı yazısı ile ilettiği çok fonksyionlu yazıcı ve fotokopi cihazı alımı için harcama yetkisi verilmesine,

 

KARAR NO 47: EMO Trabzon Şubesi`nin 18.01.2017 tarih ve Tra-00-68 sayılı yazısı ile ilettiği doküman basımı için harcama yetkisi verilmesine,

 

KARAR NO 48: EMO İzmir Şubesi`nin 24.01.2017 tarih ve İzm-00-179 sayılı yazısı ile ilettiği Selman Yerlikaya`nın MİSEM Eğitmeni olarak atanması için uygun görüşle MİSEM Komisyonu`na önerilmesine,

 

KARAR NO 49: EMO Eskişehir Şubesi`nin 09.01.2017 tarih ve Esk-EMO08-89 sayılı yazısı ile ilettiği Banu Akın`ın MİSEM Eğitmeni olarak atanması için uygun görüşle MİSEM Komisyonu`na önerilmesine,

 

KARAR NO 50: EMO İstanbul Şubesi`nin 13.01.2017 tarih ve İst-00-195 sayılı yazısı ile ilettiği 48682 sicil numaralı üyemiz Ongun Gürsu`nun işletme sorumluluğu hizmetinin devam eden bir hizmet olması nedeniyle üstlenmesinin uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 51: EMO İstanbul Şubesi`nin 12.01.2017 tarih ve İst-00-194 sayılı yazısı ile ilettiği 14311 sicil numaralı üyemiz Serdar Harmancıoğlu`nun işletme sorumluluğu hizmetinin devam eden bir hizmet olması nedeniyle üstlenmesinin uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 52: EMO İstanbul Şubesi`nin 23.01.2017 tarih ve İst-00-329 sayılı yazısı ile ilettiği 18719 sicil numaralı üyemiz Erdal Uludağ`ın işletme sorumluluğu hizmetinin aynı firmanın başkaca bir tesisine ait bir hizmet olması nedeniyle üstlenmesinin uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 53: EMO Ankara Şubesi`nin 24.01.2017 tarih ve Ank-00-313 sayılı yazısı ile ilettiği 56993 sicil numaralı üyemiz Süleyman Emre İyimaya`nın işletme sorumluluğu hizmetini üyemizin sözleşmesi gereğince tam zamanlı yürüteceği bir hizmet olması nedeniyle üstlenmesinin uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 54: EMO İzmir Şubesi`nin 12.01.2017 tarih ve İzm-00-102 ilgi yazılarıyla ilettiği, aşağıdaki  sicil numaralı üyemiz hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere Oda sicil nolu üye soruşturmacı olarak atanmasına,

 

KARAR NO 55: EMO İzmir Şubesi`nin 12.01.2017 tarih ve İzm-00-103 ilgi yazılarıyla ilettiği, aşağıdaki sicil numaralı üyemiz hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere Oda sicil nolu üye soruşturmacı olarak atanmasına,

 

KARAR NO 56: EMO İstanbul Şubesi`nin 20.01.2017 tarih ve İst-00-301 sayılı yazısı ile ilettiği  sicil numaralı hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere  Oda sicil nolu üye soruşturmacı olarak atanmasına,

 

KARAR NO 57: Aşağıda tarih ve sayıları verilen yazılar ile iletilen üyelerimiz hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere Oda sicil nolu üye soruşturmacı olarak atanmasına;

 

 

KARAR NO 58: Yönetim Kurulumuzun 29.12.2016 tarih ve 45/29 sayılı oturumunda alınan karar gereğince hakkında soruşturma açılan  sicil numaralı üyemiz hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere  Oda sicil nolu üye soruşturmacı olarak atanmıştı. Soruşturmacının raporu incelenmiş olup üyemiz hakkında kovuşturmaya yer olmadığına, kararın bir örneğinin üyeye bir örneğinin İstanbul Şube`ye gönderilmesine,

 

