MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

GÜNDEM


Geri Dön

Karar No : 39

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

 

TOPLANTI TARİHİ                : 21.04.2017

TOPLANTI NO                      : 45/39

TOPLANTI YERİ                   : ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TOPLANTI SAATİ                 : 10:00

KATILANLAR                                    :

Hüseyin YEŞİL x                   Bahadır ACAR x        Hüseyin ÖNDER x      İbrahim AKSÖZ x

Yusuf GÜNDOĞAN x                       Kadir ÖZKAN x          Kübülay ÖZBEK  x

 

KARAR NO 1:  EMO Ankara Şubesi`nin 06.04.2017 tarih ve Ank-EMO15-1553 sayılı yazısı ile ilettiği Biyomedikal Mühendisliği Mesleği ve Türkiye`deki Durumu Çalıştayı`nın Nevşehir Ürgüp`te gerçekleştirilmesine ve Düzenleme Kurulu üyesi olarak Kübülay Özbek`in görevlendirilmesine,

 

KARAR NO 2:  EMO Kocaeli Şubesi`nin 14.04.2017 tarih ve Koc-EMO17-623 sayılı yazısı ile ilettiği ATEX Sempozyumu`nun 18-23 Aralık 2017 tarihlerinde Zonguldak`da gerçekleştirilmesinin ve Düzenleme Kurulu Başkanı olarak Bülent Özgümüş`ün görevlendirilmesinin uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 3:  EMO İstanbul Şubesi`nin 23.02.2017 tarih ve İst-00-692 sayılı yazısı ile ilettiği EEMKON 2017 bütçesinin Yönetim Kurulu üyesi Kadir Özkan tarafından Şube Yönetim Kurulu toplantısına katılarak ve Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yeşil ile Yusuf Gündoğan`ın 10.03.2017 tarih ve 45/36 sayılı toplantımız sonrası Şube Yönetim Kurulu toplantısına katılarak detaylandırılmasının istenmesine rağmen gelişme sağlanamadığı görüldüğünden etkinliğin işleyişine zarar gelmemesi için sunulan bütçenin kabulüne,

 

KARAR NO 4:  EMO İstanbul Şubesi`nin 05.04.2017 tarih ve İst-00-1359 sayılı yazısı ile ilettiği 38000 sicil numaralı üyemiz Ali SEÇER`in Bakırköy Temsilciliği ve 62126 sicil numaralı üyemiz Enes YILMAZER`in Kadıköy Temsilciliği Teknik Görevlisi olarak işe başlatılmasının uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 5:  EMO Ankara Şubesi`nin 21.04.2017 tarih ve Ank-EMO05-1933 sayılı yazısı ile ilettiği 64249 sicil numaralı üyemiz Şebnem Burcu Erol ve 58453 sicil numaralı üyemiz Emre Doğan`ın Şube Teknik Görevlisi olarak işe başlatılmasının uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 6: EMO Ankara Şubesi`nin 06.04.2017 tarih ve Ank-00-1554 sayılı yazısı ile ilettiği 37666 sicil numaralı üyemiz Çağdaş Müftüoğlu`nun talebinin Test-Ölçüm Merkezi Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmek üzere iletilmesine,

 

KARAR NO 7: EMO Antalya Şubesi`nin 01.04.2017 tarih ve Ant-EMO17-512 sayılı yazısı ile ilettiği YEKSEM Düzenleme Kurulu kararlarının uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 9: EMO Trabzon Şubesi`nin 19.04.2017 tarih ve Tra-00-259 sayılı yazısı ile ilettiği 12447 sicil numaralı üyemiz Ali Göktürk`ün Rize İl Temsilci Yardımcılığı görevinden istifasının kabul edilmesine,

 

KARAR NO 10: EMO İzmir Şubesi`nin 10.04.2017 tarih ve İzm-00-744 sayılı yazısı ile ilettiği zemin yalıtkanlık direnci cihazı alımı için harcama yetkisi verilmesine,

 

KARAR NO 11: EMO İzmir Şubesi`nin 10.04.2017 tarih ve İzm-00-745 sayılı yazısı ile ilettiği Tesisat Kongresinde kullanılmak üzere bilgisayar alımı için harcama yetkisi verilmesine,

 

KARAR NO 12: EMO İstanbul Şubesi`nin 12.04.2017 tarih ve İst-00-1451 sayılı yazısı ile ilettiği telsiz telefon alımı için ve modem alımı için harcama yetkisi verilmesine,

 

KARAR NO 13: EMO İstanbul Şubesi`nin 19.04.2017 tarih ve İst-00-1607 sayılı yazısı ile ilettiği baca yapımı için harcama yetkisi verilmesine,

 

KARAR NO 14: EMO İstanbul Şubesi`nin 18.04.2017 tarih ve İst-00-1575 sayılı yazısı ile ilettiği stor perde alımı için ve 2 adet yazıcı alımı için harcama yetkisi verilmesine,

 

KARAR NO 15: EMO Denizli Şubesi`nin 17.04.2017 tarih ve Den-00-344 sayılı yazısı ile ilettiği Şube binası tadilatı ve tefrişatı için harcama yetkisi verilmesine,

 