KARAR NO 59: Yönetim Kurulumuzun 29.12.2016 tarih ve 45/29 sayılı oturumunda alınan karar gereğince hakkında soruşturma açılan  sicil numaralı üyemiz hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere Oda sicil nolu üye soruşturmacı olarak atanmıştı. Soruşturmacının raporu incelenmiş olup üyemiz hakkında kovuşturmaya yer olmadığına, kararın bir örneğinin şikayetçi firmaya, bir örneğinin üyeye ve bir örneğinin İstanbul Şube`ye gönderilmesine,

 

KARAR NO 60: Aşağıda tarih ve sayıları verilen yazılar ile iletilen üyelerimiz hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere Oda sicil nolu üye soruşturmacı olarak atanmıştı. Soruşturmacı tarafından hazırlanan soruşturma raporu incelenmiş ve üyelerimizin dosyalarının Onur Kurulu`na sevkine;

 

 

KARAR NO 61: Aşağıda tarih ve sayıları verilen yazılar ile iletilen üyelerimiz hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere  Oda sicil nolu üye soruşturmacı olarak atanmıştı. Soruşturmacı tarafından hazırlanan soruşturma raporu incelenmiş ve üyelerimizin dosyalarının Onur Kurulu`na sevkine;

 

 

KARAR NO 62: Aşağıda isim ve sicil numaraları verilen üyelerimizin istifa taleplerinin kabulüne;

 

KARAR NO 63: Aşağıda isim ve sicil numaraları verilen üyelerimizin istifa taleplerinin gerekli şartları sağlamadıklarından reddine;

 

karar verilmiştir.

 

   Başkan                    Başkan Yrd.                   Yazman                        Sayman

 

 

 

 

Hüseyin YEŞİL          Bahadır ACAR           Hüseyin ÖNDER      İbrahim AKSÖZ            

                                      

    Üye                                             Üye                                                     Üye

 

 

 

 

     Yusuf GÜNDOĞAN                      Kadir ÖZKAN                                   Kübülay ÖZBEK           


EK-1

 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 45. DÖNEM 

3. KOORDİNASYON KURULU TOPLANTI NOTLARI

 

Elektrik Mühendisleri Odası 45. Dönem 3. Koordinasyon Kurulu Toplantısı 08 Ocak 2017 tarihinde Ankara`da aşağıdaki gündemle toplanmıştır:

 

Gündem

1.         Bilgilendirme

•         Oda Faaliyetleri Bilgilendirmesi

•         Mali Durum Bilgilendirmesi

•         Şubelerin ve Kurulların Bilgilendirmesi

•         Oda Danışma Kurulu Notları

2.         Dönemsel Etkinlikler

3.         Meslek Alanımızda Yaşanan Gelişmeler

 

TOPLANTI NOTLARI

45. Dönem 3. Koordinasyon Kurulu toplantısının açılışı  Oda Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yeşil`in genel bir değerlendirme konuşmasıyla yapıldı.

Bilgilendirme  gündem maddesinde Danışma Kurulu`nda sunum yapıldığından yeniden sunum yapılmadı.

Mali durum ile ilgili Saymanlar Toplantısı yapıldığından yeniden sunum yapılmadı.

Oda Kurullarının ve Şube Yönetim Kurulları adına yapılan bilgilendirmelerde diğer gündem maddelerine de değinildiğinden tüm gündemler birleştirilerek görüşüldü.

 

Genel Değerlendirme :

 

Toplantıda katılımcılara 1 Nisan 2016- 07 Ocak 2017 arasında Oda gündemindeki konular ve mali durumu  ve yazışmaları içeren bir rapor dağıtılmıştır.

Toplantıya tüm şube ve kurullardan katılım sağlanmıştır.

 

Yapılan görüşmeler neticesinde aşağıdaki tespit ve değerlendirmeler yapılmıştır.

 

1.         Odanın yürüttüğü mesleki ve demokratik mücadelenin tüm örgüt birimlerince özümsenerek sürdürülmesi gerektiği,

2.         Ülkenin içinde bulunduğu zor koşullarda EMO ve TMMOB`nin onurlu mücadelesinin devam etmesi, İKK yapılarının güçlendirilmesi gerektiği

3.         Basın Açıklamalarının yaygınlığının önemli olduğu, şubelerinde kendi bölgesel sorunlarına ilişkin açıklamalarda yapmask gerektiği

4.         Mesleki alanda yaşanan baş döndürücü dönüşüme ayak uydurabilecek bir örgütsel yapının bugünden kurulması ve mevzuat alanında yaşanan gelişmelerin sıkı bir şekilde takip edilmesi gerektiği,

5.         Örgütün mali durumunun sürdürülebilir bir yapıya evrilmesi için harcamalar ile personel politikasının değerlendirileceği toplantıların devam ettirilmesi gerektiği

6.         Muayene Kuruluşu, Personel Belgelendirme Kuruluşu ve Norm Geliştirme Merkezi çalışmalarının sürdürülmesi ve bu konuda birimlerimizde bilgilendirme toplantıları yapılması gerektiği,

7.         Örgütsel demokrasi ve merkezi demokratik yapıya zarar verebilecek söylem ve eylemlerden uzak durulması, örgütü geri dönülmeyecek şekilde yıpratacak eylemlerin sonlandırılması gerektiği,

8.         Sonuç olarak EMO kendi kurumsal organlarında alınan kararları uygulamak zorundadır. Bu uygulama çabaları genel olarak verilmekte olan demokrasi, özgürlük ve barış mücadelemiz ile paralel yürütülmektedir. Herkesin örgütümüz, örgütümüzün iç işleyişi, kurumsal yapılarımız, alınan kararlar, alınan kararların uygulanması, iç hukukumuz ve oluşturduğumuz gelenekler üzerinde düşünmei ve buna uygun davranmaya gayret göstermesi gerektiği

 

Yukarıda oluşan eğilimler, toplantıda tartışılan konular; Oda Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karar üretilecek ve kurullara/şubelere gönderilecektir.

 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

45. DÖNEM YÖNETİM KURULU

08 Ocak 2017


EK-2

 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 45. DÖNEM 

ODA DANIŞMA KURULU NOTLARI

 

Elektrik Mühendisleri Odası 45. Dönem Danışma Kurulu Toplantısı 07 Ocak 2017 tarihinde Ankara`da aşağıdaki gündemle toplanmıştır:

Gündem:

1. Bilgilenme

2. 2016 Yılı Çalışmaları üzerine Görüşmeler

3. Gelecek çalışmalara ilişkin etkinlik programı

4. Dilek ve Temenniler

 

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 45. Dönem 1. Danışma Kurulu, 7 Ocak 2016 tarihinde toplanarak, 2016 yılı çalışmalarını ve gelecek yıllara ilişkin etkinlik programını değerlendirdi. EMO Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yeşil, "EMO`nun ayakta kalması için her türlü mücadeleyi veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Bunun için tüm örgütlülüğümüzün de yanımızda olmasını istiyoruz" diye konuştu.

 

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 45. Dönem 1. Danışma Kurulu 7 Ocak 2016 tarihinde İnşaat Mühendisleri Odası Kongre Merkezi`nde gerçekleştirildi. Danışma Kurulu`na EMO Yönetim Kurulu, şube yönetim kurulları, mevcut ve önceki dönemlerde görev almış Yönetim Kurulu, Onur Kurulu, Denetleme Kurulu üyeleri, il, ilçe ve işyeri temsilcileri ile komisyon üyelerinden oluşan 148 üyemiz katıldı.

 

EMO Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yeşil, Danışma Kurulu`nun açılışında yaptığı konuşmada, sürekli katliam haberlerinden, saldırılardan, kan ve gözyaşından usandıklarını belirtirken, "Ama gün ne bıkkınlık, ne umutsuzluk günüdür. En önce insan olmanın sorumluluğuyla neye mal olursa olsun mücadele etmekle, yaşamak ve yaşatmakla yükümlüyüz" diye konuştu. Ölümlerin son bulması ve yeni acıların yaşanmaması için bir mücadele hattı örülmesi ve daha sonra da bu hattın genişletilmesi ve sağlamlaştırılması gerektiğini vurgulayan Yeşil, bunun için hem kişisel, hem de kurumsal olarak yapılabileceklere ilişkin olarak maddeler halinde konuşmasını sürdürdü.