KARAR NO 16: EMO Antalya Şubesi`nin 04.04.2017 tarih ve Ant-EMO05-473 sayılı yazısı ile ilettiği Isparta Temsilciliği bilgisayar alımı için harcama yetkisi verilmesine,

 

KARAR NO 17: EMO Antalya Şubesi`nin 04.04.2017 tarih ve Ant-EMO05-474 sayılı yazısı ile ilettiği Isparta Temsilciliğinde kullanılamaz demirbaşların demirbaş kaydından düşülmesinin uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 18: EMO Kocaeli Şubesi`nin 13.04.2017 tarih ve Koc-00-610 sayılı yazısı ile ilettiği Zonguldak Temsilciliğinde projeksiyon perdesi alımı için harcama yetkisi verilmesine,

 

KARAR NO 19: EMO Gaziantep Şubesi`nin 20.04.2017 tarih ve Gaz-00-930 sayılı yazısı ile ilettiği bilgisayar alımı için harcama yetkisi verilmesine,

 

KARAR NO 20: EMO Gaziantep Şubesi`nin 21.04.2017 tarih ve Gaz-00-932 sayılı yazısı ile ilettiği termal kamera alımı için harcama yetkisi verilmesine,

 

KARAR NO 21: EMO Ankara Şubesi`nin 21.04.2017 tarih ve Ank-EMO05-1936 sayılı yazısı ile ilettiği telsiz telefon alımı için harcama yetkisi verilmesinin uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 22: Aşağıda tarih ve sayıları verilen yazılar ile iletilen üyelerimiz hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere  Oda sicil nolu üye soruşturmacı olarak atanmasına;

 

KARAR NO 23: Aşağıda tarih ve sayıları verilen yazılar ile iletilen üyelerimiz hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere   Oda sicil nolu üye   soruşturmacı olarak atanmıştı. Soruşturmacı tarafından hazırlanan soruşturma raporu incelenmiş ve üyelerimizin dosyalarının Onur Kurulu`na sevkine;

 

KARAR NO 24: Yönetim Kurulumuzun 24.02.2017 tarih ve 45/35 sayılı oturumunda  sicil numaralı üyemiz   hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere   Oda sicil nolu üye   soruşturmacı olarak atanmıştı. Soruşturmacı tarafından hazırlanan soruşturma raporu incelenmiş ve üyemizin dosyasını Onur Kurulu`na sevkine;

 

KARAR NO 25: Yönetim Kurulumuzun 24.02.2017 tarih ve 45/35 sayılı oturumunda   sicil numaralı üyemiz   hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere   Oda sicil nolu üye   ve   Oda sicil nolu üye   soruşturmacı olarak atanmıştı. Soruşturmacılar tarafından hazırlanan soruşturma raporu incelenmiş ve üyemizin dosyasının Onur Kurulu`na sevkine (Kadir Özkan ve Kübülay Özbek`in karşı oyuyla),

 

KARAR NO 26: Aşağıda tarih ve sayıları verilen yazılar ile iletilen SMM Belgesi olmaksızın serbest mühendislik faaliyeti yürüten üyelerimiz hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere   Oda sicil nolu üye   soruşturmacı olarak atanmasına,

 

KARAR NO 27: Aşağıda tarih ve sayıları verilen yazılar ile iletilen üyelerimiz hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere   Oda sicil nolu üye   soruşturmacı olarak atanmasına,

 

KARAR NO 28: Odamız çek ve piyasa ödemelerinin yapılabilmesi için aşağıdaki tutarların Şube hesaplarından Odamız hesabına aktarılmasının istenmesi için yazılmasına

Adana -10.000 TL, Ankara - 20.000 TL, Antalya - 20.000 TL, Bursa - 20.000 TL, Denizli - 20.000 TL, Diyarbakır - 5.000 TL, Eskişehir – 10.000 TL, Gaziantep - 10.000 TL, İstanbul - 50.000 TL, İzmir - 30.000 TL, Kocaeli - 5.000 TL, Mersin -5.000 TL, Samsun - 10.000 TL
Trabzon -5.000 TL

 

KARAR NO 29: Odamız POS hesaplarından 300.000 TL blokenin kaldırılmasına (Kadir Özkan ve Kübülay Özbek`in karşı oyuyla),

 

KARAR NO 30: Odamız Hukuk Danışmanı Onur Can Keskin`in aylık ücretinin 1 Mayıs 2017 tarihinden itibaren 2.000 TL olarak güncellenmesine,

 

KARAR NO 31: Aşağıda isim ve sicil numaraları verilen üyelerimizin istifa taleplerinin kabulüne;

 

KARAR NO 32: Aşağıda isim ve sicil numaraları verilen üyelerimizin istifa taleplerinin gerekli şartları sağlamadıklarından reddine;

 

 

karar verilmiştir.

 Başkan                    Başkan Yrd.                  Yazman                        Sayman

Hüseyin YEŞİL         Bahadır ACAR          Hüseyin ÖNDER     İbrahim AKSÖZ           

Üye                                               Üye                                                    Üye

Yusuf GÜNDOĞAN                    Kadir ÖZKAN                                  Kübülay ÖZBEK          

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2018 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
KEY İnternet Hizmetleri