 

EMO Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yeşil`in açılış konuşmasının ardından Oda Yönetim Kurulu Yazmanı tarafından oda çalışmaları hakkında bilgilendirme yapılmıştır. 2016 yılında yapılan çalışmalar değerlendirilmesi başlığında sırasıyla, Hacı Ali Yiğit, Erol Celepsoy, Hakkı Kaya Ocakaçan, Fatih Kaymakçıoğlu, Cemil Kocatepe, Mehmet Özdağ, Gazi İpek, Mahir Ulutaş, Seyit Çankaya, Seyfettin Atar, Remzi Çınar, İlhan Metin, Mehmet Mak, Mehmet Orak, Yusuf Bozkurt, Musa Çeçen, Cengiz Göltaş, Muhittin Karahan, Bilgin Akbal, Tuncay Özkul, Ebru Akgün, Erhan Karaçay, Kadir Özkan söz almışlardır. Yönetim Kurulu adına Hüseyin Yeşil yapılan konuşmalara yanıt vermiştir.

 

Gelecek yıllara ilişkin etkinlik programı gözden geçirilerek, görüş ve önerilerin ele alındığı birleştirilmiş gündemde ise; Kemal Ulusaler, Teoman Alptürk, Ender Kelleci, Haşim Aydıncak, Hakkı Ocakaçan, Hakan Tuna, Musa Çeçen, Mustafa Özdemir, Yasin Arıkan, Hüseyin Yeşil, Bahadır Acar ve Cengiz Göltaş söz almışlardır.

 

Danışma Kurulu Toplantısına tüm kurullardan ve şubelerden katılım sağlanmıştır. Yapılan görüşmeler neticesinde aşağıdaki konularda Yönetim Kurulu`na tavsiyelerde bulunulması eğilimi oluşmuştur:

1.            Ülkenin içinde bulunduğu zor koşullarda EMO ve TMMOB`nin onurlu mücadelesinin devam etmesi

2.            Basın Açıklamaları yolu ile yapılan bilgilendirmelerin önemli ve değerli olduğu, bu açıklamaların artarak sürdürülmesi gerektiği

3.            Mesleki alanda yaşanan baş döndürücü dönüşüme ayak uydurabilecek bir örgütsel yapının bugünden kurulması ve mevzuat alanında yaşanan gelişmelerin sıkı bir şekilde takip edilmesi gerektiği,

4.            Örgütün mali durumunun sürdürülebilir bir yapıya evrilmesi ve yaşayabilmek için gelir elde eden bir kurum değil mesleği ve meslektaşı geliştiren bir kurumu inşa edecek bir mali yapının kurulması gerektiği,

5.            Muayene Kuruluşu, Personel Belgelendirme Kuruluşu ve Norm Geliştirme Merkezi çalışmalarının sürdürülmesi, bu çalışmalar sürdürülürken üye tabanının tamamını kucaklayabilecek bir yapının genişleyerek devam ettirilmesi gerektiği

6.            Örgütsel demokrasi ve merkezi demokratik yapıya zarar verebilecek söylem ve eylemlerden uzak durulması, örgütü geri dönülmeyecek şekilde yıpratacak eylemlerin sonlandırılması gerektiği,

7.            Sonuç olarak EMO kendi kurumsal organlarında alınan kararları uygulamak zorundadır. Bu uygulama çabaları genel olarak verilmekte olan demokrasi, özgürlük ve barış mücadelemiz ile paralel yürütülmektedir.

8.            Herkesin örgütümüz, örgütümüzün iç işleyişi, kurumsal yapılarımız, alınan kararlar, alınan kararların uygulanması, iç hukukumuz ve oluşturduğumuz gelenekler üzerinde düşünmei ve buna uygun davranmaya gayret göstermesi gerektiği

 

Yukarıda oluşan eğilimler, tartışılan konular; Oda Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karar üretilecek ve şubelere gönderilecektir.

 

Yaşasın EMO ve TMMOB Örgütlülüğü!,

Yaşasın eşit, özgür, demokratik ve laik bir Türkiye`de bir arada yaşam mücadelemiz!

 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

45. DÖNEM ODA DANIŞMA KURULU

07.01.2017

 

 

 

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2018 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
KEY İnternet Hizmetleri